Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13870/2020
CPV Kód:45232450-1
Ajánlatkérő:Futball Club Hatvan
Teljesítés helye:Hatvan hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Futball Club Hatvan
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26636696
Postai cím: Népkert Utca 2.
Város: Hatvan
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ofella Zoltán
Telefon: +36 205219327
E-mail: kozari.monika@fchatvan.hu
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://fchatvan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://fchatvan.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés II.
Hivatkozási szám: EKR000480732020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés II.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Hatvan hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELŐZMÉNYEK
Az egykori cukorgyár területén, Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5331/21 hrsz-ú ingatlanra Jégcsarnokot és az épülethez tartozó parkoló megépítését, valamint az 5331/41; 5331/27 hrsz-ú ingatlanokra kiszolgáló út építését, az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre csapadékvíz elvezető rendszer megépítését is tervezi.
A TERV TÁRGYA, CÉLJA
Az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre tervezett csapadékvíz elvezető rendszer megépítése.

TERVEZÉSI TERÜLETEK ISMERTETÉSE

Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
Tervezett fejlesztés: Tervezett csapadékvíz elvezetés, tovább vezetés a befogadó Zagyva folyóba.
Az érintett Sportcsarnok, Jégcsarnok, Információs Központ és „A” „B” jelű (5331/27; 5331/41) belső közlekedő utak területeiről érkező csapadékvíz elvezető hálózatot 4 éves visszatérési idejű 10 perces időtartamhoz tartozó csapadékintenzitásra méretezett főgyűjtő csatorna végpontja a tervezett CS 1-0 jelű (CS-2 rajzszám) gravitációs csatorna 6. sz. aknája, melybe a D 800 mm-es átmérőjű gravitációs csapadékvíz csatorna érkezik az 5331/41 hrsz-ú úton lévő aknából. A kialakítás során 5331/41 hrsz-ú útra tervezett (100x100 vb) aknát a 6-os számú akna közötti csatornaszakaszt (DN 800) továbbá a CS-1b rajzszámú „B” jelű út alatti csapadékcsatorna rajzán lévő 2-es és 3-as számú akna közötti 9,6 méter hosszú DN 600-as méretű csőszkaszt is ki kell építeni. A 6. sz. akna után, a Jégcsarnok területén kerül elhelyezésre az 55 m3 kapacitású záportározó. A tározó csillapítását figyelembe véve innen a tervezett Qm = 300 l/s vízmennyiség elvezetését biztosító gravitációs csatorna épül tovább a Jégcsarnok (hrsz. 5331/21) területén, majd a Hrsz: 5331/23 számú kivett úton, és a Hrsz:5330/2 közterületen a tervezett csapadékvíz átemelő telepig. A csatorna tervezett esése I=3 ‰.
A gravitációs csatorna az 1. sz Átemelő aknába érkezik. Az 1. sz és a 2. sz. Átemelő műtárgyak 2 db D 400 mm csatornatönkkel összenyitottak.
Az átemelő műtárgyakból egyenként méretezett FLYGT NP 3306/605 3 ~ 670 szivattyú nyomja a vizet a D 300 mm-es KPE nyomóvezetékbe. A nyomóvezeték minimális takarással halad az 5330/2 hrsz-ú közterületen a Zagyva folyó (hrsz. 5328) kisvízi meder jobb oldali rézsűél vonaláig.
Zárt csapadékcsatorna építése 12m hosszon DN 250 KG; 170m DN315 KG, 76m DN 400 KG, 101m DN 500 KG; 10m DN 600 KG; 10m D800 KG-U cső elhelyezése aknák és víznyelők beépítésével. Csapadékvíz csillapítására 2 db D1600mm (pureco) 2x28 m3 csapadékvíz tároló beépítése. Csillapított csapadékvíz továbbvezetésére 235m D500 KG-U csapadékcsatorna építése, 1+1 db NP3306-605 szivattyú elhelyezése átemelő aknákban, valamint csapadék elvezetése 215m hosszon D300 KPE csővel a Zagyva folyóig.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna teljes hossza 829 méter.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13210 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Jégcsarnok csapadékvíz elvezetés II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36915620
Postai cím: Csertő Utca 6-8. 4/111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kavicsut@gmail.com
Telefon: +36 703320459
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 271131909
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Hatvan hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
ELŐZMÉNYEK
Az egykori cukorgyár területén, Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 5331/21 hrsz-ú ingatlanra Jégcsarnokot és az épülethez tartozó parkoló megépítését, valamint az 5331/41; 5331/27 hrsz-ú ingatlanokra kiszolgáló út építését, az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre csapadékvíz elvezető rendszer megépítését is tervezi.
A TERV TÁRGYA, CÉLJA
Az 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42 hrsz-ú területekre tervezett csapadékvíz elvezető rendszer megépítése.

TERVEZÉSI TERÜLETEK ISMERTETÉSE

Fejlesztendő ingatlanok: hrsz. 5330/2; 5331/21; 5328; 5331/23; 5331/41; 5331/27; 5331/42
Tervezett fejlesztés: Tervezett csapadékvíz elvezetés, tovább vezetés a befogadó Zagyva folyóba.
Az érintett Sportcsarnok, Jégcsarnok, Információs Központ és „A” „B” jelű (5331/27; 5331/41) belső közlekedő utak területeiről érkező csapadékvíz elvezető hálózatot 4 éves visszatérési idejű 10 perces időtartamhoz tartozó csapadékintenzitásra méretezett főgyűjtő csatorna végpontja a tervezett CS 1-0 jelű (CS-2 rajzszám) gravitációs csatorna 6. sz. aknája, melybe a D 800 mm-es átmérőjű gravitációs csapadékvíz csatorna érkezik az 5331/41 hrsz-ú úton lévő aknából. A kialakítás során 5331/41 hrsz-ú útra tervezett (100x100 vb) aknát a 6-os számú akna közötti csatornaszakaszt (DN 800) továbbá a CS-1b rajzszámú „B” jelű út alatti csapadékcsatorna rajzán lévő 2-es és 3-as számú akna közötti 9,6 méter hosszú DN 600-as méretű csőszkaszt is ki kell építeni. A 6. sz. akna után, a Jégcsarnok területén kerül elhelyezésre az 55 m3 kapacitású záportározó. A tározó csillapítását figyelembe véve innen a tervezett Qm = 300 l/s vízmennyiség elvezetését biztosító gravitációs csatorna épül tovább a Jégcsarnok (hrsz. 5331/21) területén, majd a Hrsz: 5331/23 számú kivett úton, és a Hrsz:5330/2 közterületen a tervezett csapadékvíz átemelő telepig. A csatorna tervezett esése I=3 ‰.
A gravitációs csatorna az 1. sz Átemelő aknába érkezik. Az 1. sz és a 2. sz. Átemelő műtárgyak 2 db D 400 mm csatornatönkkel összenyitottak.
Az átemelő műtárgyakból egyenként méretezett FLYGT NP 3306/605 3 ~ 670 szivattyú nyomja a vizet a D 300 mm-es KPE nyomóvezetékbe. A nyomóvezeték minimális takarással halad az 5330/2 hrsz-ú közterületen a Zagyva folyó (hrsz. 5328) kisvízi meder jobb oldali rézsűél vonaláig.
Zárt csapadékcsatorna építése 12m hosszon DN 250 KG; 170m DN315 KG, 76m DN 400 KG, 101m DN 500 KG; 10m DN 600 KG; 10m D800 KG-U cső elhelyezése aknák és víznyelők beépítésével. Csapadékvíz csillapítására 2 db D1600mm (pureco) 2x28 m3 csapadékvíz tároló beépítése. Csillapított csapadékvíz továbbvezetésére 235m D500 KG-U csapadékcsatorna építése, 1+1 db NP3306-605 szivattyú elhelyezése átemelő aknákban, valamint csapadék elvezetése 215m hosszon D300 KPE csővel a Zagyva folyóig.
A tervezett csapadékvíz elvezető csatorna teljes hossza 829 méter.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a közbeszerzési dokumentumban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 271131909
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KAVICSÚT Építési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36915620
Postai cím: Csertő Utca 6-8. 4/111.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1144
Ország: Magyarország
E-mail: kavicsut@gmail.com
Telefon: +36 703320459
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a Szerződés alábbi 7.3. pontját közös megegyezéssel törlik:
„A vállalkozási díj után fizetendő ÁFA bevallására és fizetésére vonatkozó szabályok a következők:
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés hatályba lépése időpontjában az általános forgalmi adó felszámításáról és megfizetéséről szóló szabályok értelmében az építési tevékenység (amely tevékenység körébe tartozik a jelen szerződés szerinti tevékenység is) kapcsán a vállalkozási díj összege után járó ÁFA-t Megrendelő nem a Vállalkozónak fizeti meg. Vállalkozó a nettó vállalkozási díjról állít ki számlát, és Megrendelő a nettó vállalkozási díj összegét téríti meg a Vállalkozónak.
A nettó vállalkozási díj után járó ÁFA összegét a Megrendelő vallja be és fizeti meg az adóhatóság részére. A Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a vállalkozási díj fizetésének időpontjában is a jelen szerződés hatályba lépése időpontjában érvényes, úgynevezett „fordított ÁFA” fizetési szabályok lesznek érvényben, úgy a Felek az ÁFA fizetése kapcsán a jelen bekezdésben az előzőekben rögzítettek szerint járnak el, ha pedig ez módosul, úgy a fizetés időpontjában hatályos szabályok szerint.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa törvény”) 142. § (1) bekezdés b) pontja akként rendelkezik, hogy az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 271131909 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 271131909 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2) A módosítás okai pont kiegészítése:
Az Áfa törvény 142. § (3) bekezdése rögzíti, hogy az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az ügylet teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, valamint egyikének se legyen olyan, e törvényben szabályozott jogállása, amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.
Ajánlatkérő az Áfa törvény 187. § (2) bekezdés a) pontja szerint mentes az adó alól, így Ajánlatkérő olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak minősül, akinek jogállása folytán tőle általános forgalmi adó fizetése nem követelhető.
Fentiekre tekintettel a Szerződés 7.3. pontjában foglalt rendelkezés a Felek jogviszonyára nem alkalmazható.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben