Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:1965/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Békés Megyei Önkormányzat
Teljesítés helye:5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., Hrsz.: 230.;5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., Hrsz.: 230.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Békés Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43752603
Postai cím: Árpád Sor 18.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szkaliczkiné Horváth Edit
Telefon: +36 66441141
E-mail: horvath.edit@bekesmegye.hu
Fax: +36 66441122
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bekesmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Megyeháza energetikai korszerűsítés, akadálymentes
Hivatkozási szám: EKR000918512019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti ingatlanon lévő Megyeháza épületének energetikai felújítása és akadálymentesítése.
1. rész: Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti ingatlanon lévő Megyeháza épületének energetikai felújítása
- Az épületre 12 cm, 15 cm vastag homlokzati grafitos expandált plisztirolhab- és normán expandált polisztirolhab hőszigetelés kerül.
- A lábazatra 12 cm és 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés kerül.
- Az utcai homlokzatra 20 cm vastagságú belső oldali ásványi hőszigetelő lap kerül elhelyezésre.
- A pince falak szigetelése 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel és 12 cm belső oldali ásványi nyőszigetelő lap
elhelyezésével történik.
- A régebbi épület részen padlócsere történik, mely során elhelyezésre kerül 10 cm hőszigetelés, illetve új viszszigetelő réteg elhelyezése, falátvágással.
- Az összes homlokzati nyílászáró cseréje fa- és műanyag szerkezetes nyílászáróra (47 db).
- Az újabb épületrész magastetős épületrészein meglévő hőszigetelés cseréje 20+5 cm kőzetgyapot hőszigetelésre.
- A lapostetős szakaszon a meglévő tetőszerkezetre 25 cm lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés kerül elhelyezésre új csapadékvíz szigetelési réteggel.
- Tetőfedés, bádogozás: az új épületrészen található üveg fedés a meglévő cserépfedéssel megegyező cserép fedést kap. A meglévő fémlemez fedések új fémlemez fedést kapnak.
- Homlokzat burkolat: a tetőtéri fa burkolat elbontásra kerül, helyébe új korcolt fémlemez burkolat tervezett.
- Szigetelések: Hő és hangszitetelés: meglévő lapostetőn, meglévő magastetőn, külső homlokzaton, lábazaton, új padlószerkezetben.
- Vízszigetelés: új padlóban, lapostetőn.
- Bádogos munka elvégzése; - Külső és belső
felületképzések elkészítése;
- Meglévő fa homlokzati árnyékoló bontása, méretre készített lamellás árnyékoló felszerelése (18 db).
- Út és tereprendezési munkák elvégzése.
- Gépészet: fűtőtestek le- és visszaszerelése (festése) 7 db
- Elektromos munkák: Klíma áthelyezés, napelemes rendszer telepítése, üzembehelyezése, engedélyeztetése (62 db).
2. rész: Megyeháza épület akadálymentesítése:
- Utcai kapu min. 93 cm szélességűre történő kialakítása, járdajavítások elkészítése.
- 1 db információs tábla elhelyezése az
akadálymentes bejárat jelzésére.
- Az akadálymentes bejárat előtt szilárd, csúszásmentes, akadálymentes burklat elkészítése,
kaputelefon elhelyezése.
- 1 db akadálymentes parkoló elkészítése táblával, felfestéssel;
- Kültéri vezetősávok elkészítése vakok és
gyengénlátók részére;
- Járdák akadálymentesítése;
- Bejárati előlépcső jelölésének elkészítése. A lépcsőn 2 soros korlát elkészítése.
- Személyi emelő: a bejárati előteraszhoz az 50 cm-es magasság áthidalására, külső térben. Plató méret kétolali szembeni kialakítással min. 90x120 cm. Kezelőeszközök elhelyezése.
- Bejárat-szélfogó: az akadálymentes főbejáratnál mindkét oldalon 150x150 cm szabad terület kialakítása.
- Tapintható tájékoztató információs táblák elhelyezése;
- Vezetősáv kialakítása beltérben;
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása
- Csúszásmentes padlóburkolatok, kontrasztos falburkolatok kialakítása; - Veszélyt, tüzet jelző berendezés kiépítése;
- 1 db mobil indukciós készülék és 1 db fix indukciós készülék elhelyezése piktogram jelöléssel.
- 1 db Belső tapintható térkép elhelyezése a szélfogóban.
- 1 db külső infótábla elhelyezése a bejárat melletti falon.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 71782877 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Megyeháza energetikai korszerűsítés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak:09332000-5
45000000-7
45210000-2
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45421100-5
45443000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., Hrsz.: 230.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Békéscsaba, Árpád sor 18. szám alatti ingatlanon lévő Megyeháza épületének energetikai felújítása
- Az épületre 12 cm, 15 cm vastag homlokzati grafitos expandált plisztirolhab- és normán expandált polisztirolhab hőszigetelés kerül.
- A lábazatra 12 cm és 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés kerül.
- Az utcai homlokzatra 20 cm vastagságú belső oldali ásványi hőszigetelő lap kerül elhelyezésre.
- A pince falak szigetelése 15 cm extrudált polisztirolhab hőszigeteléssel és 12 cm belső oldali ásványi nyőszigetelő lap
elhelyezésével történik.
- A régebbi épület részen padlócsere történik, mely során elhelyezésre kerül 10 cm hőszigetelés, illetve új viszszigetelő réteg elhelyezése, falátvágással.
- Az összes homlokzati nyílászáró cseréje fa- és műanyag szerkezetes nyílászáróra (47 db).
- Az újabb épületrész magastetős épületrészein meglévő hőszigetelés cseréje 20+5 cm kőzetgyapot hőszigetelésre.
- A lapostetős szakaszon a meglévő tetőszerkezetre 25 cm lépésálló expandált polisztirolhab hőszigetelés kerül elhelyezésre új csapadékvíz szigetelési réteggel.
- Tetőfedés, bádogozás: az új épületrészen található üveg fedés a meglévő cserépfedéssel megegyező cserép fedést kap. A meglévő fémlemez fedések új fémlemez fedést kapnak.
- Homlokzat burkolat: a tetőtéri fa burkolat elbontásra kerül, helyébe új korcolt fémlemez burkolat tervezett.
- Szigetelések: Hő és hangszitetelés: meglévő lapostetőn, meglévő magastetőn, külső homlokzaton, lábazaton, új padlószerkezetben.
- Vízszigetelés: új padlóban, lapostetőn.
- Bádogos munka elvégzése; - Külső és belső
felületképzések elkészítése;
- Meglévő fa homlokzati árnyékoló bontása, méretre készített lamellás árnyékoló felszerelése (18 db).
- Út és tereprendezési munkák elvégzése.
- Gépészet: fűtőtestek le- és visszaszerelése (festése) 7 db
- Elektromos munkák: Klíma áthelyezés, napelemes rendszer telepítése, üzembehelyezése, engedélyeztetése (62 db).
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS2-2018-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdésének megfelelő feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is.

II.2.1)
Elnevezés: Megyeháza akadálymentesítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45223300-9
45341000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., Hrsz.: 230.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Megyeháza épület akadálymentesítése:
- Utcai kapu min. 93 cm szélességűre történő kialakítása, járdajavítások elkészítése.
- 1 db információs tábla elhelyezése az
akadálymentes bejárat jelzésére.
- Az akadálymentes bejárat előtt szilárd, csúszásmentes, akadálymentes burklat elkészítése,
kaputelefon elhelyezése.
- 1 db akadálymentes parkoló elkészítése táblával, felfestéssel;
- Kültéri vezetősávok elkészítése vakok és
gyengénlátók részére;
- Járdák akadálymentesítése;
- Bejárati előlépcső jelölésének elkészítése. A lépcsőn 2 soros korlát elkészítése.
- Személyi emelő: a bejárati előteraszhoz az 50 cm-es magasság áthidalására, külső térben. Plató méret kétolali szembeni kialakítással min. 90x120 cm. Kezelőeszközök elhelyezése.
- Bejárat-szélfogó: az akadálymentes főbejáratnál mindkét oldalon 150x150 cm szabad terület kialakítása.
- Tapintható tájékoztató információs táblák elhelyezése;
- Vezetősáv kialakítása beltérben;
- Akadálymentes vizesblokk kialakítása
- Csúszásmentes padlóburkolatok, kontrasztos falburkolatok kialakítása; - Veszélyt, tüzet jelző berendezés kiépítése;
- 1 db mobil indukciós készülék és 1 db fix indukciós készülék elhelyezése piktogram jelöléssel.
- 1 db Belső tapintható térkép elhelyezése a szélfogóban.
- 1 db külső infótábla elhelyezése a bejárat melletti falon.
Az építési munkák vonatkozásában a részletes mennyiségi és műszaki adatokat a dokumentáció részét képező műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az alkalmassági minimumkövetelmények M1. pontban megjelölt szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatot meghaladó szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 20
2 A kötelezően előírt 36 hónapon felül vállalt többletjótállás időtartama (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BS2-2018-00002
II.2.9) További információ:
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdésének megfelelő feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Megyeháza energetikai korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26354501
Postai cím: Csabai Út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
E-mail: info@epcenter.hu
Telefon: +36 66389135
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66389135
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854204
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38584104
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 71782877
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetői feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26354501
Postai cím: Csabai Út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854204

Hivatalos név: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72436435
Postai cím: Dózsa György Utca 3
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12739545204

Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Megyeháza akadálymentesítés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26354501
Postai cím: Csabai Út 41.
Város: Kondoros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5553
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10624854204

Hivatalos név: Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72436435
Postai cím: Dózsa György Utca 3
Város: Békés
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5630
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12739545204

Hivatalos név: Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84352165
Postai cím: Irányi Utca 2. I. em. 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13089393204

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges