Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1684/2020
CPV Kód:45112711-2
Ajánlatkérő:Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest, I. ker. Tabán - hrsz. 6112
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAKI Épületszobrász Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20662563
Postai cím: Dob Utca 90
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Böszörményi Márta
Telefon: +36 13421720
E-mail: boszormenyi.marta@fokert.hu
Fax: +36 13425199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fokert.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése
Hivatkozási szám: EKR000823722019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37410000-5
További tárgyak:37535280-3
45212200-8
45236200-2
45247130-0
45310000-3
45311000-0
71421000-5
77211400-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, I. ker. Tabán - hrsz. 6112
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése a következők szerint:
Kötelezően ellátandó feladatok:
TELJES TERÜLET
Vízhálózat
Munkaárok földkiemelése és visszatöltése, tömörítése 324,6 m3
Vízvezeték és aknák építése 541 fm
Utcabútor jellegű, automatikus működésű köztéri illemhely telepítése 1 db
Csatornahálózat
Munkaárok földkiemelése és visszatöltése, tömörítése 1298 m3
Csatorna és aknák építése 18 fm
SPORTPÁLYA
Elektromos
Közvilágítás 1. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 68 m3
Kábel fektetése 430 fm
Kandeláber 6 db
Magántulajdonú hálózatok 1. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 51 m3
Kábel fektetése 283 fm
Kandeláber 4 db
Környezetrendezés
Fakivágás, faátültetés, fagallyazás 124 db
Gyepnyesés 2017,5 m2
Burkolat, szegély, támfal bontása 325,9 m3
Gyepnyesés után humuszos földréteg letermelése 326,5 m3
Tükörkiemelés, árokásás 391,92 m3
Tükörtömörítés tervezett burkolatok alatt 1589,9 m2
Szegélyek építése 848,4 fm
Aszfalt sétányburkolat, stabilizált sétányburkolat építése 735 m2
Gumiburkolat építése 854,9 m2
Műkő tömblépcső építése 38,7 fm
Látszóbeton támfal építése 89,3 fm
Kültéri edzőpark telepítése 1 db
Sporteszközök telepítése 6 db
Utcabútorok (pad, okos pad, hulladékgyűjtő, ivókút) telepítése 39 db
Sportkerítés telepítése 122,8 fm
Információs elemek (tábla, okososzlop) telepítése 7 db
Termőföld terítése 458,6 m3
JÁTSZÓTÉR
Elektromos
Közvilágítás 3. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 45 m3
Kábel fektetése 190 fm
Kandeláber 7 db
Környezetrendezés
Fakivágás, fagallyazás 95 db
Gyepnyesés 695 m2
Burkolat, szegély, lépcső bontása 211,2 m3
Játszótér berendezés bontása 24 db
Gyepnyesés után humuszos földréteg letermelése 229,4 m3
Tükörkiemelés, árokásás 410,25 m3
Tükörtömörítés tervezett burkolatok alatt 1373,9 m2
Szegélyek építése 487,6 fm
Aszfalt sétányburkolat építése 116 m2
Ütéscsillapító gumiburkolat építése 1332,9 m2
Támfalak, lépcsők felújítása 127,1 fm
Játszóeszközök telepítése 44 db
Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, infotábla) telepítése 24 db
Termőföld terítése 353,4 m3

Opciós tételek:
Elektromos
Közvilágítás 2. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 53 m3
Kábel fektetése 215 fm
Környezetrendezés
Terméskő lépcsők felújítása 150 fm
Információs tábla kihelyezése 10 db
Aszfalt burkolat festése 2 m2

Jelen beruházás legfőbb célja, hogy a Tabánban megtalálható sportfunkció és játszótéri funkció kibővüljön, modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, minél több korosztályt és igényszintet megszólító legyen. A fejlesztési terület két részre oszlik, sport- és játszóterületre. Opcionálisan az összekötősétány is fejlesztésre kerül. A Kereszt utca menti, meglévő sportpálya környezetében a sportfunkciók bővítése tervezett. A sportpálya megújul: öntött gumiburkolattal és sportkerítéssel bővül. A multifunkciós sportpálya mellett egy kültéri edzőpark kerül kihelyezésre a szabadban sportolni vágyók számára. A saját-súlyos eszközök ütéscsillapító, öntött gumiburkolatú pályára kerülnek kihelyezésre. Itt kap helyet egy okos-eszközként működő öltözőszekrényes pad is, továbbá egy okos oszlop, és egy teljesen automatizált, önkiszolgáló illemhely is, pelenkázóval. A terület közvilágítással tervezett, mely a tabáni hálózat első lépéseként kerül kialakításra. A tervezett játszótér-együttes a meglévő játszóterületek helyén, valamint azokat összekötve alakul ki. A fejlesztés tartalmazza a sétányburkolatok és zöldfelületek felújítását is, többszintes növényállomány ültetését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16069 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 476952890
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112711-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37410000-5
További tárgyak:37535280-3
45212200-8
45236200-2
45247130-0
45310000-3
45311000-0
71421000-5
77211400-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, I. ker. Tabán - hrsz. 6112
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tabán Mozgató, sportcélú közösségi tér építése a következők szerint:
Kötelezően ellátandó feladatok:
TELJES TERÜLET
Vízhálózat
Munkaárok földkiemelése és visszatöltése, tömörítése 324,6 m3
Vízvezeték és aknák építése 541 fm
Utcabútor jellegű, automatikus működésű köztéri illemhely telepítése 1 db
Csatornahálózat
Munkaárok földkiemelése és visszatöltése, tömörítése 1298 m3
Csatorna és aknák építése 18 fm
SPORTPÁLYA
Elektromos
Közvilágítás 1. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 68 m3
Kábel fektetése 430 fm
Kandeláber 6 db
Magántulajdonú hálózatok 1. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 51 m3
Kábel fektetése 283 fm
Kandeláber 4 db
Környezetrendezés
Fakivágás, faátültetés, fagallyazás 124 db
Gyepnyesés 2017,5 m2
Burkolat, szegély, támfal bontása 325,9 m3
Gyepnyesés után humuszos földréteg letermelése 326,5 m3
Tükörkiemelés, árokásás 391,92 m3
Tükörtömörítés tervezett burkolatok alatt 1589,9 m2
Szegélyek építése 848,4 fm
Aszfalt sétányburkolat, stabilizált sétányburkolat építése 735 m2
Gumiburkolat építése 854,9 m2
Műkő tömblépcső építése 38,7 fm
Látszóbeton támfal építése 89,3 fm
Kültéri edzőpark telepítése 1 db
Sporteszközök telepítése 6 db
Utcabútorok (pad, okos pad, hulladékgyűjtő, ivókút) telepítése 39 db
Sportkerítés telepítése 122,8 fm
Információs elemek (tábla, okososzlop) telepítése 7 db
Termőföld terítése 458,6 m3
JÁTSZÓTÉR
Elektromos
Közvilágítás 3. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 45 m3
Kábel fektetése 190 fm
Kandeláber 7 db
Környezetrendezés
Fakivágás, fagallyazás 95 db
Gyepnyesés 695 m2
Burkolat, szegély, lépcső bontása 211,2 m3
Játszótér berendezés bontása 24 db
Gyepnyesés után humuszos földréteg letermelése 229,4 m3
Tükörkiemelés, árokásás 410,25 m3
Tükörtömörítés tervezett burkolatok alatt 1373,9 m2
Szegélyek építése 487,6 fm
Aszfalt sétányburkolat építése 116 m2
Ütéscsillapító gumiburkolat építése 1332,9 m2
Támfalak, lépcsők felújítása 127,1 fm
Játszóeszközök telepítése 44 db
Utcabútorok (pad, hulladékgyűjtő, infotábla) telepítése 24 db
Termőföld terítése 353,4 m3

Opciós tételek:
Elektromos
Közvilágítás 2. ütem
Földkitermelés, földvisszatöltés, tömörítés 53 m3
Kábel fektetése 215 fm
Környezetrendezés
Terméskő lépcsők felújítása 150 fm
Információs tábla kihelyezése 10 db
Aszfalt burkolat festése 2 m2

Jelen beruházás legfőbb célja, hogy a Tabánban megtalálható sportfunkció és játszótéri funkció kibővüljön, modern, a mai kor elvárásainak megfelelő, minél több korosztályt és igényszintet megszólító legyen. A fejlesztési terület két részre oszlik, sport- és játszóterületre. Opcionálisan az összekötősétány is fejlesztésre kerül. A Kereszt utca menti, meglévő sportpálya környezetében a sportfunkciók bővítése tervezett. A sportpálya megújul: öntött gumiburkolattal és sportkerítéssel bővül. A multifunkciós sportpálya mellett egy kültéri edzőpark kerül kihelyezésre a szabadban sportolni vágyók számára. A saját-súlyos eszközök ütéscsillapító, öntött gumiburkolatú pályára kerülnek kihelyezésre. Itt kap helyet egy okos-eszközként működő öltözőszekrényes pad is, továbbá egy okos oszlop, és egy teljesen automatizált, önkiszolgáló illemhely is, pelenkázóval. A terület közvilágítással tervezett, mely a tabáni hálózat első lépéseként kerül kialakításra. A tervezett játszótér-együttes a meglévő játszóterületek helyén, valamint azokat összekötve alakul ki. A fejlesztés tartalmazza a sétányburkolatok és zöldfelületek felújítását is, többszintes növényállomány ültetését.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/08/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 476952890
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/10/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Módosul a teljesítési határidő a következők szerint:
A teljesítési határidő 2020. május 30.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A beruházás megkezdését követően a helyi lakóközösség jelezte, hogy a tervekben szereplő játszó- és sporteszközök kijelölt helyei nem találkoznak a létesítendő parkot használók igényeivel. Az eszközök tervekben szereplő helyszíneken történő telepítése szükségessé tenné a jelenlegi park növényzetének jelentős átalakítását, amely a park használhatóságát negatív módon befolyásolná. Erre tekintettel Ajánlatkérő a munkálatok felfüggesztéséről döntött és társadalmi egyeztetést kezdeményezett a helyi lakóközösséggel. Az egyeztetés eredményeként az eszközök telepítésének helyszínei, illetve a meglévő növényzet átalakítása áttervezésre kerültek. A tervezési feladatok elhúzódása okán a kivitelezés az időjárási körülmények miatt nem volt folytatható, így szükséges a teljesítési határidő módosítása.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 476952890 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 476952890 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben