Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:1759/2020
CPV Kód:42991000-9
Ajánlatkérő:Innovatív Megoldás Szociális Szövetkezet
Teljesítés helye:5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Hrsz.: 318/4
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Win Investor Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:nyomdaipari tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Innovatív Megoldás Szociális Szövetkezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42601120
Postai cím: József Attila Utca 1
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mondi Tamás
Telefon: +36 57424284
E-mail: innovativmegoldas@gmail.com
Fax: +36 57424284
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: nyomdaipari tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nyomdaipari gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000758332019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyomdaipari gépek beszerzése az alábbiak szerint: - 1 darab Vágó, csévélő és címke-nyomtatvány ellenőrző gép: A gép korszerű
képalkotó és stroboszkóp eljárások inteligens kombinációjával legyen képes a nyomtatvány ellenőrzési feladatok automatikus
végrehajtására. A beépített ellenőrző rendszer legyen képes a digitalis alapú kép- és színellenőrzésre nagy megbízhatósággal a gép
sebességétől függetlenül. Működése feleljen meg az “Industy 4.0” követelményeinek. - 1 darab Nyomóforma szerelő gép: Az elkészített
nyomóformát a nyomóhengerre rögzíti, így a henger nyomtatásra kész. - 1 darab Címkehulladék elszívó és bálázó présgép: A címke
nyomtatási folyamatának végén keletkező levágott szélhulladékot egy, vagy több ventilátor által keltett vacuum elszívja, csőrendszeren
keresztül összegyűjti, a présgép összepréseli és bálázza. - 1 darab Csavarkompresszor: A kompresszor feladata az összes gép és
munkahely levegőigényének megfelelő mennyiségű és nyomású sűrített levegő biztosítása, alacsony zajszint és hosszú karbantartási
periódus mellett. - 1 darab Hűtőberendezés: A hűtő rendeltetése az infrvörös, vagy ultraviola szárítóegység működése során a
lámpatest által generált felesleges hő elvonása, biztosítva ezzel a tartós megbízható működést. - 2 darab Csévetest daraboló gép: A
leírásban szereplő gép nagyszilárdságú karton csévetestek szervó motorral meghajtott nagy sebességű és pontosságú automatikus
darabolására szolgál. - 2 darab Papírtekercs emelő: Az emelő legyen egyszerű mechanikai és ergonómiai szempontból egyaránt, ami a
nagytömegű papírcsévék emeléséhez és munkahelyi mozgatásához szükséges, csökkentve ezzel a munkahelyi balesetek kockázatát. Az
emelő legyen megfelelően robosztus ám kis tömegű kivitele könnyű kezelhetőséget biztosítson a munka során. - 4 darab Spezial
Munkaasztal: A munkaasztal munkafelülete, vagy az egész munkaasztal legyen rozsdamentes lemez, hogy a nyomdafesték könnyen
eltávolítható legyen róla. Ajánlattevő feladata az eszközök Ajánlatkérő telephelyére szállítása, telepítése, beüzemelése, próbaüzemi
eljárás lefolytatása. Az eszközök beüzemelése során Ajánlatkérő a következő feladatok ellátását várja el Ajánlattevőtől: A szerződés
tárgyát képező valamennyi eszköz esetében az Ajánlattevő kötelezettségét képezi az eszközök teljesítés helyére történő fuvarozása
vagy fuvaroztatása, és a kapcsolódó feladatok ellátása: helyszínre szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése és a használat
betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, kivéve a valamennyi eszköz
szállító járműről való levétele és azok felállítási helyre való mozgatása, amelyről a Ajánlatkérő köteles gondoskodni. Az ajánlati ár
mindezen tevékenységek költségét magában foglalja. Ajánlattevő a termékek használatát a gyártó által esetlegesen előírt
rendelkezéseknek megfelelően betanítani Ajánlatkérő által kijelölt munkavállalóknak. Amennyiben a gyártó a termékhez a használat
oktatására előírást nem mellékel, Ajánlattevő köteles az eszköz használatát az Ajánlatkérő által kijelölt két fő részére legalább két
alkalommal, összesen nyolc órában betanítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 105129079 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyomdaipari gépek beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42991500-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1. Hrsz.: 318/4
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyomdaipari gépek beszerzése az alábbiak szerint: - 1 darab Vágó, csévélő és címke-nyomtatvány ellenőrző gép: A gép korszerű
képalkotó és stroboszkóp eljárások inteligens kombinációjával legyen képes a nyomtatvány ellenőrzési feladatok automatikus
végrehajtására. A beépített ellenőrző rendszer legyen képes a digitalis alapú kép- és színellenőrzésre nagy megbízhatósággal a gép
sebességétől függetlenül. Működése feleljen meg az “Industy 4.0” követelményeinek. - 1 darab Nyomóforma szerelő gép: Az elkészített
nyomóformát a nyomóhengerre rögzíti, így a henger nyomtatásra kész. - 1 darab Címkehulladék elszívó és bálázó présgép: A címke
nyomtatási folyamatának végén keletkező levágott szélhulladékot egy, vagy több ventilátor által keltett vacuum elszívja, csőrendszeren
keresztül összegyűjti, a présgép összepréseli és bálázza. - 1 darab Csavarkompresszor: A kompresszor feladata az összes gép és
munkahely levegőigényének megfelelő mennyiségű és nyomású sűrített levegő biztosítása, alacsony zajszint és hosszú karbantartási
periódus mellett. - 1 darab Hűtőberendezés: A hűtő rendeltetése az infrvörös, vagy ultraviola szárítóegység működése során a
lámpatest által generált felesleges hő elvonása, biztosítva ezzel a tartós megbízható működést. - 2 darab Csévetest daraboló gép: A
leírásban szereplő gép nagyszilárdságú karton csévetestek szervó motorral meghajtott nagy sebességű és pontosságú automatikus
darabolására szolgál. - 2 darab Papírtekercs emelő: Az emelő legyen egyszerű mechanikai és ergonómiai szempontból egyaránt, ami a
nagytömegű papírcsévék emeléséhez és munkahelyi mozgatásához szükséges, csökkentve ezzel a munkahelyi balesetek kockázatát. Az
emelő legyen megfelelően robosztus ám kis tömegű kivitele könnyű kezelhetőséget biztosítson a munka során. - 4 darab Spezial
Munkaasztal: A munkaasztal munkafelülete, vagy az egész munkaasztal legyen rozsdamentes lemez, hogy a nyomdafesték könnyen
eltávolítható legyen róla. Ajánlattevő feladata az eszközök Ajánlatkérő telephelyére szállítása, telepítése, beüzemelése, próbaüzemi
eljárás lefolytatása. Az eszközök beüzemelése során Ajánlatkérő a következő feladatok ellátását várja el Ajánlattevőtől: A szerződés
tárgyát képező valamennyi eszköz esetében az Ajánlattevő kötelezettségét képezi az eszközök teljesítés helyére történő fuvarozása
vagy fuvaroztatása, és a kapcsolódó feladatok ellátása: helyszínre szállítása, össze-, be-, és felszerelése, telepítése és a használat
betanítása, valamint az előzőek végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges járulékos munkák elvégzése, kivéve a valamennyi eszköz
szállító járműről való levétele és azok felállítási helyre való mozgatása, amelyről a Ajánlatkérő köteles gondoskodni. Az ajánlati ár
mindezen tevékenységek költségét magában foglalja. Ajánlattevő a termékek használatát a gyártó által esetlegesen előírt
rendelkezéseknek megfelelően betanítani Ajánlatkérő által kijelölt munkavállalóknak. Amennyiben a gyártó a termékhez a használat
oktatására előírást nem mellékel, Ajánlattevő köteles az eszköz használatát az Ajánlatkérő által kijelölt két fő részére legalább két
alkalommal, összesen nyolc órában betanítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A hibaelhárítás megkezdése a hibabejelentés időpontjától számítottan, üzem- képtelenség esetén - a jótállási időszak alatt (óra) (legkedvezőbb: 4 óra, legkedvezőtlenebb: 24 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összesített nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.3-16 -2017-00148
II.2.9) További információ:
A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont.
A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot:
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: arányosítás

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyomdaipari gépek beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Win Investor Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93229870
Postai cím: Dolgos Út 2. 1.ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: info@wininvestor.hu
Telefon: +36 56413086
Internetcím(ek): (URL) www.wininvestor.hu
Fax: +36 56413087
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11508588243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 109191608
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 105129079
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Win Investor Vállalkozásfejlesztési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93229870
Postai cím: Dolgos Út 2. 1.ép
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11508588243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges