Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13972/2020
CPV Kód:45234115-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sándor Balázs
Telefon: +36 305996458
E-mail: sandor.balazs@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok D 70 felújítása
Hivatkozási szám: EKR000344342020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A „Szolnok D-70 felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében külsőtéri munkák, kezelő- és visszajelentő készülékek felújítása, valamint Szolnok „AB” és „CD” elágazáson távvezérlés tervezése és kiépítése tervezett.
Külsőtéri munkák vonatkozásában kábelbevezetés-, és csere (29 db) jelző végelzáró-, kábelelosztó és kábelcsere szükséges.
Kezelő- és visszajelentő készülék korszerűsítése tekintetében az állomáson 2 db nyomógombos kezelőkészülék és 1 db visszajelentő készülék (panoráma tábla) pultkockák és fedlapok cseréje, nyomógombok cseréje, felújítása, számláló jelfogók cseréje, visszajelentő izzók LED fényforrásra cseréje a szükséges áramellátás kiegészítéssel.
Szolnok „AB és CD” elágazások (továbbiakban elágazás, elágazások) Szolnok állomás forgalmi irodájából vannak távvezérelve, egy GANZ által szállított rendszerrel. Az elágazások vissza vannak jelentve a D70 panoráma táblán is, kezelésük azonban egy külön számítógépről történik, amely a GANZ távvezérlő része. Az elágazásokon személyzet nem teljesít szolgálatot, megközelítésük rendkívül nehézkes. Az elágazások utasforgalmi szempontból elzártak, utastájékoztatás nincs. Az elágazásokon FOR adatgyűjtő terminálok is üzemelnek, amelyek a szolnoki FORSZG-hez kapcsolódnak. A GANZ távvezérlő és a FOR adatkapcsolata is rézkábelen valósul meg, előbbi HF modemekkel, utóbbi pedig SHDSL modempárral.
A beruházás megvalósításával az „AB” és „CD” elágazások távvezérlése Szolnok állomás forgalmi irodából lesz kialakítva. Ehhez két új biztosítóberendezési távvezérlő szükséges az elágazásokra, Szolnokra és a jelenlegi távvezérlő munkahely átalakítása szükséges. A szolnoki távvezérlőnek kitekintést kell adnia az új 120a KÖFI vonalra. Az „AB” és „CD” elágazás információit be kell vinni a Kerepesi 14-ben épülő 120a távvezérlő KÖFI-KÖFE központba is. Az ezekhez szükséges adatátvitelt ki kell építeni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
A „Szolnok D-70 felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében külsőtéri munkák, kezelő- és visszajelentő készülékek felújítása, valamint Szolnok „AB” és „CD” elágazáson távvezérlés tervezése és kiépítése tervezett.
Külsőtéri munkák vonatkozásában kábelbevezetés-, és csere (29 db) jelző végelzáró-, kábelelosztó és kábelcsere szükséges.
Kezelő- és visszajelentő készülék korszerűsítése tekintetében az állomáson 2 db nyomógombos kezelőkészülék és 1 db visszajelentő készülék (panoráma tábla) pultkockák és fedlapok cseréje, nyomógombok cseréje, felújítása, számláló jelfogók cseréje, visszajelentő izzók LED fényforrásra cseréje a szükséges áramellátás kiegészítéssel.
Szolnok „AB és CD” elágazások (továbbiakban elágazás, elágazások) Szolnok állomás forgalmi irodájából vannak távvezérelve, egy GANZ által szállított rendszerrel. Az elágazások vissza vannak jelentve a D70 panoráma táblán is, kezelésük azonban egy külön számítógépről történik, amely a GANZ távvezérlő része. Az elágazásokon személyzet nem teljesít szolgálatot, megközelítésük rendkívül nehézkes. Az elágazások utasforgalmi szempontból elzártak, utastájékoztatás nincs. Az elágazásokon FOR adatgyűjtő terminálok is üzemelnek, amelyek a szolnoki FORSZG-hez kapcsolódnak. A GANZ távvezérlő és a FOR adatkapcsolata is rézkábelen valósul meg, előbbi HF modemekkel, utóbbi pedig SHDSL modempárral.
A beruházás megvalósításával az „AB” és „CD” elágazások távvezérlése Szolnok állomás forgalmi irodából lesz kialakítva. Ehhez két új biztosítóberendezési távvezérlő szükséges az elágazásokra, Szolnokra és a jelenlegi távvezérlő munkahely átalakítása szükséges. A szolnoki távvezérlőnek kitekintést kell adnia az új 120a KÖFI vonalra. Az „AB” és „CD” elágazás információit be kell vinni a Kerepesi 14-ben épülő 120a távvezérlő KÖFI-KÖFE központba is. Az ezekhez szükséges adatátvitelt ki kell építeni.
Helyesen:
A „Szolnok D-70 felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében kezelő- és visszajelentő készülékek felújítása, valamint Szolnok „AB” és „CD” elágazáson távvezérlés tervezése és kiépítése tervezett. Kezelő- és visszajelentő készülék korszerűsítése tekintetében az állomáson 2 db nyomógombos kezelőkészülék és 1 db visszajelentő készülék (panoráma tábla) pultkockák és fedlapok cseréje, nyomógombok cseréje, felújítása, számláló jelfogók cseréje, visszajelentő izzók LED fényforrásra cseréje a szükséges áramellátás kiegészítéssel. Szolnok „AB és CD” elágazások (továbbiakban elágazás, elágazások) Szolnok állomás forgalmi irodájából vannak távvezérelve, egy GANZ által szállított rendszerrel. Az elágazások vissza vannak jelentve a D70 panoráma
táblán is, kezelésük azonban egy külön számítógépről történik, amely a GANZ távvezérlő része. Az elágazásokon személyzet nem teljesít szolgálatot, megközelítésük rendkívül nehézkes. Az elágazások utasforgalmi szempontból elzártak, utastájékoztatás nincs. Az elágazásokon FOR adatgyűjtő terminálok is üzemelnek, amelyek a szolnoki FORSZG-hez kapcsolódnak. A GANZ távvezérlő és a FOR adatkapcsolata is rézkábelen valósul meg, előbbi HF modemekkel, utóbbi pedig SHDSL modempárral. A beruházás megvalósításával az „AB” és „CD” elágazások távvezérlése Szolnok állomás forgalmi irodából lesz kialakítva. Ehhez két új biztosítóberendezési távvezérlő szükséges az elágazásokra, Szolnokra és a jelenlegi távvezérlő munkahely átalakítása szükséges. A szolnoki távvezérlőnek kitekintést kell adnia az új 120a KÖFI vonalra. Az „AB” és „CD” elágazás információit be kell vinni a Kerepesi 14-ben épülő 120a távvezérlő KÖFI-KÖFE központba is. Az ezekhez szükséges adatátvitelt ki kell építeni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít. A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. és a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében, és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában, illetve a 32/A-B. §-ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint a végszámlával együtt 5 db részszámla kibocsátásának lehetőségével. Mivel a jelen közbeszerzés a Kbt. 135. § (7) bekezdés hatálya alá esik, vagyis az időtartama a két hónapot meghaladja, Ajánlatkérő a Vállalkozó kérésére előleget biztosít. Az előleg összege az általános forgalmi adó nélkül számított, nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 millió Ft.
Helyesen:
Tartalékkeretet ajánlatkérő nem biztosít. A fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő a szerződéses feltételként előírja a Kbt. 136. § szerinti rendelkezések alkalmazását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. és a Ptk. 6:130.§ (1) és (2) bekezdésében, és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30-32. §-ában, illetve a 32/A-B. §-ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás eredményeként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint a végszámlával együtt 5 db részszámla kibocsátásának lehetőségével. Mivel a jelen közbeszerzés a Kbt. 135. § (8) bekezdés hatálya alá esik, vagyis az időtartama a két hónapot meghaladja, Ajánlatkérő a Vállalkozó kérésére előleget biztosít. Az előleg összege az általános forgalmi adó nélkül számított, nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összeg.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/08/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A következő helyett:
A Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
Helyesen:
A Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bekezdésében, valamint a 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben meghatározottak szerint.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a tárgyi eljárásban a Közbeszerzési dokumentáció, a szerződéstervezet, és az árazatlan költségvetés is módosult. Az előzmény száma: 8674/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben