Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:1785/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Magyar Nemzeti Bank
Teljesítés helye:Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., egyéb, az eljárás ezen szakaszában még nem ismert belföldi helyszínek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38800760
Postai cím: Szabadság Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Littmann Éva Teodóra
Telefon: +36 14282600
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.mnb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások
Hivatkozási szám: EKR001074442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rendezvényszervezési közbeszerzési eljárás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55000000-0
További tárgyak:79950000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., egyéb, az eljárás ezen szakaszában még nem ismert belföldi helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés alapján rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása a szerződéskötéstől számított maximum 22 hónap időtartamban, de maximum nettó 220 millió forint keretösszeg kimerüléséig, az alábbiak szerint:
1. belső, dolgozói rendezvények (gyerekprogramokkal, csapatépítő programok szervezése és lebonyolítása) kb. 3 db rendezvény, várható létszám kb. 1 000 fő/db
2. teljes körű vagy részleges konferenciaszervezési és kivitelezési tevékenység, egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások biztosítása; nemzetközi protokolláris események szervezési és kivitelezési tevékenysége kb. 3 db rendezvény, várható létszám maximum 700 fő/db és kb. 25 db rendezvény, várható létszám maximum 500 fő/db.
Részletesen a dokumentációban. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az előzőekben megadott számú rendezvények eseti megrendelésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09684 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezési közbeszerzési eljárás
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86515452
Postai cím: Lajos Utca 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: hello@humantelex.hu
Telefon: +36 302258333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 232000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55000000-0
További tárgyak:79950000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., egyéb, az eljárás ezen szakaszában még nem ismert belföldi helyszínek
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Keretszerződés alapján rendezvényszervezési szolgáltatások nyújtása a szerződéskötéstől számított maximum 22 hónap időtartamban, de maximum nettó 220 millió forint keretösszeg kimerüléséig, az alábbiak szerint:
1. belső, dolgozói rendezvények (gyerekprogramokkal, csapatépítő programok szervezése és lebonyolítása) kb. 3 db rendezvény, várható létszám kb. 1 000 fő/db
2. teljes körű vagy részleges konferenciaszervezési és kivitelezési tevékenység, egyéb rendezvényekhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások biztosítása; nemzetközi protokolláris események szervezési és kivitelezési tevékenysége kb. 3 db rendezvény, várható létszám maximum 700 fő/db és kb. 25 db rendezvény, várható létszám maximum 500 fő/db.
Részletesen a dokumentációban. Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az előzőekben megadott számú rendezvények eseti megrendelésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 220000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Human Telex Reklám Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86515452
Postai cím: Lajos Utca 74-76.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: hello@humantelex.hu
Telefon: +36 302258333
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítás jellege: Szerződés módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdésében meghatározott jogalap szerint történt.
A módosítás mértéke ( nettó 12 000 000 Ft.) nem éri el az eredeti szerződés értékének 10%-át. A módosítás illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Felek között folyamatban lévő kötelem miatt a szerződés módosítása vált szükségessé.Megbízó részéről olyan további - előre nem látható-szolgáltatási igény merült fel,mely a Megbízott által a Szerződés hatálya alatt elvégzett feladatok egy részéhez kapcsolódik,de a szerződés időbeli kerete ennek elvégzését nem tette lehetővé.A módosítás jogalapja:Kbt.141. § (2) bekezdés.A módosítás mértéke az eredeti Szerződés értékének 10%-át nem érte el, valamint illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 220000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 232000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben