Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.06.
Iktatószám:1470/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:Magyarország, 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 3. szám (hrsz.: 419.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82339214
Postai cím: Köztársaság Tér 1
Város: Cserkeszőlő
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5465
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mondi Viktor
Telefon: +36 703671764
E-mail: palyazat@cserkeszolo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.cserkeszolo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.cserkeszolo.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új bölcsőde építése Cserkeszőlőben
Hivatkozási szám: EKR000159492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Új bölcsőde építése Cserkeszőlőben
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112420-5
További tárgyak:45112700-2
45231100-6
45233228-3
45233260-9
45261210-9
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 3. szám (hrsz.: 419.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hagyományos szerkezetű, szabadonálló, magastetős, földszintes, részben tetőtérbeépítésű két nevelési-gondozási egységes, három csoportszobás új bölcsőde építése a Cserkeszőlői Önkormányzat megbízásából, kiszolgáló egységekkel, mozgásfejlesztő tornaszobával, melegítőkonyhával, akadálymentesítéssel, konzolos előtető nélküli főbejárati homlokzattal, tetőtéri gépészeti és bejárati aula helyiségekkel, személy¬zeti vizesblokkal-öltözővel, egységes 2,80 méter belmagasságú csoportszobákkal, módosult alaprajzi kialakítással és homlokzatokkal, az alábbi helyiségekkel:
Földszinten:
Szélfogó 9,64 m2, Előtér 17,15 m2, Közlekedő 7,02 m2, Szélfogó 3,93 m2, Babakocsi tároló 8,74 m2, Takszertár/lépcsőház 2,22 m2, Előtér 2,28 m2, Tálalókonyha 8,41 m2, Fehérmosogató 5,53 m2, Tejkonyha 2,28 m2, Fekete mosogató 8,14 m2, Előtér 4,18 m2, Közlekedő 10,20 m2, Gondozónői szoba 15,96 m2, Ve¬zető iroda 19,32 m2, Előtér/mosdó 2,13 m2, WC 1,44 m2, Öltöző 7,66 m2, Teakonyha 10,44 m2, Gyermek wc kézmosó 8,40 m2, Kerti játék raktár 10,64 m2, Kuka tároló 3,92 m2, Közlekedő 35,48 m2, Gyermek¬szobai játék-, heverő, ágynemű- és textil raktár 15,96 m2, Mosókonyha/szárító/vasaló 8,74 m2, AKM mos¬dó 5,10 m2, Fürősztő-biliztető-I. 14,73 m2, Gyermeköltöző-átadó 23,44 m2, WC 1,50 m2, Takszertár 1,90 m2, Fürősztő-biliztető-II. 14,77 m2, Csoportszoba I. 50,40 m2, Csoportszoba II. PVC 50,40 m2, Gyermek- öltöző-átadó-Il. 6,43 (?) m , Fürősztő-biliztető-in. 9,80 (?) m2, Csoportszoba III. 47,88 (?) m2, - összesen harminchét helyiséggel, 456,16 m2 hasznos alapterülettel, valamint fedett terasz I. 24,97 m2, fedett te¬rasz II. 24,97 m2, fedett előtér a főbejárat előtt 7,01 m2, fedett előtér a gazdasági bejárat előtt 4,03 m2 alapterülettel.
Tetőtér
Gépészeti helyiség 29,96 m2, - összesen egy helyiséggel, 29,96 m2 hasznos alapterülettel, valamint üres padlásterekkel: 2 x 151,20 m2, és 115,17 m2 alapterülettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00012

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07113 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Új bölcsőde építése Cserkeszőlőben
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/05 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87195637
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: gerecse@kobarlang.com
Telefon: +36 308148877
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 264660326
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112420-5
További tárgyak:45112700-2
45231100-6
45233228-3
45233260-9
45261210-9
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45410000-4
45421100-5
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Magyarország, 5465 Cserkeszőlő, Szinyei Merse Pál utca 3. szám (hrsz.: 419.)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hagyományos szerkezetű, szabadonálló, magastetős, földszintes, részben tetőtérbeépítésű két nevelési-gondozási egységes, három csoportszobás új bölcsőde építése a Cserkeszőlői Önkormányzat megbízásából, kiszolgáló egységekkel, mozgásfejlesztő tornaszobával, melegítőkonyhával, akadálymentesítéssel, konzolos előtető nélküli főbejárati homlokzattal, tetőtéri gépészeti és bejárati aula helyiségekkel, személy¬zeti vizesblokkal-öltözővel, egységes 2,80 méter belmagasságú csoportszobákkal, módosult alaprajzi kialakítással és homlokzatokkal, az alábbi helyiségekkel:
Földszinten:
Szélfogó 9,64 m2, Előtér 17,15 m2, Közlekedő 7,02 m2, Szélfogó 3,93 m2, Babakocsi tároló 8,74 m2, Takszertár/lépcsőház 2,22 m2, Előtér 2,28 m2, Tálalókonyha 8,41 m2, Fehérmosogató 5,53 m2, Tejkonyha 2,28 m2, Fekete mosogató 8,14 m2, Előtér 4,18 m2, Közlekedő 10,20 m2, Gondozónői szoba 15,96 m2, Ve¬zető iroda 19,32 m2, Előtér/mosdó 2,13 m2, WC 1,44 m2, Öltöző 7,66 m2, Teakonyha 10,44 m2, Gyermek wc kézmosó 8,40 m2, Kerti játék raktár 10,64 m2, Kuka tároló 3,92 m2, Közlekedő 35,48 m2, Gyermek¬szobai játék-, heverő, ágynemű- és textil raktár 15,96 m2, Mosókonyha/szárító/vasaló 8,74 m2, AKM mos¬dó 5,10 m2, Fürősztő-biliztető-I. 14,73 m2, Gyermeköltöző-átadó 23,44 m2, WC 1,50 m2, Takszertár 1,90 m2, Fürősztő-biliztető-II. 14,77 m2, Csoportszoba I. 50,40 m2, Csoportszoba II. PVC 50,40 m2, Gyermek- öltöző-átadó-Il. 6,43 (?) m , Fürősztő-biliztető-in. 9,80 (?) m2, Csoportszoba III. 47,88 (?) m2, - összesen harminchét helyiséggel, 456,16 m2 hasznos alapterülettel, valamint fedett terasz I. 24,97 m2, fedett te¬rasz II. 24,97 m2, fedett előtér a főbejárat előtt 7,01 m2, fedett előtér a gazdasági bejárat előtt 4,03 m2 alapterülettel.
Tetőtér
Gépészeti helyiség 29,96 m2, - összesen egy helyiséggel, 29,96 m2 hasznos alapterülettel, valamint üres padlásterekkel: 2 x 151,20 m2, és 115,17 m2 alapterülettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/05 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 264631674
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: GERECSE HOUSE INGATLANFORGALMAZÓ ÉS GENERÁLKIVITELEZŐ KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87195637
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: gerecse@kobarlang.com
Telefon: +36 308148877
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/05 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a közöttük létrejött vállalkozási szerződés

a) Teljesítési határidő módosítása
2.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
2.1. A munkálatok, befejezésének határideje: 2020. február 29.
A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is teljesíteni.
Amennyiben a 2.1. pontban, meghatározott határidőt a Vállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, erről Vállalkozó köteles haladéktalanul szóban, majd írásban is tájékoztatni Megrendelőt.

b) Vállalkozói díj összegének módosítása
3.1. pontját a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141.§ (2) és (3) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerinti tartalomra módosítják:
3.1. A Felek a vállalkozói díjat (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) nettó 264.631.674,- Ft, azaz kettőszázhatvannégymillió-hatszázhatvanezer-háromszázhuszonhat forint összegben állapítják meg.

c) Műszaki tartalom és költségvetés módosítása
műszaki tartalmát és a költségvetést a melléklet szerinti (műszaki tartalom módosítás kimutatása) műszaki tartalomra módosítják a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a 141.§ (4) bekezdésének c) pontjában foglaltakra,
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A teljesítési határidő módosítása a Vállalkozó akadályközlése miatt szükséges, tekintettel arra, hogy a megvalósítási helyen a Megrendelő rajta kívül álló okokból a fűtési szezon kezdetére nem tudta biztosítani az épület fűtését. Az előzőek miatt a beton aljzat páratartalma nem megfelelő.
Műszaki tartalom módosítás:
-Az eredetileg megvalósítandó E gerendás födém helyett monolitikus födém kialakítása történik;
-Az eredetileg megvalósítandó egyedi faltapéta csökkentett mennyiségben valósul meg.
-A dekorációs célú fémes hatású vakolat megvalósítását ajánlatkérő nem kéri, így ezen műszaki tartalom megvalósítása elmarad.
-Az elmaradó egyedi faltapéta helyett 4 mm vastagságú nyírfa rétegelt dekor lemez falburkolat kerül felhelyezésre;
--Az udvari külsú térburkolat alatt szórt alap készítése vonatkozásában bedolgozandó többlet anyagmennyiség és díj kerül elszámolásra
A vállalkozói díj (ellenérték), költségvetés módosítása a műszaki tartalom változtatása miatt szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 264660326 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 264631674 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben