Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:13992/2020
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Magyar Természetjáró Szövetség Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:Mogyoród, Rózsa utca 2-4. (hrsz: 1114);Mogyoród, Somlyó-hegy (hrsz: 0198/2);Mogyoród, Hangulat utca (hrsz: 0188/9)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Pritamin Trend Kft;TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Természetjáró Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69013364
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tassy Márk
Telefon: +36 13112467
E-mail: info@termeszetjaro.hu
Fax: +36 13327177
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.termeszetjaro.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54452837
Postai cím: Dózsa György Út 40
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paulovics Géza
Telefon: +36 28540716
E-mail: mogyorod@mogyorod.hu
Fax: +36 28540715
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mogyorod.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Magyar Természetjáró Szövetség (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szt. László Kilátó és Emlékhely, TEÁ fogadóépület
Hivatkozási szám: EKR001287112019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Emlékhely Látogatóközpont építése, a Szent László kilátó kápolna felújítása és a Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése az alábbiak szerint:
1. rész - Szent László Emlékhely Látogatóközpont építése: a tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m2; a hasznos alapterület kb. 99 m2;
2. rész - Szent László kilátó kápolna felújítása: kilátó magassága 14,49 m;
3. rész: Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése: tervezett épületek beépített alapterülete 88,76 m2, pihenőépület 60 m2, a szélmalom kb. 12+8 m2 alapterületű.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 98353441 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent László Emlékhely Látogatóközpont építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Rózsa utca 2-4. (hrsz: 1114)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László Emlékhely Látogatóközpont építése az alábbiak szerint:
Az épület vasalt beton sávalapot kap, a statikus terv szerint. Szigetelés: talajnedvesség elleni szigetelések, üzemi – használati víz elleni szigetelések, csapadékvíz elleni vízszigetelések. Az épület falai jellemzően 25 cm vtg vázkerámia falak. Fedélszerkezet: az épület fa nyeregtetős szerkezet. Energetikai, szerkezetvédelmi, hőérzeti megfontolásokból az épület falszerkezetét 15 cm expandált polisztirol hab (EPS, vagy azzal egyenértékű) hőszigeteléssel kell ellátni. A tető 25 cm kőzetgyapot hőszigetelést kap. A magastetőre cserépfedés kerül a szükséges hóvágó, hófogó és szellőztető elemekkel. Az oromfal védelméül fémlemez fallefedés készül. Új külső ablakok, ajtók: hőhídmentes, fehér műanyag tokos kültéri ablak, teraszajtó szerkezet, ablak zárral. Hidegburkolatok: a vizes helyiségek hidegpadlós kialakítással készülnek. Melegburkolatok: a kiállítóterembe kerámia burkolat készül. Diszperziós festést kapnak a falak és a mennyezetek. A lábazat szürke, kent lábazatvakolatot kap. A homlokzatra 15 cm kiegészítő expandált polisztirol hab (EPS, vagy azzal egyenértékű) rendszerű hőszigetelés kerül, színvakolattal. Az épületek vízellátását a meglévő vezetékes utcai vízhálózatról látják el, a
meglévő bekötéssel. A meglevő vízóraakna helyére új vízóra akna létesül az utcai jobb oldali telekhatár közelében. A fűtést elektromos hőleadók oldják meg, ami elektromos hálózatról működik. A szennyvíz továbbra is a meglévő hálózaton keresztül köt be az utcai gravitációs szennyvízcsatornába. A gépészeti berendezések, illetve az épületen belüli fogyasztók ellátását a vezetékes hálózatról
biztosítják. Mivel az épületen beruházói igény alapján napelemek kerülnek elhelyezésre, így ad-vesz mérést kell kialakítani, az áramszolgáltató által elfogadott szabványos szekrényben. Tervezett épület beépített alapterülete: 120,69 m2, hasznos alapterület kb. 99 m2. Az építmény felújítási munkálataira érvényes és jogerős építési engedély (hatályos: 2022. január 29. napjáig) áll rendelkezésre. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (egész hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (egész hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
4 4. Napvédõ (reflexiós) fokozott hõszigetelõ (Low-E) üveg alkalmazása az emlékhely déli és keleti homlokzat üvegfelületei esetében (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Szent László kilátó kápolna felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Somlyó-hegy (hrsz: 0198/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Szent László kilátó kápolna felújítása az alábbiak szerint:
Makovecz Imre 2000-ben, egy Milleneumi emlékművet tervezett a Mogyoród külterületén fekvő Somlyó-hegyre, ami egy kilátót és kápolnát foglal magában; a tervek alapján a kilátó 2002-ben épület meg. A kilátó külső és belső vakolatát egységesen el kell távolítani, a fugákat ki kell kaparni. A letisztított felületet az élő mikroorganizmusok elpusztítása miatt nagynyomású vizes tisztítással kell kezelni. A kifagyott, letöredezett téglákat le kell verni, el kell távolítani. A hiányzó téglákat szakszerűen, kötésben rakva be kell falazni, javított mészhabarcsba rakva. A száraz, megtisztított falfelületet előfröcskölő, szulfátálló fröccsvakolattal kell kellősíteni, majd WTA minősítésű alapvakolattal ellátni. Ezután következik a mohosodás elleni alapozó réteg, majd impregnálni kell a felületet. Földszint feletti födém: a
födém teljes bontása a falban lévő sárgerendával együtt. A sárgerenda eltávolítása után vasbeton koszorú beépítése szükséges a falazatban. A földszintről induló lépcsőt egy tartósabb, és Makovecz Imre által is gyakran alkalmazott megoldással, monolit vasbeton
szerkezetű, élére állított tégla járófelületű lépcsőre kell cserélni. A közbenső szintről induló lépcső megoldása hasonló az eredetihez, de jobb anyagból, keményfából készítendő. Erkélyek: a korhadt anyagokat eltávolítva, az eredeti terv szerint, az erkélytartó elemeket a nyílások mellvédjein építendő 15 cm-es vasalt párkányról indítjuk, ahol a párkányok elmozdulását a falba történő dűbelezéssel akadályozzuk meg. Tetőt tartó oszlopok és a falhoz való kapcsolatuk tartós megoldása. A falak nem igényelnek külön festést, kivéve a
kápolna belső felületét, amit meszelni kell. A faanyagokat gomba- és lángmentesíteni kell, utána pácolni. A kilátó magassága 14,49 m.
A jelzett helyen nincsen áramszolgáltatói hálózat. A minimális energiaigény (~0,5kW) biztosítására napelemes rendszert telepítünk. A napelemeket tartó oszlopokra szereljük, a hozzá kapcsolódó vezérlő elektronika és akku pakk, illetve az elektromos elosztó egy szabadon álló műanyag szekrényben kap helyet. A napelemes rendszert (napelemek, tartó oszlopok, vezérlő elektronika (inverter), akku pakk) csomagban a nyertes vállalkozó szállítja. A Szent-László Kilátó-Kápolna előtti tisztáson új bio-wc létesül a régi helyett. Továbbá három pihenőpadot és sütögető helyet alakítanak ki. A kilátó mögötti ösvény mentén lesz négy akkumulátorra termelő napelem. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő, a felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember közreműködését biztosítsa a teljesítés során, a szerződés teljes időtartama alatt. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (egész hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (egész hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
4 4. Eredettanúsított faanyag beépítésének vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

II.2.1)
Elnevezés: Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Mogyoród, Hangulat utca (hrsz: 0188/9)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési szerződés keretében a Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése az alábbiak szerint:
A Hangulat utca végi ingatlanra egy pihenőépület és egy szélmalom épül. A Pihenőépület 60 m2 (magasság: kb. 3m), a szélmalom pedig kb. 12+8 m2 alapterületű (magasság: 6,43m). A terület szinte sík, a telek a Hangulat utca szabad oldalán található. A szélmalom épülete beton sávalapot kap. A pihenőépület helyszínen készült beton pontalapokkal és az épület peremén vb. peremgerendával készül. Talajnedvesség elleni szigetelés – használati víz elleni szigetelés: kent bevonatszigetelések. Csapadékvíz elleni szigetelések: A szélmalom és a pihenőépület tetején a fedélszerkezeten páraáteresztő, vízszigetelő fóliával készített cserép fedés a szükséges hóvágó, hófogó és szellőztető elemekkel. A nyaktagon állókorcos fémlemez fedés. Elsődleges tartószerkezetek: A szélmalom épületének falai jellemzően 25 cm vtg. km. tömör tégla falak. A pihenőépület wc-blokkjának falai 12 cm hőszigetelő kerámia falazó blokk, vakolva. A szélmalom közbenső födéme, kis vb. lemez. A szélmalom épületében a közbenső födém és a koszorú látja el az áthidaló szerepét. A válaszfalak elemes válaszfal elemekből épített szerkezetek. A szélmalom kúp alakú fa, csúcstetős szerkezet. A pihenőépület fa nyeregtetős szerkezet. A fedélszerkezetben alkalmazott fa szerkezetek faanyagvédővel kezeltek. A magastetőre cserépfedés kerül. A vizes helyiségek hidegpadlós kialakítással készülnek. A kültéri pihenő, a malom padlója ragasztott tégla lapburkolat. A malom lábazata nyers beton felület. A homlokzat nyersen maradó, telibe fugázott tégla. Színe. vörös. A pihenő épületén javarészt nyersen maradó, illetve lazúrozott fa burkolat jelenik meg. A malom külső fa nyílászárói lazúrozott, középbarna színűek. Az épület vízellátását az utcáról beköthető vezetékes utcai vízhálózatról kell ellátni. Új vízórahely létesül. A csapadékvíz felhasználására 5 m3-es ciszterna kerül be a földbe. Helyiséglista: Pihenőrész 58,02 m2; wc 1,09 m2; átjáró: 9,3 m2; malomtér 12,59 m2; malomtér galéria 7,76 m2. Bővebb információ az „Építész kivitelezési tervdokumentációban” és a „Konszignáció Természetes Energiaállomás” c. dokumentumban található. Az építmény építési munkálataira érvényes és jogerős építési engedély (hatályos: 2021. december 13. napjáig) áll rendelkezésre. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok II. fejezete tartalmazza.
A II.2.7) pont szerinti teljesítési határidő a készre jelentés időpontja, amely nem foglalja magában a műszaki átadás-átvétel legfeljebb 30 napos időtartamát.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-É kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉG kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember, legalább 1 fő felelős műszaki vezetői névjegyzékben [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. fejezet] szereplő, legalább MV-ÉV kategóriás vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezető szakember. A vállalt nyilvántartásba vételi kötelezettség szerződéskötésig történő elmaradása, vagy az igazolásának hiánya a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, melynek tudomásulvételéről az ajánlatban nyilatkozni kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállási időszak (egész hónap, legkedvezőbb 60 hónap, legkedvezőtlenebb 36 hónap) 10
2 2. Az M/2.1. alkalmassági előírás tekintetében megnevezett szakember többlet szakmai gyakorlata (egész hónap, legkedvezőtlenebb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 60 hónap) 10
3 3. A kivitelező saját tevékenyégéből származóan keletkezett, nem veszélyes hulladék szelektív gyűjtésének és újrahasznosításra történő átadásának vállalása (igen / nem) 5
4 4. Eredettanúsított faanyag beépítésének vállalása (igen / nem) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-4.1.1-15-2017-00007
II.2.9) További információ:
A támogatás intenzitása 100%, a finanszírozás módja utófinanszírozás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
25028 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Szent László Emlékhely Látogatóközpont építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: triomer.kft@gmail.com
Telefon: +36 204535316
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44801662
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés, épületgépészet, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

Hivatalos név: NF Solár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70652747
Postai cím: Pallag Utca 45..
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356890213

Hivatalos név: MOLNÁR & MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49770140
Postai cím: Damjanich János Út 57/A
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472928211

Hivatalos név: S+H Bau Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21091027
Postai cím: Fóti Út 49
Város: Mogyoród
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2146
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 20672999213

Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213

Hivatalos név: Bau Help korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79355052
Postai cím: Örösi Út 38. 1/3
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25477043205

Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Szent László kilátó kápolna felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
E-mail: pritamintrend@gmail.com
Telefon: +36 305074136
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24767030
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

Hivatalos név: MOLNÁR & MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49770140
Postai cím: Damjanich János Út 57/A
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472928211

Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213

Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Természetes Energia Állomás Fogadóépület építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/07/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
E-mail: triomer.kft@gmail.com
Telefon: +36 204535316
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 28784749
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Villanyszerelés, épületgépészet, felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

Hivatalos név: Pritamin Trend Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98318344
Postai cím: Veres Péter Út 51
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25453443242

Hivatalos név: NF Solár Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70652747
Postai cím: Pallag Utca 45..
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2120
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23356890213

Hivatalos név: MOLNÁR & MOLNÁR Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49770140
Postai cím: Damjanich János Út 57/A
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11472928211

Hivatalos név: PMG Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80376732
Postai cím: Sági Út 8
Város: Tápiószecső
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2251
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10795549213

Hivatalos név: Bau Help korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79355052
Postai cím: Örösi Út 38. 1/3
Város: Tiszaújváros
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3580
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25477043205

Hivatalos név: TRIOMER Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73706685
Postai cím: Liget Út 10.
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13405591212

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1) Ajánlatkérő az 1. rész tekintetében további nettó 21.749.662,- Ft + ÁFA, a 2. rész tekintetében nettó 10.343.218,- Ft + ÁFA, a 3. rész tekintetében nettó 18.584.749,- Ft + ÁFA összegű pótfedezetet biztosított.
2) Ajánlatkérő alkalmazta a Kbt. 81.§ (5) bekezdését, melyre tekintettel az ajánlatok bírálatát a sorrendben első és második helyezett ajánlattevők tekintetében végezte el.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges