Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:1419/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Teljesítés helye:HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság;RO-LAND PLUS Kereskedelni ls Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72547610
Postai cím: Béke Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax: +36 12379813
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp13.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001095632019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Takarítási szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001095632019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat fenntartása alatt álló irodák és kiszolgáló helyiségek, sportlétesítmények, közművelődési intézmények napi, havi és nagytakarítása.
Részekre történő ajánlattétellel, az alábbi részekre:
1. rész: Irodák és kiszolgálóhelyiségek
2. rész: Sportlétesítmények és közművelődési intézmények
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 399973104 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodák és kiszolgálóhelyiségek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Hajdú u. 29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
IRODÁK ÉS KISZOLGÁLÓHELYISÉGEK
• Bp. XIII. Hajdú u. 29. irodaépület földszinti és emeleti folyosók, közlekedők, irodák napi takarítási feladatai:
o Iroda terület: 928 m2
o Mosdó, konyha, öltöző: 362 m2
o Folyosó: 665 m2
o Illemhelyek feltöltése kézmosószerrel illetve wc papírral, a feltöltési anyagok beszerzése Megrendelő dolga
Havi takarítás:
o Raktárak: 426 m2
o Irattár: 218 m2
Takarítási időszak:
o Napi takarítás: munkanapokon 17:00 órától 20:00 óráig.
o Nagytakarítás: évente kétszer (tavasszal, ősszel)
Takarítói jelenlét:
o Minden munkanap reggel 6:00-tól 10:00-ig.
o Minden munkanap délután 17:00-tól 20:00-ig.
Részletezve a közbeszerzési dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. alkalmassági feltétel tekintetében bevont személy takarítási területen szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimum-követelményen felül, hónapokban kifejezve 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok alszempontjait lásd a felhívás VI.4.3. pontjában.

II.2.1)
Elnevezés: Sportlétesítmények és közművelődési intézmények
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, XIII. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK
• Budapest XIII. József Attila tér 4. (Angyalföldi József Attila Művelődési Központ /AJAMK/)
o munkanapokon az alábbi normál munkarendben: 06.00–21.00 2 fő
o hétvégéken és ünnepnapokon előre kalkuláltan beosztás szerint napi 14 munkaóra 1 fő, vagy 14 munkaóra felosztva több főre
• Budapest XIII., Dagály utca 15/a (Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Ház /AGYIH/)
o munkanapokon az alábbi normál munkarendben: 07.00–10.30 2 fővel, 10.30-21.00 1 fővel
o hétvégéken és ünnepnapokon előre kalkuláltan: naponként beosztás szerint 8 munkaóra 1 fő, vagy 8 munkaóra felosztva több főre
• Budapest XIII., Tátra u. 20/b (Újlipótvárosi KlubGaléria /ÚKG/)
o munkanapokon heti 9 munkaórában 1 fő, beosztás szerint 2-3 napra elosztva
o kiállítás nyitás előtt többletmunkavégzés, esetenként 2 munkaóra 1 fővel. Évente ~25 alkalom
• Budapest XIII., Kárpát utca 23. (Radnóti Miklós Művelődési Központ /RaM/)
o naponta (hétvégén és ünnepnapokon is) az alábbi bontásokban, normál munkarendben ettől
- 06.30–11.30 4 fő
- 11.30-16.00 2 fő
- 16.00-22.30 4 fő
- 22.30-06.30 2 fő
• Budapest XIII., Pannónia utca 18. (PannKa Játszóház)
o munkanapokon az alábbi normál munkarendben: 18.30–21.30 2 fővel,
o hétvégéken és ünnepnapokon előre egyeztetve 1x1,5 munkaóra vagy 2x1,5munkaóra / nap, események után 1 fővel.
o Az első műszaki és a pénzügyi teljesítés 2020-ban kezdődik meg.
• Budapest XIII. Rozsnyay u. 4. (Angyalföldi Sport Központ /ASK/)
o munkanapokon az alábbi normál munkarendben: 06.00–10.00 2 fő, 10.00-22.00 1 fő
o heti 3 alkalommal csarnok padló vaxoldásos gépi takarítása általában 23.00 kezdettel és/vagy előre egyeztetett időpontokban és napokon.
o hétvégéken és ünnepnapokon előre kalkuláltan beosztás szerint napi 24 munkaóra 1 fő, vagy 24 munkaóra felosztva több főre
• Budapest Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 1. (Petőfi Sándor Napközis tábor /Mszig/)
o Áprilisban nagytakarítás előre egyeztetett időpontokban, és eseti megrendelések.
o Május 01-től eseti megrendelések, június 14-ig.
o Üzemidő: Június 15-től augusztus 28-ig munkanapokon 07.00 – 16.30 között 2 fő, hétvégeken es ettől eltérő időpontokban eseti megrendelés esetén. Adott időszakban a konyha és üzem helyiségeinek takarítása nem vállalkozói feladat.
o Augusztus 29-tól október 15-ig eseti megrendelések.
o Az első műszaki és a pénzügyi teljesítés 2020-ban kezdődik meg.
• Budapest XIII. Népsziget, Népszigeti út 6. (XIII. Kerületi Önkormányzat Népszigeti Gyermek- és Ifjúsági Tábora /Nszig/)
o Január 01-től eseti megrendelések, március 31-ig.
o Áprilisban nagytakarítás előre egyeztetett időpontokban, és eseti megrendelések.
o Május 01-től eseti megrendelések, június 14-ig.
o Üzemidő: Június 15-től augusztus 28-ig munkanapokon 08.00 – 16.30 között 1 fő, hétvégeken es ettől eltérő időpontokban eseti megrendelés esetén.
o Augusztus 29-tól december-31ig eseti megrendelések.
o Szeptemberben nagytakarítás előre egyeztetett időpontokban.
o Az első műszaki és a pénzügyi teljesítés 2020-ban kezdődik meg.
Részletezve a közbeszerzési dokumentumokban .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2. alkalmassági feltétel tekintetében bevont személy takarítási területen szerzett szakmai tapasztalata az alkalmassági minimum-követelményen felül, hónapokban kifejezve 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az értékelési szempontok alszempontjait lásd a felhívás VI.4.3. pontjában.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 168 - 411261
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Irodák és kiszolgálóhelyiségek
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Number One Cleaning Takaritó és Szolgáltató Korlátolt Felellőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62584632
Postai cím: SZOKOLYAI ÚT ÚT 54
Város: KISMAROS
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2623
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@no1cleaning.hu
Telefon: +36 17700256
Internetcím(ek): (URL) www.no1cleaning.hu
Fax: +36 17700330
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22308768
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Sportlétesítmények és közművelődési intézmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RO-LAND PLUS Kereskedelni ls Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67360086
Postai cím: SZABADSÁG ÚT ÚT 56/D.
Város: KISTARCSA
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2143
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@rlphigienia.hu
Telefon: +36 703674580
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28507404
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 377664336
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: takarítási részfeladatok / nagytakarítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I.
A nyertes ajánlattevők adószáma:
- 1. rész: 24744405-2-13 (Number One Cleaning Kft.)
- 2. rész: 13216126-2-42 (RO-LAND PLUS Kft.)
II.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
- BBM Budaber Zrt. (1204 Budapest, Török Flóris Utca 114., 12839023-2-43)
- DETA-ÉP Épületszerviz Kft. (1163 Budapest, Cziráki Utca 26-32., 13939683-2-42)
- Jánosik és Társai Kft., (1047 Budapest, Attila Utca 34., 11066901-2-41)
- Number One Cleaning Kft. (2623 KISMAROS, SZOKOLYAI ÚT ÚT 54., 24744405-2-13)
- RO-LAND PLUS Kft. (2143 KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT ÚT 56/D., 13216126-2-42)
- S-Group Közép-európai Biztonsági és Védelmi Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány Utca 63., 23490103-2-18)
- Colonel VASA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2636 Tésa, Petőfi Utca 16., 12528039-2-13)
2. rész:
- RO-LAND PLUS Kft. (2143 KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT ÚT 56/D., 13216126-2-42)
- Jánosik és Társai Kft., (1047 Budapest, Attila Utca 34., 11066901-2-41)
- Number One Cleaning Kft. (2623 KISMAROS, SZOKOLYAI ÚT ÚT 54., 24744405-2-13)
- P-COLOR Property Ingatlanüzemeltető Kft. (1062 Budapest, Andrássy Út 74 3/1., 26389064-2-42)
III.
Az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
2. Az ÁR értékelési szempont alszempontjai és a kapcsolódó súlyszámok:
- Takarítás havidíja (havi átalánydíj a napi és havi takarításokra, beleépítve a nagytakarítások díját, nettó Ft-ban) Súlyszám: 85
- Eseti rendkívüli munkavégzés díja (Ft/fő/óra, nettó Ft-ban) Súlyszám: 4
- Havária eseményt követő rendkívüli munkavégzés díja (Ft/fő/óra, nettó Ft-ban) Súlyszám: 1
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)