Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:1855/2020
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Vecsési Egészségügyi Szolgálat
Teljesítés helye:Vecsés, Telepi út 68. Vecsés, Dózsa Gy. út 50.;Vecsés, Telepi út 68. Vecsés, Dózsa Gy. út 50.;Vecsés, Telepi út 68. Vecsés, Dózsa Gy. út 50.;Vecsés, Telepi út 68. Vecsés, Dózsa Gy. út 50.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vecsési Egészségügyi Szolgálat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49083415
Postai cím: Telepi Út 68.
Város: Vecsés
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2220
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szarvas Tibor
Telefon: +36 29551470
E-mail: titkarsag@vecsesiszakrendelo.hu
Fax: +36 29551451
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vecsesiszakrendelo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075572020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000075572020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvostechnikai eszközbeszerzés 2020. - II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000075572020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés keretében a Vecsési Egészségügyi Szolgálat részére Orvostechnikai eszközbeszerzés II. az Egészséges Budapest Program keretében mely tartalmazza a készülékek helyszínre szállítását, felszerelését (amennyiben arra szükség van, az összes segédszerkezet biztosításával), - s a szükséges installálását, üzembe helyezését, próbaüzemét, a kezelőszemélyzet betanítását.
A készülék installálásához közvetlenül szükséges és azokkal szorosan összefüggő tevékenységeket [pl. adott esetben a számítástechnikai illesztések (PACS, medikai rendszer, ...)] is az Eladó köteles elvégezni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztika I.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Vecsés, Telepi út 68.
Vecsés, Dózsa Gy. út 50.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.1. ABPM vérnyomásmérő 5 db
1.2. CTG készülék 1 db
1.3. Echocardiograph 1 db
1.4. EKG berendezés 12 csatornás PC alapú 1 db
1.5. EKG készülék 12 csatornás 2 db
1.6. Holter EKG 5 db
1.7. Terheléses EKG rendszer 1 db
1.8. Video laryngoscop 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.2 tételnél „Színes képernyő mérete”  4
2 1.2 tételnél „Érintő képernyő” (előny a megléte) 2
3 1.5 tételnél „Érintő képernyő” (előny a megléte) 2
4 1.3. tételnél „B-módú kép optimalizálás az érintőképernyőn lévő „potenciométerek-kel” (előny a megléte) 13
5 1.3. tételnél „Color kép optimalizálás az érintőképernyőn lévő „potenciométerek-kel” (előny a megléte) 13
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 66
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztika II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Vecsés, Telepi út 68.
Vecsés, Dózsa Gy. út 50.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2.1. Audiométer diagnosztikus 1 db
2.2. Dermatoszkóp 1 db
2.3. Klinikai tympanométer 1 db
2.4. OCT 1 db
2.5. Szűrő audiométer 1 db
2.6. Ultrahang készülék 1 db
2.7. Vizsgálóágy elektromos 1 db
2.8. Vizsgálólámpa 3 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. tétel. „Integr. kérdőívek a fülzúgás kiért-hez, annak érdekében, hogy az ért. ill. a kezelés közben az adatok bármikor lementhetőek, előhívhatóak és megoszthatóak legyenek 2
2 2.3. tétel „Kettős szonda funkció” (a középfülvizsgálat során egyszerre tarthatja a felhasználó a szűrő és a diagnosztikai szondát, hogy minél kevesebbszer kelljen megszakítania a munkát) 2
3 2.6. tétel Jelfeldolgozó csatornák száma (Min. 8.000.000 db a 15.000.000 feletti megajánlások a maximális pontszámot kapják) 10
4 2.6.tétel B-módú kép optimalizálás az érintőképernyőn lévő potenciométerekkel 5
5 2.6.tétel Color kép optimalizálás az érintőképernyőn lévő „potenciométerekkel” 5
6 2.6.tétel Készülék tömege  8
7 2.7. tétel A fejtartó állíthatósága 1
8 2.7. tétel Az asztal mindkét végén központi fékezhetőség 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 66
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Terápia 1.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Vecsés, Telepi út 68.
Vecsés, Dózsa Gy. út 50.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3.1. Defibrillátor 2 db
3.2. Defibrillátor automata 2 db
3.3. Fizikoterápiás készülék 1 db
3.4. Rádiófrekvenciás vágó 1 db
3.5. Rectoscope 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 3.1. tétel Maximális energia (Előny a minél nagyobb érték!) 12
2 3.1. tétel Kimeneti áramerősség (Előny a szélesebb tartomány!) 12
3 3.3. tétel Folyamatos és pulzáló ultrahang, impulzus üzemmód (legalább 5-féle - Előny a több féle impulzus!) 5
4 3.3. tétel • 1 db a testen, fixen rögzíthető ultrahang fej 18 cm2, 6 kristályos (6 x 3 cm2), • alternáló 1 és 3 MHz (Előny a megléte!) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 66
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél 24 hónap.

II.2.1)
Elnevezés: Terápia 2.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: Vecsés, Telepi út 68.
Vecsés, Dózsa Gy. út 50.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4.1. Gipszvágó 1 db
4.2. Radiosurgery 1 db
4.3. Softlaser 1 db
4.4. Ujjhúzó készülék 1 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az előírt jótállás (teljeskörű) minden tételnél 24 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
A kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani, és a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell a részletes igazoló dokumentumokat benyújtani.
Igazolási mód:
A Kbt. 69. § (4) és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésére és 3. §-ra is.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt.67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okok tekintetében beadandó igazolásokra a 321/2015 (X.30.) Korm.rend. 1. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Amennyiben a gazdasági szereplő a Kbt.69.§ (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel kíván élni,nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában, ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz a gazdasági szereplő szorítkozhat az ESPD IV. rész alfa szakaszának kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszátki kellene töltenie.
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjában előírt módon az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése - a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a) ill. b) pontja szerint - úgy, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelés egyértelműen ellenőrizhető legyen!
Az igazolásoknak, ill. nyilatkozatoknak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja: év/hó/nap),
— a szerződést kötő másik fél megnevezése,
— a szállítás tárgya,(pontos meghatározása), az ellenszolgáltatás összege
— továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 1. § (1) bek., 21. § (1) bek. a) pontja és a 22. § (1) és (2) bekezdései szerint)
Az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolások benyújtására az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő, ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívását követően köteles.
Az igazolási módoknál vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdésében leírtakat is
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
M2. Az ajánlathoz csatolni kell a 21. § (1) bekezdés i) pontja szerint a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 9. §előírása alapján gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítványt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző legfeljebb 36 hónapsorán teljesített egy vagy több szerződésből származó olyan referenciákkal, amelyek összesen
1. rész: legalább összesen nettó 15 000 000 HUF értékű diagnosztikai eszköz-,
2. rész: legalább összesen nettó 25 000 000 HUF értékű diagnosztikai eszköz
3. rész: legalább összesen nettó 7 000 000 HUF értékű terápiás célú orvostechnikai eszköz-,
4. rész: legalább összesen nettó 1 000 000 HUF értékű terápiás célú orvostechnikai eszköz
szállítására vonatkozó referenciákkal [figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (3a) bek-re].
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges- CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
A közös ajánlattevők az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez vegyék figyelembe a Kbt. 65. § (6) bekezdésben meghatározottakat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fő finansz. és fiz. felt. és hivatkozás a von. jogszab. rendelkezésekre:
A telj. során ("rész"-enként) 1 db szla beny-ra van lehetőség. Részszla benyújtására AK nem biztosít lehetőséget.
A nyertes AT a szerz.szerűen (lásd szerz.terv.) és a jogszab-nak megfelelően benyújtott szlájának kiegyenlítése az elfogadott és leigazolt telj-t követően történik.
Vevő telj-ként a term. hiánymentes leszáll-t, a jótállási dok-k hiánytalan átadását, vmint az alábbiakat érti:
A beüz. követően Eladó 0,5 órás próbaüzemet tart. A sikeres próbaüzemet a felek jegyzőkönyvezik. Eladó a próbaüzem ideje alatt-eszközönként az Adatlapon meghatározott módon végzi el a betanítást, melyről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel.
Az igazolt telj. ellenért-nek kiegyenl. banki átut., szla ellenében, HUF-ban történik a Ptk.6:130.§(1)-(2) és a Kbt.27/A§, a 135.§(1),(6) bek-ben foglaltak szerint, 30 napon belül.
Folyt.: VI.4.3) pontban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68.§-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) zajlik, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletszabályai szerint. A közbeszerzési dokumentumok a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ oldalon érhetők el. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához a rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas.
2) Ajánlatok kizárólag a https://ekr.gov.hu/portal/ oldalon keresztül nyújthatók be. Az ajánlat egyéb úton történő benyújtása nem lehetséges.
3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat (nemleges nyilatkozat is csatolandó)!
4) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. [III.1.3) M1-M2] A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12. § szerint kell eljárniuk.
5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: alsó határa 0, felső határa 10 (az 1.-3. rész esetében, a 4. rész-nél a „legalacsonyabb ár” az értékelés alapja)
6) Azon módszerek ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a Kbt. 76. § (9) d) pontja szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ár-fordított arányosítás, többi részszempont abszolút, ill. egyedi, részletesen lásd az ajánlati dokumentáció szerint.
7) Az eljárás nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be.
8) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell a megajánlott eszközök, gyártó vagy forgalmazó által aláírt termék-ismertetőjét, vagy gyártói prospektusát (szükség esetén gépkönyvét), amelyből megállapítható, hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének. Érvénytelen az ajánlat, ha nem állapítható meg a csatolt termékismertetőkből vagy gyártói prospektusokból (szükség esetén gépkönyvekből) - azon termékek esetében, ahol ez az Adatlapon előírásra került -, hogy a megajánlott eszközök ill. termékek megfelelnek a műszaki specifikációban („Adatlap”-on) szereplő előírások és megajánlások mindegyikének.
9) Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Be kell csatolni a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. [Kbt. 2. § (5)]
11) Az ajánlatadással kapcsolatban felmerült minden költség, és az ajánlatadással kapcsolatos határidőre történő teljesítés kötelezettsége az ajánlattevőt terheli.
12) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan az EKR szerver ideje az irányadó.
13) A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII.törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
14) Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattételhez szükséges további lényeges feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Folyt.: VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint
A III.2.2) pont folyt.:
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, vonatkozó rendelkezései is alkalmazandók.
Kötbérek:
— késedelmi kötbér (mértéke a késedelemmel érintett részre vonatkozó nettó ajánlati ár 1 %-a/késedelmes naptári nap)
— meghiúsulási kötbér (mértéke az adott részre vonatkozó nettó ajánlati ár 25 %-a)
Kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
A fizetési feltételek, valamint a szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza!
VI.3) pont folytatása:
15) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevőknek (sem a közös, sem a nem közös ajánlattevőknek) nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását, de közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös, egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást. E körben az Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja a figyelmet a Kbt. 35. §-ban foglalt követelményekre.
16) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
17) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a 321/2015. (X.30.)Korm.rendelet 13.§ szerinti dokumentumokat. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
18) Ajánlatkérő a hónapban megadott időtartamok esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
19) A közbeszerzés az Egészséges Budapest Program részeként, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásából valósul meg, ezért - figyelembe véve a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakat, - a szerződéshatályba lépésének feltétele a támogatási összeg rendelkezésre állása Ajánlatkérő részére. Ajánlatkérő erről a rendelkezésre állást követő 1 munkanapon belül értesítést küld a nyertes Ajánlattevő(k) részére.
20) Szállító feladata az új képalkotó berendezés (UH) illesztése Ajánlatkérő meglévő informatikai rendszereihez, ennek minden költségével (a szükséges illesztések, munkadíjak, licence-k) együtt. (Ezen költségeket az ajánlati árba kell beépíteni) részletesen lásd a dokumentációban.
21) FAKSZ: Keresztes István (Lajstromszám: 00056)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák