Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1948/2020
CPV Kód:55510000-8
Ajánlatkérő:Kiskőrös Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TS GASTRO Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Kiskőrös Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK15489
Postai cím: Petőfi Sándor tér 1.
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Polereczki Csilla
Telefon: 78/311-122/207
E-mail: palyazati.ref@kiskoros.hu
Fax: 78/311-766
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiskoros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiskoros.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskőrös város közigazgatási területén
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskőrös város közigazgatási területén
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
ELLÁTANDÓ INTÉZMÉNY / NAPI ADAGSZÁMOK (DB):
Az alábbi intézményekben egyúttal tálalókonyha is található, ahol a tálalás történik, kivéve az 5.
tálalási helyszínt, ahol két intézmény tálalása egy helyszínen történik. Az iskolában, főzőkonyha
éttermében, és az Integrált Közoktatási Intézményben Vállalkozó, az Óvodákban, Bölcsődében,
Idősek Otthonában Megrendelő feladata az adagkiosztás, tálalás.
1. Bem József Általános Iskola (Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2)
• tízórai: 133 adag
• ebéd: 304 adag
• uzsonna: 133 adag
2. EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.
2.1 EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDE (6200 Kiskőrös, Árpád utca
6.)
• Reggeli: 36 adag
• tízórai: 36 adag
• ebéd: 36 adag
• uzsonna: 36 adag
2.2 EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA (6200 Kiskőrös,
Sárkány J. utca 13.)
• ebéd: 45 adag (hétfőtől - vasárnapig)
3. KISKŐRÖSI ÓVODÁK (6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.)
3.1 Batthyány Óvoda (6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.)
Az épület két szárnyból áll, s e két épületben külön-külön történik a tálalás.
3.1/a.: Óvoda 1. épület
• tízórai: 72 adag
• ebéd: 72 adag
• uzsonna: 72 adag
3.1/b.: Óvoda 2. épület
• tízórai: 36 adag
• ebéd: 36 adag
• uzsonna: 36 adag
3.2. Thököly Óvoda (6200 Kiskőrös, Thököly utca 15.)
• tízórai: 40 adag
• ebéd: 40 adag
• uzsonna: 40 adag
3.3. Erdőtelki Óvoda (6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.)
• tízórai: 22 adag
• ebéd: 22 adag
6
• uzsonna: 22 adag
3.4. Szűcsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Rákóczi utca 146.)
• tízórai: 56 adag
• ebéd: 56 adag
• uzsonna: 56 adag
3.5. Mohácsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Mohácsi utca 41.)
• tízórai: 53 adag
• ebéd: 53 adag
• uzsonna: 53 adag
4. Integrált Közoktatási Intézmény (6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.)
• tízórai: 72 adag
• ebéd: 72 adag
• tízórai: 72 adag
5. Középiskola és kollégium
5.1 Wattay Középiskola és Szakiskola (6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.)
• ebéd: 40 fő
5.2 Petőfi Sándor Kollégium (6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.)
• reggeli: 21 adag
• ebéd: 21 adag
• vacsora: 21 adag ( heti 2 alkalom meleg vacsora, többi napon hideg vacsora)
5.1 és 5.2 intézmények tálalási helyszíne: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 18. sz. alatti étteremben
A fent meghatározott várható napi mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges.
Az ételadagok elkészítésének helyszíne: az önkormányzat tulajdonában álló, Vállalkozó részére bérbeadásra kerülő 6200 Kiskőrös, Árpád utca 18. sz. alatti főzőkonyhában történik.
A nyertes Ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell.
A nyertes Ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa üzemeltetésre bérbevett - főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a meghatározott határidőig a teljesítési helyekre szállítani. Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások, szünidei étkeztetés kötelező biztosítása esetén) biztosítani kell!
A szállító edényzetet a nyertes Ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő a dokumentációban található eszközlista szerint meglévő eszközöket (ideértve a meglévő tálaló és étkészleteket is) a teljesítéshez rendelkezésre bocsátja. Az Integrált Közoktatási Intézmény tálalókonyhájának eszközeit nyertes Ajánlattevő biztosítja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek, ill. Ajánlatkérő által átadott bármilyen eszköz, felszerelési tárgy pótlását a nyertes Ajánlattevő biztosítja. Tálaló és étkészletek, szállítóedényzet mosogatása azon helyszíneken nyertes Ajánlattevő feladata, ahol a tálalást nyertes Ajánlattevő végzi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 044 - 080969

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: 1. Elnevezés: Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskőrös város közigazgatási területén
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/02/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TS GASTRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pesti út 65.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: HU
E-mail: titkarsag@tsgastro.hu
Telefon: +36 (1) 445 3288
Internetcím(ek): (URL) http://tsgastro.hu/
Fax: +36 (53) 999 285
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 374812000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020. január 28.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55510000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:55520000-1
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
ELLÁTANDÓ INTÉZMÉNY / NAPI ADAGSZÁMOK (DB):
Az alábbi intézményekben egyúttal tálalókonyha is található, ahol a tálalás történik, kivéve az 5.
tálalási helyszínt, ahol két intézmény tálalása egy helyszínen történik. Az iskolában, főzőkonyha
éttermében, és az Integrált Közoktatási Intézményben Vállalkozó, az Óvodákban, Bölcsődében,
Idősek Otthonában Megrendelő feladata az adagkiosztás, tálalás.
1. Bem József Általános Iskola (Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2)
• tízórai: 133 adag
• ebéd: 304 adag
• uzsonna: 133 adag
2. EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY (6200 Kiskőrös, Árpád utca 8.
2.1 EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDE (6200 Kiskőrös, Árpád utca
6.)
• Reggeli: 36 adag
• tízórai: 36 adag
• ebéd: 36 adag
• uzsonna: 36 adag
2.2 EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY IDŐSEK OTTHONA (6200 Kiskőrös,
Sárkány J. utca 13.)
• ebéd: 45 adag (hétfőtől - vasárnapig)
3. KISKŐRÖSI ÓVODÁK (6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.)
3.1 Batthyány Óvoda (6200 Kiskőrös, Batthyány utca 2.)
Az épület két szárnyból áll, s e két épületben külön-külön történik a tálalás.
3.1/a.: Óvoda 1. épület
• tízórai: 72 adag
• ebéd: 72 adag
• uzsonna: 72 adag
3.1/b.: Óvoda 2. épület
• tízórai: 36 adag
• ebéd: 36 adag
• uzsonna: 36 adag
3.2. Thököly Óvoda (6200 Kiskőrös, Thököly utca 15.)
• tízórai: 40 adag
• ebéd: 40 adag
• uzsonna: 40 adag
3.3. Erdőtelki Óvoda (6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.)
• tízórai: 22 adag
• ebéd: 22 adag
6
• uzsonna: 22 adag
3.4. Szűcsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Rákóczi utca 146.)
• tízórai: 56 adag
• ebéd: 56 adag
• uzsonna: 56 adag
3.5. Mohácsi Óvoda (6200 Kiskőrös, Mohácsi utca 41.)
• tízórai: 53 adag
• ebéd: 53 adag
• uzsonna: 53 adag
4. Integrált Közoktatási Intézmény (6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.)
• tízórai: 72 adag
• ebéd: 72 adag
• tízórai: 72 adag
5. Középiskola és kollégium
5.1 Wattay Középiskola és Szakiskola (6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.)
• ebéd: 40 fő
5.2 Petőfi Sándor Kollégium (6200 Kiskőrös, Árpád utca 18.)
• reggeli: 21 adag
• ebéd: 21 adag
• vacsora: 21 adag ( heti 2 alkalom meleg vacsora, többi napon hideg vacsora)
5.1 és 5.2 intézmények tálalási helyszíne: 6200 Kiskőrös, Árpád utca 18. sz. alatti étteremben
A fent meghatározott várható napi mennyiségektől + 20 % eltérés lehetséges.
Az ételadagok elkészítésének helyszíne: az önkormányzat tulajdonában álló, Vállalkozó részére bérbeadásra kerülő 6200 Kiskőrös, Árpád utca 18. sz. alatti főzőkonyhában történik.
A nyertes Ajánlattevő feladata: Általános étkeztetés, azzal, hogy glutén érzékeny, tejfehérje allergiás, tejcukor érzékeny, ill. egyéb speciális étkeztetést adott esetben biztosítani kell.
A nyertes Ajánlattevő a szerződés tárgyát képező ételadagokat a fent meghatározott - általa üzemeltetésre bérbevett - főzőkonyhában készíti el, majd az ételeket saját fuvareszközével, saját költségén köteles a meghatározott határidőig a teljesítési helyekre szállítani. Az intézményekben a mindenkor hatályos tanév időszakon kívül csökkentett kapacitású teljesítést (pl. szünetidőszaki foglalkozások, szünidei étkeztetés kötelező biztosítása esetén) biztosítani kell! A szállító edényzetet a nyertes Ajánlattevő biztosítja. Ajánlatkérő a dokumentációban található eszközlista szerint meglévő eszközöket (ideértve a meglévő tálaló és étkészleteket is) a teljesítéshez rendelkezésre bocsátja. Az Integrált Közoktatási Intézmény tálalókonyhájának eszközeit nyertes Ajánlattevő biztosítja. A teljesítési időszakban a tálaló és étkészletek, ill. Ajánlatkérő által átadott bármilyen eszköz, felszerelési tárgy pótlását a nyertes Ajánlattevő biztosítja. Tálaló és étkészletek, szállítóedényzet mosogatása azon helyszíneken nyertes Ajánlattevő feladata, ahol a tálalást nyertes Ajánlattevő végzi.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/07/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/20 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 374812000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: TS GASTRO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pesti út 65.
Város: Albertirsa
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: HU
E-mail: titkarsag@tsgastro.hu
Telefon: +36 (1) 445 3288
Internetcím(ek): (URL) http://tsgastro.hu/
Fax: +36 (53) 999 285
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS 1.NAPI ÁTLAGOS ADAGSZÁM (DB.)* 2.NYERSANYAG NORMA (NETTÓ HUF/ADAG) 3.ELŐÁLLÍTÁSI EGYSÉGÁR** NETTÓ ANYAGÁR
(NETTÓ HUF/ADAG) (HUF) /2+3/
Bölcsőde Reggeli 36 78,74 Ft 55,33 Ft 134 Ft
Tízórai 36 59,06 Ft 43,40 Ft 102 Ft
Ebéd 36 196,85 Ft 142,14 Ft 339 Ft
Uzsonna 36 59,06 Ft 42,31 Ft 101 Ft
Óvoda Tízórai 279 110,24 Ft 95,77 Ft 206 Ft
Ebéd 279 188,98 Ft 155,46 Ft 344 Ft
Uzsonna 279 74,80 Ft 62,54 Ft 137 Ft
Általános iskola
(alsó és felső tagozat) Tízórai 133 90,55 Ft 93,66 Ft 184 Ft
Ebéd 304 271,65 Ft 153,45 Ft 425 Ft
Uzsonna 133 90,55 Ft 62,05 Ft 153 Ft
Integrált Köz-oktatási Intézmény
(4-6 éves, 7-14 éves, 15-18 éves korosztály) Tízórai 72 153,54 Ft 133,13 Ft 287 Ft
Ebéd 72 255,91 Ft 223,69 Ft 480 Ft
Vacsora 72 102,36 Ft 89,48 Ft 192 Ft
Petőfi Sándor Kollégium Tízórai 21 173,23 Ft 169,03 Ft 342 Ft
Ebéd 21 350,39 Ft 336,31 Ft 687 Ft
Vacsora 21 173,23 Ft 169,03 Ft 342 Ft
Wattay Közép-iskola és Szak-iskola Ebéd 40 370,08 Ft 420,17 Ft
790 Ft
Kiskőrösi Idősek Otthona
(hétfőtől vasár-napig) Ebéd 45 452,76 Ft 336,40 Ft
789 Ft
*A napi átlagos adagszámtól +20% eltérés lehetséges.
** Az előállítási egységár nem tartalmazza a nyersanyag norma díjat.
A szünidei étkeztetés során biztosítandó ebéd nettó adagára: az általános iskolai ebéd szolgáltatásnál megadott nettó adagár +10%
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 2020. február 1. napján lép hatályba.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződés V. 21. pontja tartalmazza a vállalkozói egységárakat.
A Vállalkozó az elmúlt években bekövetkezett jelentős élelmiszer árváltozásokra, minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére tekintettel kérte az eredeti szerződés V.21. pontja szerinti vállalkozói egységárak 9%-kal való emelését.
A Felek a jelen szerződésmódosítás jogalapjaként a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontját jelölik meg.
A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontjában, Kbt. 141.§ (3) bekezdésében és a Kbt. 141. (5) bekezdésében, valamint az eredeti szerződés 51.és az 52. pontjaiban foglaltaknak.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 374812000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 374812000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben