Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0140/2020
CPV Kód:32230000-4
Ajánlatkérő:Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DunaSafeCom Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK17464
Postai cím: Száva utca 3-5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: György Erzsébet
Telefon: +36 12656562
E-mail: gyorgy.erzsebet@pro-m.hu
Fax: +36 12656515
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pro-m.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pro-m.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32230000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 3-5. vagy a konzultációs
eljárás során Vevő által megadott egyéb budapesti helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges
kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 061 - 113851

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DunaSafeCom Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyöngyvirág utca 6.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3000000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:32230000-4
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1107 Budapest, Száva utca 3-5.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Airbus vagy azzal egyenértékű Tetra kézi és mobil rádiók és azok üzemeltetéséhez szükséges
kiegészítők,szoftverek és tartozékok beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3000000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: DunaSafeCom Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyöngyvirág utca 6.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződésmódosítás időpontja: 2019. december 23.
Kbt. 141. § (6) bek.
A módosítás indokai:
1.) A KM IV.1.3. pontjában rögzítettek alapján a KM megkötésekor a Felek a KM 2. számú mellékletében szereplő, HUF-ban megadott árakhoz tartozó, a megajánlott termék referenciadevizájának minősülő deviza bázisárfolyamát a 2016. év december hónap 22. napi MNB devizaárfolyamban határozták meg az alábbiak szerint:
1 USD: 297,01 HUF, 1 EUR: 310,17 HUF.
A hivatkozott pontban a Felek rögzítették azt is, hogy amennyiben a referenciadeviza MNB által hivatalosan közzétett árfolyamának naptári negyedévre számított átlaga a jelen pont szerinti bázisárfolyamhoz viszonyítva bármely irányba 5% mértékben eltér, a keretmegállapodásos árak ezen eltérésnek megfelelően módosításra kerülnek a 2. sz. mellékletben.
Tekintettek arra, hogy a KM által előírt árfolyamkövetés fenti feltételei megvalósultak, indokolt a keretmegállapodásos árak módosítása a 2. sz. mellékletben a KM előírásai szerint számított, alábbi devizaárfolyam figyeleme vételével:
1 USD: 295,06 HUF, 1 EUR: 328,14 HUF.
2.) A KM megkötése óta megváltozott a gyártói szállítási csomag összetétele, egyes termékek gyártása befejeződött, illetve a KM tárgyához illeszkedő további termékek jelentek meg. Az EDR felhasználói igények folyamatos kiszolgálása érdekében Felek részéről indokolt arról megállapodni, hogy azon termékek esetén, ahol a keretmegállapodás aláírását követően - a piaci trendnek megfelelően - műszaki/technológiai változások mentek végbe, illetve amelyek a keretmegállapodás megkötésekor még nem léteztek vagy nem voltak elérhetőek, a keretmegállapodás alapján szállítható termékek körét módosítják, azaz a KM 2. számú mellékletéből (Termék és árlista) eltávolítják a már el nem érhető vagy a közeljövőben elérhetetlenné váló termékeket, illetve a Termék és árlistát a megjelenő további termékekkel kiegészítik. A szállítható termékek körével összefüggésben indokolt a KM 1. számú mellékletének (Műszaki leírás) módosítása is.
3.) A KM II. fejezetének a közvetlen megrendelésre vonatkozó bekezdésében a Felek a közvetlen megrendelés egyik feltételeként határozták meg azt az esetet, amikor a megrendelt rádióterminálok vagy az egyes tartozékok mennyisége az 50 db-ot nem haladja meg. A megrendelések és írásbeli konzultációk lefolytatása során keletkezett tapasztalatok alapján a fenti feltétel alkalmazása több esetben nem érte el a kívánt célt és adminisztrációs szempontból hátráltatta a beszerzés megvalósítását. Mindezekre tekintettel a Felek megítélése szerint ezen feltétel törlése indokolt a közvetlen megrendelés feltételei közül.
Módosuló rendelkezések:
1.) A Felek a KM II. fejezetének a közvetlen megrendelés feltételeire vonatkozó bekezdésének a) pontját - mely szerint a Vevő közvetlen megrendeléssel végzi a beszerzést, amennyiben a megrendelt rádióterminálok vagy az egyes tartozékok mennyisége az 50 db-ot nem haladja meg - hatályon kívül helyezik, és az érintett bekezdést az alábbi, módosítással egységes szerkezetben fogadják el:

„A Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt előírásokra tekintettel a Felek rögzítik, hogy a Vevő közvetlen megrendeléssel végzi a beszerzést, amennyiben
a) az eljárás első részében tett ajánlat műszaki szakmai tartalmának kiegészítése nem szükséges;
b) a Vevő által igényelt teljesítési határidő nem rövidebb, mint 42 nap;
c) a teljesítés Vevő által igényelt helye a Vevő székhelyétől nem tér el.
A fenti együttes feltételek bármelyikének hiányában írásbeli konzultációra kerül sor minden egyéb esetben.”
2.) A KM 1. számú melléklete (Műszaki leírás) a jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint módosul.

3.) A KM 2. számú melléklete (Termék és árlista) jelen szerződésmódosítás 2. sz. melléklete szerint módosul.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VII.2.1) pontban leírtak szerint
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3000000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3000000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben