Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2014/2020
CPV Kód:72315000-6
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Adathálózati szolgáltatás KE-22/2019
Hivatkozási szám: EKR000856502019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Adathálózati szolgáltatás KE-22/2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Vízművek Zrt. székhelye és telephelyei a műszaki leírásban foglaltak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Adathálózati szolgáltatás biztosítása, üzemeltetése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére.
A közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő költséghatékony adathálózati szolgáltató kiválasztása, amely zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, Ajánlatkérő telephelyeit összekötő adathálózat üzemeltetését a műszaki leírásban foglalt paraméterekkel.
Ajánlatkérő teljes adathálózatát szimmetrikus bérelt vonali, nem internet alapú IPVPN, valamint szimmetrikus bérelt vonali, és aszimmetrikus ADSL internet, valamint sötétszál szolgáltatások képzik. A hálózat központi beállításait az Ajánlatkérő műszaki leírásban foglalt igényei szerint Ajánlattevő végzi, a végponti routerek azonban Ajánlatkérő tulajdonában vannak, azokat Ajánlatkérő biztosítja és üzemelteti.
Igényelt szolgáltatások:
- Sötét szál,
- MPLS IPVPN,
- ADSL internet,
- Bérelt vonali internet szolgáltatások,
- Domain név szolgáltatás.
Az adathálózati szolgáltatásokat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül teljes körűen kell biztosítani folyamatosan a keretszerződés teljes időtartama alatt.
Ajánlatkérő az alábbi szolgáltatásokat eseti jelleggel, a keretszerződés időtartama alatt Ajánlatkérő által kiadott egyedi megrendelésben részletezettek szerint, a nyertes ajánlattevő által adott egységárak alapján kívánja igénybe venni:
a. IT biztonsági szolgáltatás.
b. Mérnöki tanácsadás – LAN, WAN hálózati eszközök.
c. Alközponti rendszerek szállítása, üzemeltetése, Call Center szállítása, üzemeltetése.
d. Szerverek szállítása és üzemeltetése egyedileg összeállított konfiguráció alapján.
e. Projekt menedzsment biztosítása.
További részletezés a műszaki leírásban a közbeszerzési dokumentumok részeként!
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel:
A részekre bontás nem lehetséges, mert az adathálózati szolgáltatás (MPLS szolgáltatás) nem megosztható.
Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 135 000 000 Ft keretösszegben, melytől Ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet, azaz legfeljebb nettó 175 500 000 Ft összegben kerül sor szolgáltatások igénybevételére a szerződés keretében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és a folyamatos szolgáltatások valamint az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha a folyamatos szolgáltatások az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és a folyamatos szolgáltatások, valamint az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 218 - 535682

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adathálózati szolgáltatás KE-22/2019
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 175500000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás dátuma: 2020. január 16.
A hirdetmény VII.2.2. pontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében, technikai okok miatt került kitöltésre. A válasz nemleges mindkét kérdésre. Tárgyi eljárásban nem releváns.
A hirdetmény VII.2.3. pontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében, technikai okok miatt került kitöltésre. A módosítás nem irányult áremelkedésre. Tárgyi eljárásban nem releváns.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72315000-6
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: A Fővárosi Vízművek Zrt. székhelye és telephelyei a műszaki leírásban foglaltak szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adathálózati szolgáltatás biztosítása, üzemeltetése a Fővárosi Vízművek Zrt. részére.
A közbeszerzési eljárás célja Ajánlatkérő elvárásainak megfelelő költséghatékony adathálózati szolgáltató kiválasztása, amely zökkenőmentesen biztosítja Ajánlatkérő számára a működéséhez szükséges, Ajánlatkérő telephelyeit összekötő adathálózat üzemeltetését a műszaki leírásban foglalt paraméterekkel.
Ajánlatkérő teljes adathálózatát szimmetrikus bérelt vonali, nem internet alapú IPVPN, valamint szimmetrikus bérelt vonali, és aszimmetrikus ADSL internet, valamint sötétszál szolgáltatások képzik. A hálózat központi beállításait az Ajánlatkérő műszaki leírásban foglalt igényei szerint Ajánlattevő végzi, a végponti routerek azonban Ajánlatkérő tulajdonában vannak, azokat Ajánlatkérő biztosítja és üzemelteti.
Igényelt szolgáltatások:
- Sötét szál,
- MPLS IPVPN,
- ADSL internet,
- Bérelt vonali internet szolgáltatások,
- Domain név szolgáltatás.
Az adathálózati szolgáltatásokat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül teljes körűen kell biztosítani folyamatosan a keretszerződés teljes időtartama alatt.
Ajánlatkérő az alábbi szolgáltatásokat eseti jelleggel, a keretszerződés időtartama alatt Ajánlatkérő által kiadott egyedi megrendelésben részletezettek szerint, a nyertes ajánlattevő által adott egységárak alapján kívánja igénybe venni:
a. IT biztonsági szolgáltatás.
b. Mérnöki tanácsadás – LAN, WAN hálózati eszközök.
c. Alközponti rendszerek szállítása, üzemeltetése, Call Center szállítása, üzemeltetése.
d. Szerverek szállítása és üzemeltetése egyedileg összeállított konfiguráció alapján.
e. Projekt menedzsment biztosítása.
További részletezés a műszaki leírásban a közbeszerzési dokumentumok részeként!
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja, az alábbi indokokra tekintettel:
A részekre bontás nem lehetséges, mert az adathálózati szolgáltatás (MPLS szolgáltatás) nem megosztható.
Ajánlatkérő a keretszerződést 36 hónap határozott időre köti, nettó 135 000 000 Ft keretösszegben, melytől Ajánlatkérő + 30 %-kal eltérhet, azaz legfeljebb nettó 175 500 000 Ft összegben kerül sor szolgáltatások igénybevételére a szerződés keretében.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a keretszerződés megszűnik, ha a keretszerződésben rögzített időtartam eltelt, és a folyamatos szolgáltatások valamint az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült, vagy ha a folyamatos szolgáltatások az egyedi megrendelések összértéke eléri a teljes nettó keretösszeget és a folyamatos szolgáltatások, valamint az utolsó egyedi megrendelés teljesítése és ellenszolgáltatása teljesült.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 175500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89991624
Postai cím: Edison Utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: projektiroda@invitech.hu
Telefon: +36 18883888
Internetcím(ek): (URL) www.invitech.hu
Fax: +36 18011501
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A módosítás indoka:
Az 1114 Budapest, Barázda utca 20-30. szám alatti ügyfélszolgálati fiókirodában az ügyfélszolgálati tevékenységet Megrendelő megszüntette a Szerződés 2. számú mellékletét képező Műszaki dokumentáció 4. pontjában foglaltaknak megfelelően. Erre figyelemmel az 1114 Budapest, Barázda utca 20-30. címre vonatkozó ADSL internet szolgáltatást a továbbiakban a Megrendelő nem veszi igénybe. A Szerződés 1. sz. mellékletét képező ártáblázatnak az erre a címre vonatkozó sora hatályát veszti, és az abban meghatározott nettó 15.000,- HUF/hó díjat a továbbiakban Megrendelő nem fizeti meg Vállalkozó részére.
Fentiekre tekintettel a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdése alapján módosításra került a Szerződés.
A Kbt. 141. § (2) bekezdése rögzíti, hogy „A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem
a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;
b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;
valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”
A Kbt. 141. § (6) bekezdése szerint: „A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerződés módosítása lényeges, ha az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha
a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre terjeszti ki.
Jelen szerződésmódosítás az ellenérték csökkenésére tekintettel megfelel a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek.
Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján továbbá nem lényeges, figyelemmel arra, hogy Megrendelő már a Szerződést megelőző közbeszerzési eljárásban a műszaki dokumentáció 4. pontjában előre rögzítette a végpontok megszüntetésére vonatkozó rendelkezést, azaz ez a feltétel ismert volt az ajánlatadáskor. Továbbá a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a Vállalkozó javára nem változtatja meg, tekintettel arra, hogy az adott címre vonatkozóan a szolgáltatás megszüntetés ellenérték csökkenést von maga után. A szerződésmódosítás továbbá a Szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettséghez képest nem terjed ki új elemre. Így jelen szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdésében foglaltaknak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A hirdetmény VII.2.2. pontja csak a hirdetmény feladhatósága érdekében, technikai okok miatt került kitöltésre. A válasz nemleges mindkét kérdésre. Tárgyi eljárásban nem releváns.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 175500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 175500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben