Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1798/2020
CPV Kód:42600000-2
Ajánlatkérő:Electraplan-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU332;HU332;HU332;HU332
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Korlátolt Felelősségű Társaság;Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt;M-LINE-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság;"VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ" Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet (Kbt. 5.§ (3) bekezdés)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémszerkezet gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Electraplan-Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12353752
Postai cím: Budafoki Út 10
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erős Andrea
Telefon: +36 23521300
E-mail: aeros@electraplan.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.electraplan.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5.§ (3) bekezdés)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémszerkezet gyártása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépbeszerzés termelési kapacitás bővítés keretében
Hivatkozási szám: EKR000997562019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beszerzésre kerülő árúknak meg kell felelniük a közbeszerzési dokumentációban részletezett vonatkozó követelményeknek. A
beszerzés az alábbi részekből áll: 1.rész: Híddaruk; 2. rész: Profilozó gépsor; 3. rész: Görgőző gépsor (bombírozó); 4.rész: Targoncák.
Részletes követelmények és mennyiségek a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 487184500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Híddaruk
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42414100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő külterület 762/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 2 darab (tandem híddaru) ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: Tandem híddaru kialakítás. A darupálya hossza 48 m, fesztávolság: 19 m. A daruknak sodronyköteles emelőművel kell rendelkezniük és legalább 5 tonna teherbírásúaknak kell lenniük. Az emelési magasságnak el kell érnie a min. 6,7 m értéket. Frekvenciaváltós hajtás. Működtetésre vonatkozó követelmény: rádió-távvezérlő és tartalékként fix függőkapcsoló. Továbbá Daruhaladást lassító és megállító kapcsolóval, futómacska haladást lassító és megállító kapcsolóval, rádió és függőkapcsoló VÉSZ KI nyomógombbal, alsó-felső horoghelyzet határoló kapcsolóval, jelzőkürttel, felső biztonsági végállás kapcsolóval fázisirány váltás esetére és kétfokozatú daruhaladás lassító kapcsolóval kell rendelkeznie. Daruhaladási sebességekre vonatkozó követelmények: Daruhíd haladás névleges sebessége lassú járat esetén min. 8 m/min, daruhíd haladás névleges sebessége gyorsjárat esetén min. 32 m/min. Beépített túlterhelés-gátlóval kell felszereltnek lennie a darunak. Részletes követelmények és információk a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teherbírás (tonna) (min.5to-max.10to) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 5to értéket. A 10to és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 10
2 Emelés névleges sebessége, gyorsjárat (m/min) (min.5m/min-max.10m/min) ( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 5m/min értéket. A 10m/min és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pon 10
3 Emelés névleges sebessége, lassújárat (m/min) (min.2m/min-max.0,3m/min) ( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás meghaladja a 2 értéket. A 0,3 és az alatti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár. 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00726 (Kapacitásbővítő beruházás az Electraplan Kft.-nél)
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Profilozó gépsor
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További tárgyak:42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő külterület 762/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 1 darab profilozó gépsor (továbbiakban: berendezés) ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: A profilozó gépsornak alkalmasnak kell lennie C profil gyártására. A gyártósornak tartalmaznia kell automata, 4/4-es hajtással ellátott legalább 5,5 tonna kapacitású lemez lecsévélőt 4 mm lemezvastagságig. Továbbá a gyártósornak tartalmaznia automata stancoló állomást. A stancoló présnek alkalmasnak kell lennie legalább 200 tonna nyomóerő kifejtésére. A stancoló prés kialakításának biztosítani kell a cserélhető szerszámozás lehetőségét. Stancoló gép elektromos beépített teljesítményének el kell érnie a minimális 37 kW-os értéket. A gyártósornak tartalmaznia kell egy minimum 16 hengerpár szék állomásból álló profilozósort. A gyártósornak alkalmasnak kell lennie 0,4-4 mm intervallumban érkező acéltekercs profilozására.A hajtásrendszer kialakításának meg kell felelnie az alábbiaknak: ferde fogazású edzett fogaskerékpárok által jön létre a hajtás, amelyet aszinkron motor hajt áttételen keresztül. A profilozósor lemezmegmunkáló sebességének el kell érnie a minimum 12 m/perc elvárt előtolás sebességet az előírt maximális lemezvastagság (4 mm) esetében is. A profilozó görgőpárok CrMoV ötvözetanyagának keménysége HRC 58 értékű kell legyen. Az automata profilozó sornak tartalmaznia kell egy szervo vezérelt repülővágót is. A szervo vezérelt repülővágónak folyamatos előtolást kell lehetővé tennie. Részletes követelmények és információk a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Stancoló prés munkavégzési sebessége (ütés/perc) (min.40-max.60) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 40 ütés/perc értéket. A 60 és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár. 10
2 A stancoló prés lökete (mm) (min.250-max.400) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 250 mm értéket. A 400 mm és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 10
3 A stancoló prés hasznos asztal hossza (mm) (min.1600-max.2200) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 1600 mm értéket. A 2200 mm és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 5
4 A stancoló prés hasznos asztal szélessége (mm) (min.650-max.900) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 650 mm értéket. A 900 mm és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00726 (Kapacitásbővítő beruházás az Electraplan Kft.-nél).
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Görgőző gépsor (Bombírozó)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További tárgyak:42630000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő külterület 762/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 1 darab görgőző (
bombírozó) gépsor (továbbiakban: berendezés) ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: bombírozó görgőpár átmérője minimálisan 500 mm-nek kell lennie, míg a görgőpár szélességének el kell érnie a minimum 1000 mm-es értéket. A berendezésnek képesnek kell lennie legalább az alábbi intervallumban szereplő acéllemez vastagság megmunkálására 0,4-4 mm. A Görgőpár meghajtásának villamos teljesítményének el kell érnie a 22 kW értéket és a kardántengely pár névleges nyomatékának el kell érnie a minimális 15000 Nm értéket. A hengerpár anyagának keménységi követelménye: 57-63 HRC. A görgőpár technológiai kialakítása: mintázott cilindere sávonként gyűrűkből kirakható, fűzötten, a bombírozandó sávok pozíciójának változtathatósága érdekében. A hengerpár közti rés kompenzálása nagy nyomatékú kardántengely párral kell megoldott legyen. A bombírozó munkavégzési sebessége frekvenciaváltóval beállítható kell legyen. A bombírozó munkavégzési sebessége beállítható legyen legalább 5…20 m/min tartományban. Részletes követelmények és információk a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Görgőpár meghajtásának villamos teljesítménye (kW) (min.22-max.50) ( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 22 kW értéket. A 50 kW és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár. 10
2 Kardántengely pár névleges nyomatéka (Nm) (min.15000-max.25000) ( Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 15000 Nm értéket. A 25000 Nm és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont já 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00726 (Kapacitásbővítő beruházás az Electraplan Kft.-nél).
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Targoncák
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42415000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5530 Vésztő külterület 762/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő 1 darab min. 3,5 tonna és 1 darab min. 5 tonna teherbírású ajánlatkérőnek történő értékesítése, teljesítési helyre történő szállítása, beüzemelése és a kezelés betanítása (max. 3 fő (Ajánlatkérői munkavállaló) részére max. 8 órában). Rövid leírás: A targoncáknak gáz üzeműeknek kell lenniük, vízhűtéses kialakítással és el kell érniük a legalább 3,5 tonna illetve 5 tonna névleges teherbírást. A min. 3,5 tonna teherbírású targoncára vonatkozó műszaki paraméterek: Üzemanyag típusa: gáz emelési magasság legalább 4,2 m, villahossz legalább 1200 mm, acélkabin, felső kivezetésű kipufogó, Hűtés módja: víz kabinfűtés megléte. A min. 5 tonna teherbírású targoncára vonatkozó műszaki paraméterek: Üzemanyag típusa: gáz emelési magasság legalább 4,8 m villahossz legalább 1200 mm acélkabin felső kivezetésű kipufogó Hűtés módja:víz kabinfűtés megléte Részletes követelmények és információk a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Névleges teherbírás a „min. 3,5t targonca” esetében (kg) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 3500kg értéket. A 5000kg érték és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 5
2 Villák hidraulikus oldalmozgás képessége a „min. 3,5t targonca” esetében (Igen/ Nem érték adható meg) 5
3 Meghajtás teljesítménye a „min. 3,5t targonca” esetében (kW) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 37kW értéket. A 55kW érték és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 5
4 Névleges teherbírás a „min. 5t targonca” esetében (kg) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 5000kg értéket. A 7500kg érték és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 5
5 Villák hidraulikus oldalmozgás képessége a „min. 5t targonca” esetében (Igen/ Nem érték adható meg) 5
6 Meghajtás teljesítménye a „min. 5t targonca” esetében (kW) (Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlás nem éri el a 45kW értéket. A 65kW érték és a feletti megajánlás esetén egyaránt max. pont jár.) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00726 (Kapacitásbővítő beruházás az Electraplan Kft.-nél).
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369017
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Híddaruk
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67993125
Postai cím: Ybl Miklós Utca 42
Város: Fót
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: info@ecocranes.hu
Telefon: +36 27360823
Internetcím(ek): (URL) www.ecocranes.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26128000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 19000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Profilozó gépsor
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89476510
Postai cím: HRSZ 0122/42
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: info@assix.eu
Telefon: +36 306250129
Internetcím(ek): (URL) www.assix.eu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 438733950
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 369500000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3. Rész száma: 3 Elnevezés: Görgőző gépsor (Bombírozó)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M-LINE-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39973562
Postai cím: Piroskai Út 11.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
E-mail: mlinesystem@gmail.com
Telefon: +36 703187264
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 93745353
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 83200000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Targoncák
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: "VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ" Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76031946
Postai cím: Dankó Pista Utca 3.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@vertesker.hu
Telefon: +36 704254458
Internetcím(ek): (URL) www.vertesker.hu
Fax: +36 34510755
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23746218
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15484500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő(k) neve, adószáma:
Rész neve: Híddaruk (1): Ajánlattevő neve: ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2151 Fót Ybl Miklós Utca 42.) adószáma: 11912606-2-13.
Rész neve: Profilozó gépsor (2): Ajánlattevő neve: Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (Székhelye: 2724 Újlengyel HRSZ 0122/42) adószáma: 13292382-2-13.
Rész neve: Görgőző gépsor (Bombírozó) (3): Ajánlattevő neve: M-LINE-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 5000 Szolnok Piroskai Út 11.), adószáma: 23821594-2-16.
Rész neve: Targoncák (4): Ajánlattevő neve: "VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ" Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2800 Tatabánya Dankó Pista Utca 3.) adószáma: 11475309-2-11.
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma részenkénti bontásban:
Rész neve: Híddaruk (1)
Ajánlattevő neve: Darusin Ipari Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 2400 Dunaújváros Neumann J 16 Ut 16.) adószám: 11836876-2-07.
Ajánlattevő neve: ECO-CRANES HUNGARY Daruk és Emelőgépek Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2151 Fót Ybl Miklós Utca 42.) adószám: 11912606-2-13.
Ajánlattevő neve: Konecranes Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1158 Budapest Késmárk Utca 14/b.) adószám: 10353581-2-42.
Rész neve: Profilozó gépsor (2)
Ajánlattevő neve: Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (Székhelye: 2724 Újlengyel HRSZ 0122/42), adószáma: 13292382-2-13.
Rész neve: Görgőző gépsor (Bombírozó) (3)
Ajánlattevő neve: Assix Kereskedelmi és Logisztikai Zrt. (Székhelye: 2724 Újlengyel HRSZ 0122/42), adószáma: 13292382-2-13.
Ajánlattevő neve: M-LINE-SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 5000 Szolnok Piroskai Út 11.), adószáma: 23821594-2-16.
Rész neve: Targoncák (4)
Ajánlattevő neve: AUTOTARG 2005 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2330 Dunaharaszti Klauzál Utca 10.) adószáma: 13434494-2-13.
Ajánlattevő neve: Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. (Székhelye: 2330 Dunaharaszti Jedlik Ányos Utca 18/b.) adószám: 12122262-2-13.
Ajánlattevő neve: "NIKETRANS Targonca" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 8184 Balatonfűzfő Szállás Utca 1.) adószám: 12649633-2-19.
Ajánlattevő neve: Targoncaportál Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 1145 Budapest Columbus Utca 59-61/B. 2. em. 2.) adószám: 13334600-2-42.
Ajánlattevő neve: Targonca Trade 2000 Szolgáltató és kereskedelmi Kft. (Székhelye: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky Út 17.) adószám: 11795504-2-42.
Ajánlattevő neve: TWS Emelő- és Anyagmozgatógép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Székhelye: 1047 Budapest Tinódi Utca 5-7.) adószám: 10368994-2-41.
Ajánlattevő neve: "VÉRTES-KERESKEDŐHÁZ" Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2800 Tatabánya Dankó Pista Utca 3.) adószáma: 11475309-2-11.
Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: -.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)