Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13963/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sárospatak Város Önkormányzata
Teljesítés helye:3950 Sárospatak, 1584,1733,1581,1710,1635,1585,1568,1569,1549,1734,1582/12,1582/10,1582/1 helyrajzi számok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sandhal Kft;Maczó Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárospatak Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73945761
Postai cím: Rákóczi Út 32
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Tamás
Telefon: +36 47513240
E-mail: erdostamas@sarospatak.hu
Fax: +36 47311404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sarospatak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Herceg utca kerékpárosbarát felújítása
Hivatkozási szám: EKR000651192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Herceg utca kerékpárosbarát felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak, 1584,1733,1581,1710,1635,1585,1568,1569,1549,1734,1582/12,1582/10,1582/1
helyrajzi számok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új kerékpárút (kerékpársáv) hossza: 824,6 m
Bontandó útburkolat: 6371,2 m2
Építendő út felülete: 8559,9 m2
Bontandó járdaburkolat: 1146 m2
Építendő járdaburkolat: 1194,2 m2
Parkolófelület burkolat megerősítés: 1571,6 m2
Füvesítés: 2245,8 m2
Aszfalt burkolat építendő pályaszerkezete:
Szerkezeti réteg típusa,vastagság (cm)
AC-8 kopóréteg 4
AC-11 kötőréteg 7
M22 kiékelés 5
M56 útalap 20
Homokos-kavics fagyvédő réteg 25
Gyalogjárda pályaszerkezete
Aszfalt gyalogjárda építendő pályaszerkezete:
Szerkezeti réteg típusa,vastagság (cm)
AC-8 kopóréteg 3
Ckt útalap 15
Homokos-kavics fagyvédő réteg 20
Térkő gyalogjárda építendő pályaszerkezete:
Szerkezeti réteg típusa,vastagság (cm)
térkő burkolat 6
finomhomok ágyazat 3
Ckt útalap 15
homokos kavics fagyvédő réteg 20

Tervezett csapadékvíz-elvezető csatornák:
Csatorna jele: CS-1-0 j. csatorna
Helye: Sárospatak, Herczeg Ferenc utcán (Virág – Szabó
József utca között található) (1585 hrsz.)
Hossza: 107 m
Jellege, mérete: 107,00 m Ø 300 KD-EXTRA
Esés: 12,40 ‰
Torkolati vízszállító képesség: 201,33 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 79,92 l/s
Torkolati fenékszint: 110,92 mBf
Csatlakozik: Herczeg Ferenc utcai zártt csatornához
Befogadó fenékszintje: 109,16 mBf
Műtárgyak, bekötések: 30,30 m Ø 160 KG-PVC
2 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna
2 db DN80 tisztító akna
6 db 48X48 víznyelő
3 db BSZ3032 olajleválasztó
Csatorna jele: CS-2-0 j. csatorna
Hossza: 562,00 m
Jellege, mérete: 179,00 m Ø 300 KD-EXTRA
147,50 m Ø 400 KD-EXTRA
94,00 m Ø 500 KD-EXTRA
148,00 m Ø 600 KD-EXTRA
Esés: 6,40 – 24,60 ‰
Torkolati vízszállító képesség: 2247,16 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 1054,08 l/s
Torkolati fenékszint: 104,20 mBf
Csatlakozik: Virág utcai zárt csatorna 0+052 km szelvényéhez
Befogadó fenékszintje: 104,20 mBf
Műtárgyak, bekötések: 140,30 m Ø 160 KG-PVC
12 db DN80 víznyelő fedlapos beton tisztító akna
9 db DN80 beton tisztító akna
15 db 48X48 víznyelő
Csatorna jele: CS-3-0 j. csatorna
Hossza: 162 m
Jellege, mérete: 162,00 m Ø 300 KD-EXTRA
Esés: 4,30 – 7,20 ‰
Torkolati vízszállító képesség: 117,89 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 66,22 l/s
Torkolati fenékszint: 110,92 mBf
Csatlakozik: Suta patak betonmedréhez
Befogadó fenékszintje: 109,16 mBf
Műtárgyak, bekötések: 39,20 m Ø 160 KG-PVC
7 db DN80 víznyelő fedlapos beton tisztító akna
1 db DN80 beton tisztító akna
5 db 48X48 víznyelő
Új gyalogos hídszerkezet
A gyalogoshíd tartószerkezete 4 db egymásjól 80cm távolságban lévő IPE180-as tartóból és
ezeket összekötő IPE120-as szelvényekből áll. A merevítést L60x6-os szögacélok biztosítják.
A híd burkolata fa pallók (min2,5cm vastagságú), ezekeket a főtartók támasztják alá és ezekhez
vannak rögzítve.
A híd korlátja szintén faszerkezetű. A korlát oszlopai 10x10cm-esek 1,15m-ként a főtartóhoz
vannak rögzítve. Az oszlopok között lábléc a tetején pedig készléc fut, 10cm szélességben.

Elektromos hálózat:
Kisfesz. légkábel létesítése:
üzemi feszültség: 3F+N, 400/230V
nyomvonalhossz: 145m
új vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: AXKA 3x95+25/95mm2
Közvil. légkábel létesítése:
üzemi feszültség: 3F+N, 400/230V
nyomvonalhossz: 13,5m
új vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: NFA2x25mm2
Kisfesz. légkábel bontása:
üzemi feszültség: 3F+N, 400/230V
nyomvonalhossz: 148m
új vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: SSZV3x95+25/95mm2
Kisfesz. légkábel létesítése:
üf.: 3F+N, 400/230V
nyh.: 264m
új v. sz., km., a.: AXKA 3x50+25/50mm2
Kisfesz. légkábel létesítése:
üf.: 3F+N, 400/230V
nyh: 291m
új v. sz., km., a.: SSZ3x50+25/50mm2
20kV. földkábel létesítése:
üf.: 3x22kV
nyh: 78m
új v. sz., km., a.: NA2XS2Y 3x1x150 mm2
20kV. földkábel bontása:
üf.: 3x22kV
nyh: 77m
új v. sz., km., a.: NA2XS2Y 3x1x150 mm2
Közvil. légkábel létesítése:
üf.: 3F+N, 400/230V
nyh.: 33m
új v. sz., km., a.: NFA 2x25 mm2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00014

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01981 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Herceg utca kerékpárosbarát felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67920743
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36 704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Maczó Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46123361
Postai cím: Vörösmarty Út 19 HRSZ:532
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 704163004
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 351314439
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3950 Sárospatak, 1584,1733,1581,1710,1635,1585,1568,1569,1549,1734,1582/12,1582/10,1582/1
helyrajzi számok
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új kerékpárút (kerékpársáv) hossza: 824,6 m
Bontandó útburkolat: 6371,2 m2
Építendő út felülete: 8559,9 m2
Bontandó járdaburkolat: 1146 m2
Építendő járdaburkolat: 1194,2 m2
Parkolófelület burkolat megerősítés: 1571,6 m2
Füvesítés: 2245,8 m2
Aszfalt burkolat építendő pályaszerkezete:
Szerkezeti réteg típusa,vastagság (cm)
AC-8 kopóréteg 4
AC-11 kötőréteg 7
M22 kiékelés 5
M56 útalap 20
Homokos-kavics fagyvédő réteg 25
Gyalogjárda pályaszerkezete
Aszfalt gyalogjárda építendő pályaszerkezete:
Szerkezeti réteg típusa,vastagság (cm)
AC-8 kopóréteg 3
Ckt útalap 15
Homokos-kavics fagyvédő réteg 20
Térkő gyalogjárda építendő pályaszerkezete:
Szerkezeti réteg típusa,vastagság (cm)
térkő burkolat 6
finomhomok ágyazat 3
Ckt útalap 15
homokos kavics fagyvédő réteg 20

Tervezett csapadékvíz-elvezető csatornák:
Csatorna jele: CS-1-0 j. csatorna
Helye: Sárospatak, Herczeg Ferenc utcán (Virág – Szabó
József utca között található) (1585 hrsz.)
Hossza: 107 m
Jellege, mérete: 107,00 m Ø 300 KD-EXTRA
Esés: 12,40 ‰
Torkolati vízszállító képesség: 201,33 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 79,92 l/s
Torkolati fenékszint: 110,92 mBf
Csatlakozik: Herczeg Ferenc utcai zártt csatornához
Befogadó fenékszintje: 109,16 mBf
Műtárgyak, bekötések: 30,30 m Ø 160 KG-PVC
2 db DN80 víznyelő fedlapos tisztító akna
2 db DN80 tisztító akna
6 db 48X48 víznyelő
3 db BSZ3032 olajleválasztó
Csatorna jele: CS-2-0 j. csatorna
Hossza: 562,00 m
Jellege, mérete: 179,00 m Ø 300 KD-EXTRA
147,50 m Ø 400 KD-EXTRA
94,00 m Ø 500 KD-EXTRA
148,00 m Ø 600 KD-EXTRA
Esés: 6,40 – 24,60 ‰
Torkolati vízszállító képesség: 2247,16 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 1054,08 l/s
Torkolati fenékszint: 104,20 mBf
Csatlakozik: Virág utcai zárt csatorna 0+052 km szelvényéhez
Befogadó fenékszintje: 104,20 mBf
Műtárgyak, bekötések: 140,30 m Ø 160 KG-PVC
12 db DN80 víznyelő fedlapos beton tisztító akna
9 db DN80 beton tisztító akna
15 db 48X48 víznyelő
Csatorna jele: CS-3-0 j. csatorna
Hossza: 162 m
Jellege, mérete: 162,00 m Ø 300 KD-EXTRA
Esés: 4,30 – 7,20 ‰
Torkolati vízszállító képesség: 117,89 l/s
Torkolati mértékadó vízhozam: 66,22 l/s
Torkolati fenékszint: 110,92 mBf
Csatlakozik: Suta patak betonmedréhez
Befogadó fenékszintje: 109,16 mBf
Műtárgyak, bekötések: 39,20 m Ø 160 KG-PVC
7 db DN80 víznyelő fedlapos beton tisztító akna
1 db DN80 beton tisztító akna
5 db 48X48 víznyelő
Új gyalogos hídszerkezet
A gyalogoshíd tartószerkezete 4 db egymásjól 80cm távolságban lévő IPE180-as tartóból és
ezeket összekötő IPE120-as szelvényekből áll. A merevítést L60x6-os szögacélok biztosítják.
A híd burkolata fa pallók (min2,5cm vastagságú), ezekeket a főtartók támasztják alá és ezekhez
vannak rögzítve.
A híd korlátja szintén faszerkezetű. A korlát oszlopai 10x10cm-esek 1,15m-ként a főtartóhoz
vannak rögzítve. Az oszlopok között lábléc a tetején pedig készléc fut, 10cm szélességben.

Elektromos hálózat:
Kisfesz. légkábel létesítése:
üzemi feszültség: 3F+N, 400/230V
nyomvonalhossz: 145m
új vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: AXKA 3x95+25/95mm2
Közvil. légkábel létesítése:
üzemi feszültség: 3F+N, 400/230V
nyomvonalhossz: 13,5m
új vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: NFA2x25mm2
Kisfesz. légkábel bontása:
üzemi feszültség: 3F+N, 400/230V
nyomvonalhossz: 148m
új vezetők száma, keresztmetszete, anyaga: SSZV3x95+25/95mm2
Kisfesz. légkábel létesítése:
üf.: 3F+N, 400/230V
nyh.: 264m
új v. sz., km., a.: AXKA 3x50+25/50mm2
Kisfesz. légkábel létesítése:
üf.: 3F+N, 400/230V
nyh: 291m
új v. sz., km., a.: SSZ3x50+25/50mm2
20kV. földkábel létesítése:
üf.: 3x22kV
nyh: 78m
új v. sz., km., a.: NA2XS2Y 3x1x150 mm2
20kV. földkábel bontása:
üf.: 3x22kV
nyh: 77m
új v. sz., km., a.: NA2XS2Y 3x1x150 mm2
Közvil. légkábel létesítése:
üf.: 3F+N, 400/230V
nyh.: 33m
új v. sz., km., a.: NFA 2x25 mm2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/01/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/08/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 351314439
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sandhal Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67920743
Postai cím: Bocskai U 11/A
Város: Nyírbogát
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4361
Ország: Magyarország
E-mail: sandhalkft@gmail.com
Telefon: +36 704171922
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Maczó Trade Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46123361
Postai cím: Vörösmarty Út 19 HRSZ:532
Város: Vásárosnamény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4800
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 704163004
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
IV.2. Befejezés:
Teljesítés határideje: 2020. augusztus 25.
Megrendelő előzetes értesítés és egyeztetés mellett előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A folyamatosan lehulló extrém csapadékmennyiség okozta felázások miatt a kivitelezés akadályoztatva van. A felázott talaj a munkagépek súlyát nem bírja el, az előírt rétegrend nem építhető meg. Az első aszfaltréteget megkapott útszakasz esetén a csapadék alámosta a szegélyt, mely több helyen kiborult. A megépített zúzottkő réteget nem lehet aszfaltozni a lehullott csapadék mennyisége miatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 351314439 Pénznem:
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 351314439 Pénznem:

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben