Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0170/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Országos Mentőszolgálat
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Országos Mentőszolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44156895
Postai cím: Markó Utca 22
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Barbara
Telefon: +36 13503737
E-mail: kozbeszerzes@mentok.hu
Fax: +36 13506917
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mentok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mentok.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz energia beszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR001463462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz ellátás biztosítása Ajánlatkérő részére, teljes ellátás alapú földgáz kereskedelmi szerződés keretében. Nyertes ajánlattevő a teljes szerződéses mennyiséget a közbeszerzési eljárásba bevont valamennyi a Közbeszerzési dokumentumok 1. sz. mellékletében felsorolt intézmények valamennyi felhasználási helyei vonatkozásában összevontan kell kezelje.
Vezetékes földgáz értékesítése 3.780.000 m³ mennyiségben, MSZ 1648:2016 2H szabvány szerint meghatározott gázminőségi előírásoknak megfelelő minőségben, az összes fogyasztásra vetítve +30 % mennyiségi eltérés lehetőségével (opcióval növelt érték: 4.914.000 m³), napi fogyasztói igénybejelentési (nominális menetrendadási) kötelezettség nélkül. A mennyiség m³-ben kifejezett értéke gáztechnikai normál állapotban, azaz 15 C° hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson értendő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023592 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 239 - 585940
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás okán módosította az ártáblázatot, melyet jelen hirdetmény feladásával egyidőben közzétett. A kiegészítő tájékoztatásra adott további válaszokat a hirdetmény megjelenésével egyidejűleg teszi közzé.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ