Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1442/2020
CPV Kód:38000000-5
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:HU321;HU321;HU321
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Lab-Comp Korlátolt Felelősségű Társaság;Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Lab-Ex Laborkereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Enikő
Telefon: +36 52512700 73055
E-mail: nyerges@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-793 DECHEM eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000680022019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
DEK-793 DECHEM eszközbeszerzés a GINOP-2.3.2-15-2016-00008 sz. projekt keretében
1. rész: Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer beszerzése, szállítása és beüzemelése
2. rész: Rázós-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló készülék) és tartozékainak beszerzése, szállítása és beüzemelése
3. rész: Kompakt (nem moduláris rendszerű) Flash-Preparatív Kromatográf rendszer beszerzése, szállítása és beüzemelése
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 18447751 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38436200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem TTK Kémia Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 2 db Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer beszerzésére vonatkozóan
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Eladó köteles ellátni a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatokat.
Rotációs vákuumbepárló:
• a bepárló, illetve szedőlombik térfogata 1000 ml
• lombik bemerülési szöge állítható
• vertikális hűtővel rendelkezik
• a rotációs vákuumbepárló fordulatszáma min. 20, max. 280 rpm
• szerves oldószereknek ellenáll
• az üvegeszközök biztonsági burkolattal vannak ellátva
• kézi emelőlifttel rendelkezik
• a fürdőhőmérséklet kijelzése digitális vagy LCD
• fürdő hőmérséklete 20◦C-tól min. 95◦C-ig (vízfürdő) vagy ennél jobb
• fürdő térfogata min. 3000 ml
Vákuumpumpa:
• végvákuum min. 10 mbar
• kapacitás min. 1,5 m3/h
• min. két pumpafokozat
• digitális vákuumszabályozás és kijelzés
• elő- és utókondenzerrel rendelkezik
• szerves oldószereknek ellenáll
• zajszint max. 60 dB

A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az árajánlat a rendszer minden elemére tartalmazzon ajánlatot, Ajánlatkérőnek részajánlatot nem áll módjában elfogadni.
Ajánlattevő ajánlatában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését valamint a származási helyét!
Gyári, új állapotú eszköz megajánlását várja Ajánlatkérő:„A gyártótól származó eddig még nem birtokolt, nem használt eszköz. Bemutatótermi eszköz nem elfogadható.”

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Fürdő térfogata min. 3000 ml- max. 5000 ml (nagyobb a jobb) 5
2 2. A vákuumpumpa végvákuuma: 10 mbar vagy ennél kisebb - max. 5 mbar) (kisebb a jobb) 5
3 3. A vákuumpumpa kapacitása min. 1,5 m3/h - max. 3 m3/h (nagyobb a jobb) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1-3. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.
Bemutató vagy gyárilag javított készülék nem elfogadható.

II.2.1)
Elnevezés: Rázós-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem TTK Kémia Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Rázó-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló készülék) és tartozékainak beszerzése
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Eladó köteles ellátni a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatokat.
Minimum követelmények:
● használatra kész digitálisan vezérelhető berendezés
● kis mennyiségű minták száraz, nedves és kriogén őrlésére alkalmas
● félkemény, kemény, lágy, rostos, rugalmas, törékeny nedves és/vagy száraz anyagok aprítására, homogenizálására, keverésére, sejtfeltárásra alkalmas
● ütközés és súrlódás elvén működik
● 2 őrlőhely, max. 2*50 ml-es edény befogadására alkalmas
● betölthető mintamennyiség max. 2 x 20 ml
● digitálisan állítható, 3-30 Hz (180 - 1800 min-1) közötti rezgési frekvencia
● őrlési idő digitálisan szabályozható (10 s-tól 99 percig)
● öncentírozó zárszerkezettel rendelkezik
● motor teljesítménye min. 150 W

A készülékkel együtt szállítandó tartozékok:
● rozsdamentes acélból készült, 10 ml térfogatú, becsavarható fedéllel rendelkező őrlőedények (2 db)
● rozsdamentes acélból készült, 7 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (20 db)
● rozsdamentes acélból készült, 10 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (20 db)
● csavartárcsa 10 ml térfogatú őrlőedényhez (1 készlet, 2 db)
● PTFE tömítés 10 ml térfogatú őrlőedényhez (20 db)
● sejtfeltárásra alkalmas PTFE adapter 5-6 minta számára (minta térfogata kb. 1,5 ml ) (2 db)
● adapterbe illeszthető, 1,5-2 ml-es safe-lock reakciócső (1000 db)
● cirkónium-oxidból készült 10 ml térfogatú, becsavarható fedéllel rendelkező őrlőedények (2 db)
● cirkónium-oxidból készült 5 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (kb. 25 ml vagy kb. 200 db)
● cirkónium-oxidból készült 10 mm átmérőjű őrlőgyöngyök (5 db)
A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az árajánlat a rendszer minden elemére tartalmazzon ajánlatot, Ajánlatkérőnek részajánlatot nem áll módjában elfogadni.
Ajánlattevő ajánlatában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését valamint a származási helyét!
Gyári, új állapotú eszköz megajánlását várja Ajánlatkérő:„A gyártótól származó eddig még nem birtokolt, nem használt eszköz. Bemutatótermi eszköz nem elfogadható.”

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A motor teljesítménye min.150W- max. 260 W (nagyobb a jobb) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.
Bemutató vagy gyárilag javított készülék nem elfogadható.

II.2.1)
Elnevezés: Kompakt Flash-Preparatív Kromatográf rendszer
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38432000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés fő helyszíne: Debreceni Egyetem TTK Kémia Intézet (4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Kompakt (nem moduláris rendszerű) Flash-Preparatív Kromatográf rendszer beszerzése
A beszerzés magában foglalja a szállítást is. Eladó köteles ellátni a helyszíni üzembe helyezési és szerelési feladatokat.
Betanítás: 2 fő/8 óra (1 munkanap)
Műszaki paraméterek
- Nyomás tartomány: min 10 bar Flash oldalon, min 240 bar Prep oldalon
- Áramlási sebesség tartomány mindkét oldalon (Flash és Prep): 5 ml/perc- 100 ml/perc
- Alkalmas felhasználói beavatkozás nélkül automatikus váltásra normál és fordított fázisok között
- Duál-fejes HPLC pumpával van szerelve (pumpa átöblítés öntisztító funkcióval)
- Minta felvitele: - szilárd és folyadék fázisban Flash oldalon
- változtatható térfogatú folyadékfelvitel Prep oldalon (1 ml, 5 ml és/vagy 10ml loop)
- Detektor mérési tartománya: 200-600 nm (UV-Vis)
- Külső detektor csatlakozó megléte (MS és ELS csatlakozó)
- Készülékre köthető oldószerek száma: min. 4
- Oldószerek kezelése: binárisan
- Gradiens: lineáris, lépcsőzetes
- Automatikus oldószer figyelés
- Készülék vezérlése: érintő képernyőn keresztül és távoli gépként kezelve egyaránt
- Töltött oszlopok kezelése:
- 4g-330g töltetű oszlopok a Flash oldalon
- 10-50x250mm-es oszlop fér el a készülékben
- min. 20 um, max. 40 um (szférikus), min. 40 um, max. 640 um (irreguláris), szemcseméretű töltetekkel rendelkező oszlopot tud kezelni Flash oldalon
- 5um-es töltetű Prep. oszlopot tud kezelni a preparatív oldalon
- Beépített frakciószedővel rendelkezik, az összes frakciószedő rack illeszthető (hozzáhangolható) az alapeszközhöz
- A frakciószedő rack-ek:
- alkalmasak min. 13, 15, 18 vagy 25 mm-es csövek befogadására
(opcionálisan nagyobb térfogatú edények befogadására is alkalmasak)
- Opcionálisan bővíthető autosamplerrel és auto injektorral
A készülékkel együtt szállítandó tartozékok:
• 5,25,65g üres oszlopok (SLC), üres oszlopokhoz tartozó lezáró mechanika (SLCC) és szűrők (FRIT) szilárd fázisú mintafelvitelhez
• 1 rack pár
• mintafelviteli hurok (1 és 5 ml loop)
A részletes műszaki paramétereket a Műszaki leírás tartalmazza.
Az árajánlat a rendszer minden elemére tartalmazzon ajánlatot, Ajánlatkérőnek részajánlatot nem áll módjában elfogadni.
Ajánlattevő ajánlatában tüntesse fel az áru konkrét típusmegjelölését valamint a származási helyét!
Gyári, új állapotú eszköz megajánlását várja Ajánlatkérő:„A gyártótól származó eddig még nem birtokolt, nem használt eszköz. Bemutatótermi eszköz nem elfogadható.”
II.2.5. Folyt.
A 2. és 3. számú értékelési szempont esetében tartományok kerülnek értékelésre oly módon, hogy mivel mindkét esetben a tartomány alsó értéke fix, így a felső értékek kerülnek összehasonlításra,értékelésre.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Maximális nyomás (Flash oldalon) min. 10 bar- max. 13,8 bar (nagyobb a jobb) 5
2 2. Áramlási sebesség tartomány (5-100) -(5-200) ml/perc A tágabb tartomány a jobb 5
3 3. Detektor mérési tartománya (200-600) - ( 200-800) nm A tágabb tartomány a jobb 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-2.3.2-15-2016-00008
II.2.14) További információ:
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek:1-3. értékelési szempont: két szélsőérték közötti arányosítás, ár: fordított arányosítás.
Bemutató vagy gyárilag javított készülék nem elfogadható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 190 - 461399
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I/24/2020 Rész száma: 1 Elnevezés: Rotációs vákuumbepárló és vákuumpumpa rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lab-Comp Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39922553
Postai cím: Rákos Tér 23/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1142
Ország: Magyarország
E-mail: labcomp@lab-comp.hu
Telefon: +36 13476090
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3248128
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I/25/2020 Rész száma: 2 Elnevezés: Rázós-golyós malom (gyöngyös őrlő-homogenizáló)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Labsystem Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67327553
Postai cím: Vörösmarty Utca 22
Város: Pilisszántó
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2095
Ország: Magyarország
E-mail: info@labsystem.hu
Telefon: +36 14360798
Internetcím(ek): (URL) www.laboreszkozkatalogus.hu
Fax: +36 12501241
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3199623
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I/26/2020 Rész száma: 3 Elnevezés: Kompakt Flash-Preparatív Kromatográf rendszer
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Lab-Ex Laborkereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23947597
Postai cím: Hadak Útja 41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: bende.zsolt@labex.hu
Telefon: +36 303118358
Internetcím(ek): (URL) www.labex.hu
Fax: +36 12062451
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI.2.) MvM r. 18. § szerinti információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma részenként:
1. rész:
Donau Lab Kft 1116 Budapest, Fehérvári út 120. Adószám: 10828601-2-43
Forr-Lab Kft. 1131 Budapest, Madarász V. utca 1., Adószám:12998391-2-41
Lab-Comp Kft 1142 Budapest, Rákos tér 23a Adószám: 10228465-2-42
LABOKRAFT Mérnökiroda Kft 1158 Budapest, Késmárk utca 20 Adószám: 13656230-2-42
Labsystem Kereskedelmi Kft 1151 Budapest, Szövőgyár utca 11-13 Adószám: 12081213-2-13
Merck Kft. 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6 Adószám: 10587287-2-44
RK Tech Kft. 1163 Budapest, Kőszál u. 6., Adószám: 12395152-2-42
VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság 4034 Debrecen, Simon László U. 4
Adószám:10650400-2-09
2. rész:
Labsystem Kereskedelmi Kft 1151 Budapest, Szövőgyár utca 11-13 Adószám: 12081213-2-13
VWR International Korlátolt Felelősségű Társaság 4034 Debrecen, Simon László U. 4
Adószám:10650400-2-09
Verder Kft. 1117 Budapest, Budafoki út 187 Adószám: 13387550-2-43
3. rész:
Simkon Kft. 1163 Budapest, Színjátszó u. 30 Adószám: 10465118-2-42
Lab-Ex Kft. 1119 Budapest, Hadak útja 41 Adószám: 10496721-2-43
Nyertes Ajánlattevők:
I. rész
Lab-Comp Kft 1142 Budapest, Rákos tér 23a Adószám: 10228465-2-42
II. rész
Labsystem Kereskedelmi Kft 1151 Budapest, Szövőgyár utca 11-13 Adószám: 12081213-2-13
III. rész
Lab-Ex Kft. 1119 Budapest, Hadak útja 41 Adószám: 10496721-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)