Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1409/2020
CPV Kód:64210000-1
Ajánlatkérő:BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Telenor Magyarország Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK10181
Postai cím: Városház utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Szalai Zoltán
Telefon: +36 13271169
E-mail: szalai.zoltan@bvh.budapest.hu
Fax: +36 13271877
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bvh.budapest.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bvh.budapest.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64210000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Előfizetések száma összesen db 5 064
Ebből hang szolgáltatás db 2 285
Ebből hang és adat szolgáltatás db 2 273
Ebből csak adat szolgáltatás db 506
Készülékek száma összesen db 3 461
Ebből telefon készülékek száma összesen 3 310
Irodai készülék db 2 310
Alap készülék, csepp és porálló db 680
Alap készülék - Andorid db 320
Készülékekből USB stickek száma db 151
Igényelt szolgáltatások db
Hang alapú előfizetés 4 558
(egyedi SIM) - lebeszélhető havidíj csak hang db 2 157
(egyedi SIM) - lebeszélhető havidíj hang, + adatcsomag db 2 242
(egyedi SIM) - korlátlan belföldi forgalom + adatcsomag db 29
Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés db 130
Internet szolgáltatás 2779
Legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 260
Legalább 2 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 1987
Legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 387
Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolg. legalább 12GB db 145
Egyéb szolgáltatások
SIP trunk 2
Tömeges SMS 3
Direkt bekötés 2
APN 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 118 - 269029

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szolgáltatási szerződés mobil távközlési szolgáltatások egyedi feltételeiről
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/06/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Telenor Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannon út 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: sajto@telenor.hu
Telefon: +36 12353010
Internetcím(ek): (URL) http://www.telenor.hu/
Fax: +36 12666438
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 555 596 472 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2019. december 20.
A módosítás jogcíme egyfelől - a nyilatkozattétel időpontjának módosításával kapcsolatban - a Kbt. 141. § (6) bekezdése,mivel a módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő feltételeket nem határoz meg. Másfelől a módosítás indoka a Kbt. 141. § (2) bekezdése, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás biztosítása az eredeti szerződéses feltételeknél kedvezőbb feltételekkel kerül meghatározásra.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:64210000-1
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előfizetések száma összesen db 5 064
Ebből hang szolgáltatás db 2 285
Ebből hang és adat szolgáltatás db 2 273
Ebből csak adat szolgáltatás db 506
Készülékek száma összesen db 3 461
Telefon készülékek száma db 3 310
Irodai készülék db 2 310
Alap készülék, csepp és porálló db 680
Alap készülék - Android db 320
USB stickek száma db 151
Igényelt szolgáltatások
Hang alapú előfizetés összesen db 4 558
(egyedi SIM) - lebeszélhető havidíj csak hang db 2 157
(egyedi SIM) - lebeszélhető havidíj hang, + adatcsomag db 2 242
(egyedi SIM) - korlátlan belföldi forgalom + adatcsomag db 29
Kizárólag segély hang hívásra alkalmazható SIM előfizetés db 130
Internet szolgáltatás összesen db 2779
legalább 500MB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 260
legalább 4 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 1987
legalább 7 GB (hang és adatkártyára is aktiválható) db 387
Hang alapú előfizetést kiegészítő internet szolgáltatás min 12 GB db 145
Egyéb szolgáltatások
SIP trunk 2
Tömeges SMS 3
Direkt bekötés 2
APN 2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 539 708 246
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Telenor Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannon út 1.
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: HU
E-mail: sajto@telenor.hu
Telefon: +36 12353010
Internetcím(ek): (URL) http://www.telenor.hu/
Fax: +36 12666438
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek megállapodnak, hogy a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozattételre rendelkezésre álló határidőt 2020. január 31. napjára módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján. Továbbá a Kbt. 141. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatás egyes elemeinek feltételeit módosítják.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: a Szolgáltatási Szerződés 18.3. pontjában a szerződés véglegesítésekor - a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltakkal ellentétesen - elírás folytán tévesen került megjelölésre a szerződés meghosszabbítására vonatkozó nyilatkozattételre meghatározott határidő. Ezt az elírást korrigálták a Felek és határozták meg a 2020. január 31-i határidőt. Mindezeken túl a szolgáltató által nyújtott feltételek kedvező változása miatt az egyes szolgáltatási feltételek módosítására is sor került.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 555 596 472 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 539 708 246 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben