Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/146
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.29.
Iktatószám:13837/2020
CPV Kód:45213100-4
Ajánlatkérő:Újszilvás Község Önkormányzata
Teljesítés helye:2768 Újszilvás, Alkotmány u. 43/a., hrsz: 84/15.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ÚJSZILVÁS Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Újszilvás Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43393277
Postai cím: Szent István Utca 6.
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrányi Csaba
Telefon: +36 53387001
E-mail: ujszilvaspolghiv@gmail.com
Fax: +36 53587519
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ujszilvas.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Helyi piac fejlesztése Újszilváson
Hivatkozási szám: EKR000705222019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213100-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Helyi piac fejlesztése Újszilváson
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
További tárgyak:45223300-9
71240000-2
71321000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2768 Újszilvás, Alkotmány u. 43/a., hrsz: 84/15.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyi piac fejlesztése Újszilváson tervezése és kivitelezése. Jogerős építési engedély és engedélyezési tervek alapján kivitelei tervek elkészítése. Meglévő kétszintes, összesen 357,16 m2 hasznos alapterületű épület felújítása, átépítése és bővítése egyszintes, 35,10 m2 alapterületű üzlethelyiséggel, parkolókkal, az épület akadálymentesítésével, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 projektazonosító: 1860329744

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12578 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Helyi piac fejlesztése Újszilváson
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚJSZILVÁS Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91957584
Postai cím: Béke Utca 4
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 305982512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42531000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213100-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213140-6
További tárgyak:45223300-9
71240000-2
71321000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2768 Újszilvás, Alkotmány u. 43/a., hrsz: 84/15.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Helyi piac fejlesztése Újszilváson tervezése és kivitelezése. Jogerős építési engedély és engedélyezési tervek alapján kivitelei tervek elkészítése. Meglévő kétszintes, összesen 357,16 m2 hasznos alapterületű épület felújítása, átépítése és bővítése egyszintes, 35,10 m2 alapterületű üzlethelyiséggel, parkolókkal, az épület akadálymentesítésével, a szükséges kiegészítő munkákkal együtt kompletten.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 42531000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ÚJSZILVÁS Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91957584
Postai cím: Béke Utca 4
Város: Újszilvás
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2768
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 305982512
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/22 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje a szerződéskötéstől számított 12 hónap. A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre és az erre való hivatkozással a Megrendelő által elrendelt munkavégzési szünetre való tekintettel a vállalkozás kötbérterhes teljesítési határideje dátumszerűen 2020. augusztus 3.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett vészhelyzetre és az ez alapján lerendelt korlátozó intézkedésekre való tekintettel a Megrendelő – mivel a piac zavartalan üzemelését és a kivitelezési munkák elvégzését, a szociális távolságtartás szabályainak betartása és a település lakosainak egészségvédelme mellett nem tudta egyidejűleg biztosítani – a kivitelezési munkák felfüggesztését rendelte el 2020. április 1-től, melyet a Vállalkozó tudomásul vett. A munkakezdési engedélyt a Megrendelő 2020. május 4-i kezdő dátummal adta ki. A szerződés dátumszerű teljesítési határideje az akadályoztatás időtartamának (2020.04.01. – 2020.05.04.) megfelelően került meghatározásra, az eredeti teljesítési határidő + 33 naptári napban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 42531000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 42531000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben