Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/145
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.28.
Iktatószám:13866/2020
CPV Kód:45233162-2
Ajánlatkérő:Karcag Városi Önkormányzat Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64113944
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.karcag.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: - -
Telefon: +36 18199000
E-mail: kozut@kozut.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.internet.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon
Hivatkozási szám: EKR000159942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Karcag Városi Önkormányzat
Tárgy: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 - Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon - 1. rész: Karcag Városi Önkormányzat
a) Táncsics Mihály utca szélesítése: 634,20 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, kisfeszültségű vezeték, út- és közvilágítás, vízépítés) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
b) Madarász Imre utca szélesítése: 371,81 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, vízépítés) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
c) Kerékpárút építése: 1881,85 m hosszban, közművezetékek (hírközlő vezeték, kisfeszültségű vezeték, vízépítés) és vízszintes és függőlegesforgalomtechnikai létesítmények építésével együtt
d) Kerékpárút felújítása: 1000 m hosszban, közművezetékek (út- és közvilágítás) és vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítményeképítésével együtt.
Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
Építési engedély száma: JNT/002/00010-32/2018., javító határozat: JNT/002/00010-33/2018., végrehajthatóvá válás: JNT/002/00010-34/2018.
Felújításra vonatkozó nyilatkozat: JNT/002/00307-3/2018.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
2. rész: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tárgy: TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 - Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon - 2. rész: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
a) Belterületi kerékpárút építése: vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények megvalósítása: vízszintes jelzések: 85,25 m2, függőleges jelzések: 58 db
b) Kerékpárút felújítása:2112,69 m hosszban, vízszintes és függőleges forgalomtechnikai létesítmények építésével együtt.
Az építési beruházás a kerékpárút felújítási munkák kivételével az építésügyi jogszabályok szerint építési engedély köteles építési tevékenységnek minősül.
Építési engedély száma: JNT/002/00010-32/2018., javító határozat: JNT/002/00010-33/2018., végrehajthatóvá válás: JNT/002/00010-34/2018.
Felújításra vonatkozó nyilatkozat: JNT/002/00307-3/2018.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11378 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

12658 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben