Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1885/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6791 Szeged, Öreghegy dűlő, hrsz.: 7610, 7666, 7648, 0493, 7529
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80770932
Postai cím: Széchenyi Tér 10.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Botka László
Telefon: +36 62564021
E-mail: kozbeszcsop@szeged.eu
Fax: +36 62564292
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szegedvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pitypang u,Öreghegy dűlő útrekonstrukció 2 részben
Hivatkozási szám: EKR000510372019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szeged, Öreghegy dűlő rekonstrukciója
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233220-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6791 Szeged, Öreghegy dűlő, hrsz.: 7610, 7666, 7648, 0493, 7529
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör – Szeged, Öreghegy dűlő rekonstrukciója – vonatkozásában:
• 7808,4 m2 mechanikailag stabilizált útpályaszerkezet építése,
• ebből bitumennel burkolt 5465,88 m2,
• burkolat nélküli mechanikailag stabilizált útpályaszerkezet építése 1750 m2,
• 687,3 fm szikkasztó árok építése.
A beruházás műszaki tartalmát képezi a fenti utcában végzendő burkolatrekonstrukció, aszfaltszőnyegezési munkák elvégzése, ehhez kapcsolódó szükséges közműszerelvények szintbehelyezése a közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16-1827240729

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18927 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Szeged, Öreghegy dűlő rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/09/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.norbi@gmail.com
Telefon: +36 303186577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76841529
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233220-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6791 Szeged, Öreghegy dűlő, hrsz.: 7610, 7666, 7648, 0493, 7529
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. részajánlati kör – Szeged, Öreghegy dűlő rekonstrukciója – vonatkozásában:
• 7808,4 m2 mechanikailag stabilizált útpályaszerkezet építése,
• ebből bitumennel burkolt 5465,88 m2,
• burkolat nélküli mechanikailag stabilizált útpályaszerkezet építése 1750 m2,
• 687,3 fm szikkasztó árok építése.
A beruházás műszaki tartalmát képezi a fenti utcában végzendő burkolatrekonstrukció, aszfaltszőnyegezési munkák elvégzése, ehhez kapcsolódó szükséges közműszerelvények szintbehelyezése a közbeszerzési dokumentációban és az 1. sz. szerződésmódosításban részletezettek szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 88367542
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26673437
Postai cím: Csöndes Utca 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: terhes.norbi@gmail.com
Telefon: +36 303186577
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/29 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
3.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó új székhelye 6728 Szeged, Dorozsmai út 35., mely Vállalkozó fenti adataiban átvezetésre került.
3.2. Felek rögzítik, hogy a 20 cm terítési vastagságú M56 kőzúzalék útalap helyett 20 cm terítési vastagságú darált/tört beton útalap, továbbá 5 cm terítési vastagságú FZKA 0/22 kőzúzalék kerül bedolgozásra.
3.3. Felek rögzítik, hogy az Öreghegy dűlő 0+750 és 1+100 szelvények közötti szakaszán az út nyomvonalában található oszlop Szolgáltató szerződött partnere által történő áthelyezését követően a földút zúzott köves stabilizációval történő kiépítésére kerül sor, továbbá a fenti szakaszt érintő kerítések és kapubejárók a közterületről áthelyezésre kerülnek.
3.4. A határidőre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés II. (A vállalkozó kötelezettségei) 2.2. pontjának második bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítés határideje: A Műszaki ellenőrnek az Öreghegy dűlő 0+750 és 1+100 szelvények közötti szakaszán, az út nyomvonalában található oszlop áthelyezésének megtörténtéről szóló értesítését követő 30 naptári nap.
3.5. A költségvetésre kihatással lévő módosításokra tekintettel a Vállalkozási szerződés V. (A szerződéses ár) 5.1. pontjának harmadik bekezdését Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
Alapszerződésben rögzített nettó vállalkozói díj: 76.841.529,-Ft
1. számú szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összege: 11.526.013,-Ft
Nettó vállalkozói díj összesen: 88.367.542,-Ft
3.6. Felek a Vállalkozási szerződés VI. (Fizetési feltételek) 6.3. pontjának második és harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják:
A Vállalkozó a munka Megrendelő helyszíni képviselője és a műszaki ellenőr által megállapított 50 %-os műszaki készültségénél és Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kiadását követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 50 %-ának megfelelő összegű részszámlázásra.
Vállalkozó 100 %-os műszaki készültségnél és a kivitelezési munkák szerződésszerű teljesítését követően jogosult az alapszerződésben rögzített nettó szerződéses ár 50 %-ának, valamint az 1. sz. szerződésmódosítás kapcsán az alapszerződésben rögzített vállalkozói díjon felül felmerült ellenszolgáltatás nettó összegének megfelelő összegben végszámlázásra az elfogadott teljesítés alapján.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó által előadott körülmények a szerződéskötést követően, egyik félnek sem felróhatóan és előre nem láthatóan következtek be, a módosítások nem változtatják meg a szerződés általános jellegét és illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76841529 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 88367542 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben