Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0158/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Algyő Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:6750 Algyő, Kastélykert utca 40. hrsz.: 981
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CLEAN STAR COMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Algyő Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43862991
Postai cím: Kastélykert Utca 40
Város: Algyő
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6750
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Izsákné Kövesdi Gabriella
Telefon: +36 302133022
E-mail: izsakne.k.gabriella@algyo.hu
Fax: +36 62517516
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.algyo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000269942018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri hivatal épületének felújítása.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. hrsz.: 981
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését az utcai épületrész talajnedvesség elleni szigetelését kell megvalósítani. Az utcai épületrészben meglévő padló rétegrend elbontásra kerül helyette egy új hő és vízszigeteléssel ellátott padló rétegrend kerül kialakításra, valamint a falak utólagos vízszigetelése is megtörténik falátfűrészeléses technológiával. Az utcai meglévő homlokzat védelme érdekében a homlokzati falon belső oldali utólagos hőszigetelés készül. Az utcai homlokzaton csak a bejárati ajtó cseréje szükséges, valamint a homlokzat új homlokzatfestést kap. Ebben a régi épületrészben a belső nyílászárók is cserélve lesznek. A jegyzői, alpolgármesteri, titkársági és a polgármesteri irodában Velux fénycsatornát kell beépíteni. Ezen az épületrészen a radiátoros központi fűtés is kiépítésre kerül, mely fűtését az emeleten újonnan kialakított gépészeti helyiségben elhelyezett gázkazán biztosítja. Az egész épületben a tervezett helyeken LED világítótestekkel a világítás korszerűsítése is történik. Az épület homlokzati hőszigetelését 14 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, lábazatnál 12 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel kell kialakítani. A padlásra deszkaburkolatú szerviz „járdát” kell kialakítani a padlásfeljárótól a tető közepén és a kéményekig. A korábban elkészült akadálymentes WC megfelelő, viszont a rámpa kar szélessége a homlokzati hőszigetelés felhelyezése miatt átépítésre kerül, a meglévő lábazati ütköző fala elbontásra, míg a meglévő korlátja átalakításra kerül. Az akadálymentes parkoló kialakítását az udvarban felfestéssel és táblával jelölve került kialakításra. Az akadálymentesség megvalósulásáról rehabilitációs
szakmérnök nyilatkozata szükséges! Új előtetők, a titkársági iroda ablaka előtt árnyékolók kerülnek kialakításra, valamint eresz meghosszabbítások készülnek. A terasz új padló burkolatot kap, a felette levő íves polikarbonát fedésű tető megmarad, viszont az acél tartószerkezete a homlokzati hőszigetelés készítése miatt átalakításra kerül. A belső udvarban az épület körül faltőjárda készül. Az alaprajzon jelölt helyiségek padlóburkolata felújítása, ill. cserélje szükséges. Az emeleten az utcafronti épület padlásterében új gépészeti helyiség és egy szerver helyiség, valamint egy közlekedő kerül kialakításra. Az emeleten meglévő vizesblokk is átalakításra kerül. Az épületben tűzjelző rendszer, riasztó kiépítésre került, ezek működésének ellenőrzését a felújítási munkálatokat követően el kell végezni.
Az épület nettó alapterülete összesen: 655,38 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00045

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12916 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Polgármesteri hivatal épületének felújítása.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLEAN STAR COMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34061875
Postai cím: Szabadkai Út 72
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: cleanstar@cleanstar.hu
Telefon: +36 209999081
Internetcím(ek): (URL) www.cleanstar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104107397
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6750 Algyő, Kastélykert utca 40. hrsz.: 981
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület külső utólagos hőszigetelését, födém hőszigetelését, nyílászáró cseréjét, fűtés korszerűsítését az utcai épületrész talajnedvesség elleni szigetelését kell megvalósítani. Az utcai épületrészben meglévő padló rétegrend elbontásra kerül helyette egy új hő és vízszigeteléssel ellátott padló rétegrend kerül kialakításra, valamint a falak utólagos vízszigetelése is megtörténik falátfűrészeléses technológiával. Az utcai meglévő homlokzat védelme érdekében a homlokzati falon belső oldali utólagos hőszigetelés készül. Az utcai homlokzaton csak a bejárati ajtó cseréje szükséges, valamint a homlokzat új homlokzatfestést kap. Ebben a régi épületrészben a belső nyílászárók is cserélve lesznek. A jegyzői, alpolgármesteri, titkársági és a polgármesteri irodában Velux fénycsatornát kell beépíteni. Ezen az épületrészen a radiátoros központi fűtés is kiépítésre kerül, mely fűtését az emeleten újonnan kialakított gépészeti helyiségben elhelyezett gázkazán biztosítja. Az egész épületben a tervezett helyeken LED világítótestekkel a világítás korszerűsítése is történik. Az épület homlokzati hőszigetelését 14 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel, lábazatnál 12 cm vastag expert fix, a padlás hőszigetelését 25 cm vastag szálas hőszigetelő paplanterítéssel kell kialakítani. A padlásra deszkaburkolatú szerviz „járdát” kell kialakítani a padlásfeljárótól a tető közepén és a kéményekig. A korábban elkészült akadálymentes WC megfelelő, viszont a rámpa kar szélessége a homlokzati hőszigetelés felhelyezése miatt átépítésre kerül, a meglévő lábazati ütköző fala elbontásra, míg a meglévő korlátja átalakításra kerül. Az akadálymentes parkoló kialakítását az udvarban felfestéssel és táblával jelölve került kialakításra. Az akadálymentesség megvalósulásáról rehabilitációs
szakmérnök nyilatkozata szükséges! Új előtetők, a titkársági iroda ablaka előtt árnyékolók kerülnek kialakításra, valamint eresz meghosszabbítások készülnek. A terasz új padló burkolatot kap, a felette levő íves polikarbonát fedésű tető megmarad, viszont az acél tartószerkezete a homlokzati hőszigetelés készítése miatt átalakításra kerül. A belső udvarban az épület körül faltőjárda készül. Az alaprajzon jelölt helyiségek padlóburkolata felújítása, ill. cserélje szükséges. Az emeleten az utcafronti épület padlásterében új gépészeti helyiség és egy szerver helyiség, valamint egy közlekedő kerül kialakításra. Az emeleten meglévő vizesblokk is átalakításra kerül. Az épületben tűzjelző rendszer, riasztó kiépítésre került, ezek működésének ellenőrzését a felújítási munkálatokat követően el kell végezni.
Az épület nettó alapterülete összesen: 655,38 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/10/25 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 104107397
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CLEAN STAR COMPLEX Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34061875
Postai cím: Szabadkai Út 72
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6729
Ország: Magyarország
E-mail: cleanstar@cleanstar.hu
Telefon: +36 209999081
Internetcím(ek): (URL) www.cleanstar.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/07/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződés 7.2. pontja (azaz az előleg mértéke) az alábbiak szerint módosul:
„7.2. Vállalkozó a jelen szerződés létrejöttét követően a nettó vállalkozói díj 15%-ának megfelelő összegű előleget igényelhet. Előleg igénylése esetén Megrendelő az előleget Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. Az előleg 40%-ának elszámolására az első rész-számlában, 60%-ának elszámolására a második rész-számlában kerül sor. Az előleg-számlát Vállalkozó 3 példányban a Megrendelő névére és címére állítja ki, a számlán fel kell tüntetni a beruházás megnevezését is.”
A módosítás az ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) összegét nem érinti.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás jogalapja a Kbt. 141. (6) bekezdése. A módosítás nem lényeges, mivel nem határoz meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 104107397 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 104107397 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Ugyanezen tartalommal a közbeszerzés 3. részére (Civilház épületének felújítása) vonatkozó szerződés is módosításra került 2018. július 23-án.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben