Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13835/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., Ipari út 6157 hrsz. (a 6157, 6161/1, 6175/6, 6185/2, 6197, 6198, 6200, 6203/2, és 6205 hrsz.-ú, 6234/1 hrsz., 6234/2 hrsz., 6234/3 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91669245
Postai cím: Szent István tér 7.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sódar Anita
Telefon: +36 66523800
E-mail: drsodar@bcsvarosfejlesztes.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bekescsaba.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://bekescsaba.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szabolcs-u,Ipari út-Tevan u.kerékpárút,csapadékvíz
Hivatkozási szám: EKR000199812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Ipari-Tevan u. kivitelezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:34928500-3
45221250-9
45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., Ipari út 6157 hrsz. (a 6157, 6161/1, 6175/6, 6185/2, 6197,
6198, 6200, 6203/2, és 6205 hrsz.-ú, 6234/1 hrsz., 6234/2 hrsz., 6234/3 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabán, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás létesítése, az alábbiak szerint: Útépítés - Az
Ipari úton egyoldali kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 1 563,8 m hosszban, 2,75 m szélességgel, kerékpárút
csatlakozás kiépítése 6 helyen összesen 56,6 m hosszban. Kezdőszelvénye a meglévő Berényi úti elválasztott kerékpárúthoz,
végszelvénye az építendő Tevan Andor utcai gyalog- és kerékpárúthoz kapcsolódik. Gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés
létesítése a Berényi úti átvezetésnél 18,5 m hosszban. A közút és a meglévő kerékpárút szintkülönbsége miatt az átvezetésnél a
Berényi úti gyalog- és kerékpárút 36,9 m hosszban átépítendő, a keresztezett közúton középsziget alakítandó ki, a burkolata
felújítandó 405 m2-en. -- A Tevan Andor utcában kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 684,5 m hosszban 2,75 m
szélességgel, járdaépítés 91,4 m hosszban 1,5 m szélességgel, kerékpáros nyom kijelölése 215 m hosszban. Az egyesített gyalog- és
kerékpárút kezdőszelvénye a Békési úti meglévő kerékpárúthoz kapcsolódik, végszelvénye a 0+684, ahol gyalogátkelőhely létesül. A
gyalogátkelőhelytől az út ellentétes oldalán járda építendő az autóbuszmegállóig. Közvilágítás létesítése: - Az Ipari úton a Berényi út –
Ipari út torkolatánál lévő 2 db RS-10 kandelábert el kell bontani a rajtuk lévő lámatestekkel együtt és a bontott kandelábereket át kell
helyezni, az egyiket a meglévő KS-5 lámpakarral, de új TECEO 1 40 LED 90 W lámpatesttel, a másikat új KD15+25 lámpakarral
TECEO 1 40 LED 90 W és TECEO 1 32 LED 51 W lámpatestekkel. - A Tevan Andor utcában a Békési úthoz csatlakozás és a Víztározó
utca közötti szakaszon 4 db L9,8 beton kandeláber a Z1N/100 W lámpatestekkel együtt elbontandó és helyükre RS-10 kandeláberre új
KS-15 lámpakarral TECEO 1 40 LED 90 W lámpatestek építendők. A Víztározó utcai VOTR állomástól a kábelt bontani kell, helyette
100 m hosszban azonos nyomvonalon új NYCWY 4x16/10 mm2 kábelt kell kiépíteni. Csapadékvíz-elvezető hálózat: - Az Ipari úton 554
m csatorna építendő. Ebből földmedrű árok 257 m, fenékszélesség 40 cm, rézsűhajlás 1:1, lejtés 2 ezrelék, mederburkolat PRT40/50 7
m, támfal 22 db. Zárt csatorna és átereszek 297 m, lejtése 2 ezrelék, Ø60 beton 29 m, Ø40 beton 168 m, Ø30 beton 96 m, DN200 PVC
4 m. Tisztító akna D100 3 db tömör fedlappal, víznyelő akna 48x48-as 9 db. - A Tevan Andor utcában a gyalog- és kerékpárút szegélye
mellett 520 m nyitott beton folyóka építendő. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A
karakterkorlát miatt a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képez műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 370
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15238 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari-Tevan u. kivitelezés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: info@galeriainvest.hu
Telefon: +36 66450555
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66450555
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 312128400
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:34928500-3
45221250-9
45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Tevan Andor utca 6119/5 hrsz., 6135 hrsz., Ipari út 6157 hrsz. (a 6157, 6161/1, 6175/6, 6185/2, 6197,
6198, 6200, 6203/2, és 6205 hrsz.-ú, 6234/1 hrsz., 6234/2 hrsz., 6234/3 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Békéscsabán, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás létesítése, az alábbiak szerint: Útépítés - Az
Ipari úton egyoldali kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 1 563,8 m hosszban, 2,75 m szélességgel, kerékpárút
csatlakozás kiépítése 6 helyen összesen 56,6 m hosszban. Kezdőszelvénye a meglévő Berényi úti elválasztott kerékpárúthoz,
végszelvénye az építendő Tevan Andor utcai gyalog- és kerékpárúthoz kapcsolódik. Gyalogátkelőhely és kerékpáros átvezetés
létesítése a Berényi úti átvezetésnél 18,5 m hosszban. A közút és a meglévő kerékpárút szintkülönbsége miatt az átvezetésnél a
Berényi úti gyalog- és kerékpárút 36,9 m hosszban átépítendő, a keresztezett közúton középsziget alakítandó ki, a burkolata
felújítandó 405 m2-en. -- A Tevan Andor utcában kétirányú elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút építése 684,5 m hosszban 2,75 m
szélességgel, járdaépítés 91,4 m hosszban 1,5 m szélességgel, kerékpáros nyom kijelölése 215 m hosszban. Az egyesített gyalog- és
kerékpárút kezdőszelvénye a Békési úti meglévő kerékpárúthoz kapcsolódik, végszelvénye a 0+684, ahol gyalogátkelőhely létesül. A
gyalogátkelőhelytől az út ellentétes oldalán járda építendő az autóbuszmegállóig. Közvilágítás létesítése: - Az Ipari úton a Berényi út –
Ipari út torkolatánál lévő 2 db RS-10 kandelábert el kell bontani a rajtuk lévő lámatestekkel együtt és a bontott kandelábereket át kell
helyezni, az egyiket a meglévő KS-5 lámpakarral, de új TECEO 1 40 LED 90 W lámpatesttel, a másikat új KD15+25 lámpakarral
TECEO 1 40 LED 90 W és TECEO 1 32 LED 51 W lámpatestekkel. - A Tevan Andor utcában a Békési úthoz csatlakozás és a Víztározó
utca közötti szakaszon 4 db L9,8 beton kandeláber a Z1N/100 W lámpatestekkel együtt elbontandó és helyükre RS-10 kandeláberre új
KS-15 lámpakarral TECEO 1 40 LED 90 W lámpatestek építendők. A Víztározó utcai VOTR állomástól a kábelt bontani kell, helyette
100 m hosszban azonos nyomvonalon új NYCWY 4x16/10 mm2 kábelt kell kiépíteni. Csapadékvíz-elvezető hálózat: - Az Ipari úton 554
m csatorna építendő. Ebből földmedrű árok 257 m, fenékszélesség 40 cm, rézsűhajlás 1:1, lejtés 2 ezrelék, mederburkolat PRT40/50 7
m, támfal 22 db. Zárt csatorna és átereszek 297 m, lejtése 2 ezrelék, Ø60 beton 29 m, Ø40 beton 168 m, Ø30 beton 96 m, DN200 PVC
4 m. Tisztító akna D100 3 db tömör fedlappal, víznyelő akna 48x48-as 9 db. - A Tevan Andor utcában a gyalog- és kerékpárút szegélye
mellett 520 m nyitott beton folyóka építendő. A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott
gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében
történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad. A
karakterkorlát miatt a részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képez műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 370
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 318594120
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: info@galeriainvest.hu
Telefon: +36 66333447
Internetcím(ek): (URL) http://galeriainvest.hu/
Fax: +36 66333447
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltétel:
"6. A 2. pontban meghatározott munka szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozói díj: nettó 312.128.400,- Ft + áfa azaz, háromszáztizenkettőmillió-százhuszonnyolcezer-négyszáz forint +áfa, azaz
396.403.068,- Ft, azaz bruttó háromszázkilencvenhatmillió-négyszázháromezer-hatvannyolc forint."
Módosított szerződéses feltétel:
"1. A Szerződés 6. pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 2. pontban meghatározott munka szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozói díj:
nettó 318.594.120,- Ft + 86.020.412,- Ft áfa, azaz bruttó 404.614.532,- Ft”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kivitelező jelezte az alábbi pótmunka körébe tartozó munkákat:
A megépült kerékpárút és a kapcsolódó területek megfelelő víztelenítésének biztosítására szükséges a meglévő nyílt árkok profilozása,jó karba helyezése,betöltődött szakaszok helyreállítása,valamint a meglévő átereszek iszaptalanítása,teljes átmosatása.
Szakmai indokok:
Az elmúlt időszakban lehullott nagy intenzitású jelentős mennyiségű csapadék következtében az Ipari úton meglévő árkok vízelvezetési képességének hiányosságai megmutatkoztak, nem voltak képesek elvezetni az Ipari úti útburkolat és a kerékpárút burkolt felületén keletkezett csapadékvizet, a felgyülemlett csapadékvíz veszélyezteti a megvalósuló kerékpárút és padka állékonyságát. A Kivitelezőnek nem volt feladata tárgyi nyílt árkok tisztítása, de a terület megfelelő víztelenítésének biztosítására szükséges a meglévő nyílt árkok profilozása, betöltődött árkok helyreállítása, valamint a meglévő átereszek iszaptalanítása, teljes átmosatása.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 312128400 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 318594120 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben