Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/147
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.30.
Iktatószám:14026/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Dombóvári Szent Lukács Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dombóvári Szent Lukács Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79749974
Postai cím: Kórház Utca 39-41.
Város: Dombóvár
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Reichert Gyula
Telefon: +36 203697435
E-mail: reichertgy@gmail.com
Fax: +36 74565506
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés EFOP-1.8.21-18-2019-00029
Hivatkozási szám: EKR000642282020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Adás-vételi szerződés keretében infekciókontroll tevékenység gyakorlati megvalósítását elősegítő eszközök beszerzése az EFOP-1.8.21-18-2019-00029 projekt keretében.
1. rész: Szállító és tárolóeszközök
2. rész: Sterilizáló-fertőtlenítő berendezés
3. rész: Vizsgáló műszerek
4. rész: Különféle orvosi eszközök
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy kizárólag új eszköz ajánlható meg minden rész valamennyi tétele tekintetében, használt eszköz megajánlása esetén az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján érvénytelen.
Ajánlatkérő irányadónak tekinti a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdés rendelkezéseit („vagy azzal egyenértékű”). Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek szükséges igazolnia. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott műszaki specifikációban meghatározott szakmai minimumkövetelmények alapján kell ajánlatát benyújtania.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
  Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
x A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő várhatóan új eljárást indít. Előzmény hirdetmény száma: 11764/2020
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben