Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/148
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.07.31.
Iktatószám:14122/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mentok.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szegedi mentőállomás tervezés
Hivatkozási szám: EKR001107452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési szerződés Szeged meglévő mentőállomásának átalakítására, felújítására, bővítésére a vonatkozó építési engedélyezési tervek és örökségvédelmi dokumentáció elkészítésére, az engedélyeztetés lebonyolítására (építéshatósági és örökségvédelmi), a kivitelezési tervdokumentáció elkészítésére és tervezői művezetésre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17335 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Érték: Hivatkozási szám:
A következő helyett:
Helyesen:
34780000
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Pénznem:
A következő helyett:
Helyesen:
HUF
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Szerződés/rész odaítélésre került
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
A következő helyett:
Igen
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az eredménytelenség indoka
A következő helyett:
A Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen tekintettel arra, hogy rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés megkötését megtagadták
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés megkötésének dátuma:
A következő helyett:
Helyesen:
2020/07/27
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Hivatalos név:
A következő helyett:
Helyesen:
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Nemzeti azonosítószám:
A következő helyett:
Helyesen:
EKRSZ_85137981
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Postai irányítószám:
A következő helyett:
Helyesen:
1125
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ország:
A következő helyett:
Helyesen:
Magyarország
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Város:
A következő helyett:
Helyesen:
Budapest
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: NUTS-kód:
A következő helyett:
Helyesen:
HU
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Egyéb cím adatok(közterület neve, típusa, házszám, egyéb):
A következő helyett:
Helyesen:
Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: E-mail:
A következő helyett:
Helyesen:
kozbeszerzes@mgepitesz.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Telefon:
A következő helyett:
Helyesen:
+36 302486210
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Internetcím:
A következő helyett:
Helyesen:
www.mgepitesz.hu
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Fax:
A következő helyett:
Helyesen:
+36 12003450
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):
A következő helyett:
Helyesen:
13079909243
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A nyertes ajánlattevő kkv:
A következő helyett:
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés/rész végleges összértéke:
A következő helyett:
Helyesen:
34780000
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Pénznem:
A következő helyett:
Helyesen:
HUF
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: (dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
A következő helyett:
Helyesen:
Igen
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: (dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
A következő helyett:
Helyesen:
épületgépész tervezés, épületvillamossági tervezés, tartószerkezeti tervezés
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 10
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett: Érték áfa nélkül:
A következő helyett:
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
V . 2 . 11
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt: Érték áfa nélkül:
A következő helyett:
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 1 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk: A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
A következő helyett:
Az új eljárást lezáró döntéshozatalának indoka: az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.) ajánlattevő által indított jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság D. 28/13/2020. iktatószámú határozatában a kérelemben foglaltaknak helyt adott és megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § (6) bekezdését, valamint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdését, a jogorvoslati kérelem második eleme vonatkozásában az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdését és a Kbt. 165. § (3) bekezdésének b) pontja alapján az ajánlatkérő 2020. január 8. napján kelt eljárást lezáró összegezését és az ezt követően hozott valamennyi döntését megsemmisítette. A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő köteles a határozat véglegességének időpontjától számított harminc napon belül új eljárást lezáró
döntést hozni. A Kbt. 165. § (12) bekezdése szerinti ajánlat fenntartására vonatkozó ajánlatkérői felhívásra a megadott határidőben az alábbi ajánlattevők nem nyilatkoztak, a hivatkozott jogszabályi előírásra figyelemmel, ha az ajánlattevő a megadott határidőben nem nyilatkozott, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft. (2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.) Ajánlatkérő a jogszabályi előírásra figyelemmel a fenti ajánlattevők ajánlatát a jogorvoslati eljárást követően megismételt értékelés során figyelmen kívül hagyta.
Az érvényes ajánlatot tevők: Perfektum Építész Kft.; 1036 Budapest, Perc utca 2.; adószám: 26295464241
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.; 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1.; adószám: 11474762211(annak ellenére, hogy a Kbt.165. § (12) bekezdése szerinti ajánlat fenntartására vonatkozó felhívásra a megadott határidőben nem nyilatkozott)
Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.; 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.; adószám: 22799894243 (annak ellenére, hogy a Kbt.165. § (12) bekezdése szerinti ajánlat fenntartására vonatkozó felhívásra a megadott határidőben nem nyilatkozott)
Érvénytelen ajánlatot tevők: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.;1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.; adószám: 13079909243; Fontos mérnök stúdió Kft.; 6726 Szeged, Sas utca 6. 4a.; adószám: 24214953206; Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.;1117 Budapest Galambóc utca 35 psz. 2., adószám: 14055003243 ;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság ;1134 Budapest Kassák Lajos utca 69-71.; adószám: 14541744241 közös ajánlattevő.
Helyesen:
Az új eljárást lezáró döntéshozatalának indoka: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.) ajánlattevő által indított jogorvoslati eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság D. 156/12/2020. iktatószámú határozatában a kérelemben foglaltaknak helyt adott és megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 71. § (1) bekezdésére, valamint a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 69. § (2) bekezdését és a Kbt. 165. § (3) bekezdésének b) pontja alapján megsemmisítette az ajánlatkérő 2020. április 16. napján kelt eljárást lezáró összegezését és az ezt követően hozott valamennyi döntését. A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő köteles a határozat véglegességének időpontjától számított harminc napon belül új eljárást lezáró döntést hozni. A Kbt. 165. § (12) bekezdése szerinti ajánlat fenntartására vonatkozó ajánlatkérői felhívásra a megadott határidőben Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) ajánlattevő nem nyilatkozott, a hivatkozott jogszabályi előírásra figyelemmel, ha az ajánlattevő a megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát nem tartja fenn. Ajánlatkérő
a jogszabályi előírásra figyelemmel az ajánlattevő ajánlatát a jogorvoslati eljárást követően megismételt értékelés során figyelmen kívül hagyta. Az érvényes ajánlatot tevők: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.;1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.; adószám: 13079909243; Perfektum Építész Kft.,1036 Budapest, Perc utca 2., adószám: 26295464241; TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft., 2800 Tatabánya, Bakony utca 1/1., adószám:11474762211;Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft., 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40., adószám: 22799894243.Érvénytelen ajánlatot tevők:Fontos mérnök stúdió Kft., 6726 Szeged, Sas utca 6. 4a., adószám: 24214953206; Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft.;1117 Budapest Galambóc utca 35 psz. 2.,adószám: 14055003243;Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság ;1134 Budapest Kassák Lajos utca 69-71.; adószám: 14541744241 közös ajánlattevő.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/07/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben