Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:1891/2020
CPV Kód:42400000-0
Ajánlatkérő:Magyar Állami Operaház
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnikai Kft.;Színpad- és Emelőgéptechnika Gyártó és Szolgáltató Kft.;Hidromatic Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Állami Operaház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58886216
Postai cím: Andrássy Út 22.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Dóra
Telefon: +36 18147196
E-mail: drkissdora@opera.hu
Fax: +36 13127070
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.opera.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Eiffel_Színpadtechnika
Hivatkozási szám: EKR000996082018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42400000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Eiffel_Színpadtechnika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42400000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma Színpadtechnológiai (színpadgépészeti) berendezéseinek tervezése, gyártása, kivitelezése.
Beszerzendő áruk és ellátandó feladatok:
Színpadi alsógépezet
Két részes zenekari árok mozgatás 1 készlet
Gyűrűs forgószínpad 1 készlet
Nézőtéri lelátó rendszer 1 készlet
Tribün székek lehajtható mechanizmussal 306 db
Mobil székek 103 db
Mobil áthidaló elemek fedéssel zenekari árok felett 1 készlet
Színpadi felsőgépészet
Világítási tartók mozgatása 6 db
Szinkron ponthúzók 33 db
Gépi díszlethúzók 20 darab
Világítási torony 2 készlet
Előfüggöny 1 db
Patkó horizont tartó mozgatás 1 db
Panoráma tartók 2 készlet
Felsőgépészet vezérlés 1 készlet
Szerelő járdák 2 készlet
Munkakarzat 2 készlet
Világítási híd 1 készlet
Zeneterem Opció
Fix akusztikai panelek 11 készlet
Oldaltakaró akusztikai függöny pályák 1 készlet
Háziszínpad Opció
Díszlethúzó 3db
Összeszerelő műhely Opció
Rácsos tartó 3 darab 20m-es áthidaló 60 m
A láncos emelők száma oldal mozgatással 6 db
Festőműterem Opció
Rácsos tartó 3 darab 20m-es áthidaló 60 m
A láncos emelők száma oldal mozgatással 6 db
Kisszínház Opció
Színpadpadló lerakás: 660m2
A közbeszerzés pontos tárgya, nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban (árazatlan kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
Ajánlattevőnek az árazatlan kereskedelmi ártáblázatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, gyártóját, továbbá azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható. Az árazatlan kereskedelmi ártáblázatban fel kell tüntetni a megajánlott termék kiszerelési egységét, ahol ez értelmezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 097 - 234390

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Eiffel_Színpadtechnika
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/05/08 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57319452
Postai cím: Gyömrői Út 104
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.karsa@boschrexroth.hu
Telefon: +36 703388241
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Színpad- és Emelőgéptechnika Gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80117045
Postai cím: Budapesti Út 128
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: barna.peter@szinpadtechnika.com
Telefon: +36 203265578
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hidromatic Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48734284
Postai cím: Hajnalka Utca 30.II.em.1.
Város: Budapes
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: jfarkas@hidromatic.hu
Telefon: +36 209520566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1059600000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása:
(ii) Az ajánlatadást követően az 1/B. mellékletben rögzítettek szerint a Szerződésben rögzített feladatok megváltoztatását eredményező olyan további áruk és szolgáltatások beszerzése vált szükségessé, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben és amelyek más ajánlattevőtől való beszerzése nem megvalósítható gazdasági és műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglevő berendezésekkel való együttműködés miatt. Ennek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása.
(iii) Fentiek - figyelembe véve az 1.4(i)-1.4(ii) pontban jelölt, a műszaki tartalom bővülésére irányuló munkák ellenértékét - a vételár módosítását tették szükségessé.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4.1 Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése a Módosítás 1.4(i) alpontjában meghatározott egyes, az 1/A. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a vételár módosulása tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy az 1./A. számú mellékletben részletezett változtatások, illetőleg ezekkel összefüggésben a vételár módosulása nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, illeszkedik az eredeti Szerződés jellegéhez, valamint az ellenérték változása nem haladja meg az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 10%-át.
4.2 A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének b) pontja a jelen Módosítás 1.4(ii) pontjában meghatározott egyes, az 1/B. számú mellékletben részletezett tartalmú módosítások, illetőleg ezekkel összefüggésben a vételár tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés új közbeszerzési eljárás nélkül módosítható, mivel az eredeti szerződő féltől olyan további áruk beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek a Szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen a Szerződéssel beszerzett, meglevő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt és az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával jár. Az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át. Az 1/B. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott munka Kbt. 141.§ (4) bek. b.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
4.3 A Felek megállapítják, hogy a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja a jelen Módosítás 1.5. pontjában meghatározott - és az 1/C. számú mellékletben részletezett - módosítások tekintetében megalapozza jelen Módosítást, tekintettel arra, hogy a Szerződés szerinti feladatok határidejének változását és a számlázási ütemezés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevő és az Eladó kellő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítások nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50%-át. Az 1/C. számú mellékletben meghatározott módosítások egyes tételei tekintetében a mellékletben indokolásra került az, hogy az adott módosítás a Kbt. 141.§ (4) bek. c.) pontjában foglalt konjunktív feltételeknek megfelel.
4.4 A jelen Módosítás 2.6 pontjában meghatározottak nem tekintendők lényeges módosításoknak, nem határoznak meg az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket, nem változtatják meg a Szerződés általános jellegét és illeszkednek a Szerződés jellegéhez, valamint nem változtatják meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a Vevő javára, így a szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (6) bekezdése alapján kerül sor és nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
A módosítás időpontja: 2019.12.19.
A módosítást az OPERA vagyonkezelő Kft., mint a Magyar Állami Operaház jogutódja kötötte a 2019. június 19. napján létrejött szerződésátruházási megállapodás alapján.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42400000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42400000-0
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1101 Budapest, X. kerület Kőbányai út 30.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyar Állami Operaház és Erkel Színház műhelyháza és próbacentruma Színpadtechnológiai (színpadgépészeti) berendezéseinek tervezése, gyártása, kivitelezése.
Beszerzendő áruk és ellátandó feladatok:
Színpadi alsógépezet
Két részes zenekari árok mozgatás 1 készlet
Gyűrűs forgószínpad 1 készlet
Nézőtéri lelátó rendszer 1 készlet
Tribün székek lehajtható mechanizmussal 306 db
Mobil székek 103 db
Mobil áthidaló elemek fedéssel zenekari árok felett 1 készlet
Színpadi felsőgépészet
Világítási tartók mozgatása 6 db
Szinkron ponthúzók 33 db
Gépi díszlethúzók 20 darab
Világítási torony 2 készlet
Előfüggöny 1 db
Patkó horizont tartó mozgatás 1 db
Panoráma tartók 2 készlet
Felsőgépészet vezérlés 1 készlet
Szerelő járdák 2 készlet
Munkakarzat 2 készlet
Világítási híd 1 készlet
Zeneterem Opció
Fix akusztikai panelek 11 készlet
Oldaltakaró akusztikai függöny pályák 1 készlet
Háziszínpad Opció
Díszlethúzó 3db
Összeszerelő műhely Opció
Rácsos tartó 3 darab 20m-es áthidaló 60 m
A láncos emelők száma oldal mozgatással 6 db
Festőműterem Opció
Rácsos tartó 3 darab 20m-es áthidaló 60 m
A láncos emelők száma oldal mozgatással 6 db
Kisszínház Opció
Színpadpadló lerakás: 660m2
A közbeszerzés pontos tárgya, nyertes ajánlattevő feladatai részletesen a közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében kerülnek meghatározásra.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a műszaki leírásban (árazatlan kereskedelmi ártáblázatban) meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
Az egyenértékű megoldás megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat, igazolás vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció, nyilatkozat. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja.
Ajánlattevőnek az árazatlan kereskedelmi ártáblázatban fel kell tüntetnie az általa kínált termék típusát, nevét, gyártóját, továbbá azon adatokat, amelyekből az egyenértékűség megállapítható. Az árazatlan kereskedelmi ártáblázatban fel kell tüntetni a megajánlott termék kiszerelési egységét, ahol ez értelmezhető.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/08 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1193908200
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Bosch Rexroth Hajtás- és Vezérléstechnikai Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57319452
Postai cím: Gyömrői Út 104
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail: veronika.karsa@boschrexroth.hu
Telefon: +36 703388241
Internetcím(ek): (URL) www.boschrexroth.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Színpad- és Emelőgéptechnika Gyártó és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80117045
Postai cím: Budapesti Út 128
Város: Veresegyház
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2112
Ország: Magyarország
E-mail: barna.peter@szinpadtechnika.com
Telefon: +36 203265578
Internetcím(ek): (URL) http://szinpadtechnika.com/
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hidromatic Ipari Berendezéseket Tervező és Elektronikai Berendezéseket Gyártó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48734284
Postai cím: Hajnalka Utca 30.II.em.1.
Város: Budapes
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: jfarkas@hidromatic.hu
Telefon: +36 209520566
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
2.1. A jelen módosítás aláírásával a Vevő megrendeli a Módosított Műszaki Tartalom szerinti munkák és Termékek szállítását. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 1. sz. melléklete helyébe a jelen módosítás 2. sz. melléklete lép.
2.2 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.3 pontját az alábbiak szerint módosítják:
A teljesítés határideje
- A Bírálati terv átadása Vevő részére legkésőbb a szerződés hatályba lépését követő 20 munkanapon belül (opciós tételek vonatkozásában is)
- Alap műszaki tartalom alsó- és felsőgépészet gyártási készre jelentése 2019. december 20.
- Alap műszaki tartalom sikeres átadás-átvétel: 2020. január 31.
- Módosított műszaki tartalom felső gépészet gyártási készre jelentése: 2020. április 2.
- Módosított műszaki tartalom sikeres átadás-átvétel: 2020. május 15.
2.3 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 3.7. pontjának utolsó mondata helyébe az alábbi mondat lép:
"Az egyes opciós feladatok teljesítésére Eladó a jelen szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott határidőben köteles."
2.4. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.1 pontját az alábbiak szerint módosítják:
"Eladót a szerződésszerű teljesítés esetén megilleti az átadott Termékek vételára, melynek összege mindösszesen nettó 1.193.908.200,- Ft + ÁFA, azaz nettó egymilliárd-egyszázkilencvenhárommillió-kilencszáznyolcezer-kettőszáz forint + ÁFA.
2.5. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 7.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:
"Vevő részszámlákat fogad be és csak a 3.3. pontban megadott mérföldkövekhez tartozó megrendelt mennyiség leszállítását követően, a mindkét fél által aláírt szállítólevél, valamint a kiállított teljesítési igazolás alapján teljesíti fizetési kötelezettségét az alábbiak szerint:
- 1. mérföldkő részszámla: Jóváhagyott Bírálati terv átadása Vevő részére: 20%
- 2. mérföldkő részszámla: Alap műszaki tartalom alsó- és felsőgépészet gyártási készre jelentése: 20%
- 3. mérföldkő részszámla: Alap műszaki tartalom sikeres átadás-átvétel: 40%
- 4. mérföldkő részszámla: Módosított műszaki tartalom felső gépészet gyártási készre jelentése: 10%
- 5. mérföldkő részszámla: Módosított műszaki tartalom sikeres átadás-átvétel: 10%
2.6. A Szerződés 11.3 pontja akként módosul, hogy a Vevő részről
(i) a Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartó Sós István (telefon: +36-70-704-3300; email: opera@ligetbudapest.hu)
(ii) a teljesítéssel kapcsolatos kérdésekben kijelölt kapcsolattartó Szabó Ádám (telefon: +36 70 514 3138, email: opera@ligetbudapest.hu).

3. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
3.1 A Szerződés 5.9 pontja alapján
(i) a Szerződésben rögzített ellenérték megnövekedésére tekintettel az Eladó köteles a Teljesítési Biztosítékot a jelen Módosítással megemelt díj 5%-ának megfelelő összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni,
(ii) a Szerződésben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbítására tekintettel az Eladó köteles a Teljesítési Biztosítékot kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az új teljesítési határidőnek megfelelő időpontig érvényes Teljesítési Biztosítékra kicserélni.
3.2 A Szerződés alapján az Eladót terhelő jótállási és szavatossági kötelezettségek a Módosított Műszaki Tartalom tekintetében is irányadóak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.4 A Szerződés teljesítése során a Szerződés szerint elvégzendő munkák műszaki tartalmának szerződésmódosítás útján történő kiegészítése, illetve módosítása vált szükségessé. A műszaki tartalom változtatás (a továbbiakban: „Módosított Műszaki Tartalom”) (A) egyrészt a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltaktól való eltérő műszaki megoldások alkalmazását, így a műszaki tartalom bővülését jelenti, (B) másrészt a Közbeszerzési Eljárás során keletkezett közbeszerzési dokumentációban foglaltakhoz képest új munkák beszerzését, és így a műszaki tartalom bővülését jelenti.
(i) A Szerződésben meghatározott műszaki tartalom bővítésére irányuló megrendelői változtatási igények eredményeképpen elvégzendő, az 1/A. mellékletben rögzített feladatok ismeretében szükségessé vált a Szerződés módosítása.
Folytatás a VI.3) További információk pontban!
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1059600000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1193908200 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben