Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:1850/2020
CPV Kód:15000000-8
Ajánlatkérő:Készenléti Rendőrség
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Készenléti Rendőrség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35319207
Postai cím: Kerepesi Út 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyurmánczi Éva
Telefon: +36 19994072
E-mail: stanakovitsd@kr.police.hu
Fax: +36 14327400
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.police.hu/kr
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KR részére élelmiszer alapanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000587042019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés élelmiszer alapanyagok beszerzésére 24 hónapra, 12 hónap meghosszabbítási lehetőséggel 15 részben.
Ajánlatkérő által megadott fenti mennyiségek tájékoztató jellegűek (kb. egy éves időszakra vonatkozik), azok a megalapozott árajánlatadás céljából kerültek feltüntetésre.
A szerződések hatálya 24 hónap, amelyek a 24 hónap letelte után további 12 hónappal meghosszabbítható az adott részre vonakozó teljes keretösszeg kimerítéséig.
A részletes műszaki leírást, minőségi előírásokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A keretösszegek felhasználására a tényleges megrendelések mértékében kerül sor.
Ajánlattevő minden rész tekintetében 70%-os lehívási kötelezettséget vállal.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 25156 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 002 - 001170
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Mennyiség: 71 tétel, 73.741 ME, illetve 78.000.000.- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az adott részre vonatkozólag a beszerzendő termékek listáját, valamint az adott termékre vonatkozó kb. 1 éves időszakra tervezett mennyiséget a KKD részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat tartalmazza.
Helyesen:
Mennyiség: 76 tétel, 73.741 ME, illetve 78.000.000.- HUF keretösszeg kimerüléséig.
Az 1. rész 2 alrészből áll:
1.1. Zöldség és gyümölcs: 69 tétel, 57.691 ME
1.2. Tisztított zöldség: 7 tétel, 16.050 ME
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az adott részre vonatkozólag a beszerzendő termékek listáját, valamint az adott termékre vonatkozó kb. 1 éves időszakra tervezett mennyiséget a KKD részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján a legalacsonyabb ajánlati ár értékelési szempont alapján értékeli, mivel további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását.
A II.2.5) pontban szereplő értékelési szempontra vonatkozó meghatározást és információkat a KKD Útmutató 15.5. pontja tartalmazza
Helyesen:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ajánlati ár értékelési szempont alapján értékeli az 1.1. és az 1.2. pontok súlyozásával.
A II.2.5) pontban szereplő értékelési szempontra vonatkozó meghatározást és információkat a KKD Útmutató 15.5. pontja tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 15
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Mennyiség: 52 tétel, 34.074 ME, illetve 42.000.000.- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az adott részre vonatkozólag a beszerzendő termékek listáját, valamint az adott termékre vonatkozó kb. 1 éves időszakra tervezett mennyiséget a KKD részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat tartalmazza.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyeken felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.
Helyesen:
Mennyiség: 44 tétel, 28.824 ME, illetve 42.000.000.- HUF keretösszeg kimerüléséig.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az adott részre vonatkozólag a beszerzendő termékek listáját, valamint az adott termékre vonatkozó kb. 1 éves időszakra tervezett mennyiséget a KKD részeként kiadott „Kereskedelmi ajánlat” táblázat tartalmazza.
A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyeken felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az általa megajánlott részenként, a megajánlott részre vonatkozóan legalább:
1. rész – zöldség, gyümölcs beszerzése: 39.000.000 Ft,
2. rész – mirelit termékek beszerzése: 27.000.000 Ft,
3. rész – tésztafélék beszerzése: 7.500.000 Ft,
4. rész – zsírok, olajok beszerzése: 9.000.000 Ft,
5. rész – ásványvíz beszerzése: 30.000.000 Ft,
6. rész – fűszerek, szárazáruk, ízesítők beszerzése: 18.000.000 Ft,
7. rész – tojás, tojáskészítmények beszerzése: 13.500.000 Ft,
8. rész – savanyúságok beszerzése: 7.500.000 Ft,
9. rész – hústermék beszerzése: 135.000.000 Ft,
10. rész – kenyér, pékáru beszerzése: 45.000.000 Ft,
11. rész – tej, tejtermékek beszerzése: 39.000.000 Ft,
12. rész – konzervek beszerzése: 15.000.000 Ft,
13. rész – édességek beszerzése: 22.500.000 Ft,
14. rész – üdítők beszerzése: 21.000.000 Ft,
15. rész – cukrászati termékek beszerzése: 21.000.000 Ft
értékben, a megajánlott rész tárgya szerinti termékek szerződésszerűen teljesített élelmiszer beszállítására vonatkozó szerződéses referenciával.
M2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő mindegyik rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal.
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő az 5. rész (ásványvíz) és a 14. rész (üdítő) vonatkozásában, amennyiben nem rendelkezik legalább egy darab emelőhátfalas tehergépjárművel az ásványvizek és üdítők szállítására és átadására.
Helyesen:
M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az általa megajánlott részenként, a megajánlott részre vonatkozóan legalább:
1. rész – zöldség, gyümölcs beszerzése: nettó 39.000.000 Ft,
2. rész – mirelit termékek beszerzése: nettó 27.000.000 Ft,
3. rész – tésztafélék beszerzése: nettó 7.500.000 Ft,
4. rész – zsírok, olajok beszerzése: nettó 9.000.000 Ft,
5. rész – ásványvíz beszerzése: nettó 30.000.000 Ft,
6. rész – fűszerek, szárazáruk, ízesítők beszerzése: nettó 18.000.000 Ft,
7. rész – tojás, tojáskészítmények beszerzése: nettó 13.500.000 Ft,
8. rész – savanyúságok beszerzése: nettó 7.500.000 Ft,
9. rész – hústermék beszerzése: nettó 135.000.000 Ft,
10. rész – kenyér, pékáru beszerzése: nettó 45.000.000 Ft,
11. rész – tej, tejtermékek beszerzése: nettó 39.000.000 Ft,
12. rész – konzervek beszerzése: nettó 15.000.000 Ft,
13. rész – édességek beszerzése: nettó 22.500.000 Ft,
14. rész – üdítők beszerzése: nettó 21.000.000 Ft,
15. rész – cukrászati termékek beszerzése: nettó 21.000.000 Ft
értékben, a megajánlott rész tárgya szerinti termékek szerződésszerűen teljesített élelmiszer beszállítására vonatkozó szerződéses referenciával.
A referencia több szerződésből is bemutatható.
M2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő mindegyik rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik HACCP tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvánnyal.
M3.) Alkalmatlan az ajánlattevő az 5. rész (ásványvíz) és a 14. rész (üdítő) vonatkozásában, amennyiben nem rendelkezik legalább egy darab emelőhátfalas tehergépjárművel az ásványvizek és üdítők szállítására és átadására.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
e. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
f. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
g. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
i. AT-nek az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
j. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
k. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is be kell nyújtani.
l. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
m. AT nyújtsa be a KKD 19.4.17. pont szerinti nyilatkozatokat.
n. AT a 2-15. részek vonatkozásában nyújtsa be ajánlatához az egyes termékekre vonatkozó gyártmánylapot vagy magyar nyelvű termékleírást.
o. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálya alatt - saját költségére előfizetett a Budapesti Nagybani Piac általi - árinformációs szolgáltatással rendelkeznie. (https://nagybani.hu/arinformacios-szolgaltatas). Erről szóló nyilatkozatát ajánlatához csatolni szükséges.
p. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
q. AK közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015.(X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
r. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202).
s. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
Helyesen:
a. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az ajánlatkérő mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
e. Ajánlatkérő a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
f. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
g. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
h. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
i. AT-nek az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) pontja szerint.
j. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
k. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is be kell nyújtani.
l. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
m. AT nyújtsa be a KKD 19.4.17. pont szerinti nyilatkozatokat.
n. AT a 2-15. részek vonatkozásában nyújtsa be ajánlatához az egyes termékekre vonatkozó gyártmánylapot vagy magyar nyelvű termékleírást.
o. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálya alatt - saját költségére előfizetett a Budapesti Nagybani Piac általi - árinformációs szolgáltatással rendelkeznie. (https://nagybani.hu/arinformacios-szolgaltatas). Erről szóló nyilatkozatát ajánlatához csatolni szükséges. (Csak az 1. rész vonatkozásában)
p. A nyertes ajánlattevő - figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra- átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
q. AK közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015.(X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
r. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó:
dr. Pekóné Tózsa Éva (lajstrom száma: 00202).
s. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az ajánlatkérő az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 55. § (1) bekezdésben foglaltakra, mely szerint egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosításra kerülnek.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ