Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:14092/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Járdánháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:1. rész: Járdánháza: Bányász u. 2/D ép. 631/5 hrsz., Bányász u. 5/C ép. 615 hrsz., Bányász u. 5/D ép. 615 hrsz., Bányász u. 6/D ép. 614 hrsz., Bányász u. 7/D ép. 609 hrsz.; IV. Béla u. 204.sz. 523 hrsz. IV. Béla u. 150. sz. 446/1 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Járdánháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10812376
Postai cím: IV. Béla Út 27
Város: Járdánháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3664
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Gábor
Telefon: +36 48466002
E-mail: kovacs3g@jardanhaza.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jardanhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegregált élethelyzetek felszámolása Járdánházán
Hivatkozási szám: EKR001096802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1. Felújítási, átépítési munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További tárgyak:45262690-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1. rész: Járdánháza: Bányász u. 2/D ép. 631/5 hrsz., Bányász u. 5/C ép. 615 hrsz., Bányász u. 5/D ép. 615 hrsz., Bányász u. 6/D ép. 614 hrsz., Bányász u. 7/D ép. 609 hrsz.; IV. Béla u. 204.sz. 523 hrsz. IV. Béla u. 150. sz. 446/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Felújítási, átalakítási munkák. 5 db, bruttó 52 m2 alapterületű szociális bérlakás felújítása, átalakítása, 2 db szociális bérlakás kialakítása bruttó 104 m2 hasznos alapterületen, szolgálati lakás kialakítása gk. tárolóval nettó 120,46 m2 alapterületen, Szolgáltató központ kialakítása meglévő épület akadálymentesített tetőterében 177 m2 alapterületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00108

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20123 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: 1. Felújítási, átépítési munkák
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61197653
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@calor-system.hu
Telefon: +36 203985602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85171900
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45215200-9
További tárgyak:45262690-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 1. rész: Járdánháza: Bányász u. 2/D ép. 631/5 hrsz., Bányász u. 5/C ép. 615 hrsz., Bányász u. 5/D ép. 615 hrsz., Bányász u. 6/D ép. 614 hrsz., Bányász u. 7/D ép. 609 hrsz.; IV. Béla u. 204.sz. 523 hrsz. IV. Béla u. 150. sz. 446/1 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Felújítási, átalakítási munkák. 5 db, bruttó 52 m2 alapterületű szociális bérlakás felújítása, átalakítása, 2 db szociális bérlakás kialakítása bruttó 104 m2 hasznos alapterületen, szolgálati lakás kialakítása gk. tárolóval nettó 120,46 m2 alapterületen, Szolgáltató központ kialakítása meglévő épület akadálymentesített tetőterében 177 m2 alapterületen.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85171900
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Calor-System Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61197653
Postai cím: Bécsi Út 85. fszt. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: info@calor-system.hu
Telefon: +36 203985602
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/07/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Korábbi módosítás:
A Vállalkozási Szerződés 1.7. pontja kiegészül az alábbi megvalósulási helyszínnel:
„Járdánháza, IV. Béla u. 133. sz. 667 hrsz.”
Jelenlegi módosítás:
A Vállalkozási Szerződés 1.1. pontja Megrendelő képviselői sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„képviseli: Kovács Gábor polgármester és Dr. Szűcs-Tardi Beáta jegyző”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő képviseletében eljáró jegyző személyében történt változást vezetik át a Felek a szerződésen.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 85171900 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85171900 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben