Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13893/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Teljesítés helye:Debrecen, Józsa közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezettek szerint
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DEA Marketing Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47513105
Postai cím: Bem Tér 19/D
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamásné Kovács Adrienn
Telefon: +36 52502430
E-mail: kovacs.adrienn@meliusz.hu
Fax: +36 52502470
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.meliusz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.meliusz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-6.9.2-16 projekthez kapcsolódó rendezvények
Hivatkozási szám: EKR001129812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Könyvtári kvízek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Józsa közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezettek szerint
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Könyvtári kvízek szervezése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 69 alkalommal.
Könyvtári kvízek tartalma: Tartalmas időtöltés, minőségi szórakozás, játszva tanulás jellemzi a kvízeket.
Olyan kvízjátékok lebonyolítása, melyek tartalma az általános műveltséget, és aktuális eseményeket érintő kérdések mellett az adott lakóterület történetére, közösségi életére, helyismeretére jellemző témákat dolgoz fel, erősítve ezzel az ott élők lokálpatriotizmusát.
A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza. Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a helyszín biztosítása, teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben
valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell az adott
rendezvény/program valamennyi járulékos költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.9.2-16 – DE1-2017

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23917 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Könyvtári kvízek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/11/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEA Marketing Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70509175
Postai cím: Kassai Út 56. A. ép. 3. em. 16.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: edina@deamarketing.hu
Telefon: +36 703203262
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2986500
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Debrecen, Józsa közigazgatási területe a rendezvény specifikációban részletezettek szerint
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Könyvtári kvízek szervezése a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint 69 alkalommal.
Könyvtári kvízek tartalma: Tartalmas időtöltés, minőségi szórakozás, játszva tanulás jellemzi a kvízeket.
Olyan kvízjátékok lebonyolítása, melyek tartalma az általános műveltséget, és aktuális eseményeket érintő kérdések mellett az adott lakóterület történetére, közösségi életére, helyismeretére jellemző témákat dolgoz fel, erősítve ezzel az ott élők lokálpatriotizmusát.
A célcsoportot, és az egyéb kapcsolódó szolgáltatás részleteit (technikai - és anyagigény, helyszín, programok ideje/gyakorisága, stb.) a rendezvény specifikáció tartalmazza. Minden rendezvény/ rendezvénysorozat tekintetében a helyszín biztosítása, teljes szervezési feladatai a Vállalkozó feladata és költsége.
A beszerzésre kerülő rendezvények részletes specifikációját, további
követelményeit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott rendezvény specifikáció tartalmazza. Az adott részben
valamennyi rendezvényre/programra kötelező az ajánlattétel. Az ajánlati árnak minden esetben tartalmaznia kell az adott
rendezvény/program valamennyi járulékos költségét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/12/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 2986500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DEA Marketing Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70509175
Postai cím: Kassai Út 56. A. ép. 3. em. 16.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4028
Ország: Magyarország
E-mail: edina@deamarketing.hu
Telefon: +36 703203262
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A 2020. március 17-én hatályba lépett „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet” 4. § (1) bekezdése alapján rendezvényt tartani a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos.
A fent hivatkozott jogszabály alapján Megrendelő utasította Vállalkozót, hogy a teljesítést függessze fel, tekintettel arra, hogy a fent hivatkozott jogszabály értelemében a rendezvények megszervezése tilos. Az akadályoztatás vége előre nem volt ismert, azaz Felek részére nem volt előre látható, hogy rendezvények megtartására mikor lesz ismételten lehetőség.
„A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet” 2. § értelmében 2020. június 18-tól van ismételten lehetőség a rendezvények tartására ”A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet” szerint.
„A nyilvános könyvtárak megnyitásáról szóló 279/2020. (VI.13.) Korm. rend”.-re tekintettel és az EMMI és a szakmai szervezetek ajánlásaiban, stratégiáiban foglaltak alapján az újranyitás 3 fázisban történik meg, a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező Igazgatói utasítás alapján, melyre tekintettel a rendezvények újbóli megtartására 2020. július 13-től van lehetőség a higiéniás és vírus védelmi intézkedések betartása mellett.
Fentiekre tekintettel Felek a Vállalkozási szerződés XI. pontját kiegészítik a vírus védelmi intézkedésekre tekintettel, továbbá a szerződésmódosítás mellékletét képező Igazgatói utasítás rendelkezéseivel egészül ki a szerződés.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés rendezvényeinek egyes időpontjai kerülnek módosításra, melynek indoka:
- a 2020. március 17-én hatályba lépett „Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet”, melynek 4. § (1) bekezdése alapján rendezvényt tartani a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 2986500 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 2986500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben