Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1723/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:HU332;HU312;HU221;HU333;HU232;HU331;HU311;HU323;HU313;HU211;HU233;HU322;HU222;HU212;HU213;HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt;VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.aeek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés III.
Hivatkozási szám: EKR000413822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Nyertes ajánlattevő feladata valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházakban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 361248088 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 1. rész Békéscsaba
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: Békés Megyei Központi Kórház, Dr Réthy Pál Tagkórház 5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. Kisebb bontásokat kell eszközölni a helyiségek korrekt funkcionális kialakításához. Ezen belül kisebb válaszfalszerkezetek, 2 db ajtó és szaniterek elbontására kerül sor. Falak: minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm. CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött, 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva. Festés diszperziós festékkel: 2 rtg festés; Festés mosható festékkel: 2 rtg festés; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra; Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók; Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Küszöb nélküli kivitellel készül; Új üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Szignalizáció: A meglévővel azonos méretű szignalizációs táblák elhelyezése javasolt az eredeti helyre, tervezett helyiségelnevezéssel. anyaga: szálcsiszolt alumínium lemez; betűtípus: kórház arculati tervhez igazodó, 2 cm magas betűméret; Helyiségek alapterülete : ÖLTÖZŐ:20,24 m2; RAKTÁR II.:13,57 m2; ELŐTÉR:3,65 m2; ÖLTÖZŐ:11,27 m2; FÜRDŐ:3,83 m2; KÖZLEKEDŐ:17,47 m2; KÖZLEKEDŐ:17,62 m2; FÜRDETŐ:7,69 m2; KÖZLEKEDŐ:47,59 m2; SZEM. WC:3,11 m2; SZEM. ET:2,82 m2; OPERÁTORI HELYISÉG :11,14 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM II.:37,36 m2; MŰTÉTI SZIMULÁCIÓ/BEMOSAKODÓ:35,58 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM I.: 28,14 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM III.:28,94 m2; SZEMINÁRIUMI TEREM I.:205,3 m2; RAKTÁR I.:17,24 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 6 millió forint limit és min. 3 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 2. rész Eger
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: Markhot Ferenc Oktató Kórház 3300 Eger, Széchenyi u. 27-29.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 295,70 m2 A felújítás során elvégzendő feladatok: Elektromos hálózat cseréje, új elosztó szekrénnyel, betáp kábel ellenőrzéssel; Új gyengeáramú végpontok, meglévő RACK szekrény használatával; Légtechnika csere; Átemelő szivattyú létesítése szennyvízvezetékhez; Homlokzati ablakok cseréje a teljes homlokzati szakaszon; Meglévő padlóburkolatok felújítása; Új WC helyiség kialakítása új válaszfalak és új szaniterek beépítésével, valamint új előtétfalak készítésével; Új mosdók elhelyezése és csempeburkolat készítése a mosdók körül; Helyiségek vakolatjavítása és festése; Meglévő ajtótokok festése, meglévő ajtólapok cseréje új típusú beltéri ajtólapra, valamint a megjelölt helyiségekben meglévő ajtó elbontása, ajtónyílás befalazása és új ajtónyílás létesítése, új ajtó beépítése; Mennyezeti felületképzés felújítása, új 1,2 cm vastagságú mennyezeti panelek rögzítésével; A szükséges helyeken meglévő csövek cseréje; Meglévő öntöttvas radiátorok elbontása, új radiátorok beépítése Demonstrációs terem: új PVC: 6,20 m2; Demonstrációs terem: új PVC 17,81 m2; Orvosi rendelő: új PVC:16,49 m2; A19a Raktár és A19b Előtér és bemosakodó és A19c Férfi öltöző és A19d Női öltöző: új PVC 35,54 m2; Műtéti szimuláció: új PVC 53,64 m2; Szemináriumi terem: új PVC 51,82 m2; Közlekedő: új greslap 77,73 m2; WC: új csúszásmentes greslap:7,79 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 25 millió forint limit és min. 15 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 3. rész Győr
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Hrsz.: 4127/5
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 241,37 m² A felújítás során elvégzendő feladatok: Válaszfalak bontása, új válaszfalak beépítése; Új belső nyílászárók beépítése (ajtók, detektívablakok); Meglévő ajtók mázolása; Radiátorok mázolása; Világítási rendszer átalakítása az új funkcióhoz; Elektromos rendszer komplett cseréje; A felújítással és átalakítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak (szaniterek) bontása lezárással; Új mosdók és csaptelepek beszerelése; Vizes helyiségekben és mosdók mögött csempézés; Helyiségek vakolása/vakolatjavítása és festése; Új külső árnyékolók felszerelése, UV ablakfóliázás illetve klimatizálás tervezése; A helyiségek PVC padlóburkolatának cseréje; Meglévő terrazzo csiszolása; Új csm. greslap beépítése a fürdőkbe; Sávos fém álmennyezet tisztítása; Széfek bontása Új Műtéti szimuláció: új PVC 36,85 m2; Demonstrációs terem 4: új PVC 33,18 m2; Operátor: új PVC 6,94 m2; Demonstrációs terem 5: új PVC 33,18:m2; Szemináriumi terem: új PVC 36,86 m2; Fürdő: új csm. greslap 3,03 m2; Rendelő: új PVC 14,57 m2; Fürdő: új csm. greslap 3,04m2; Új demonstrációs terem 3: terrazzo csiszolása 37,83m2; Új demonstrációs terem 2: új PVC 17,65m2; Új demonstrációs terem 1: új PVC 18,24m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 20 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 4. rész Hódmezővásárhely
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre
József u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. Az épület bizonyos helyiségeiben a meglévő padlóburkolat elbontásra kerül. Válaszfalak bontása, illetve meglévő ajtók elbontása és új ajtónyílások készítése tervezett, ezen kívül meglévő szaniterek kerülnek elbontásra. Falak: Minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm; CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal Egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött, 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva; Festés diszperziós festékkel 2 rtg festés; Festés mosható festékkel 2 rtg festés; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók: Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Az ajtók mindig küszöb nélküli kivitellel készülnek és szálcsiszolt rozsdamentes acél láblemezzel vannak ellátva. Új betekintő ablak: Az üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Mennyezet: nem található álmennyezet. Az összes helyiségben a mennyezeten látható installációk, lámpák, nem szükséges függönysínek eltávolítása után tisztasági festés készül. Minden helyiségben a tisztasági festés fehér színben kell, hogy elkészüljön. Szignalizáció: Minden helyiség bejárati ajtaja mellé kerül egy a helyiség nevét tartalmazó felirat tábla. RECEPCIÓ: 13,08m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM I.: 34,95 m2; ÖLTÖZŐ: 18,81 m2; MOSDÓ: 2,81 m2; SZEMINÁRIUMI TEREM: 54,06 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM II.: 50,58 m2; MŰTÉTI SZIMULÁCIÓ: 33,24 m2; BEMOSAKODÓ: 17,74 m2; ORVOSI RENDELŐ:31,2 m2; KÓRTEREM: 16,33 m2; PIHENŐ: 11,34 m2; KÖZLEKEDŐ: 28,02 m2; KÖZLEKEDŐ: 39,05 m2; KÖZLEKEDŐ: 9,06 m2; OPERÁTORI HELYISÉG: 9,23 m2; KÖZLEKEDŐ: 14,95 m2; MOSDÓ: 5,26 m2; TAK.SZER: 4,04 m2; FFI MOSDÓ: 8,25 m2; MS. MOSDÓ: 2,59 m2; NŐI MOSDÓ: 7,38 m2; MOSDÓ: 2,66 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 20 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 5. rész Kaposvár
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház 7400 Kaposvár, Tallián Gyula utca 20-32. (hrsz.: 739)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A terület funkcionális kialakításához szükséges falak és nyílászárók bontandók, ezen kívül helyenként a padlóburkolat is elbontásra kerül. A meglévő szaniterekből elbontásra kerül néhány a tervezett bútorozás kialakíthatósága miatt. Falak: Minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm. CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal Egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött, 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva; Festés diszperziós festékkel: 2 rtg festés, zíne a helyiségkönyvnek megfelelően kialakítandó; Festés mosható festékkel: 2 rtg festés, Színe a helyiségkönyvnek megfelelően kialakítandó; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra: Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók: Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Az ajtó mindig küszöb nélküli kivitellel készül; Új betekintő ablak: Az üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Mennyezet: helyenként található álmennyezet, ez bizonyos helyiségek elbontása után kiegészítendő. Az összes helyiségben a mennyezeten látható installációk, lámpák, nem szükséges függönysínek eltávolítása után tisztasági festés készül. Színe a helyiségkönyvnek megfelelően kialakítandó. Szignalizáció: Minden helyiség bejárati ajtaja mellé kerül egy a helyiség nevét tartalmazó felirat tábla. DEMONSTRÁCIÓS TEREM: 36,61m2; ELŐTÉR: 21,96 m2; OPERÁTORI HELYISÉG: 6,21 m2; RAKTÁR I.: 6 m2; MŰTÉTI SZIMULÁCIÓ: 23,18 m2; BEMOSAKODÓ: 10,48 m2; RAKTÁR II.: 2,48 m2; MOSDÓ: 5,82 m2; RAKTÁR: 5,76 m2; SZEMINÁRIUMI TEREM: 77,04 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 6 millió forint limit és min. 3 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 6. rész Kecskemét
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Bács-Kiskun Megyei Kórház 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. hrsz.: 2385/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. Falak: Minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm. CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal Egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött: 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva; Festés diszperziós festékkel: 2 rtg festés; Festés mosható festékkel: 2 rtg festés; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra: Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók: Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Az ajtók mindig küszöb nélküli kivitellel készülnek; Új betekintő ablak: Az üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Mennyezet: a helyiségekben nem található álmennyezet, csak a közlekedőben kazettás álmennyezet 2,44 m magasságban. Az összes helyiségben a mennyezeten látható installációk, lámpák, nem szükséges függönysínek eltávolítása után tisztasági festés készül. Színét a helyiségkönyv tartalmazza. Szignalizáció: Minden helyiség bejárati ajtaja mellé kerül egy a helyiség nevét tartalmazó felirat tábla. MŰTÉTI SZIMULÁCIÓ: 27,88m2; BEMOSAKODÓ: 4,71 m2; RAKTÁR II.: 2,31 m2; ELŐTÉR: 3,71 m2; RAKTÁR: 2,01 m2; WC: 0,95 m2; RECEPCIÓ: 9,82 m2; OPERÁTORI HELYISÉG:12,88 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM II.: 25 m2; SZEMINÁRIUMI TEREM: 36,48 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM I.: 36,48 m2; NŐI ÖLTÖZŐ: 14,69 m2; FÜRDŐ: 2,42 m2; FÉRFI ÖLTÖZŐ: 14,34 m2; FÜRDŐ: 18,31 m2; ORVOSI RENDELŐ: 14,32 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 15 millió forint limit és min. 5 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 7. rész Miskolc
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: BAZ Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. HRSZ 3086/21.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 413,92 m2 (II. emelet) A felújítás során elvégzendő feladatok: Válaszfalak bontása, új válaszfalak beépítése; Új belső nyílászárók beépítése (ajtók, detektívablakok); Világítási rendszer átalakítása az új funkcióhoz; Elektromos rendszer felülvizsgálata; Új elektromos csatlakozások kiépítése; A felújítással és átalakítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak (szaniterek) bontása lezárással; Szerelőfalak készítése a vizes funkciókhoz, és új szaniterek beépítése; Vizes helyiségekben és mosdók mögött csempézés; Helyiségek vakolása/vakolatjavítása és festése; Tűzjelző hálózati rendszer bővítése, meglévő fejek áthelyezése; Meglévő árnyékolók felújítása (spaletták mázolása); Részleges aljzatbontás és új aljzat készítés; Új álmennyezet elhelyezése; Meglévő padlóburkolatok cseréje; Homlokzati nyílászárók felújítása. Közlekedő: 85,76m2; Új Öltöző: 27,53 m2; Új Raktár: 9,88 m2; Új Demonstrációs szoba 1: 26,91 m2; Új Női WC Előtér: 2,87 m2; Új Női WC: 5,96 m2; Új Raktár: 9,15 m2; Új Férfi WC Előtér: 1,93 m2; Új Férfi WC: 8,45 m2; Közlekedő: 34,40 m2; Új Szemináriumi terem: 38,15 m2; Új Operátori helység: 15,85 m2; Új Műtéti szimuláció: 38,84 m2; Bemosakodó: 12,64 m2; Új Rendelő: 16,27 m2; Új Előtér: 18,81 m2; Demonstrációs szoba 2: 31,15 m2; Demonstrációs szoba 3: 30,64 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 20 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 8. rész Nyíregyháza
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza Szent István út 68.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 204,23 m2 A felújítás során elvégzendő feladatok: Belső funkcionális építészeti átalakítások elvégzése, új térosztás kialakítása új gipszkarton válaszfalakkal; Új vizeshelyiség kialakítása: vizesblokk női és férfi mosdóval, illetve bemosakodásra alkalmas helyiség létrehozása: WC elhelyezése tartozékokkal, bekötéssel 2 db, Új mosdó elhelyezése tartozékokkal, víz és szennyvíz oldali bekötése 5 db, Ivóvíz csatlakozás kiépítése – szomszédos rendelőből áthozható; A helyiségek padló- és falburkolatának kialakítása, új padlóburkolatok: vizes helyiségekben csúszásmentes greslap burkolat, egyéb helyiségekben PVC burkolat a kórház meglévő burkolataihoz igazítva; Új belső ajtók elhelyezése a funkciókhoz igazodva 7 db; Meglévő tűzgátló ajtó sérülésmentes bontása és visszaépítése fordított (kifelé történő) nyitási iránnyal menekülési okokból; Helyiségek festése, a vizesblokkban és a bemosakodó helyiségekben, valamint a szemináriumi teremben elhelyezett mosdó fölött csempeburkolat készítése; Az átalakítással érintett részeken új radiátorok elhelyezése 10 db; Az elektromos hálózat bővítése a meglévő elosztó szekrény bővítésével; Új vrf hűtési rendszer kiépítése beltéri egységekkel, csövezéssel; Orvosi gáz hálózat bővíthetőségének vizsgálata, tervezése; Sprinkler hálózat módosítása; Gyengeáramú rendszer kiépítése a meglévő rendező szekrényből végpontok kihúzásával; Tűzjelző hálózat módosítása Fogadó tér, közlekedő: új PVC 66,24 m2; Szemináriumi terem: új PVC 40,30 m2; Előtér: új PVC 11,48 m2; Öltöző: új PVC 19,69 m2; Bemosakodó: új csúszásmentes greslap 6,47 m2; Demonstrációs terem: új PVC 45,72 m2; Raktár: új PVC 9,23 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 20 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 9. rész Salgótarján
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56., 2302
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 252,75 m2 (földszint) A felújítás során elvégzendő feladatok: Válaszfalak bontása, új válaszfalak beépítése; Új belső nyílászárók beépítése (ajtók, detektívablakok); Világítási rendszer átalakítása az új funkcióhoz; Elektromos rendszer felülvizsgálata; Új elektromos csatlakozások kiépítése; A felújítással és átalakítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak (szaniterek) bontása lezárással; Szerelőfalak készítése a vizes funkciókhoz, és új szaniterek beépítése; Vizes helyiségekben és mosdók mögött csempézés; Helyiségek vakolása/vakolatjavítása és festése; Tűzjelző hálózati rendszer bővítése, meglévő fejek áthelyezése; Új árnyékolók felszerelése (beltéri rolók + üvegfólia); Részleges aljzatbontás és új aljzat készítés; Új álmennyezet elhelyezése; Meglévő padlóburkolatok cseréje Demonstrációs terem: új PVC 52,67 m2; Operátori helyiség: új PVC 13,57 m2; WC (férfi): új greslap 1,43 m2; WC (női): új greslap 1,46 m2; Műtéti szimuláció: új PVC 45,98 m2; Bemosakodó: új greslap 6,08 m2 ; Öltöző (férfi): új greslap 12,36 m2; Öltöző (női): új greslap 12,54 m2; Előtér: új greslap 3,02 m2; Raktár: PVC 17,79 m2; UH gyakorló: PVC 33,03 m2; Szemináriumi terem: PVC 52,82 m2; Demonstrációs terem: új PVC 52,67 m2; Operátori helyiség: új PVC 13,57 m2; WC (férfi): új greslap 1,43 m2; WC (női): új greslap 1,46 m2; Műtéti szimuláció: új PVC 45,98 m2; Bemosakodó: új greslap 6,08 m2; Öltöző (férfi): új greslap 12,36 m2; Öltöző (női): új greslap 12,54 m2; Előtér: új greslap 3,02 m2; Raktár: PVC 17,79 m2; UH gyakorló: PVC 33,03 m2; Szemináriumi terem: PVC 52,82 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 20 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 10. rész Székesfehérvár
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000, Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. HRSZ: 8404
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. Az épület bizonyos helyiségeiben a meglévő padlóburkolat elbontásra kerül. Válaszfalak bontása, illetve meglévő ajtók elbontása és új ajtónyílások készítése tervezett, ezen kívül meglévő szaniterek kerülnek elbontásra. Falak: Minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm. CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal Egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött: 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva.; Festés diszperziós festékkel: 2 rtg festés; Festés mosható festékkel: 2 rtg festés; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra: Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók: Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Az ajtók mindig küszöb nélküli kivitellel készülnek és szálcsiszolt rozsdamentes acél láblemezzel vannak ellátva. Új betekintő ablak: Az üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Mennyezet: Jelen helyszínen nem található álmennyezet. Az összes helyiségben a mennyezeten látható installációk, lámpák, nem szükséges függönysínek eltávolítása után tisztasági festés készül. Minden helyiségben a tisztasági festés fehér színben kell, hogy elkészüljön. Szignalizáció: Minden helyiség bejárati ajtaja mellé kerül egy a helyiség nevét tartalmazó felirat tábla. DEMONSTRÁCIÓS TEREM I.: 58,68m2; RAKTÁR: 11,61 m2; TAKSZER.: 1,63 m2; ELŐTÉR: 2,21 m2; ÖLTÖZÖ: 5,46 m2; ÖLTÖZÖ: 5,44 m2; ELŐTÉR: 2,45 m2; BEMOSAKODÓ/OPERÁTORI HELYISÉG: 16,88 m2; KÖZLEKEDŐ: 64,87 m2; KÖZLEKEDŐ: 25,55 m2; MŰTÉTI SZIMULÁCIÓ: 36,17 m2; SZEMINÁRIUMI TEREM: 75,01 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM II.: 37,46 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM III.: 38,89 m2; IRODA: 8,79 m2; RAKTÁR I.: 11,16 m2; RAKTÁR II.: 11,13 m2; MOSDÓ: 7,96 m2; MOSDÓ: 4,62 m2; MOSDÓ: 7,96 m2; MOSDÓ: 11,01 m2; RECEPCIÓ: 43,94 m2; RAKTÁR: 1,42 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 15 millió forint limit és min. 5 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 11. rész Szekszárd
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Tolna Megyei Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca 5.-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. Falak: Minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm. CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal Egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött: 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva; Festés diszperziós festékkel: 2 rtg festés; Festés mosható festékkel: 2 rtg festés; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra: Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók: Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Az ajtók mindig küszöb nélküli kivitellel készülnek; Új betekintő ablak: Az üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Mennyezet: Jelen helyszínen nem található álmennyezet, alulbordás födém van. Az összes helyiségben a mennyezeten látható installációk, lámpák, nem szükséges függönysínek eltávolítása után tisztasági festés készül. Szignalizáció: Minden helyiség bejárati ajtaja mellé kerül egy a helyiség nevét tartalmazó felirat tábla. SZEMINÁRIUMI TEREM I.: 78,6m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM I.: 69,65 m2; KÖZLEKEDŐ: 25,33 m2; OPERÁTORI HELYISÉG: 16,5 m2; RAKTÁR: 3,68 m2; ELŐTÉR: 4,02 m2; NŐI WC: 4,25 m2; FÉRFI WC: 4,4 m2; ELŐTÉR: 4,41 m2; ÖLTÖZŐ: 6,89 m2; ÖLTÖZŐ: 6,51 m2; MŰTŐS SZIMULÁCIÓ/BEMOSAKODÓ: 23,49 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM II.: 63,76 m2; KÖZLEKEDŐ: 18,31 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 30 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 12. rész Szolnok
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: Szolnoki Hetényi Géza Kórház 5000 Szolnok, Tószegi út 21. 5872/5
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. Majdnem teljes egészében padlóburkolat cseréje szükséges. A funkciók kialakításához szükséges falak és nyílászárók elbontásra kerülnek. A monolit álmennyezet bontásra kerül helyenként. Ezen kívül a meglévő szaniterek elbontása szükséges a tervezett bútorozás kialakításához. Falak: Minden új építésű fal gipszkartonból készül, vastagsága 10 cm. CW 50/100 gipszkarton válaszfal. Fém vázszerkezetre szerelt válaszfal Egyszeres 50 mm vtg. tartóvázzal, 2x2 rtg. 12,50 mm vtg. normál gipszkarton borítással. Hőszigeteléssel. Csavarfejek és illesztések glettelve. Az alaprajzon jelölt helyeken a normál gipszkarton helyett 2x2 réteg impregnált gipszkartont kell használni. Falburkolatok: Csempeburkolat a tervezett mosdók, mosogatók mögött: 20x20 cm csempeburkolat, kent szigetelésre burkolva; Festés diszperziós festékkel: 2 rtg festés; Festés mosható festékkel: 2 rtg festés; Tapéta burkolat a meglévő csempeburkolatokra: Üvegszövetes tapéta burkolat, csempére megfelelő ragasztóval Nyílászárók: Új ajtók: Falvastagságnak megfelelő acéltokos ajtók, furatolt faforgácslapos ajtólappal, HPL felülettel. Az ajtók mindig küszöb nélküli kivitellel készülnek és szálcsiszolt rozsdamentes acél láblemezzel vannak ellátva. Új betekintő ablak: Az üvegezett betekintő ablak hőhidas alumínium tokszerzetű nyílászáró porszórt felülettel. Padlóburkolatok: PVC burkolat általános helyiségben: 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben; PVC burkolat vizes helyiségekben: csúszásmentes PVC burkolat, 10 cm lábazattal, halkeres kivitelben. Mennyezet: Jelen helyszínen található álmennyezet, ennek felújítása és kiegészítése szükséges. Az összes helyiségben a mennyezeten látható installációk, lámpák, nem szükséges függönysínek eltávolítása után tisztasági festés készül. Színe a helyiségkönyv szerint értendő. Szignalizáció: Minden helyiség bejárati ajtaja mellé kerül egy a helyiség nevét tartalmazó felirat tábla. SZEMINÁRIUMI TEREM II.: 16,17m2; SZEMINÁRIUMI TEREM I.: 38,76 m2; NŐI ÖLTÖZŐ: 7,72 m2; FÉRFI ÖLTÖZŐ: 7,43 m2; RECEPCIÓ: 10,74 m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM II.: 15,54 m2; KÖZLEKEDŐ: 30,72 m2; MŰTÉTI SZIMULÁCIÓ / BEMOSAKODÓ: 35,75m2; DEMONSTRÁCIÓS TEREM I.: 38,62m2; E.T.: 3,6 m2; NŐI WC: 3,72m2; TAK.SZ.: 1,45m2; FÉRFI WC: 1,87m2; RAKTÁR: 12,48m2; ZSILIP: 14,37m2; MOSDÓ: 2,16m2; OPERÁTORI HELYISÉG: 16,61m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 20 millió forint limit és min. 10 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 13. rész Szombathely
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház 9700 Szombathely, Markusovszky u. 5. hrsz.: 2716
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 311,34 m2 (1. emelet) A felújítás során elvégzendő feladatok: Válaszfalak bontása, új válaszfalak beépítése; Új belső nyílászárók beépítése (ajtók, detektívablak); Világítási rendszer átalakítása az új funkcióhoz; Elektromos rendszer felülvizsgálata; Új elektromos csatlakozások kiépítése; A felújítással és átalakítással érintett részeken radiátorok cseréje; Szerelőfal készítése a vizes funkciókhoz, és új szaniterek beépítése; Mosdók mögött csempézés; Helyiségek vakolása/ vakolatjavítása és festése; Tűzjelző hálózati rendszer kiépítése; Új belátást gátló üvegfóliák elhelyezése; Részleges aljzatbontás és új aljzat készítés; Meglévő padlóburkolatok javítása és cseréje; Belső nyílászárók felújítása, festése Kórterem: 20,67m2; Előtér: 3,65 m2; Fürdő: 3,37 m2; WC: 2,00 m2; Gyermek demonstráció: 15,46 m2; Demonstráció: 23,43 m2; operátor helyiség: 11,79 m2; Raktár: 1,98 m2; Raktár: 10,05 m2; Női WC: 1,99 m2; ET.: 2,78 m2; ET.: 2,07 m2; Férfi WC: 1,86 m2; Szem. mosdó: 3,11 m2; Szem. mosdó: 3,61 m2; Háziorvos: 9,55 m2; Regisztráció: 13,24 m2; Tusoló: 6,42 m2; Takszer.: 4,97 m2; Műtő szimuláció: 30,89 m2; Bemosakodó: 11,32 m2; Raktár: 11,72 m2; Fürdő: 2,76 m2; Előtér: 4,42 m2; Öltöző: 14,84 m2; Előtér: 2,66 m2; Fürdő: 6,95 m2; Szeminárium: 20,01 m2; Szeminárium: 41,59 m2; Öltöző: 22,18 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 15 millió forint limit és min. 5 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 14. rész Tatabánya
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Szent Borbála Kórház 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 77., 5737/18 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 198,25 m2 (földszint) A felújítás során elvégzendő feladatok: Válaszfalak bontása, új válaszfalak beépítése; Új belső nyílászárók beépítése (ajtók); Nyílásbővítés és új falnyílások bontása; Elektromos rendszer komplett cseréje; Új elektromos és gyengeáram végpontok kiépítése; Új termosztatikus radiátorszelep elhelyezése tartozékokkal (15 db); A felújítással és átalakítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak (szaniterek) bontása lezárással, burkolatjavítással; Új szaniterek beépítése; Mosdók és előkészítőpult mögött új csempézés; Vakolatjavítás és tisztasági festés; Szellőzés felülvizsgálata; Új külső tokos műanyag árnyékolók felszerelése; Padlóburkolatjavítás és új padlóburkolat elhelyezése; A meglévő tűzjelző rendszer átépítése a tervezett alaprajzhoz. Közlekedő: 18,35 m2; Műtéti szimuláció: 23,46 m2; Közlekedő: 34,95 m2; WC: 1,17 m2; WC: 1,72 m2 ; Mosdó: 1,66 m2; WC: 1,21 m2; WC: 2,88 m2; WC: 1,12 m2; WC: 2,93 m2; Raktár 1: 8,11 m2; Öltöző (férfi): 5,83 m2; Előtér: 1,82 m2; Bemosakodó: 4,27 m2; Előtér: 3,50 m2; Öltöző (női): 8,58 m2; Szemináriumi terem: 33,45 m2; Raktár 2: 4,40 m2; Demonstrációs terem: 31,82 m2; Operátori helyiség: 5,02 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 10 millió forint limit és min. 5 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 15. rész Veszprém
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: Csolnoky Ferenc Kórház 8200 Veszprém, Kórház u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 268,79 m2 (I. emelet) A felújítás során elvégzendő feladatok: Világítási rendszer átalakítása az új funkcióhoz; Elektromos rendszer felülvizsgálata; Új elektromos csatlakozások kiépítése; A felújítással és átalakítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak (szaniterek) bontása lezárással; Homlokzati nyílászárók fóliázása; Új szaniterek beépítése; Helyiségek festése; Meglévő padlóburkolatok pótlása. Közlekedő: greslap 9,22m2; Közlekedő: greslap 47,25 m2; Kezelő: PVC 37,80 m2; Személyzeti tartózkodó: PVC 8,51 m2; Műszermosó: csm. gres 5,98 m2; Beteglemosó: csm. gres 8,26 m2; Ágytálmosó: csm. gres 4,46 m2; WC: csm. gres 1,54 m2; Látogató zsilip: greslap 5,80 m2; Posztoperatív szoba: PVC 35,71 m2; Teakonyha: csm. gres 4,81 m2; Intenzív: PVC 83,36 m2; Orvosi szoba: PVC 15,90 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 6 millió forint limit és min. 3 millió Ft/kár összegre.

II.2.1)
Elnevezés: Skill labor kivitelezés 16. rész Zalaegerszeg
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:45315100-9
45442100-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zala Megyei Szent Rafael Kórház 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. 3/1. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata az ajánlati felhívás, a szerződés mellékletében szereplő – a kiviteli terveket is tartalmazó - műszaki dokumentációban (a továbbiakban: műszaki dokumentáció) meghatározottak, a nyertes ajánlattevő ajánlata és ajánlatkérő utasításai, valamint egyéb szakmai szokásoknak, hatályos jogszabályoknak megfelelően az EFOP-4.2.2-16-2017-00001 azonosítószámú „Skill laborok fejlesztése” projektben oktató kórházban skill laborok kialakításához szükséges helyiségek felújítása. A szerződés célja a meglévő épület részleges átalakítása, részleges felújítás megvalósítása működő, folyamatos betegellátást végző intézmény területén a kiviteli terveknek megfelelő orvosi szimulációs oktató egységek létrehozása céljából a felhívás II.2.3) pontjában megadott teljesítési helyszínen. Nyertes ajánlattevő a teljesítési helyszínen a felújítási, átalakítási munkálatokkal érintett Projekt megvalósítási helyszín műszaki átadás-átvételt követő egy naptári éves utófelülvizsgálati időszakban rendelkezésre áll és elvégzi a hibajavításokat valamint jótállási/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz a jótállási időszak végéig. A műszaki átadás-átvételétől számított egy naptári év lejártakor a munkálatokat újból meg kell vizsgálni, hiba és hiányjegyzéket kell felvenni utófelülvizsgálati eljárás keretében, melyet az ajánlatkérő készít elő és meghívja a nyertes ajánlattevőt, aki ezen köteles megjelenni és a hibákat köteles kijavítani. A kialakítani kívánt terület összesen: 152,84 m2 (IV. emelet) A felújítás során elvégzendő feladatok: Válaszfalak bontása, új válaszfalak beépítése; Új belső nyílászárók beépítése, terven jelöltek bontása (ajtók, detektívablakok); Világítási rendszer átalakítása az új funkcióhoz; Elektromos rendszer felülvizsgálata; Új elektromos csatlakozások kiépítése; A felújítással és átalakítással érintett részeken a vizes berendezési tárgyak (szaniterek) bontása lezárással; Női mosdóba szaniterek beépítése; Helyiségek vakolása/ vakolatjavítása és festése; Tűzjelző hálózati rendszer bővítése, meglévő fejek áthelyezése; Belátást gátló fóliák elhelyezése; Részleges aljzatbontás és új aljzat készítés; Új álmennyezet elhelyezése az előtérben; Jelölt helyiségekben padlóburkolatok cseréje. Demonstráció : új PVC 35,21m2; Operátor: PVC 4,22 m2; Előtér: PVC 4,24 m2; Műtő szimuláció: új PVC 27,58 m2; Zsilip: új PVC 4,34 m2; Raktár: PVC 11,16 m2; Öltöző: PVC 11,43 m2; Női WC: új greslap 13,52 m2; Előtér: új PVC 41,14 m2 A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
3 4.ért.részszempont: az AF III.1.3) M.1.c) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.2-16-2017-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Kivitelezői felelősségbiztosítás: éves min. 10 millió forint limit és min. 5 millió Ft/kár összegre.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 102 - 245979
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 1. rész Békéscsaba
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009002 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 2. rész Eger
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 46058965
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 3. rész Győr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45310735
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4. Rész száma: 4 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 4. rész Hódmezővásárhely
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65580181
Postai cím: Mária Valéria Utca 11-13.
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
E-mail: info@epiteszmester.hu
Telefon: +36 707783023
Internetcím(ek): (URL) www.epiteszmester.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25352298
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépész felelős műszaki vezető, épületvillamossági felelős műszaki vezető

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 5 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 5. rész Kaposvár
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009002 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6. Rész száma: 6 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 6. rész Kecskemét
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92941553
Postai cím: Garay Utca 11
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
E-mail: dr.weninger.andras@verbau.hu
Telefon: +36 205924986
Internetcím(ek): (URL) www.verbau.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22493102
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7. Rész száma: 7 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 7. rész Miskolc
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 44502909
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8. Rész száma: 8 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 8. rész Nyíregyháza
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 43741870
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9. Rész száma: 9 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 9. rész Salgótarján
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35315665
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 10. rész Székesfehérvár
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009002 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 11. rész Szekszárd
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009002 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 12. rész Szolnok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 009002 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13. Rész száma: 13 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 13. rész Szombathely
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49736780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14. Rész száma: 14 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 14. rész Tatabánya
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21463570
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 15. Rész száma: 15 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 15. rész Veszprém
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6945820
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 16. Rész száma: 16 Elnevezés: Skill labor kivitelezés 16. rész Zalaegerszeg
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44457134
Postai cím: Csormolya Utca 23.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: bahubaukft@gmail.com
Telefon: +36 306839194
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 20326374
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építő szakipari munkák, Felelős műszaki vezető.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevők adószáma:
A 2., 3., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16. részek tekintetében: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 26335553-2-13
A 4. rész tekintetében: Építészmester Tervező és Kivitelező Zártkörű Részvénytársaság, 11392259-2-06
A 6. rész tekintetében: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. 11374150-4-03
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
2. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3300 Eger, Árpád Út 64., 13646925-2-10
VARIABAU Vegyes profilú építőipari és kereskedelmi Kft. 3300 Eger, Trinitárius Utca 2., 11160452-2-10
3. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
TERÁN Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9024 Győr, Pápai út 21., 11129541-2-08
4. rész: Építészmester Tervező és Kivitelező Zrt, 6800 Hódmezővásárhely, Mária Valéria Utca 11-13., 11392259-2-06
6. rész: VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft., 6000 Kecskemét, Garay Utca 11., 11374150-4-03
7. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 3300 Eger, Árpád Út 64., 13646925-2-10
ISTVÁN STONE Építőipari Generálkivitelező és Kereskedelmi Kft. 3529 Miskolc, Mikszáth Kálmán Utca 6., 26319858-2-05
8. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft., 4400 Nyíregyháza, Bujtos Út 14., 11896447-2-15
9. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft., 4400 Nyíregyháza, Bujtos Út 14., 11896447-2-15
SAFI-ART Korlátolt Felelősségű Társaság, 3100 Salgótarján, Görbe Út, 61 23790568-2-12
13. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9751 Vép, Dózsa György Utca 26., 11300414-2-18
14. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
15. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft., 8200 Veszprém, Pillér Utca 11., 10578863-2-19
16. rész: BaHu Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft., 2030 Érd, Csormolya Utca 23., 26335553-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)