Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1839/2020
CPV Kód:79341000-6
Ajánlatkérő:BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFTK Budapesti Fesztivál-és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59706331
Postai cím: Városház Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Burg Péter
Telefon: +36 209816045
E-mail: burg.peter@upcmail.hu
Fax: +36 17002075
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BTF 2020 média
Hivatkozási szám: EKR001466692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. társszervezésében megrendezésre
kerülő 2020. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás,
médiavásárlás nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken feladatok
ellátására a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, nettó 25 millió forint keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb 170
naptári napra. A konkrét feladatokat eseti megrendelések keretében rendeli meg Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő féltől.
Kreatív készítése nem feladata az ajánlattevőként szerződő félnek. A Vállalkozási keretszerződés által érintett főbb rendezvények,
várható időtartama, valamint az ezek keretében nyújtandó szolgáltatások várható köre: Rendezvény Budapesti Tavaszi Fesztivál
Pontos paraméter - 17 napos rendezvény - zárt- és szabadtéri helyszínek programjainak promótálása print, közterületi és jármű
felületeken, valamint online és elektronikus médiában. Kiemelt feladatok - médiatervezés - médiafoglalás, - médiavásárlás A 2020.
évben megrendezni kívánt Budapesti Tavaszi Fesztivál időtartama: 17 nap 2020. április 3. - április 19. FELADAT MEGHATÁROZÁS
Ajánlattevő feladata: az ajánlatkérő média kampány tevékenységének eredményes végrehajtása érdekében teljes körű médiatervezés,
médiafoglalás és médiavásárlás. A gyártási feladat jelen szerződésnek nem tárgya. Összegző tanulmány készítése körében,
amennyiben ajánlattevő ajánlatában vállalja elkészítését, a vállalás ellenérték nélkül értelmezendő (lásd szerződéstervezet)
Rendeltetés: Ajánlatkérő azért kíván erre lehetőséget biztosítani, mert ezáltal lehetségessé válna számára, hogy a jelen
keret-szerződés végrehajtása során felmerülő tapasztalatokat, kiegészíthesse és integrálhassa a másik szerződő fél oldalán felmerülő
tapasztalatokkal és ismeretekkel. Ez a lehetőség hozzásegíthetné ajánlatkérőt a jövőbeli hasonló médiakampányai hatékonyságának
növeléséhez. Tartalmi elvárások: - Az Ajánlatkérő által meghatározott célcsoport médiafogyasztási, médiahasználati szokásainak és az
aktuális trendek elemzése, a jövőre vonatkozóan javaslatok megfogalmazása. - A kampány utólagos elemzése mutatószámok
segítségével, célcsoportelérés, leghatékonyabb csatornák (költség/elérés v konverzió). - Javaslatok megfogalmazása újszerű hirdetési
eszközök használatára - Minimum 5 oldal (Times New Roman, 12 pontos betűméret, 1,5x sortáv) + ábrák, mellékletek Ajánlattevő az
összegző tanulmányt a szerződés hatálya alatt, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig köteles elkészíteni és Ajánlatkérőnek elektronikus
úton, szerkeszthető formában megküldeni. Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli a korábbi éveben a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz
kapcsolódó médiamegrendelések volumenét: 4 rendelési csomag 1. csomag a teljes költés 92%-a (ennek 2/3-a közterületi média, 1/3-a
online média) 2. csomag a teljes költés 2%-a (print média) 3. csomag a teljes költés 4%-a (kiegészítő hirdetések és rádió) 4. csomag a
teljes költés 2%-a (kiegészítő hirdetések és rádió)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 25000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: BTF 2020 média
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés helye: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés a BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. társszervezésében megrendezésre kerülő 2020. évi Budapesti Tavaszi Fesztivál média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési feladatok, valamint médiafoglalás, médiavásárlás nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken feladatok ellátására a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, nettó 25 millió forint keretösszeg kimerüléséig, legfeljebb 170 naptári napra. Tervezetten országos szintű médiakampány.
A konkrét feladatokat eseti megrendelések keretében rendeli meg Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő féltől. Kreatív készítése nem feladata az ajánlattevőként szerződő félnek.
A Vállalkozási keretszerződés által érintett főbb rendezvények, várható időtartama, valamint az ezek keretében nyújtandó szolgáltatások várható köre:
Rendezvény
Budapesti Tavaszi Fesztivál
Pontos paraméter
- 17 napos rendezvény
- zárt- és szabadtéri helyszínek programjainak promótálása print, közterületi és jármű felületeken, valamint online és elektronikus médiában.
Kiemelt feladatok
- médiatervezés
- médiafoglalás,
- médiavásárlás
A 2020. évben megrendezni kívánt Budapesti Tavaszi Fesztivál időtartama: 17 nap
2020. április 3. - április 19.
FELADAT MEGHATÁROZÁS
Ajánlattevő feladata: az ajánlatkérő média kampány tevékenységének eredményes végrehajtása érdekében teljes körű médiatervezés, médiafoglalás és médiavásárlás. A gyártási feladat jelen szerződésnek nem tárgya.
Összegző tanulmány készítése körében, amennyiben ajánlattevő ajánlatában vállalja elkészítését, a vállalás ellenérték nélkül értelmezendő (lásd szerződéstervezet)
Rendeltetés: Ajánlatkérő azért kíván erre lehetőséget biztosítani, mert ezáltal lehetségessé válna számára, hogy a jelen keret-szerződés végrehajtása során felmerülő tapasztalatokat, kiegészíthesse és integrálhassa a másik szerződő fél oldalán felmerülő tapasztalatokkal és ismeretekkel. Ez a lehetőség hozzásegíthetné ajánlatkérőt a jövőbeli hasonló médiakampányai hatékonyságának növeléséhez.
Tartalmi elvárások:
- Az Ajánlatkérő által meghatározott célcsoport médiafogyasztási, médiahasználati szokásainak és az aktuális trendek elemzése, a jövőre vonatkozóan javaslatok megfogalmazása.
- A kampány utólagos elemzése mutatószámok segítségével, célcsoportelérés, leghatékonyabb csatornák (költség/elérés v konverzió).
- Javaslatok megfogalmazása újszerű hirdetési eszközök használatára
- Minimum 5 oldal (Times New Roman, 12 pontos betűméret, 1,5x sortáv) + ábrák, mellékletek
Ajánlattevő az összegző tanulmányt a szerződés hatálya alatt, de legkésőbb 2020.05.31. napjáig köteles elkészíteni és Ajánlatkérőnek elektronikus úton, szerkeszthető formában megküldeni.
Ajánlatkérő tájékoztató jelleggel közli a korábbi éveben a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz kapcsolódó médiamegrendelések volumenét:
4 rendelési csomag
1. csomag a teljes költés 92%-a (ennek 2/3-a közterületi média, 1/3-a online média)
2. csomag a teljes költés 2%-a (print média)
3. csomag a teljes költés 4%-a (kiegészítő hirdetések és rádió)
4. csomag a teljes költés 2%-a (kiegészítő hirdetések és rádió)
Az utolsó BTF kapcsán használt médiatípusonkénti megjelenések:
Közterület / 271
online / 22
print / 12
rádió / 4
tv / 10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Összegező tanulmány készítésére tett vállalás („igen”/ „nem”) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Kedvezménnyel képzett pontszámok összesen Súlyszám - 95
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A kedvezménnyel képzett pontszámok meghatározása a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott „score-táblázat” alapján történik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22794 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BTF 2020 média
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@myad.hu
Telefon: +36 19201668
Internetcím(ek): (URL) www.myad.hu
Fax: +36 19201669
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges