Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1766/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest XVI. kerület Pálya utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89530247
Postai cím: Bánk bán Utca 8-12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovacs Kinga Júlia
Telefon: +36 305000175
E-mail: kinga.kovacs@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2019.évi útfelújítás-Budapest XVI. ker. Pálya utca
Hivatkozási szám: EKR000334882019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2019.évi útfelújítás-Budapest XVI. ker. Pálya utca
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület Pálya utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. Pálya utca (Csömöri út- Rákospalotai határút között) felújítása:
A tervezési szakaszon – városi lakott övezetben - 672 fm hosszon felújításra kerül az útpálya, részben teljes pályaszerkezettel, részben kétrétegű aszfalt burkolattal. A folyópályában lévő buszmegállók erősített aszfalt burkolattal kerülnek kiépítésre.
A buszmegálló peronok és járdák a szegélykőépítés mögött teljes szélességben lekövezésre kerülnek. A buszmegállókban a gyalogos átvezetéseknél, illetve a kijelölt meglévő és új gyalogátkelőhelyeknél a taktilis jelek beépítendők. A gyalogos átvezetések akadálymentes kialakítással készülnek. A területen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel. Az útépítés keretein belül a közmű szerelvények és aknafedlapok szintbehelyezése ill. cseréje szükséges mind az út, mind a járda vonatkozásában. A projekt tartalmaz 132 fm csapadékvíz csatornaépítést, 42 fm ivóvízcső kiváltást, és az új gyalogátkelőhely környezetében közvilágítás átépítést. A növényzet űrszelvényes gallyazását el kell végezni.
Forgalomtechnikai beavatkozás a meglévő forgalomtechnikai elemek cseréjére, kiegészítésére vonatkozik.
Az útépítés több építési ütemben végezhető, melyre külön ideiglenes forgalomtechnikai terv készült.
Főbb mennyiségek összesen:
• hengerelt aszfalt burkolatépítés: 5116 m2
• térkő járda építés: 2723 m2
• szegélyépítés: 1162 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/11/15 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14665 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 2019.évi útfelújítás-Budapest XVI. ker. Pálya utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 241483082
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest XVI. kerület Pálya utca
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budapest XVI. Pálya utca (Csömöri út- Rákospalotai határút között) felújítása:
A tervezési szakaszon – városi lakott övezetben - 672 fm hosszon felújításra kerül az útpálya, részben teljes pályaszerkezettel, részben kétrétegű aszfalt burkolattal. A folyópályában lévő buszmegállók erősített aszfalt burkolattal kerülnek kiépítésre.
A buszmegálló peronok és járdák a szegélykőépítés mögött teljes szélességben lekövezésre kerülnek. A buszmegállókban a gyalogos átvezetéseknél, illetve a kijelölt meglévő és új gyalogátkelőhelyeknél a taktilis jelek beépítendők. A gyalogos átvezetések akadálymentes kialakítással készülnek. A területen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel. Az útépítés keretein belül a közmű szerelvények és aknafedlapok szintbehelyezése ill. cseréje szükséges mind az út, mind a járda vonatkozásában. A projekt tartalmaz 132 fm csapadékvíz csatornaépítést, 42 fm ivóvízcső kiváltást, és az új gyalogátkelőhely környezetében közvilágítás átépítést. A növényzet űrszelvényes gallyazását el kell végezni.
Forgalomtechnikai beavatkozás a meglévő forgalomtechnikai elemek cseréjére, kiegészítésére vonatkozik.
Az útépítés több építési ütemben végezhető, melyre külön ideiglenes forgalomtechnikai terv készült.
Főbb mennyiségek összesen:
• hengerelt aszfalt burkolatépítés: 5116 m2
• térkő járda építés: 2723 m2
• szegélyépítés: 1162 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/18 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 241483082
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Kivitelezési Szerződés eredeti rendelkezései:
6.6 A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. november 15. (Készre jelentés). Megrendelő Műszaki ellenőre a Készre jelentés elfogadásától számított 8 napon belül kitűzi a Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját.
Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. a teljesítés helyszínén azbeszt-cement vízvezetéket kell cseréljen Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a vízvezeték kiváltás megvalósításának időigényét a szerződéses határidőbe beszámította (2019. november 15.), azt 70 nappal vette figyelembe a Fővárosi Vízművek adatszolgáltatása alapján. A vízkiváltás maximálisan ennyi időt vesz igénybe, de útépítési munkák is végezhetők a vízkiváltás mellett, annak előre haladásával párhuzamosan a munkák akadályoztatása nélkül.
A Kivitelezési Szerződés 1. sz. Szerződésmódosítás útján megváltoztatott rendelkezései:
6.6 A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: 2019. december 18. (Készre jelentés). Megrendelő Műszaki ellenőre a Készre jelentés elfogadásától számított 8 napon belül kitűzi a Műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének időpontját.

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Karakterkorlátozásra tekintettel a "VII.1) További információk" rovatban részleteztük a módosítás indokait.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 241483082 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 241483082 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Változtatási Kérelem részletesen, tárgyszerűen levezeti és alátámasztja azokat az indokokat, amelyek alapján a Vállalkozó számára a Kivitelezési Szerződés 6.6 pontjában meghatározott (készre jelentésre vonatkozó) teljesítési határidő nem volt betartható. A Kivitelezési Szerződés 6.6 pontja rögzítette az arra vonatkozó figyelemfelhívást is, miszerint a Fővárosi Vízművek Zrt. (FV Zrt.), mint a Feleken kívüli harmadik személy által az építési területen elvégzésre kerülő tevékenység, vagyis a vízvezeték-kiváltás megvalósításának időigénye a Kivitelezési Szerződés 6.6 pont szerinti teljesítési határidőbe beszámításra került. Ennek ellenére a Változtatási Kérelem és a Műszaki Ellenőri Nyilatkozat alátámasztották, hogy a Kivitelezési Szerződés teljesítése közben olyan kellő gondossággal előre nem látható körülmények merültek fel, amelyek alapján az eredetileg rögzített teljesítési határidő nem volt betartható.
A Vállalkozási Szerződés szerinti kivitelezési munkák megkezdése előtt a Felek, valamint az FV Zrt. és kivitelezője, a Lápoldal Kft. egyeztetést tartottak a párhuzamos projektek megvalósításának ütemezéséről. A megbeszélés eredményeként a felek által elfogadásra került egy ún. bázis ütemterv, amely az összes érintettre irányadó volt.
A Változtatási Kérelemben részletezettek szerint és ott definiált kivitelezési szakaszokon (I-IV. szakaszok) a Vállalkozó a munkaterület átadás kapcsán a következő csúszásokat szenvedte el:
I. szakasz: 53 nap
II. szakasz: 17 nap
III. szakasz: 46 nap
IV. szakasz: 25 nap
E csúszások az FV Zrt. (illetve kivitelezője) cselekvéséből adódó körülményekből, vagyis a Vállalkozási Szerződés Felein kívüli harmadik személy(ek) késedelme miatt keletkeztek.
Az egyes munkaterület átadások csúszása mellett fontos tényező, hogy a Vállalkozó az egyes munkaterületek átvételét követően több olyan párhuzamosan nem építhető lokális pályaszerkezet-csere igényét jelezte a Megrendelő felé, amelyek a hivatkozott bázis ütemterv miatt kritikus úton lévő projekt megvalósítására rendelkezésre álló időben, párhuzamos munkavégzéssel és többlet erőforrás bevonásával sem voltak megvalósíthatók. A Műszaki Ellenőri Nyilatkozat a teljesítési határidő csúszásának ténybeli okait megerősítette.
Megállapítható, hogy az egyes felmerült munkaszervezési kérdéseket a Vállalkozó a Változtatási Kérelemben részletesen hivatkozott módon az adott helyzetben általában elvárható módon igyekezett kezelni. A teljesítési határidő a szerződő Feleken kívül álló körülmények miatt nem volt betartható. Alátámasztja az 1. sz. Szerződésmódosítás alapjául szolgáló körülmények kellő gondossággal eljárva történő előre nem láthatóságát a Műszaki Ellenőri Nyilatkozat, amely a Változtatási Kérelemmel összhangban javaslatot tesz a Kivitelezési Szerződés 6.6 pontjában foglalt teljesítési határidő 2019. december 18. napjáig történő meghosszabbítására.
A Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő mértékének módosítása arányos, nem eltúlzott mértékű. Ennek vonatkozásában Felek hivatkozni kívánnak a jelen pontban részletesen hivatkozott, egyes kivitelezési szakaszokon (I-IV. szakaszok) elszenvedett csúszásokra a munkaterület FV Zrt. részéről a Vállalkozónak történő átadása terén.
Felek rögzítik, hogy a Kivitelezési Szerződés 6.6 pontjának második bekezdésében foglaltak törlésre kerültek, tekintettel arra, hogy az abban foglalt magyarázó rendelkezések a 2019. november 15. napjában meghatározott teljesítési határidőre vonatkozó magyarázó rendelkezések, amelyek a teljesítési határidő meghosszabbítására tekintettel okafogyottá váltak.
A Kbt. 141. § (4) bek. c) pont ca) alpontja által elvárt Ajánlatkérői (Megrendelői) gondosság és előre nem láthatóság fennáll a fenti 2. és 3.1. pontban részletezett körülmények tekintetében, mivel a Közbeszerzési Eljárás során (2019. április 4. napja és 2019. június 14. napja között) és a Kivitelezési Szerződés megkötésekor (2018. július 1.napján) rendelkezésre álló adatok alapján a Megrendelő és a Vállalkozó nem számíthatott alappal arra, hogy az FV Zrt. (illetve kivitelezője) által elvégzendő azbeszt-cement vízvezeték csere időigénye nagy mértékben megnövekszik, a Vállalkozó az egyes munkaterületeket nem tudja kellő időben átvenni és ez alapján a Kivitelezési Szerződés 6.6 pontjában foglaltakban hivatkozott adatszolgáltatás – amelyre tekintettel a teljesítési határidő megállapításra került - sem minősül pontosnak. A Felek által hasonlóképpen nem volt előre látható körülmény, hogy több olyan párhuzamosan nem építhető lokális pályaszerkezet-csere igény merül fel a kivitelezés teljesítés során, amelyek nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg, ugyanakkor ezek szükségessége a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
A Kbt. 141. § (4) bek. c) pont cb) alpontjában foglalt követelmény vonatkozásában Felek megállapítják, hogy a fenti 2. és 3.1. pontokban bemutatott változtatások ellenére mindössze a teljesítési határidő módosul. Tekintettel arra, hogy az eredeti szerződéses feladatok elvégzésére irányul a Szerződés, így vitathatatlan tény, hogy a módosítás nem változtatja meg a Kivitelezési Szerződés általános jellegét.
A Kbt. 141. § (4) bek. c) pont cc) alpontjában foglaltakat sem sérti a tárgyi Szerződésmódosítás, mivel a Felek a fenti Szerződésmódosítási Indokkal összefüggésben nem növelik a Vállalkozási Díjat. A Felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a többletmunkaként megjelenő, a felmerült pályaszerkezetcsere-igény ellenértéke a Vállalkozó részére a Kivitelezési Szerződés 8. pont szerinti tartalékkeret terhére kerül kifizetésre, így annak értékét a jelen Szerződésmódosítás tekintetében nem kell figyelembe venni. A fentiek alapján a Szerződésmódosítás nem érinti a Vállalkozási Díjat, így a jelen Szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (4) bek. c) pont cc) alpontjában foglaltaknak értelemszerűen megfelel.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben