Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0184/2020
CPV Kód:42990000-2
Ajánlatkérő:Parafix Hungária Kft
Teljesítés helye:HU211;HU211;HU211;HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bek)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Parafix Hungária Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33767882
Postai cím: Vegyész Utca 17-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Faragó Róbert
Telefon: +36 309573083
E-mail: rfarago@parafix.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.parafix.com
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet (Kbt. 5. § (3) bek)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parafix H. Kft. gyártó üzem fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000293512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Parafix Hungária Kft. termelési kapacitásainak bővítése érdekében 4 db ipari gép,valamint információs technológia fejlesztés (intelligens termelésirányítási rendszer kialakítás) érdekében hardver és szoftver szállítása.
1. rész: 2 db síkágyas stancoló gép,
2. rész: 1 db forgókéses stancoló gép,
3. rész: 1 db Mozgóasztalos kivágó gép,
4. rész: Termeléstámogató és optimalizáló informatikai rendszer és eszközeinek szállítása.
Nyertes AT feladata a gépek, eszközök telephelyre szállítása, telepítése, beüzemelése, helyszíni oktatás tartása.
Az eszközökhöz a teljesítés keretében CE tanúsítványt és magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót kell átadni.
Az 1-3 r. tekintetében nyertes AT-nek rendelkeznie kell a gép értékének 100 %-ára kiterjedő, teljes körű, Ajánlatkérőre engedményezett biztosítással, mely követelmény teljesítése az előleg megfizetésének feltétele. Valamennyi rész új gép szállítására vonatkozik, amely alatt korábban használatba nem vett, üzembe nem állított gép értendő.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Síkágyas stancoló gépek szállítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2451 Ercsi, 1370/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megkötendő szerződés: adásvételi szerződés. Ajánlattevő feladata a következő, új gépek szállítása:
1.) 1 db 400 V hálózati feszültségről működő, min. 360 x 360 mm-es effektív munkaterülettel rendelkező, +/- 0,1 mm ismétlési pontosságú síkágyas, automata stancoló gép, kétoldalas ragasztószalagok, polimer fóliák, habanyagok és hordozóanyagok laminálásához, formára vágásához. A stancoló gép hegesztett, csavarozott keretből és a keretre rögzített elemekből épül fel. A gép központi része a kivágó fej, mely a stancolást végzi. A stancoló gép elvárt minimális kivágási ereje:200 kN (20 t).
A gép bemeneti és kimeneti oldalán 8-8 db tengely kerül elhelyezésre konzolos felfogatással. A tengelyekre max.20 kg-os tekercsek kerülnek elhelyezésre. A tengelyek az alapanyag rögzítését, az előre beállított nyomatékon történő leengedését, feszítését látják el. A tengelyek további feladata a hulladékháló, nyesedék, valamint a késztermék tekercsek feltekercselése. A tengelyek motoros hajtásúak, kezelői programból változtatható forgásirányúak, nyomatékszabályozásúak. A tengelyek 3”-os magra tekercselt anyagokat pneumatikus rögzítéssel tartják pozícióban. Lamináló egységek az alapanyagok összevezetését, buborékmentes laminálását, valamint az alapanyag továbbítását végzik. A gép bemeneti és kimeneti oldalán 3-3 darab kerül elhelyezésre. A lamináló egység 2 db gumírozott hengerből áll, melyek távolsága állítható, meghajtása léptető vagy szervomotorral történik. A kivágó fej kivágási mélység állítása maximálisan 0,01 mm-es lépésekben lehetséges. A kivágó fejre 23,8 mm és 12,7 mm-es magasságú szerszámok rögzíthetők. Elvárt stancolási sebesség minimum 110 leütés/perc 0-20 mm-es léptetés esetén.
2.) 1 db 400 V hálózati feszültségről működő, min. 560 x 560 mm-es effektív munkaterülettel rendelkező, +/- 0,1 mm ismétlési pontosságú síkágyas, automata stancoló gép, kétoldalas ragasztószalagok, polimer fóliák, habanyagok és hordozóanyagok laminálásához, formára vágásához. A stancoló gép hegesztett, csavarozott keretből és a keretre rögzített elemekből épül fel. A gép központi része a kivágó fej, mely a stancolást végzi. A stancoló gép elvárt kivágási ereje: min.300 kN (30 t).
A gép bemeneti oldalán 7, a kimeneti oldalán 2 db tengely kerül elhelyezésre konzolos felfogatással. A tengelyekre max.20 kg-os tekercsek kerülnek elhelyezésre. A tengelyek az alapanyag rögzítését, az előre beállított nyomatékon történő leengedését, feszítését látják el. A tengelyek további feladata a hulladékháló, nyesedék, valamint a késztermék tekercsek feltekercselése. A tengelyek motoros hajtásúak, kezelői programból változtatható forgásirányúak, nyomatékszabályozásúak. A tengelyek 3”-os magra tekercselt anyagokat pneumatikus rögzítéssel tartják pozícióban.
Lamináló egységek az alapanyagok összevezetését, buborékmentes laminálását, valamint az alapanyag továbbítását végzik. A gép bemeneti és kimeneti oldalán 2-2 darab kerül elhelyezésre. A lamináló egység 2 db gumírozott hengerből áll, melyek távolsága állítható, meghajtása léptető vagy szervomotorral történik.
A kivágó fej kivágási mélység állítása maximálisan 0,01 mm-es lépésekben lehetséges. A kivágó fejre 23,8 mm és 12,7 mm-es magasságú szerszámok rögzíthetők. Elvárt stancolási sebesség minimum 100 leütés/perc 0-20 mm-es léptetés esetén.
Mindkét gépre vonatkozóan: AK a sikeres átadás-átvételhez 24 órás próbaüzemet (tesztüzemet) és maximum 3 fő részére 1 nap (8 óra) időtartamú oktatást ír elő.Mindkét gép biztonsági elemekkel felszerelt. A gépkezelő érintőképernyős kijelzőn keresztül kommunikál a géppel.A beállított értékeket a gép elmenti, későbbi időpontban behívhatók a beállítások. A gép Ipar4.0/MES hálózatba lesz kapcsolva, Ethernet csatlakozón keresztül, szabványos protokollon. A gépek további elemekkel rendelkeznek, részletesen lásd a műszaki leírásban.A gépekhez a teljesítés keretében CE tanúsítványt és magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót kell átadni, legkésőbb az átadás-átvételi elj. keretében.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A 360 X 360 mm-es stancoló gépre jellemző kivágási erő (tonna) (min. 20 tonna, max. 35 tonna) 10
2 3. Az 560 X 560 mm-es stancoló gépre jellemző kivágási erő (tonna) (min. 30 tonna, max.45 tonna) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00885
II.2.14) További információ:
A II.2.6. technikai információ. A II.2.7. pontban a végtelj. időpont került rögzítésre,melyre a Nyertes AT-nek valamennyi szerződéses feladatát meg kell valósítania, valamennyi eszközre, gépre vonatkozóan. Ezen belül előteljesítés,részteljesítés lehetséges. Az ajánlattételi költségek AT-t terhelik.

II.2.1)
Elnevezés: Forgókéses stancoló gép szállítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2451 Ercsi, 1370/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megkötendő szerződés: adásvételi szerződés. Ajánlattevő feladata ennek keretében a következő, új gép, ill. eszköz szállítása: 1 db, 400 V hálózati feszültségről működő, 330 mm-es effektív munkaszélességgel rendelkező, +/- 0,1 mm ismétlési pontosságú forgókéses stancoló gép, kétoldalas ragasztószalagok, polimer fóliák, habanyagok és hordozóanyagok laminálásához, formára vágásához. A stancoló gép szerkezete vázból és a keretre rögzített szerelő lapból áll. A szerelő lapon kerülnek elhelyezésre a gép további elemei. A rotációs kivágó gép 13 db szerszámtartó-lamináló egységgel rendelkezik, melyek egyedi szervohajtással vannak ellátva. A szerszámtartók kialakítása lehetővé teszi az alapanyag megvágását felülről és alulról is. A kivágás köszörült acélhengereken történik. 10 darab szerszámtartó-lamináló egység szilikonozott hengerrel és köszörült acélhengerrel felszerelt, 3 darab szerszámtartó-lamináló egység csak köszörült acélhengerrel felszerelt. A szerszámtartó-lamináló egységekhez legalább 4 db pozíciót figyelő szenzor vagy kamera kerül elhelyezésre, melyek a szerszámok összehangolt működésének szabályozásában vesznek részt. A rotációs kivágó gépnek képesnek kell lennie két tetszőleges szerszámtartó egységben elhelyezett szerszámmal történő kivágásra +/- 0,1 mm-es tűréssel.
Minimum 14 darab tengely kerül elhelyezésre a gép teljes hossza mentén, 8 darab a lamináló szerszámtartó egységek felett, 6 darab pedig az egységek alatt. A tengelyek motoros hajtásúak, kezelői programból változtatható forgásirányúak, nyomatékszabályozásúak. A tengelyek közül legalább 3-3 darab képes az alapanyag szélének követését ellátni. A tengelyek 3”-os magra tekercselt anyagokat pneumatikus rögzítéssel tartják pozícióban.
A gép biztonsági elemekkel felszerelt.
A gépkezelő érintőképernyős kijelzőn keresztül kommunikál a géppel.
A beállított értékeket a gép elmenti, későbbi időpontban behívhatók a beállítások.
A gép Ipar4.0/MES hálózatba lesz kapcsolva, Ethernet csatlakozón keresztül, szabványos protokollon.
A stancoló gép további elemekkel rendelkezik:
- 4 db pneumatikus működtetésű leszorító egység a szerszámtartó-lamináló egységekhez.
- 4 db hidraulikus leszorító egység a szerszámtartó-lamináló egységekhez.
- 1 db „Island Placement” egység, mely vákuum generátorral rendelkezik, vagy ezzel egyenértékű megoldás.
- Kihordó szalag.
A rotációs gép hossza (az alapanyag futásirányában mért teljes hossz, beleértve a kihordó szalagot is) max. 10 méter lehet.
Az eszközhöz a teljesítés keretében CE tanúsítványt és magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót kell átadni, legkésőbb az adott eszközre vonatkozó átadás-átvételi eljárás keretében.
Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételhez 24 órás próbaüzemet (tesztüzemet) és maximum 3 fő részére 2 nap (16 óra) időtartamú oktatást ír elő.
További specifikációk a Műszaki-szakmai leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A rotációs gép hossza (az alapanyag futásirányában mért teljes hossz, beleértve a kihordó szalagot is), (m, min. 6 max. 10 m) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00885
II.2.14) További információ:
A II.2.6. technikai információ.A II.2.7. pontban a végtelj. időpont került rögzítésre,melyre a Nyertes AT-nek valamennyi szerződéses feladatát meg kell valósítania, valamennyi eszközre, gépre vonatkozóan. Ezen belül előteljesítés,részteljesítés lehetséges. Az ajánlattételi költségek AT-t terhelik.

II.2.1)
Elnevezés: Mozgóasztalos kivágó gép szállítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2451 Ercsi, 1370/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megkötendő szerződés: adásvételi szerződés. Ajánlattevő feladata ennek keretében a következő, új gép, ill. eszköz szállítása: 1 db, 400 V hálózati feszültségről működő, minimálisan 2000 x 1000 mm-es effektív munkaterülettel, 2000 kN (200 t) kivágó erővel rendelkező hidraulikus stancoló gép kétoldalas ragasztószalagok, polimer fóliák, habanyagok és hordozóanyagok formára vágásához. A kivágó gép hegesztett acélvázra épül. A stancoló gép kivágó egységének két oldalán 1-1 mozgó asztallal felszerelt. A mozgó asztalok elektromos működtetésűek, A mozgó asztalok figyelik egymás pozícióját, amíg az egyik asztal a kivágó fej alatt van, addig a másik asztal nem indul el.
A kivágó fej vágási mélységének beállítása automatikusan történik. A beetető asztalokra 12,7 és 23,8 mm magas stancoló szerszámok rögzíthetők. A vágási mélység motoros végállás ütközővel beállítható. A két asztalhoz külön vágási mélység állítható be.
Elvárt minimális áteresztési magasság: 140 mm (kivágó tőke és szerszám nélkül mérve az asztal felső és a nyomólap alsó síkja között).
A gép biztonsági elemekkel felszerelt.
A gépkezelő érintőképernyős kijelzőn keresztül kommunikál a géppel.
A beállított értékeket a gép elmenti, későbbi időpontban behívhatók a beállítások.
A gép Ipar4.0/MES hálózatba lesz kapcsolva, Ethernet csatlakozón keresztül, szabványos protokollon.
A stancoló gép további elemekkel rendelkezik:
- 1 db olajhűtő, a munkaközeg hűtésére.
Az eszközhöz a teljesítés keretében CE tanúsítványt és magyar nyelvű kezelési-karbantartási útmutatót kell átadni, legkésőbb az adott eszközre vonatkozó átadás-átvételi eljárás keretében.
Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételhez 24 órás próbaüzemet (tesztüzemet) és maximum 3 fő részére 1 nap (8 óra) időtartamú oktatást ír elő.
További specifikációk a Műszaki-szakmai leírásban találhatóak.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A stancoló gép áteresztési magassága (kivágó tőke és szerszám nélkül mérve az asztal felső és a nyomólap alsó síkja között) (mm, min. 140 mm, max. 200 mm)): 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00885
II.2.14) További információ:
A II.2.6. technikai információ.A II.2.7. pontban a végtelj. időpont került rögzítésre,melyre a Nyertes AT-nek valamennyi szerződéses feladatát meg kell valósítania, valamennyi eszközre, gépre vonatkozóan. Ezen belül előteljesítés,részteljesítés lehetséges. Az ajánlattételi költségek AT-t terhelik.

II.2.1)
Elnevezés: Termeléstámogató informatikai rendszer szállítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42961200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 2451 Ercsi, 1370/27 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A megkötendő szerződés: adásvételi szerződés. Ajánlattevő feladata ennek keretében a Parafix Hungária Kft. Ercsi üzemében adatgyűjtő hálózat kiépítése, a gyártógépek és munkaállomások bekötése az adatgyűjtő hálózatba, valamint a szerverre került adatok, információk megjeleníttetése a kívánt munkaállomásokon. Az ajánlattevő feladata továbbá a Parafix Hungária Kft-nél működő SAP Business One vállalatirányítási szoftver és a MES hálózat közötti folyamatos kommunikáció kiépítése.
Bekötendő munkaállomások száma: 50
Megvalósítandó feladatok:
- Termeléstervezés a munkaállomásokra,
- Kártyás bejelentkezés az egyes munkaállomásokon,
- Raktár kezelés,
- Workflow,
- OEE,
- Karbantartás,
- Riasztások.
Szoftver elvárás:
- SQL Server + adatbázis kezelő + felhasználói felület,
- Szervervédelem,
- Web szerver,
- OPC szerver,
- Historian szerver,
- SCADA szerver,
- SDIS alapú SAP tranzakció könyvelés.
Hardver elvárás:
- Szerver minimum: 2 db DELL szerver, szerverenkénti minimum:
- 64 GB DDR4 RAM, 2666 MHz,
- 4 db 400 GB SSD, 12 Gbps,
- 5 db 8TB SATA3 HDD, 7200 rpm, NAS kompatibilis,
- 1 db Szünetmentes tápegység, 2200 VA, 230V,
- 1 db NAS Storage, 4 fiókos, 4x1,4 GHz, 2 Gb RAM, 2 x USB 3.0,
- rack szekrény,
- 1 db VPN Secure Router, 25 csatornás,
- 2 db 24 portos, ipari Core Switch.
A munkaállomásonként (összesen 50 db) szükséges hardver elemek:
- Ethernetes kapcsolódási lehetőség,
- min. 2 db USB port,
- érintőképernyő,
- minimum 10”-os kijelző,
- Ipari igénybevételre tervezett tokozás,
- munkaállomásra (gyártógépre, illetve asztalra) szerelhetőség,
- vonalkód olvasó, USB-s.
További hardver elvárás:
- 28 db Ethernetes vonalkód nyomtató,
- 13 szett Impulzus és fordulatszám szenzor,
- 2 db interaktív kijelző, minimum 65”-os képátló,
- 6 db LCD kijelző számítógéppel, minimum 40”-os képátló. Ajánlatkérő a sikeres átadás-átvételhez 40 órás próbaüzemet (tesztüzemet) és maximum 20 fő részére 1 nap (8 óra) időtartamú oktatást ír elő.
További specifikációk a Műszaki-szakmai leírásban találhatóak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Beköthető munkaállomások bővítási lehetősége (db, min. 25, max. 100 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00885
II.2.14) További információ:
A II.2.6. technikai információ.A II.2.7. pontban a végtelj. időpont került rögzítésre,melyre a Nyertes AT-nek valamennyi szerződéses feladatát meg kell valósítania, valamennyi eszközre, gépre vonatkozóan. Ezen belül előteljesítés,részteljesítés lehetséges. Az ajánlattételi költségek AT-t terhelik.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 221 - 541636
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Síkágyas stancoló gépek szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022055 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Forgókéses stancoló gép szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022055 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Mozgóasztalos kivágó gép szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022055 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 4 Elnevezés: Termeléstámogató informatikai rendszer szállítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 022055 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívást a Kbt. 53.§ (1) bekezdése alapján VISSZAVONJA, az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A kbt. 148.§ (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)