Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:13931/2020
CPV Kód:45221250-9
Ajánlatkérő:Csaholc Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Csaholc település következő helyrajziszámú ingatlanjai: 13, 033, 036, 038, 041, 043, 045/1, 046, 047/3, 048, 049/3, 049/4, 050, 99, 0114, 0115/2, 0115/3, 0116, 0117/21, 144, 145, 146, 148/1, 148/2, 148/3, 171/1, 171/2, 187, 200, 201, 202, 208, 217/4, 218, 219/3, 219/4, 225/1, 225/2, 225/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csaholc Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63385427
Postai cím: Kossuth Utca 41
Város: Csaholc
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4964
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bócsi Tamás polgármester
Telefon: +36 205010604
E-mail: priesthungaria@gmail.com
Fax: +36 44367888
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csaholc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csaholc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000528702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45221250-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Csaholc község, Vasút, Petőfi S., Kossuth L., Jókai M. és Dankó I. utcák csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése.
Tervezett létesítmények:
- CS-1-0 j. csatorna : 1573,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 290,50 TB 40/70/50 MEDERBUKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 54,00 TB 30/50/40 MEDERBUKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 28,50 M ∅100 B. CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 28,00 M ∅400 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 59,50 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 57,00 M BURKOLT MEDER (449,00 M²) REKONSTRKCIÓ + 8,50 M ISZAPFOGÓ KIAKALÍTÁSA SÜLLYESZTETT MEDERBURKOLATTAL ÉPÍTÉS + 43 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 2 DB ∅100 TILTÓS ELŐFEJ ÉPÍTÉS
- CS-1-1 j. csatorna : 163,50 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 6,00 M ∅100 B. CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 12,00 M ∅600 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 4 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 3,80 M BURKOLT CSATONA (89,00 M² MEDERBURKOLAT) ÉPÍTÉS+ 1 DB ∅60 TILTÓS ELŐFEJ ÉPÍTÉS
- CS-1-1-1 j. csatorna : 84,00 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 55,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 24 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 4,00 M BURKOLT CSATONA (25,00 M² MEDERBURKOLAT) ÉPÍTÉS + 8,50 M ISZAPFOGÓ KIAKALÍTÁSA SÜLLYESZTETT MEDERBURKOLATTAL ÉPÍTÉS
- CS-1-2 j. csatorna : 109,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 264,20 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ + 11,00 M ∅400 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 123,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 28 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 2,00 M BURKOLT CSATORNA (12,00 M² MEDERBUKOLAT) ÉPÍTÉS + 14,00 M TB 30/50/40 FEDLAP ÉPÍTÉS + 3 DB DN80 VÍZNYELŐ FEDLAPOS BETON TISZTÍTÓ AKNA REKONSTRUKCIÓ + 3 db BSZ3032 olajleválasztó ÉPÍTÉS
- CS-1-3 j. csatorna : 80,00 M FÖLDMEDER ÉPÍTENDŐ + 7,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA ÉPÍTENDŐ + 2 DB TÁMFAL ÉPÍTENDŐ
- CS-2-0 j. csatorna : 1383,10 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 52,60 TB 30/50/40 MEDERBUKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 5,00 M ∅80 B. CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + MEGLÉVŐ 12,00 M ∅60 B. CSATORNA + MEGLÉVŐ 11,80 M ∅50 b. CSATORNA + 20,50 M ∅500 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 1 DB VÍZNYELŐ FEDLAPOS DN80 TISZTÍTÓ AKNA ÉPÍTÉS + 10 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- CS-2-1 j. csatorna : 360,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 12,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 4 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- CS-2-2 j. csatorna : 135,30 M TB 40/70/50 MEDERBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ + 111,60 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ + 45,00 M ∅400 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 34,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 29 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 9,00 M 30/50/40 FEDLAP ÉPÍTÉS
- CS-2-3 j. csatorna : 131,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 6,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 2 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- CS-3-0 j. csatorna : 68,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 63,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 180,00 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 15,00 M TB 30/50/40 FEDLAP ÉPÍTÉS + 23,00 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- V-I. ZÁPORTÁROZÓ REKONSTRUKCIÓJA, TÁROZÓ TÉRFOGATA: 9905,90 m3
- V-III. ZÁPORTÁROZÓ REKONSTRUKCIÓJA, TÁROZÓ TÉRFOGATA: 83,16 m3
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 133223228 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112500-0
További tárgyak:45232130-2
45247112-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Csaholc település következő helyrajziszámú ingatlanjai: 13, 033, 036, 038, 041, 043, 045/1, 046, 047/3, 048, 049/3, 049/4, 050, 99, 0114, 0115/2, 0115/3, 0116, 0117/21, 144, 145, 146, 148/1, 148/2, 148/3, 171/1, 171/2, 187, 200, 201, 202, 208, 217/4, 218, 219/3, 219/4, 225/1, 225/2, 225/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Csaholc község, Vasút, Petőfi S., Kossuth L., Jókai M. és Dankó I. utcák csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése.
Tervezett létesítmények:
- CS-1-0 j. csatorna : 1573,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 290,50 TB 40/70/50 MEDERBUKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 54,00 TB 30/50/40 MEDERBUKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 28,50 M ∅100 B. CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 28,00 M ∅400 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 59,50 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 57,00 M BURKOLT MEDER (449,00 M²) REKONSTRKCIÓ + 8,50 M ISZAPFOGÓ KIAKALÍTÁSA SÜLLYESZTETT MEDERBURKOLATTAL ÉPÍTÉS + 43 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 2 DB ∅100 TILTÓS ELŐFEJ ÉPÍTÉS
- CS-1-1 j. csatorna : 163,50 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 6,00 M ∅100 B. CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 12,00 M ∅600 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 4 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 3,80 M BURKOLT CSATONA (89,00 M² MEDERBURKOLAT) ÉPÍTÉS+ 1 DB ∅60 TILTÓS ELŐFEJ ÉPÍTÉS
- CS-1-1-1 j. csatorna : 84,00 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 55,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 24 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 4,00 M BURKOLT CSATONA (25,00 M² MEDERBURKOLAT) ÉPÍTÉS + 8,50 M ISZAPFOGÓ KIAKALÍTÁSA SÜLLYESZTETT MEDERBURKOLATTAL ÉPÍTÉS
- CS-1-2 j. csatorna : 109,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 264,20 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ + 11,00 M ∅400 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 123,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 28 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 2,00 M BURKOLT CSATORNA (12,00 M² MEDERBUKOLAT) ÉPÍTÉS + 14,00 M TB 30/50/40 FEDLAP ÉPÍTÉS + 3 DB DN80 VÍZNYELŐ FEDLAPOS BETON TISZTÍTÓ AKNA REKONSTRUKCIÓ + 3 db BSZ3032 olajleválasztó ÉPÍTÉS
- CS-1-3 j. csatorna : 80,00 M FÖLDMEDER ÉPÍTENDŐ + 7,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA ÉPÍTENDŐ + 2 DB TÁMFAL ÉPÍTENDŐ
- CS-2-0 j. csatorna : 1383,10 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 52,60 TB 30/50/40 MEDERBUKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 5,00 M ∅80 B. CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + MEGLÉVŐ 12,00 M ∅60 B. CSATORNA + MEGLÉVŐ 11,80 M ∅50 b. CSATORNA + 20,50 M ∅500 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 1 DB VÍZNYELŐ FEDLAPOS DN80 TISZTÍTÓ AKNA ÉPÍTÉS + 10 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- CS-2-1 j. csatorna : 360,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 12,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 4 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- CS-2-2 j. csatorna : 135,30 M TB 40/70/50 MEDERBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ + 111,60 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLAT REKONSTRUKCIÓ + 45,00 M ∅400 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 34,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 29 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ + 9,00 M 30/50/40 FEDLAP ÉPÍTÉS
- CS-2-3 j. csatorna : 131,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 6,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 2 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- CS-3-0 j. csatorna : 68,00 M FÖLDMEDER REKONSTRUKCIÓ, PROFILOZÁS + 63,00 M ∅300 KD-EXTRA CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 180,00 M TB 30/50/40 MEDERBURKOLT CSATORNA REKONSTRUKCIÓ + 15,00 M TB 30/50/40 FEDLAP ÉPÍTÉS + 23,00 DB TÁMFAL REKONSTRUKCIÓ
- V-I. ZÁPORTÁROZÓ REKONSTRUKCIÓJA, TÁROZÓ TÉRFOGATA: 9905,90 m3
- V-III. ZÁPORTÁROZÓ REKONSTRUKCIÓJA, TÁROZÓ TÉRFOGATA: 83,16 m3
A további információkat, a részletes műszaki tartalmat, az ajánlatkérő elvárásait, egyéb információkat a további közbeszerzési dokumentumok részletezik.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad. A nyertes ajánlattevővel való szerződés megkötését követően az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki csapadékvíz-elvezetés kivitelezésének irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem) 10
2 2. A teljesítésbe bevonásra kerül-e legalább 1 fő olyan szakember, aki földmedrű csatorna profilozásában szerzett tapasztalattal rendelkezik (igen/nem)  10
3 3. Jótállás vállalt időtartama (min. 36 hónap, max. 72 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00031
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/24 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94732182
Postai cím: Szombathelyi Utca 29
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
E-mail: taxat1961@gmail.com
Telefon: +36 204263106
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21152322215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 133223228
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - Csapadékvíz elvezető rendszer építési munkálatok
- Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szatmár Aqua Építőipari Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28918196
Postai cím: Szombathelyi Utca 60
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23494255215

Hivatalos név: TAXAT Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94732182
Postai cím: Szombathelyi Utca 29
Város: Panyola
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4913
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21152322215

Hivatalos név: "TISZA-VIZ" Tisza-Szamosközi Közműépitő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74260984
Postai cím: Benczur U. 24.
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11248772215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/06/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges