Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0150/2020
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Magyar Országos Horgász Szövetség
Teljesítés helye:MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602) Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.) Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.);MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602) Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.) Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.);MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602) Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.) Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.);MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602) Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.) Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.);MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602) Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.) Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság;Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság;Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság;Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Országos Horgász Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82491707
Postai cím: Korompai Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1124
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Károly szakügyintéző
Telefon: +36 302641138
E-mail: karoly.ladanyi@mohosz.hu
Fax: +36 12482592
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mohosz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vízminőség javítását támogató berendezések
Hivatkozási szám: EKR001479902019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vízminőség javítását támogató berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: Injektoros levegőztetők
1/1. 550 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - 1 darab
1/2. 750 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - 3 darab
1/3. 1.100 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - 11 darab + opcióként további 3 darab
1/4. 550 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz felszíne alól a felszín fölé juttatja a levegőt) - 3 darab
1/5. 750 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz felszíne alól a felszín fölé juttatja a levegőt) - 3 darab
2. rész: Lapátkerekes levegőztetők
2/1. 550 W teljesítményű lapátkerekes levegőztető - 10 darab + opcióként további 3 darab
2/2. 1.100 W teljesítményű lapátkerekes levegőztető - 28 darab + opcióként további 5 darab
3. rész: Vertikális levegőztetők
3/1. 250 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - 1 darab
3/2. 550 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - 1 darab
3/3. 750 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - 50 darab + opcióként további 6 darab
3/4. 750 W teljesítményű vertikális merülő motoros levegőztető (merülő motoros) - 7 darab
3/5. 1.100 W teljesítményű vertikális merülő motoros levegőztető (merülő motoros) - 14 darab + opcióként további 3 darab
4. rész: Benzinmotoros aggregátor
4/1. Benzinmotoros aggregátor - 51 darab + opcióként további 7 darab
5. rész: Átemelő szivattyúk
5/1. Átemelő szivattyú - 48 darab + opcióként további 5 darab
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 75393500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Injektoros levegőztetők
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602)
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.)
Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízminőség javítását támogató berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
1. rész: Injektoros levegőztetők
1/1. 550 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - 1 darab
1/2. 750 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - 3 darab
1/3. 1.100 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - 11 darab + opcióként további 2 darab
1/4. 550 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz felszíne alól a felszín fölé juttatja a levegőt) - 3 darab
1/5. 750 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz felszíne alól a felszín fölé juttatja a levegőt) - 3 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előszállítási határidő a megadott határidőhöz képest (0-15 nap között) nap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár HUF (opció nélkül) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet a beszerzés darabszámaként a felhívásnak az adott részajánlati körre vonatkozó II.2.4) pontjában jelzett alapmennyiségek ellenszolgáltatási értékén túl fedezetet biztosít rá, illetve amennyiben ezt Ajánlatkérő kiegészíti a szükséges összeggel, úgy Ajánlatkérő az opcióként meghatározottak alapján további darabszámok szállítására is szerződést köt nyertes ajánlattevővel az alábbiak szerint:
1/3. 1.100 W teljesítményű injektoros levegőztető (víz alá juttatja a levegőt) - további 2 darab
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lapátkerekes levegőztetők
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602)
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.)
Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízminőség javítását támogató berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
2. rész: Lapátkerekes levegőztetők
2/1. 550 W teljesítményű lapátkerekes levegőztető - 10 darab + opcióként további 2 darab
2/2. 1.100 W teljesítményű lapátkerekes levegőztető - 28 darab + opcióként további 4 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előszállítási határidő a megadott határidőhöz képest (0-15 nap között) nap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár HUF (opció nélkül) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet a beszerzés darabszámaként a felhívásnak az adott részajánlati körre vonatkozó II.2.4) pontjában jelzett alapmennyiségek ellenszolgáltatási értékén túl fedezetet biztosít rá, illetve amennyiben ezt Ajánlatkérő kiegészíti a szükséges összeggel, úgy Ajánlatkérő az opcióként meghatározottak alapján további darabszámok szállítására is szerződést köt nyertes ajánlattevővel az alábbiak szerint:
2/1. 550 W teljesítményű lapátkerekes levegőztető - további 2 darab
2/2. 1.100 W teljesítményű lapátkerekes levegőztető - további 4 darab
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vertikális levegőztetők
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602)
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.)
Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízminőség javítását támogató berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
3. rész: Vertikális levegőztetők
3/1. 250 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - 1 darab
3/2. 550 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - 1 darab
3/3. 750 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - 50 darab + opcióként további 6 darab
3/4. 750 W teljesítményű vertikális merülő motoros levegőztető (merülő motoros) - 7 darab
3/5. 1.100 W teljesítményű vertikális merülő motoros levegőztető (merülő motoros) - 14 darab + opcióként további 2 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előszállítási határidő a megadott határidőhöz képest (0-15 nap között) nap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár HUF (opció nélkül) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet a beszerzés darabszámaként a felhívásnak az adott részajánlati körre vonatkozó II.2.4) pontjában jelzett alapmennyiségek ellenszolgáltatási értékén túl fedezetet biztosít rá, illetve amennyiben ezt Ajánlatkérő kiegészíti a szükséges összeggel, úgy Ajánlatkérő az opcióként meghatározottak alapján további darabszámok szállítására is szerződést köt nyertes ajánlattevővel az alábbiak szerint:
3/3. 750 W teljesítményű vertikális felső motoros levegőztető (felső motoros) - további 6 darab
3/5. 1.100 W teljesítményű vertikális merülő motoros levegőztető (merülő motoros) - további 2 darab
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Benzinmotoros aggregátor
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602)
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.)
Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízminőség javítását támogató berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
4. rész: Benzinmotoros aggregátor
4/1. Benzinmotoros aggregátor - 51 darab + opcióként további 7 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előszállítási határidő a megadott határidőhöz képest (0-15 nap között) nap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár HUF (opció nélkül) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet a beszerzés darabszámaként a felhívásnak az adott részajánlati körre vonatkozó II.2.4) pontjában jelzett alapmennyiségek ellenszolgáltatási értékén túl fedezetet biztosít rá, illetve amennyiben ezt Ajánlatkérő kiegészíti a szükséges összeggel, úgy Ajánlatkérő az opcióként meghatározottak alapján további darabszámok szállítására is szerződést köt nyertes ajánlattevővel az alábbiak szerint:
4/1. Benzinmotoros aggregátor - további 7 darab
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Átemelő szivattyúk
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltsége (2484 Agárd, Chernel út, GPS koordináták: 47.185491, 18.573602)
Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138 Budapest, Váci út 200.)
Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata (5350 Tiszafüred, Hunyadi u. 1.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízminőség javítását támogató berendezések beszerzése az alábbiak szerint:
5. rész: Átemelő szivattyúk
5/1. Átemelő szivattyú - 48 darab + opcióként további 1 darab
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt előszállítási határidő a megadott határidőhöz képest (0-15 nap között) nap 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár HUF (opció nélkül) Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben az Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet a beszerzés darabszámaként a felhívásnak az adott részajánlati körre vonatkozó II.2.4) pontjában jelzett alapmennyiségek ellenszolgáltatási értékén túl fedezetet biztosít rá, illetve amennyiben ezt Ajánlatkérő kiegészíti a szükséges összeggel, úgy Ajánlatkérő az opcióként meghatározottak alapján további darabszámok szállítására is szerződést köt nyertes ajánlattevővel az alábbiak szerint:
5/1. Átemelő szivattyú - további 1 darab
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22817 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1 Elnevezés: Injektoros levegőztetők
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30404591
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: info@haltenyesztes.hu
Telefon: +36 305152153
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569418203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9514970
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9059000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30404591
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569418203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 2 Elnevezés: Lapátkerekes levegőztetők
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30404591
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: info@haltenyesztes.hu
Telefon: +36 305152153
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569418203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 19412900
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18484000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30404591
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569418203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 3 Elnevezés: Vertikális levegőztetők
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30404591
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
E-mail: info@haltenyesztes.hu
Telefon: +36 305152153
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569418203
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24353480
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 23590500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Megafish Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30404591
Postai cím: Kölcsey Ferenc Utca 14.
Város: Baja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6500
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569418203

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 4 Elnevezés: Benzinmotoros aggregátor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26093534
Postai cím: Visegrádi Út 3.
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
E-mail: oregfuresz@t-online.hu
Telefon: +36 207776561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26585033
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14591691213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 21312100
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26093534
Postai cím: Visegrádi Út 3.
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14591691213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 5 Elnevezés: Átemelő szivattyúk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26093534
Postai cím: Visegrádi Út 3.
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
E-mail: oregfuresz@t-online.hu
Telefon: +36 207776561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 26585033
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14591691213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6622350
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6860000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Öreg Fűrész Kertészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26093534
Postai cím: Visegrádi Út 3.
Város: Tahitótfalu
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14591691213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges