Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13869/2020
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Pusztadobos Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Pusztadobos, Petőfi utca 4. sz., 427 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztadobos Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73834056
Postai cím: Petőfi Utca 4
Város: Pusztadobos
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4565
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dani Attila
Telefon: +36 45710182
E-mail: pusztadobos.hivatal@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001021332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Pusztadobos, Petőfi utca 4. sz., 427 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztadobos, Petőfi utca 4. sz., 427 hrsz. alatti ingatlanon található a Polgármesteri Hivatal épülete, mely energetikai korszerűsítésre szorul. A telek összközműves, mely az Önkormányzat tulajdonában van, jelenleg beépített. Az épület jelenleg használatban van. Az épületet szeretnénk energetikai szempontból korszerűsíteni, valamint válaszfalak bontásával és új helyiségek kialakításával valamint új akadálymentes rámpa építésével az épületet akadálymentesíteni. Az épület külső homlokzati vakolata és külső nyílászárói elbontásra kerülnek. Új homlokzati vakolat készül, új műanyag külső nyílászárók kerülnek beépítésre valamint homlokzati és födém hőszigetelés készül.
Elvégzendő munkák:
- meglévő külső nyílászárók bontása, új külső nyílászárók beépítése
- meglévő homlokzati vakolat bontása, új homlokzati vakolat készítése
- meglévő lábazati vakolat bontása, új lábazati vakolat készítése
- új akadálymentes WC kialakítása készítése
- új akadálymentes rámpa készítése
Az épület adatai:
Szintek száma: 1 db (földszint)
Helyiségek száma: 19 db
Hasznos alapterület: 245,04 m2
Az épület déli és nyugati oldali héjazatára napelemes rendszer kerül beépítésre, poly- és/vagy monokristályos panellel.
Ennek megfelelően min. 1db energiaszolgáltatók által elfogadott típusú inverter beépítése a teljesítménynek megfelelően.
Minimális garancia:
Szerkezeti garancia: 5 év
Teljesítmény garancia: 12 év (90%) / 25 év (80%)
A tervezett létesítmény pontos ismertetését a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) tartalmazza. A kivitelezést a kiviteli tervekben előírtak szerint kell végezni. A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő. a tervezett felújítási munkálatok 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján építési engedély nélkül végezhető tevékenységek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00024

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22951 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34215210
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Pusztadobos, Petőfi utca 4. sz., 427 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Pusztadobos, Petőfi utca 4. sz., 427 hrsz. alatti ingatlanon található a Polgármesteri Hivatal épülete, mely energetikai korszerűsítésre szorul. A telek összközműves, mely az Önkormányzat tulajdonában van, jelenleg beépített. Az épület jelenleg használatban van. Az épületet szeretnénk energetikai szempontból korszerűsíteni, valamint válaszfalak bontásával és új helyiségek kialakításával valamint új akadálymentes rámpa építésével az épületet akadálymentesíteni. Az épület külső homlokzati vakolata és külső nyílászárói elbontásra kerülnek. Új homlokzati vakolat készül, új műanyag külső nyílászárók kerülnek beépítésre valamint homlokzati és födém hőszigetelés készül.
Elvégzendő munkák:
- meglévő külső nyílászárók bontása, új külső nyílászárók beépítése
- meglévő homlokzati vakolat bontása, új homlokzati vakolat készítése
- meglévő lábazati vakolat bontása, új lábazati vakolat készítése
- új akadálymentes WC kialakítása készítése
- új akadálymentes rámpa készítése
Az épület adatai:
Szintek száma: 1 db (földszint)
Helyiségek száma: 19 db
Hasznos alapterület: 245,04 m2
Az épület déli és nyugati oldali héjazatára napelemes rendszer kerül beépítésre, poly- és/vagy monokristályos panellel.
Ennek megfelelően min. 1db energiaszolgáltatók által elfogadott típusú inverter beépítése a teljesítménynek megfelelően.
Minimális garancia:
Szerkezeti garancia: 5 év
Teljesítmény garancia: 12 év (90%) / 25 év (80%)
A tervezett létesítmény pontos ismertetését a közbeszerzési dokumentum (műszaki leírás) tartalmazza. A kivitelezést a kiviteli tervekben előírtak szerint kell végezni. A részletes feladatleírást és a kivitelezés teljes mennyiségét a műszaki dokumentáció (melynek része a műszaki leírás, a kiviteli tervek, az árazatlan költségvetés) tartalmazza. Amennyiben a műszaki dokumentáció meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra hivatkozik, az csak a szerződés tárgyának egyértelmű meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint lehetővé teszi az egyenértékű termékekkel történő ajánlattételt is. Ezért, ha bármely közbeszerzési dokumentumban meghatározott gyártmány, eredet került feltüntetésre, abban az esetben ott a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is értendő. a tervezett felújítási munkálatok 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján építési engedély nélkül végezhető tevékenységek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34215210
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEGEN-Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22312770
Postai cím: Derekassy István Utca 26 1.ép.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
E-mail: legentervkft@gmail.com
Telefon: +36 205524876
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés műszaki, szakmai tartalmát jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott helyettesítő megoldásra, egyenértékű termékekre cserélik, ennek okán Vállalkozónak a Szerződést a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott egyenértékű termékekkel/műszaki megoldással kell teljesítenie.
2. Ennek okán Felek rögzítik, hogy az épület funkciójának és eredeti pályázatban meghatározott rendeltetés szerű használatának változtatása nélkül
- a kültéri kerámia padlóburkolat helyett kültéri térkő burkolat,
- a 15x25x100 cm méretű kiemelt szegély helyett 5x20x100 cm méretű szegélykő,
- a Beton Viacolor Klasszik térkőburkolat helyett FRÜHWALD térkőburkolat
kerül beépítésre.
3. Felek rögzítik, hogy – figyelemmel arra, hogy a jelen módosítás okán csak egyenértékű termékcsere történik – a módosítás nem jár az ellenérték módosításával, továbbá nem jár a Szerződés időbeli hatályának módosításával sem.
4. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a Szerződés egyéb rendelkezései nem változnak, annak rendelkezései a fenti módosulással irányadóak Felek jogviszonyára.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogszabályi alapja: Kbt. 141. § (6) bekezdése.
A módosítás hivatkozott jogszabályi alapját abban látjuk, hogy a Szerződés módosítása nem tekinthető lényeges módosításnak. A módosítás nem érint olyan feltételt, amely kihatással bírt volna az ajánlattevők ajánlatadási szándékára. A módosítás egyenértékű termékcserére/műszaki megoldásra vonatkozik, amely sem az ajánlati árat, sem a teljesítési határidőt nem befolyásolja. A termékcsere azonos műszaki tartalmú termékre /azonos műszaki megoldásra irányul, az épület funkciójának és eredeti műszaki leírásban meghatározott rendeltetés szerű használatának változtatása nélkül, vagyis a közbeszerzési eljárásban meghatározott – a hűtőházzal szemben támasztott követelmények – nem módosulnak.
A Szerződés módosítása nem érinti a Szerződés tárgyát, a módosítás okán a Szerződés általános jellege nem változik, Vállalkozónak a módosítást követően is Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését kell megvalósítania.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34215210 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34215210 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben