Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1486/2020
CPV Kód:79200000-6
Ajánlatkérő:LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Háttér intézmény tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ozsvárt Zsófia
Telefon: +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Háttér intézmény tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Számvitel, adózás, bérszámfejtés, munkaügy
Hivatkozási szám: EKR001482452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladat a számviteli és adózási- és bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
I. Számviteli és adózási szolgáltatások
I.1. Számviteli és munkaügyi rendszer felállítása, folyamatok kialakítása
I.2. Teljes körű, naprakész könyvelés a magyar számviteli előírások alapján
Várható átlagos bizonylatszámok (I.3 és I.4. pontokban foglaltak kivételével):
- átutalásos és készpénzes szállítói számlák kb 280-330 db/hó
- normál vevőszámlák 50-60 db/hó
- nem tömeges betöltésű bankkivonatok kb 70-90 db/hó
- pénztári bizonylatszámok (előleg, visszavét, stb) 125-150 db/hó
- kiküldetési rendelvények kb 40-60 db/hó
- tárgyi eszköz aktiválások átlag kb 40-60 db/hó
- vegyes tételek (I.3. pontban ismertetetteken felül) átlag kb 90-120 db/hó
Várható átlagos tranzakciószámok (I.3 és I.4. pontokban foglaltak kivételével):
- átutalásos és készpénzes szállítói számlák tranzakciószám kb 500-750 db/hó
- normál vevőszámlák tranzakciószám 60-80 db/hó
- nem tömeges betöltésű banki tranzakciók 400-600 db/hó
- pénztári tranzakciók (számlák, előleg, stb) 150-180 db/hó
- kiküldetési rendelvények kb 80-120 db/hó
- tárgyi eszköz aktiválás átlag kb 40-60 db/hó
- vegyes tételek (I.3. pontban ismertetetteken felül) átlag kb 90-120 db/hó
Tranzakciószámok meghatározása nem tömeges könyvelésű tételek esetén:
- átutalásos és készpénzes szállítói számlák*: 1/1
- normál vevőszámlák: 1/5
- banki tranzakciók: 1/2
- pénztári tranzakciók: 1/5
- tárgyi eszköz aktiválás: 2/1
- vegyes tételek: 1/1
I.3. Egyéb tömeges vegyes tételek könyvelése
- tömeges betöltés 40.000-60.000 db/hó
I.4. Tömeges vevőszámlák kiállítása
Várható bizonylatszámok:
• tömeges vevőszámlák 0-15.000 db/hó
I.5. Az adó- és egyéb jogszabályban meghatározott bevallások elkészítése, beadása; kötelező statisztikák, egyéb előírt jelentések elkészítése, beadása; jogszabálykövetés és alkalmazás
I.6. Éves beszámoló összeállítása, közreműködés a társaság könyvvizsgálóival
II. Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások
III. Óradíjas szolgáltatások
IV. Feladatátadással kapcsolatos teendők ellátása
Rendszerkövetelmények (könyvelési – és bérszámfejtési rendszer), egyéb elvárások
A Megbízott a feladatok elvégzéséhez a saját könyvelési és bérszámfejtő szoftverét használja. Alkalmazandó rendszerek számviteli – és adózási szolgáltatások tekintetében MS Navision, bérszámfejtési szolgáltatás tekintetében Nexon bérszámfejtő, cafeteria és OEP modulok, illetve ezekkel egyenértékű rendszerek. (**)
Megbízott vállalja, hogy Megbízó részére megfelelő számú, a megbízott által definiált jogosultságú hozzáférést biztosít a könyvelési és a bérszámfejtési rendszerhez, valamint egy közös tárhelyhez
Megbízott vállalja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott könyvelési rendszer a felsorolt feladatok tekintetében a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelel.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Számviteli és adózási-, továbbá bérszámfejtési és
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79200000-6
További tárgyak:79211110-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye, nyertes ajánlattevő székhelye, telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Feladat a számviteli és adózási- és bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint:
I. Számviteli és adózási szolgáltatások
I.1. Számviteli és munkaügyi rendszer felállítása, folyamatok kialakítása
I.2. Teljes körű, naprakész könyvelés a magyar számviteli előírások alapján
Várható átlagos bizonylatszámok (I.3 és I.4. pontokban foglaltak kivételével):
- átutalásos és készpénzes szállítói számlák kb 280-330 db/hó
- normál vevőszámlák 50-60 db/hó
- nem tömeges betöltésű bankkivonatok kb 70-90 db/hó
- pénztári bizonylatszámok (előleg, visszavét, stb) 125-150 db/hó
- kiküldetési rendelvények kb 40-60 db/hó
- tárgyi eszköz aktiválások átlag kb 40-60 db/hó
- vegyes tételek (I.3. pontban ismertetetteken felül) átlag kb 90-120 db/hó
Várható átlagos tranzakciószámok (I.3 és I.4. pontokban foglaltak kivételével):
- átutalásos és készpénzes szállítói számlák tranzakciószám kb 500-750 db/hó
- normál vevőszámlák tranzakciószám 60-80 db/hó
- nem tömeges betöltésű banki tranzakciók 400-600 db/hó
- pénztári tranzakciók (számlák, előleg, stb) 150-180 db/hó
- kiküldetési rendelvények kb 80-120 db/hó
- tárgyi eszköz aktiválás átlag kb 40-60 db/hó
- vegyes tételek (I.3. pontban ismertetetteken felül) átlag kb 90-120 db/hó
Tranzakciószámok meghatározása nem tömeges könyvelésű tételek esetén:
- átutalásos és készpénzes szállítói számlák*: 1/1
- normál vevőszámlák: 1/5
- banki tranzakciók: 1/2
- pénztári tranzakciók: 1/5
- tárgyi eszköz aktiválás: 2/1
- vegyes tételek: 1/1
I.3. Egyéb tömeges vegyes tételek könyvelése
- tömeges betöltés 40.000-60.000 db/hó
I.4. Tömeges vevőszámlák kiállítása
Várható bizonylatszámok:
• tömeges vevőszámlák 0-15.000 db/hó
I.5. Az adó- és egyéb jogszabályban meghatározott bevallások elkészítése, beadása; kötelező statisztikák, egyéb előírt jelentések elkészítése, beadása; jogszabálykövetés és alkalmazás
I.6. Éves beszámoló összeállítása, közreműködés a társaság könyvvizsgálóival
II. Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások
III. Óradíjas szolgáltatások
IV. Feladatátadással kapcsolatos teendők ellátása
Rendszerkövetelmények (könyvelési – és bérszámfejtési rendszer), egyéb elvárások
A Megbízott a feladatok elvégzéséhez a saját könyvelési és bérszámfejtő szoftverét használja. Alkalmazandó rendszerek számviteli – és adózási szolgáltatások tekintetében MS Navision, bérszámfejtési szolgáltatás tekintetében Nexon bérszámfejtő, cafeteria és OEP modulok, illetve ezekkel egyenértékű rendszerek. (**)
Megbízott vállalja, hogy Megbízó részére megfelelő számú, a megbízott által definiált jogosultságú hozzáférést biztosít a könyvelési és a bérszámfejtési rendszerhez, valamint egy közös tárhelyhez
Megbízott vállalja, hogy az általa rendelkezésre bocsátott könyvelési rendszer a felsorolt feladatok tekintetében a jogszabályokban előírt követelményeknek megfelel.
A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M2. a) pontjában bemutatott mérlegképes könyvelő alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0-48 hónap) 5
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M2. b) pontjában bemutatott adózási munkatárs alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 5
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M2. c) pontjában bemutatott társadalombiztosítási ügyintéző alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0-36 hónap) 5
4 5.ért.részszempont: az AF III.1.3) M2. d) pontjában bemutatott bérügyintéző alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 5
5 1.1. Számviteli rendszer felállítása, könyvelési folyamatok és riportok kialakítása ( feladat leírás 1.1 pont) (Ft) 20
6 1.2.1. Számviteli- és adózási szolgáltatások/0-500 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
7 1.2.2. Számviteli- és adózási szolgáltatások/501-550 db könyvelési tranzakciószám esetén 2
8 1.2.3. Számviteli- és adózási szolgáltatások/551-600 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
9 1.2.4. Számviteli- és adózási szolgáltatások/601-650 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
10 1.2.5. Számviteli- és adózási szolgáltatások/651-700 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
11 1.2.6. Számviteli- és adózási szolgáltatások/701-750db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
12 1.2.7. Számviteli- és adózási szolgáltatások/751-800 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
13 1.2.8. Számviteli- és adózási szolgáltatások/801-850 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
14 1.2.9. Számviteli- és adózási szolgáltatások/851-900 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
15 1.2.10. Számviteli- és adózási szolgáltatások/901-950 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
16 1.2.11. Számviteli- és adózási szolgáltatások/951-1000 db könyvelési tranzakciószám esetén (Ft/hó) 2
17 1.2.12. Számviteli- és adózási szolgáltatások 1000 db könyvelési tranzakciószám felett +100 db tranzakciónként (100 db/Ft/hó) 2
18 1.3. Egyéb tömeges vegyes tételek könyvelése (feladat leírás 1.3. pont) (Ft/hó) 5
19 1.4.1. Számviteli- és adózási szolgáltatások/0-3000 db tömeges vevőszámlázás (Ft/ hó) 2
20 1.4.2. Számviteli- és adózási szolgáltatások/3001-6000 db tömeges vevőszámlázás (Ft/hó) 2
21 1.4.3. Számviteli- és adózási szolgáltatások/6001-9000 db tömeges vevőszámlázás (Ft/hó) 2
22 1.4.4. Számviteli- és adózási szolgáltatások/9001-12000 db tömeges vevőszámlázás (Ft/hó) 4
23 1.4.5. Számviteli- és adózási szolgáltatások/12001-15000 db tömeges vevőszámlázás (Ft/hó) 4
24 1.4.6. Számviteli- és adózási szolgáltatások/15000 db feletti tömeges vevőszámlázás +100 db (100 db/Ft/hó) 2
25 1.5. Az adó- és egyéb jogszabályban meghatározott bevallások elkészítése, beadása; kötelező statisztikák, egyéb előírt jelentések elkészítése, beadása; jogszabálykövetés és alkalmazás (feladat leírásb 2
26 1.6. Éves beszámoló összeállítása, közreműködés a társaság könyvvizsgálóival ( feladat leírásban I.6 pont) (Ft/év) 6
27 1.7.1 Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások (feladat leírásban II. pont) 0- 200 fő (Ft/fő/hó) 2
28 1.7.2 Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások (feladat leírásban II. pont) 201- 400 fő (Ft/fő/hó) 2
29 1.7.3 Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások (feladat leírásban II. pont) 401- 600 fő (Ft/fő/hó) 6
30 1.7.4 Bérszámfejtési és munkaügyi szolgáltatások (feladat leírásban II. pont) 600 fő felett (Ft/fő/hó) 5
31 munkatárs óradíj 3
32 szakértő óradíj 2
33 1.10. Feladatátadással kapcsolatos teendőnk ellátása (Ft) (feladatleírásban IV. pont) 5
34 1.11. Az alkalmazott rendszerhez 30 főt meghaladó hozzáférés +1 fő (Ft/fő/hó) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár Súlyszám - 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Számviteli és adózási-, továbbá bérszámfejtési és
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27969463
Postai cím: Váci Út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: PSFinance@ps-bpo.com
Telefon: +36 14517100
Internetcím(ek): (URL) www.ps-bpo.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11847199241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Process Solutions Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27969463
Postai cím: Váci Út 33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11847199241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Jelen keretszerződés teljesítési határideje a hatályba lépéstől nettó 60 millió forint keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb a hatálybalépésétől 2021. június 30. napjáig tart.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges