Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13914/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Teljesítés helye:NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.;NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.;NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.;NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.08.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Növ. és áll. génállomány megőrzése és szaporítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38166394
Postai cím: Külsőmező 15.
Város: Tápiószele
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Csákó Ildikó
Telefon: +36 53380070
E-mail: csako.ildiko@nbgk.hu
Fax: +36 53380072
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.nodik.org/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000761262020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000761262020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Növ. és áll. génállomány megőrzése és szaporítás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Állattenyésztési biológiai vizsgálatok eszközei
Hivatkozási szám: EKR000761262020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Húsvizsgálat eszközei
2. rész: Mikroszkópok
3. rész: Patológiai eszköz
4. rész: Kromatográfiás eszközök
Nyertes ajánlattevő feladata, hogy a közbeszerzési dokumentumokban részletezett mennyiségben és műszaki tartalommal, az adásvételi szerződésben meghatározott feltételek szerint az ajánlatkérő részére leszállítja, üzembe helyezi, a használat helyszínén maximum 6 fő részére 4 órás oktatást tart a termékek üzemeltetéséről és használatáról.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Húsvizsgálati eszközök beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1/1. Fehérje meghatározó műszer
1 db fehérje meghatározó műszer
takarmányok és állati termékek fehérjetartalmának meghatározására
roncsolóblokk: minimum 8 férőhely, 250 ml-es roncsolócsövek befogadására alkalmas, állvány, elszívó feltét, fűtés szabályozó (legalább 440 °C), hőfok stabilitás ±1 °C, túlfűtés elleni védelem
nitrogén-desztilláló egység: automatizált (desztilláció, kolorimetrikus titrálás, számítás).
adatkezelés szoftverrel
takarmánykeverékek, takarmány alapanyagok (gabona, gabonafélék, olajos magvak), hús, húskészítmények, tej, tejtermékek vizsgálatára alkalmas legyen
nitrogén, fehérjetartalom meghatározás a számítás során
1/2. Húsminta pH mérő
1 db húsminta pH mérő műszer
hordozható pH-mérő
táska a tároláshoz, szállításhoz
vízálló
pH és a hőmérséklet mérés, hőmérséklet-kompenzálás
hús pH-elektróddal, rozsdamentes acél lyukasztó pengével
kemény táska tárolásra, szállításra
kalibráló pufferek
mérési tartomány: teljes pH skála
pontosság pH-érték: ±0,1 pH
kalibrálás: automatikus
adatrögzítés: minimum 100 mérés adat/szoftverrel
áramellátás: elem és hálózati csatlakozó
1/3. Húsminta vezetőképesség mérő
1 db húsminta vezetőképesség mérő műszer
hordozható vezetőképesség - mérő
vízálló
vezetőképesség és a hőmérséklet mérés, hőmérséklet-kompenzálás
hús vezetőképesség-elektróddal, lyukasztó pengével
kemény táska
kalibráló pufferek
mérési tartomány: teljes vezetőképesség skála
pontosság: minimum ± 0,1
kalibrálás: automatikus
adatrögzítés: minimum 100 mérés adat
áramellátás: elem és hálózati csatlakozó
tartozékok: USB kábel, szoftver, magyar nyelvű leírás, koffer
jótállás: 12 hónap
1/4. Színmérő műszer
1 db színmérő műszer
hordozható színmérő műszer szükséges
fehér etalon a napi nullpontbeállításhoz
küvettakészlet tartozék, mellyel a szilárd mellett a folyékony anyagok és porok, morzsalékos anyagok is mérhetők.
kézi tristimulusos színmérő reflexió mérésére
mérés: minimum 50 mm felületen; geometria: d/0, SCI
ismétlési pontossága (dE<0,07)
kiértékelés: D65 ill. C; 2° megfigyelőre vonatkoztatva
adatok megjelenítése: színkoordinátában, fehérségi, sárgasági, felhasználói indexben (fényvisszaverő készség; vörösség és sárgásság)
memória: minimum 1000 adat és minimum 100 referenciaszín tárolása
működtetése önállóan vagy PC programon keresztül (vezérlés, adatgyűjtés, kiértékelés) gépkönyvvel és magyar használati leírással
programcsomag PC-re az eredmények tároláshoz és ábrázolásához a főbb formátumokban, ill. a készülék beállítására
kemény táska biztonságos tárolásra, szállításra
specifikációknak való megfelelés, gyári felülvizsgálati lap
Jótállás: 12 hónap
1/5. Húsporhanyósság és tojáshéj szilárdság mérő műszer
1db kombinált húsporhanyósság és tojáshéj szilárdság mérő műszer.
húsporhanyósság és tojáshéj szilárdság mérésére alkalmas kombinálható egység szükséges
erőhatások és erőhatás irányok imitálására alkalmas műszer
számítógép vezérelt
elemző szoftver
nyíróerő mérési tartomány: legalább 0-50 kg
pontosság: minimum 0,1 g
gyorsasági skála: 0,01-40 mm/s
gyorsaság pontosság: minimum 0.1%
távolság felbontás: 0.001mm
pengekészlet: téglalap alakú kés, V nyílású kés (60°-os szögű, 1 mm vastagságú)
tojásvizsgálati készlet: tojástartó adapter, tojásroppantó egység
üzemi hőmérséklet: 0°C – 40°C
a készülék bővíthető legyen a későbbiekben esetlegesen felmerülő szilárd és folyékony készítmények vizsgálatára alkalmas kiegészítőkkel
1/6. Mikotoxin gyorsteszt
1 db leolvasó inkubátorral és 24 db Zearalenone, Deoxynivalenol, Fumonisins B1/B2 kvantitatív kombinált kimutatására alkalmas tesztcsík és 24 db Aflatoxin B1 kvantitatív kimutatására alkalmas tesztcsík.
takarmány alapanyagok és késztápok vizsgálatára
mikotoxinok: Fusarium toxinok (pl.: DON, T-2, HT-2), Aflatoxin, Fumonisin, Ochratoxin, Zearalenon mérése alkamas.
mobilizálható készülék
könnyen kezelhető műszer, saját tartozékokkal önállóan üzemeltethető legyen
egyszeri műszerbeszerzéssel és fogyóeszköz folyamatos beszerezhetőségével hosszútávon használható legyen
Jótállás: 12 hónap
1/7. fagyáspont ozmométer
1 db fagyáspont ozmométer műszer
biológiai minták mérésére
- fagyáspont mérése beépített peltier hűtéssel
- műanyag fiolák használatára alkalmas mérőfej
- több ponton kalibrálható
- automatizált mérés
- működési hőmérséklet tartomány minimum +10 - +35 °C
- linearitás: ±1% (0-1500 mOsmol/kg)
- mintatérfogat 50-150 µl
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Fehérje meghatározó műszer roncsoló-blokkja esetében a 8 db férőhelyen felüli férőhelyek száma (db) További maximum 4 db férőhely max. pontot kap.  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Mikroszkópok beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2/1. trinokuláris fáziskontraszt mikroszkóp LED fluoreszcens feltéttel
1 db trinokuláris fáziskontraszt mikroszkóp LED fluoreszcens feltéttel
- legalább 10x-es negatív fáziskontraszt
- legalább 20x-os világos látóterű objektívvel, legalább 40x-es világos látóterű objektívvel
- legalább 10x-es okulár lencsékkel
- C-mount adapterrel
- zöld és kék szűrővel
- fluoreszcens feltét
- LED-es megvilágító rendszer
- B-AT-UV-DAPI-LP Chroma AT-UV/DAPI Longpass filter block
- a megajánlásra kerülő mikroszkópnak kompatibilisnek kell lennie az ajánlatkérő tulajdonában lévő Sperm Class Analyser CASA rendszerrel, amelyről ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell
2/2. Mikroszkóp kamera feltét
1 db mikroszkóp kamera feltét
Fluoreszcens színes és fáziskontraszt monokróm felvételek készítésére egyaránt alkalmas legyen
Hűtés: minimum -12ºC, termoelektromos
minimum 6MP színes kamera,
Érzékelő: CCD, minimum 2688 x 2200 pixel
Pixel méret: minimum 4.54μm x 4.54μm
Digitális interfész: USB3
Optikai Interfész: C-menet
Sebesség: mimimum 7.1 fps teljes felbontáson
Quantum hatékonyság (QE): minimum 75%
Kiolvasási zaj: <6 e-
Kamera vezérlő szoftvere:
Auto-expozíció és fehéregyensúly
Élőkép és teljes képes képalkotás
Kalibráció, előre beállított markerek
Egycsatornás fluoreszcenciás képkészítés
Többcsatornás fluoreszcenciás képkészítés
Legyen kompatibilis az ajánlatkérő tulajdonában lévő Leica MZ6 és Leitz Axioscop 2 plusz mikroszkópokkal
2/3. Kutató fénymikroszkóp (Leica DMC 2900 és Leica MC 170 HD kamerákhoz)
1 db kutató fénymikroszkóp
Stabil egyenes állású, LED-es megvilágítású fénymikroszkóp, minimum 7 pozíciós objektív revolverfoglalat
állítható Koehler megvilágítás
Legalább 6 pozíciós tárcsás kondenzor
Kerámia bevonattal ellátott mikroszkópasztal, mintabefogó, jobb és bal kezes tárgyasztal vezérlési lehetőség
Koaxiális durva- és finomfókusz a tárgyasztalt fel- és lemozgató mechanizmussal, fókusz STOP és nyomatékállítási lehetőséggel
Trinokuláris tubus
Megvilágítás: a fehér fénnyel megvilágított látótér mellett elérhető legyen a polarizált megvilágítás is forgatható analizátorral, lambda szűrő, DIC prizmák a 40x objektívhez világos látótér, polarizált megvilágítás, lambda szűrő, DIC prizmák a 40x ob-jektívhez
Széles látóterű 10x/22 okulárok, dioptria állítási lehetőség
Rendelkezzen okulár mikrométerrel (10mm = minimum 200 osztás)Okulár mikrométer 10mm = 200 osztás
Objektívek: 20x PlanAchromat 0.4NA, 40x PlanApochromat 0.85NA (DIC), 100x Semiapochromat 1.25NA olaj immerziós + 20Ml immerziós olaj
Kamera: USB3 CMOS kamera, minimum 3Mpixel, 30 fps élőkép, megfelelő kameraillesztő-vel
Rendszervezérlő szoftver:
- USB szoftverkulcs, távolság-, terület-, kerület-, átmérő-, szögmérés; párhuzamos és merőleges mérések élő és elmentett képen egyaránt, adatok exportálásának lehetősége CSV formátumban, mozaik kép készítés
- Rendszervezérlő munkaállomás: minimum Intel Core i5 processzor, minimum 240Gb SSD, minimum 1Tb HDD, egér, billentyűzet, minimum 600W tápegység, minimum 24" FullHD IPS monitor
Jótállás: minimum 12 hónap
A kutató fénymikroszkóp kompatibilis legyen az ajánlatkérő tulajdonában lévő:
- Leica S9D sztereomikroszkóp Leica DMC 2900 típusú kamerával
- Leica DM LS fénymikroszkóp Leica MC 170 HD típusú kamerával
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesen nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A 2. részben a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint a legalacsonyabb ár az egyetlen értékelési szempont, mivel ajánlatkérő igényeinek a közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő termék felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1) Elnevezés:
Patológiai eszköz beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Festőautomata
1 db festőautomata – automata szöveti festőrendszer.
Szövettani metszetek és citológiai kenetek akár egyidejű, programozott festése, legyen alkalmas rutin és speciális festések futtatására.
Reagens állomások száma minimum 18 db.
Átfolyásos mosóállomások száma minimum 5 db.
Tárgylemeztartó- keret befogadóképessége minimum 30 db tárgylemez befogadása.
Folyamatos adagolású, a tárgylemeztartó-keretek egyidejű feldolgozásának lehetősége minimum 11 db.
Legalább egy fűthető állomással rendelkezzen, amelynek hőmérséklete minimum 65 °C-ig fűthető legyen.
Betöltő és kivételi állomások száma minimum 1 -1 db.
Festőprogram tárolási lehetőség minimum 15 program.
Reagens felhasználás tekintetében nyitott rendszer legyen.
A reagens tartályok térfogata maximum 450 ml legyen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Automata munkaállomássá alakíthatóság lehetősége fizikálisan az automatától külön válaszható átadóállomás és fedőautomata segítségével. (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Kromatográfiás eszközök beszerzése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: NBGK Haszonállat-génmegőrzési Intézet 2100 Gödöllő, Isaszegi út 200.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Meglévő folyadékkromatográfiás rendszerrel (HPLC) kompatibilis modulok: Törésmutató detektor, UV/VIS detektor, kolonnatermosztát, kromatográfiás adatállomás
HPLC kompatibilis modulok: 1 db törésmutató detektor, 1 db UV/VIS detektor, 1 db kolonnatermosztát, 1 db kromatográfiás adatállomás.
A beszerezni kívánt eszköz minimum követelményei:
- A modulok kompatibilisek legyenek az ajánlatkérő tulajdonában lévő JASCO típusú, HPLC folyadékkromatográfiás rendszerrel
- Ajánlatkérő csak teljes körű ajánlatot fogad el
- Helyszíni üzembe helyezés és betanítás 6 fő részére, 4 órában
Törésmutató detektor:
- Analitikai (min. 5 ml/perc) és preparatív (min. 50 ml/perc) HPLC-hez egyaránt használható legyen
- LED fényforrással
- termosztált cellával
- a cella térfogata: max. 20 μl
UV/Vis detektor:
- Kétcsatornás
- „On-the-fly” spektrumfelvétel
- Fényforrás: deutérium lámpa
- Hullámhossztartomány: min. 190-600 nm
- Hullámhosszpontosság: min. ±1 nm
- A cella: 10 mm-es optikai úthosszú, kónikus kialakítású és hőmérséklet kontrollált legyen
- Mérőmódok: single, dual (egyszerre 2 hullámhosszon történő mérés), ratio (két, különböző hullámhosszon mért abszorbancia arányának megjelenítése), ahol dual, illetve ratio módban a két hullámhossz egy tartományba esik (190-370 nm, vagy 371-600 nm) és λ2 - λ1 < 150 nm
- Alapvonal-stabilitás: min. 1x10-4 AU/óra
- Öndiagnosztika: cellaszivárgás, lámpaenergia, lámpaüzemóra ellenőrzésére
Kolonnatermosztát:
- hűtő-fűtő légtermosztát
- hőmérséklettartomány: min. 5-80°C
- min. 3 db max. 300 mm-es kolonnához
Vezérlő és adatfeldolgozó állomás:
- Komplett kromatográfiás adatállomás a HPLC modulok vezérlésére, beleértve a már meglévő JASCO HPLC modulok vezérlését is
- rendszerenként 4 csatornás adatgyűjtésre a következő funkciókkal:
- Diódasoros detektorok 3-dimenziós adatkezelése (3D megjelenítés, spektrum könyvtár létrehozása, szerkesztése, spektrumkeresés, azonosság vizsgálat, csúcstisztaság vizsgálat)
- Teljeskörű kromatográfiás adatfeldolgozás (szekvenciatáblázat készítése, riport szerkesztés, vezérelt modulok diagnosztikája)
- UV, RI, FP detektorok vezérlése, UV, FP detektorokkal történő spektrumfelvétel és kiértékelés
- Az adatgyűjtés megoldható legyen még bármely analóg jelkimenetű kromatográfiás detektorból, további eszköz alkalmazása nélkül.
- Alapkiépítésben képes legyen kezelni egy darab négy-detektoros rendszert, bővíthető legyen min. négy HPLC rendszer kezelésére
- A megfelelő interface modullal, a meglévő modulok upgrade-jével, kábelekkel és a szükséges számítógéppel ellátva
Kiegészítők, tartozékok:
- oldószertartó (borulásgátlóval, min. 6 db 1 literes oldószeredényhez)
- HPLC PEEK induló készlet, PEEK csövezéssel, PEEK csatlakozókkal, csővágóval
Dokumentációk, nyilatkozatok
- ISO9001 minőségi tanúsítvánnyal vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel rendelkező szerviz, amely magyar nyelvű alkalmazástechnikai támogatást tud nyújtani
- Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott termékek rendelkeznek CE kód szerinti minősítéssel, vagy az azzal egyenértékű európai szabványnak megfelelnek.
Jótállás
- Beüzemeléstől számított minimum 12 hónapra szóló jótállás
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Törésmutató detektornál analitikai mérésnél az 5 ml/perc max. áramlási sebességet meghaladó max. áramlási seb. (ml/perc) Az 5 ml/perccel nagyobb vagy azt meghaladó max. áramlási seb. max.pontot kap 5
2 3.Törésmutató detektornál preparatív mérésnél az 50 ml/perc max. áramlási sebességet meghaladó max. áramlási seb. (ml/perc) A 70 ml/perccel nagyobb vagy azt meghaladó max. áramlási seb. max.pontot kap 5
3 4. UV/Vis detektornál: A hullámhossz pontosság ellenőrzésére beépített higany lámpa (igen/nem) 10
4 5. Kolonnatermosztát esetében a 3 db-ot meghaladó beépíthető kolonnák száma (db). További 3 db vagy azt meghaladó beépíthető kolonnaszám max. pontot kap. 10
5 6. Kromatográfiás adatállomásnál RI és UV/Vis detektorok vezérlése. További más típusú detektorok vezérlése max. pontot kap (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
Az ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § -ának megfelelően egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonost meg képes nevezni; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlatkérő nem írja elő, de elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) nyújtja be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, vagy alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőt, akivel vagy amellyel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok fennállnak. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, úgy nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja így igazolni, továbbá, hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő pénzügyi és gazdasági alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § alapján az alábbi igazolásokat az ajánlattal együtt kell benyújtani minden Ajánlattevőnek.
M1. Az ajánlattevő a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásának dátumától visszaszámított megelőző 36 hónap szállítás tárgyaira
(1. rész: húsvizsgálat eszközei,
2. rész: mikroszkópok
3. rész: patológiai eszközök
4. rész: kromatográfiás eszközök)
vonatkozó teljesítéseit a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hó, nap pontossággal), a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya és az 1. és a 2. rész esetében mennyisége, a 3. és a 4. rész esetében értéke megadásával, valamint arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Csatolni kell e teljesítésekkel kapcsolatos, a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti referenciaigazolásokat vagy nyilatkozatokat.
A 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) pontja alapján a három év teljesítéseinek igazolására az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti igazolást is elfogadja.
Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően bármely más szervezet (személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Kapacitást biztosító bevonása esetén meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és azon alkalmassági követelményt, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az e tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös Ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított maximum 6 éven belül megkezdett és 3 éven (36 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal.
1. rész: 4 db húsvizsgálat során használt eszköz szállítása,
2. rész: 1 db mikroszkóp szállítása,
3. rész: nettó 5.325.000 HUF értékben patológiai eszközök szállítása,
4. rész: nettó 4.950.000 HUF értékben kromatográfiás eszköz szállítása.
A 3. és 4. rész esetében a beszerzés mennyiségére - 1 db-ra - tekintettel, a korábbi teljesítések tekintetében a Kbt. 65. § (5) bekezdésében foglalt százalékos arány nem alkalmazható.
Közös ajánlattétel esetén az alkalmasság megállapítása során a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni az alkalmassági feltételeknek való megfelelés során, a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdésében, továbbá 67. § (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 1%-a minden késedelemmel érintett nap után, de legfeljebb 20%.
Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 20%-a.
Meghiúsulási kötbér mértéke az adott rész nettó szerződéses ellenértékének 30%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ellenszolgáltatás teljesítése magyar forintban történik. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak, továbbá a dokumentációban rögzítettek szerint, átutalással történik, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltakra. A fizetés elektronikus úton történik. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat illeti meg nyertes ajánlattevőt. A kamat vetítési alapja a kiegyenlítetlen számla értéke.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő az ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, továbbá nem teszi lehetővé.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/08/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Elektronikus közbeszerzési rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Legalacsonyabb ár értékelési szempont [Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja]: 2. rész; Legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a jelen eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Minden kommunikáció és az ajánlatok benyújtása is az EKR-ben történik figyelemmel a Kbt. 40. §-ában foglaltakra. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu. Az EKR informatikai rendszer használatával kapcsolatos bármi nemű segítséget és tájékoztatást a NEKSZT Kft. helpdesk-je biztosítja. Az EKR üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám az EKR rendszert üzemeltető szervezet honlapján érhető el. (http://nekszt.hu) Az AK felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. ( XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr) 6. §-ának (1), és (6a)-(10) bekezdéseiben, valamint a 16. § - 17. § -aiban, továbbá a Kbt. 41/A §-ában és 55. § (7) bekezdésében foglaltakra. Az AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A (4) bek., 35. § (2a) bek. és 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
2. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget figyelemmel az e-Kr. 11. § (2) és (3) bekezdéseire.
3. A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Az ajánlathoz csatolni kell a konzorciumi megállapodást.
5. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő és a kapacitást biztosító szervezet cégjegyzésre jogosult azon képviselőjének/inek aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1)-(3a) bekezdéseire figyelemmel, aki aláírásával ellátta az ajánlatot. Ha az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írtak alá, az általuk aláírt és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást is csatolni kell.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot az EKR-ben biztosított űrlap kitöltésével kötelező csatolni.
7. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.
8. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
9. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
12. Az ajánlatban minden iratanyagnak magyar nyelvűnek kell lennie. Az idegen nyelvű iratokat magyar fordításban is csatolni kell az ajánlathoz.
14. Az eljárás lefolytatásához igénybe vett FAKSZ (név/lajstromszám): Bodorics István/00374.
15. Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt biztosítja, azonban egy részen belül ajánlattevőnek teljes körű ajánlatot kell benyújtania.
16. Értékelés módszere: legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont alapján [Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja]
fordított arányosítás módszerével kerül értékelésre: 1., 3. és 4. rész – 1. részszempont
egyenes arányosítás módszerével kerül értékelésre: 1. rész – 2. részszempont; 4. rész -2. 3. és 5. részszempont
abszolút értékelés: 3. rész – 2. részszempont; 4. rész – 4. és 6. részszempont
a dokumentációban részletezettek szerint.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges