Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0187/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:5000. Szolnok, Verseghy Park, hrsz:801.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23983362
Postai cím: Kossuth Lajos Út 2.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csikós Sándor
Telefon: +36 204604854
E-mail: csikos.sandor@jasz.gov.hu
Fax: +36 56795764
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001443372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001443372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: KEHOP-5.2.2 Verseghy park - energetikai felújítás
Hivatkozási szám: EKR001443372019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KEHOP-5.2.2 Verseghy park - energetikai felújítás
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: KEHOP-5.2.2 Verseghy park - energetikai felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45320000-6
További tárgyak:45350000-5
45440000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés fő helyszíne: 5000. Szolnok, Verseghy Park, hrsz:801.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Épület nagyság jellemzők, nettó szint alapterületek:
földszint: 306,33 m2
1. Emelet: 312,54 m2
2. Emelet: 332,94 m2
3. Emelet: 306,40 m2
Összesen: 1258,21 m2
Jellemző építés munkák és mennyiségek:
ÉPÍTÉSZET:
A tervezés az alábbiakra vonatkozik:
1., a homlokzati nyílászárók cseréje: 231 db + 1 db hőszigetelt műanyag tetőkibúvó
2., ablakpárkányok cseréje: 205 fm
3., utólagos homlokzati hőszigetelés: 1163,1 m2
4., a tetőfödém csapadékvíz szigetelés cseréje: 420 m2
5., tetőfödém utólagos hőszigetelése: 370 m2
6., attika bádogozások cseréje: 95 fm
7., belső festések: 2675 m2
8., belső árnyékolók felszerelése: 72 db
9., kültéri klíma egységek fel-, és leszerelése: 18 db
Tetőfödém szigetelés:
A tetőfödém hőszigetelését egyenes rétegrendű tetőként kell elkészíteni lépcsős élképzésű kasírozott EPS lapokból legalább 2 rétegben. A meglévő tetőszellőzőket fel kell újítani, a tetőlefolyókat ki kell cserélni.
Falazat:
A teljes felületen szükséges a meglévő hőszigetelés eltávolítása és új hőszigetelés elkészítése.
A nyílászáróknál 5 cm vastagságban peremszigetelés készül a fal teljes szélességében. A szemöldöknél A1 éghetőségű anyagból, a párkány és a függőleges befordításoknál EPS anyagból.
Tűzfalas oldalakon A1 nem éghető hőszigetelést kell beépíteni!
Nyílászárók:
Ajtók:
Az épületbe fokozott légzárású és hőszigetelt műanyag bejárati ajtók kerülnek beépítésre. A bejárati ajtók biztonsági zárral ellátva kerülnek beépítésre, a meglévő biztonsági és beléptető rendszer áttelepítésével. A nyílászárókat a gyártó utasításai szerint kell beépíteni.
Ablakok:
3 rétegű, legalább 1,1 W/m2K hőátbocsátású, műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre a beruházó által meghatározott színben.
Felületképzés:
Belső felületeken: mosható fehér diszperzit festés 3 rétegben.
Lábazat: lábazati vékonyvakolat szürke színben
Homlokzati felületek: homlokzati vékonyvakolat az eredetivel megegyező színben
Épületgépészet :
-A meglévő hőközpont átépítésre kerül, korszerű szabályozással és
méréssel.
-A meglévő megmaradó hőleadók, radiátorok és regiszterek alsó felső szelepcserét kapnak, összesen 88 db hőleadónál.
Épületvillamos :
-A hőközpont rekonstrukcióhoz kapcsolódó villamos munkák.
-Az épületben világítás korszerűsítés történik, mely 225 db új korszerű
lámpatestet jelent.
-Az épület új villámvédelmi rendszert kap.
-HMKE napelemes kiserőmű létesül, 36 db 300 Wp/db napelemmel, 10
KW inverterrel.
Egyebekben a pontos műszaki tartalom, elvégzendő munkák a műszaki tervlapokban, leírásokban és árazatlan költségvetési kiírásokban találhatóak. A beruházás nem engedélyköteles tevékenység
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember (M2.) a jogosultság megszerzéséhez képest szükséges többlet szakmai tapasztalata (vállalható 0-36 hónap) 10
2 Többlet jótállás időtartama (vállalható 0-24 hónap) 10
3 A homlokzati beépített nyílászárók együttes hőátbocsájtási tényezője (Uw) vállalható 1,10-0,80 W/m2K 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00057
II.2.14) További információ:
Szerződéskötés feltétele legalább 50M Ft/alkalom és legalább
100M Ft/év nagyságú C.A.R. felelősségbiztosítás megléte a KD-ban rögzítettek szerint. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
Értékelés módszere:
0-10 pont
1. egyenes ar.(0-36 hó), 2. egyenes ar. (0-24 hó), 3. ford. ar (0,80-1,10) 4. ford. ar. (KD szerint)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: KIZÁRÓ OK Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az
ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás
során következett be. Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (
1) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti
kizáró okok hiányát. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő
alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az említett
Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015
. (X. 30.) Korm. rendelet 8.,10., 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Azon
alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a kormányrendelet III. Fejezetben
említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken
való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. A kizáró okok igazolásának
ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi. Első körben az EEKD dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm.R.
szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. bírálat körében kerül sor. Ajánlatkérő felhívja a Kbt. 64. § (1)-(2)
bek. szerinti öntisztázás lehetőségére Ajánlattevők figyelmét.
KIVITELEZŐI NÉVJEGYZÉK Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, illetőleg a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján,
valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés alkalmazásával a kivitelezést végző gazdasági szereplőnek az az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők
névjegyzékében kell szerepelnie. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén ajánlattevő alkalmas a szerződés
teljesítésére, amennyiben a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban szerepel vagy a hivatkozott
mellékletben foglalt követelményeknek megfelel.
Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (EEKD alfa pont).
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem köteles dokumentumot
csatolni.
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén igazolás benyújtása szükséges a nyilvántartásban szereplés tényéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) REFERENCIA A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja
alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónap legjelentősebb beruházásainak ismertetése, amelyet a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint felhívásra referencia igazolás csatolása szükséges legalább az alábbi tartalommal: ● a teljesítés ideje
(kezdő és befejező időpontja),(év, hó, nap) ● a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye, ● a szerződés tárgya, ● a teljesítés helye, ● a
mennyiségi adatok megadása, ● a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A fenti adatokat olyan részletesen
kell ismertetni, hogy egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági feltételnek történő megfelelés. Amennyiben egy szervezet
referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyet projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt.
140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
321/2015. ( X.30.) Korm. rendelet 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra. M2) SZAKEMBER A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint igazolható azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket
be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt önéletrajza,
nyilatkozata, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre áll, valamint a releváns felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum
másolati példánya. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor ajánlattevő
nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog,
valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.
131. § (4) bekezdése alapján. Amennyiben a megajánlott szakember az ajánlattételkor az adott kamara nyilvántartásában - adott
jogosultság tekintetében - szerepel, abban az esetben is szükséges önéletrajz benyújtása, azonban ebben az esetben a releváns
szakmai tapasztalat részletes bemutatása nem szükséges, hanem a kamarai nyilvántartási szám és az ellenőrzés lefolytatásához pontos
url megadása szükséges vagy a kamarai határozat benyújtása, amelyből az élő jogosultság megállapítható. Ajánlatkérő ezúton hívja fel ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatban ajánlattevő csupán arról
köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (alfa pont). Amennyiben az Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)
bekezdés szerinti igazolásokat az ajánlattal együtt benyújtja, azt Ajánlatkérő csak abban az esetben vonja a bírálat körébe,
amennyiben az adott Ajánlattevőt hívná fel az igazolások benyújtására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) REFERENCIA Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban
legalább összesen 850 m2 épület homlokzati szigetelésére vonatkozó, az
előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a)
bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi
figyelembe. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-át megfelelően alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/
2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmassági követelmény vonatkozásában közös ajánlattevők
együttesen is megfelelhetnek. (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Az előírt referencia több szerződésből is teljesíthető.

M2) SZAKEMBER Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben be tud mutatni legalább 1 fő
okleveles építészmérnök és/vagy okleveles építőmérnök és/vagy építészmérnök és/vagy építőmérnök vagy ezzel egyenértékű a 266/
2013 (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet IV. Felelős műszaki vezető 1. rész 2. pont szerinti MV-É jogosultság vagy ezel egyenértékű jogosultség megszerzéséhez
szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakembert. Az alkalmassági követelmény vonatkozásában közös ajánlattevők közül
elegendő, ha egy megfelel. (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdéseiben
foglaltakra.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: szerződéses feltétele 36 hónap, vállalás szerint. Késedelmi kötbér: Az ÁFA
nélkül számított teljes ajánlati ár 0,5%-a minden késedelemmel érintett naptári napra, maximális összege nem lehet több, mint 30 naptári napi érték. Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér (Meghiúsulási kötbér): az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ajánlati ár 20%-a. Meghiúsulási
kötbér érvényesítése esetén annak összegéből az addig felmerült késedelmi kötbér összege levonásra kerül. Ajánlatkérő a kötbérek
tekintetében felhívja az Ajánlattevők figyelmét a Ptk. 6:186
.§(1),(3)bekezdésben foglaltakra. Teljesítési biztosíték: az
ÁFA nélkül számított ajánlati ár 3%, jótállási biztosíték: az ÁFA nélkül számított ajánlati ár 1%-a a Kbt. 134. § szerint.
5% előleg biztosíték nélkül, elszámolása a végszámlában, részszámla:25,50,75,100%-os készültség.
Támogatás intenzitás 100%, kifizetés pénzneme forint,
Finanszírozás módja: utófinanszírozás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) kell benyújtani az ott található rendszer által generált, továbbá Ajánlatkérő által közzétett űrlapok használatával.
A rendszer által generált űrlapok használata kötelező. Az Ajánlatkérő által word formátumban rendelkezésre bocsájtott űrlapok formailag módosíthatóak, azonban tartalmazniuk kell minden, az Ajánlatkérő által kért információt. Ezen űrlapokat kitöltve, cégszerűen aláírva pdf formátumban kell az ajánlat részeként csatolni. A benyújtandó dokumentumok listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
2. Ajánlattevő - a megfelelő ajánlattétel érdekében - a Kbt. 56. § alapján kiegészítő tájékoztatást kérhet az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az EKR rendszerben erre szolgáló „kommunikáció” funkción keresztül.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (4) bekezdésére tekintettel előírja, hogy az ajánlattevők tájékozódjanak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó́ kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. Az ajánlatkérő az eljárás során ellenőrzi, hogy az ajánlatban feltüntetett információk nem mondanak-e ellent a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti követelményeknek.
4. A teljesítési határidő a munkaterület átadástól számít.
5. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, és felhívja a figyelmet a Kbt. 71.§ (3) és (8) bekezdésében foglalt, nem hiánypótolható tényezőkre. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdését megfelelően alkalmazza. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt von be, köteles az arra vonatkozó Kbt. szerinti, az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban szereplő valamennyi releváns dokumentumot benyújtani. Ajánlatkérő a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre vonatkozóan újabb hiánypótlást nem rendel el, az ajánlatot a rendelkezésre álló információk, dokumentumok alapján bírálja el. Ajánlatkérő hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőnek tekinti azon gazdasági szereplőket, akikre vonatkozóan az ajánlat nem tartalmazott utalást, vagyis személyük nem volt megállapítható.
6. A felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései az irányadóak.
7. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak).
8. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
9. A teljes eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.
10. Helyszíni bejárás: 2020. január 16. 10:00 óra. Találkozás: megvalósítás helyszíne, főbejárat. A helyszíni bejáráson kérdéseket feltenni nem lehet, az kizárólag a helyszín megtekintésére szolgál.
11. Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontja szerinti két hónapja alatt 60 napot ért Ajánlatkérő.
12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdését alkalmazza.
13. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé ajánlattevők részére gazdasági társaság létrehozását.
14. FAKSZ: Kalapos Attila (00032), Bajnóczi Gabriella, (00054) 1535 Bp., Pf. 904. info@perfekt-tender.hu
folyt. VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI. 3. pont folytatása
15. Részajánlattétel kizárása: Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, mivel a kivitelezés során egy adott helyszínen, egy adott körülhatárolt helyrajzi számon, az egymásra épülő munkafolyamatok egymással szorosan összefüggenek, egységet képeznek, melynek részekre bontása nem lehetséges a műszaki (pld: felvonulási terület megközelíthetősége, a részmunkák különböző tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges munkaterületek nem válaszhatók el egymástól) adottságok miatt.
A rész ajánlattétel megadásának lehetősége gazdaságilag is ésszerűtlen lenne, nem biztosítaná a költséghatékonyságot, valamint a szerződéshez kapcsolódó további körülmények: szavatossági és garanciális jogok érvényesítése is aránytalan nehézséget okozna ajánlatkérőnek.
16. Ajánlatkérő a tartalékkeret intézményét nem alkamazza.
17. A számlák kifizetése: - a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(7) és (9) bekezdésben, - a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, alvállalkozó igénybevétele esetén a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A-B. §-a, - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-a szerint történik figyelemmel az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltakra.
18.Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 Ft (egymillió forint)
Az ajánlatkérő befizetési számlaszáma: 10045002-00299602-20000002
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték összegét ajánlattevő ajánlatkérő bankszámlájára „Ajánlati biztosíték -Verseghy park" megjelöléssel az előírt pénzösszeg befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel teljesítheti. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény érvényessége minimálisan az ajánlati kötöttség végét követő munkanap 24. óra. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (5)-(7) bekezdése szerint kerül visszafizetésre. Az ajánlati biztosítékot az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésre bocsátani. A befizetést, átutalást igazoló dokumentum (Ajánlatkérő nem várja el bank által kiállított igazolás benyújtását) másolati példányát, bankgarancia levél vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvényt ajánlattevő köteles az ajánlathoz csatolni.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. § (5) bekezdésében és 73. § (6) bekezdésében foglaltakra.
19. Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követő 14 napon belül a szerződéstervezetben foglaltak szerint ütemtervet köteles készíteni.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák