Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1710/2020
CPV Kód:42994200-2
Ajánlatkérő:Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye:1111 Budapest, Bertalan L. u. 5. MT épület;1111 Budapest, Bertalan L. u. 5. MT épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egyetem
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57838595
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Albrecht Adél Emese
Telefon: +36 14633306
E-mail: albrecht.adel@mail.bme.hu
Fax: +36 14633308
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001382222019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001382222019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egyetem
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fröccsöntőgép és szerszám beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001382222019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db kétkomponensű vertikális, legalább 500 kN záróerővel bíró fröccsöntőgép T-RTM egységgel gyártása, telepítése, beüzemelése, kezelőszemélyzet betanítása és 1 db többkomponensű fröccsöntőszerszám és T-RTM szerszámkombináció gyártása, leszállítása
Ajánlattevő előteljesítést elfogad.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kétkomponensű vertikális fröccsöntőgép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42994200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Bertalan L. u. 5. MT épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kétkomponensű vertikális, legalább 500 kN záróerővel bíró fröccsöntőgép T-RTM egységgel tervrajzok átadása, gyártása, szállítása, telepítése, beüzemelése, és a 6 fős kezelőszemélyzet betanítása 3 munkanapon át napi 6 órában .
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Záróerő minimum 500 kN- maximum 1000 kN között (előny a nagyobb) 10
2 3. Nyitási út minimum 300 mm, maximum 600 mm (előny a nagyobb) 10
3 4. Felfogó lapok közötti távolság (teljesen nyitott állapotban) minimum 700 mm, maximum 1100 mm (előny a nagyobb) 10
4 5. Felfogólap alsó síkja a földtől maximum 1000 mm, minimum 500 mm (előny a kisebb) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelés módszere: 1. és 5. - fordított arányosítás; 2-4. egyenes arányosítás
Értékelés során adható pontszámok: 0-10
További információk a Dokumentációban.

II.2.1)
Elnevezés: Többkomponensű fröccsöntő szerszám
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42642500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Bertalan L. u. 5. MT épület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db T-RTM szerszám kombináció gyártása és szállítása:
A kísérletekhez egy olyan, speciálisan kialakított szerszámkombináció szükséges, amely egy közös alapra épül, és több különböző alcsoporttal több különböző funkciót képes megvalósítani. A szerszám alapja egy T-RTM szerszám (T-RTM előforma gyártó szerszám), amit a felette elhelyezett hagyományos szerszámrész egészít ki (Ráfröccsöntő szerszám – 2K verzió, vagy Ráfröccsöntő szerszám – 1K verzió). A hagyományos szerszámfél lehet 1, vagy 2 komponensű változat a vizsgálat céljainak megvalósításához.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A 12 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási időszak (minimum 0 hónap, maximum: 48 hónap kizárólag egész hónap ajánlható meg) 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési módszerek: 1. fordított arányosítás, 2. egyenes arányosítás.
Értékelés során adható pontszámok: 0-10
További információk a Dokumentációban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdése szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 1-16. §-ra. A megkövetelt igazolási mód: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § alapján ajánlattevőnek ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia - az EKR-ben - hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontja tekintetében - az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett - nyilatkozatot kér, hogy ajánlattevő olyan társaságnak minősül-e amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni. Ajánlattevőnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a Korm. rendelet 8. §, 10.§ 12-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Ajánlatkérő a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból ellenőrzi a gazdasági szereplőt.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén az ajánlathoz az EKR-ben benyújtandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint kitöltött EEKD űrlap, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell EKR űrlapon, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Korm rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az EEKD-ban tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Ajánlattevőnek továbbá nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról. A nyilatkozat nemleges válasz esetén is benyújtandó.
Ajánlattevő a Korm. rendelet 13. §-a szerint az EKR-ben EKR űrlapon köteles nyilatkozni, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. (Ct.) szerinti változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. A nemleges nyilatkozat is kitöltendő. Amennyiben az ajánlattevő a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bekezdés i) pontjában és a Kbt. 64. §-ában valamint a Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdésében valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 1. és 2. résznél:
M.1.) A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján (a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel) a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén az eljárást megindító felhívás feladás napjától (AF VI.5. pont) visszafelé számított három év (36 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szállításai legjelentősebb referenciáinak ismertetése, valamennyi referencia esetében megadva: • a teljesítés idejét ( kezdő és befejező időpont,év/hó/nap), • a szállítás tárgyát, szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét székhelyét(név, cím/székhely, kapcsolattartó neve és elérhetősége), • teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; • az elvégzett szállítás rövid bemutatását olyan részletességgel, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelést egyértelműen megállapítható legyen. Ajánlatkérő felhívja az alkalmasság igazolása körében a figyelmet a Kbt. 65. §-ban foglaltak, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (1) bekezdésében foglaltakra is. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M.1. alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolásának ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: Első körben a Kbt. 67.§ (1) (EEKD) benyújtásával, majd a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat körében. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy csak egyszerű nyilatkozatot kér Ajánlattevőtől az EEKD-ban. Ajánlatkérő nem írja elő az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk rögzítését, ezért a megkövetelt alkalmassági követelményeket nem kell feltüntetni a formanyomtatványban! Az M1) referencia bemutatáshoz a Kbt. 69. §

(4) szerinti felhívásra mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti referenciaigazolást/ nyilatkozatot. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referencia bemutatásban előírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére .
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): 1. résznél: M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától (AF VI.5.) visszafelé számított 3 évben (a vizsgált 3 éves (36 hónapos) időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett) nem rendelkezik legalább 1 darab 375 kN záróerővel bíró vertikális elrendezésű fröccsöntőgép szállítására szóló referenciával, amely(ek) vonatkozásában a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
2. résznél: M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától (AF VI.5.) visszafelé számított 3 évben (a vizsgált 3 éves (36 hónap) időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett) nem rendelkezik legalább 1 darab legalább 2 komponensű fröccsöntő szerszám szállítására szóló referenciával, amely vonatkozásában a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadó a Kbt. 65. § (7) bekezdése, valamint a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1.§ (1), illetve 21/A. §, valamint 22. § (1)-(2) bekezdése.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. és 2. Rész: késedelmi kötbér és hibás teljesítési kötbér a késedelem 30. napjától a késedelemmel, illetve a hibás teljesítéssel érintett rész 1%-a, max. nettó vételár 30%-ig, meghiúsulási kötbér a nettó vételár 30%-a.
A kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5) és (6) bek. szerint, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ei, a 2017. évi CL. törvény, és az Áht. szerint történik.
A kötelező jótállás 1 év.
1. Rész:
AT 2 db részszámlát (1. - vételár 30%-a; 2. - vételár 30%-a;), és 1 darab végszámlát (vételár 40%-a) jogosult benyújtani. További információkat a szerz. 6. pontja tartalmazza.
2. Rész:
AT 1 db részszámlát (vételár 50%-a;), és 1 darab végszámlát (vételár 50%-a) jogosult benyújtani. További információkat a szerz. 6. pontja tartalmazza.
Ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az EB által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a Kbt. 68. §-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a alapján jár el az ajánlatok bontásakor.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő (AK) által - a megfelelő ajánlat elkészítésének és benyújtásának elősegítése érdekében - elkészített közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy AT-nek, vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton, az ajánlattételi határidő lejártáig le kell töltenie az EKRből.
2. AK a kieg. tájékoztatást az EKR-en keresztül teszi közzé a Kbt. 56. §-a szerint.
3. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban, a Kbt. 71. §-ában foglaltaknak megfelelően, teljes körben biztosítja a hiánypótlás és felvilágosítás-kérés lehetőségét.
4. Az ajánlatokat az EKR-en keresztül kell benyújtatni.
4. Az eljárás nyelve magyar.
6. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben - mivel jelen mezőben a karakterek száma korlátozott - a közbeszerzési dokumentumok, a Kbt. és a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. rendelkezései az irányadóak.
7. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az AT-t terheli.
8. A felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET). 9. Az M1. alkalmassági előírás a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra.
9. Az ajánlattétel, az átutalás pénzneme az 1. rész esetében Euró, az elszámolás pénzneme Magyar forint, míg a 2. rész tekintetében az ajánlattétel, az átutalás és az elszámolás pénzneme is Magyar forint
10. AK a felhívás IV.2.6) pontjában szereplő 2 hónap alatt 60 naptári napot ért. Ajánlatkérő az eljárást külön jogszabályban rögzített, folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Mohácsi Ildikó (FAKSZ:00282).
13. az ajánlatba becsatolandó dokumentumok egyszerű másolatban is (de elektronikus formátumban) benyújthatóak.
14. AT-nek megajánlásában fel kell tüntetnie a termékek konkrét típusmegjelölését és a származási helyét.
15. AK jelen felhívásban és a műszaki leírásban rögzített műszaki előírások helyett azzal egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget AT-nek az ajánlatában igazolnia kell. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (5) bekezdése).
16. Amennyiben az AT a Kbt. 44. § alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti, úgy az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza és nyilatkozatot köteles becsatolni a részletes indoklásra vonatkozóan.
17. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
18. Az eljárás során az Ajánlattevő nevében, meghatalmazásában kötelezettséget vállaló, nyilatkozatot tevő köteles e jogosultságot igazoló dokumentumokat az ajánlathoz csatolni. Ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy közjegyzői tanúsítványt (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt/aláírási mintát).
19. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti Ajánlattevő műszaki megfelelőségre vonatkozó nyilatkozatát.
20. Amennyiben nem a jogosult személy vállal kötelezettséget, illetve nyilatkozik, úgy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás (mely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza), vagy közokiratba foglalt meghatalmazás is szükséges az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet esetében.
21. Értékelés során adható pontszámok: 0-10.
22. Az 1. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő a termék átadás-átvételének időpontjára CE tanúsítványt köteles benyújtani Ajánlatkérő részére.
23. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák