Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1602/2020
CPV Kód:45112711-2
Ajánlatkérő:Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. (hrsz.: 3716).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épít-Takarít 2004 Bt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55010645
Postai cím: Bocskai Tér 1.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gajdán Viktor
Telefon: +36 52563219
E-mail: Gajdan.Viktor@hajduboszormeny.hu
Fax: +36 52563296
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduboszormeny.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Parkrekonstrukciós munkák
Hivatkozási szám: EKR000895442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Zöldfal kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak:45232120-9
45262120-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. (hrsz.: 3716).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zöldfal kialakítása a Városi Könyvtár múzeum udvar felőli oldalára
A zöldfal a műemléki épület szomszédságában álló, a műemléki udvart határoló modern, a múzeumhoz nem illő üvegfalas beton épület takarását, a környezetbe illesztését szolgálja, melynek során az elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
– Fakivágás és bozótirtás.
– Tartószerkezet kialakítása, 6 m-es álványzat 21,5 fm-en.
– Növénytelepítés és 1 db öntözőrendszer kialakítása.
Zöldfelület: 86 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23207 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Zöldfal kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5597587
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111220-6
További tárgyak:45232120-9
45262120-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2. (hrsz.: 3716).
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zöldfal kialakítása a Városi Könyvtár múzeum udvar felőli oldalára
A zöldfal a műemléki épület szomszédságában álló, a műemléki udvart határoló modern, a múzeumhoz nem illő üvegfalas beton épület takarását, a környezetbe illesztését szolgálja, melynek során az elvégzendő feladatok különösen az alábbiak:
– Fakivágás és bozótirtás.
– Tartószerkezet kialakítása, 6 m-es álványzat 21,5 fm-en.
– Növénytelepítés és 1 db öntözőrendszer kialakítása.
Zöldfelület: 86 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/29 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/28 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5597587
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épít-Takarít 2004 Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12210190
Postai cím: Kolozsvár Utca 48/A
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: epit.takarit@gmail.com
Telefon: +36 203242644
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.3. pont
Eredeti:
A szerződés teljesítésének időpontja: 2018. december 28, mely időpontig a műszaki átadás-átvételnek is meg kell történnie. A megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosított:
2019. március 10-e előtt csak olyan munkák végezhetők, melyek nem járnak az 1. sz. szerződés-módosításban említett erdei fülesbaglyok zavarásával. A szerződés teljesítésének időpontja: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság részéről a fakivágás engedélyezéséről szóló engedélyről való tájékoztatás vállalkozó részére történő tájékoztatás megküldésétől számított 21 naptári nap. A fenti befejezési időpontig a műszaki átadás-átvételnek is meg kell történnie. A megrendelő előteljesítést elfogad.
16.4. pont
Eredeti:
Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:
Név: Hegedűs Tamás
Tel: +36-30/382-0581
Módosított:
Vállalkozó felelős műszaki vezetői, akik az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak:
Név: Kathi Sándor
Tel: +36-20/466-7795
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen pont kitöltése csak a hirdetmény feladhatósága érdekében történt, a szerződésmódosítás jogalapját a Kbt. 141. § (6) bekezdése jelenti.
A szerződésmódosítás indokának részletes ismertetése a VII.1) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5597587 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5597587 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosítás első eleme a szerződés teljesítésének határidejét érinti.
A vállalkozó a munkaterület 2018. december 7-i átadás-átvételt követően jelezte, hogy a munka-területre felvonulva a lakosságtól, illetve a fejlesztéssel érintett ingatlanon székhellyel rendelkező „Zöld Kör” természetvédő civil szervezettől jelzések érkeztek feléjük, hogy a munkaterületen található tuja fákon erdei fülesbaglyok nagyobb csoportja telel. A lakossági jelzést követően a kivitelező a munkáját csak korlátozottan végezte a kérdés tisztázásáig, s kizárólag csak olyan munkákat végzett, amelyek a védett madarak nem zavarja meg és a problémát jelezte a megrendelő felé.
A megrendelő a korábban említett „Zöld Kör” civil szervezettel vette fel a kapcsolatot, amely mint a madárvédelemben jártas szakértő szervezet, a területileg illetékes természetvédelmi kezelővel, a Hortobágyi Nemzeti Parktól kért állásfoglalást a témában.
A megkeresésre a Hortobágyi Nemzeti Park 2018. december 19-i dátummal adta ki tájékoztatását, melyben megerősítette, hogy a kivitelezés helyszíne erdei fülesbagoly (Asio otus) számára fontos téli gyülekező- és éjszakázóhely. A nemzeti park állásfoglalásában utalt arra is, hogy a fenti madarak jogszabályi, természetvédelmi oltalom alatt állnak, eszmei értéke példányonként 50 000 forint, így hangosabb, lakhelyüket megzavaró munkavégzés, beleérte jelen szerződés keretében kivágandó tujasort is, ahol az erdei fülesbaglyok telelnek, veszélyezteti a védett madarak létét, ellentétes a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43.§-nak (1) bekezdésével.
A szakértői állásfoglalások azt javasolták, hogy a kivágás február 20. és március 10. közzé essen, mivel február végén, különösen enyhe teleken az erdei fülesbaglyok már kezdik kijelölni és elfoglalni fészkelőhelyüket a város külső területein; viszont március közepétől az énekes madarak (pl. feketerigó) kezdhetnek már fészkelni a kivágandó tuják lombkoronájában. A szerződés teljesítésének határideje is a fentiekkel összefüggésben került meghatározásra, annak figyelembe vételével, hogy a vállalkozó részére is megfelelő (arányos) idő jusson a fentieken kívüli feladatok elvégzésére.
A szerződésmódosítás második eleme a szerződésben megjelölt felelős műszaki vezető személyét érintette.
A vállalkozó jelezte, hogy a szerződésben eredetileg megnevezett felelős műszaki vezető munkahely-váltás miatt úgy megnövekedtek az egyéb helyen teljesítendő feladatait, hogy a jövőben ezzel a szerződéssel összefüggésben a felelős műszaki vezetői teendőket már nem tudja ellátni.
A vállalkozó bemutatta a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt új felelős műszaki vezetőjét, mely alapján megállapításra került, hogy az új felelős műszaki vezető eleget tesz a Kbt. 138. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, s az értékelésre került szakmai tapasztalat tekintetében egyenértékűnek minősül az ajánlat részeként bemutatott felelős műszaki vezetővel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben