Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2020/2020
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Tatabányai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55858515
Postai cím: Győri Út 29.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ringert Csaba
Telefon: +36 305921573
E-mail: csaba.ringert@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/tatabanya
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030342020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000030342020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vaszary János Ált.Isk.infrastrukturális fejlsztés
Hivatkozási szám: EKR000030342020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében; Vaszary János Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése-EFOP-4.1.2-17-2017-00083”
Vaszary János Ált.Isk.műemléki épület (műemléki törzsszám: 2389 [6457]; MJT 10276 [6387]; MK 2426 [28059]; MK 2428 [28062]; MK 2453 [28143] ) iskolaépület bővítés, és egy részének részleges felújítása:
Meglévő nettó hasznos alapterület: 5702,8 m2, meglévő br. hasznos alapterület 6823 m2, a tervezett (felújítást és bővítést követően) nettó hasznos alapterület: 6544,04 m2, tervezett br.hasznos alapterület 8162 m2.
Felújításra kerülő (meglévő) iskolaudvar alapterülete: 1800 m2.
Felújításra kerülő (meglévő) sportudvar alapterülete: 612 m2.
Alapmennyiség:
- A épület felújítása és átalakítása.
- B épület tetőtér beépítése (új csoport termek), átalakítása és felújít.
- C épület felújít, kivétel: pinceszint öltözőblokk felújítása építőmesteri munka
- Sportudvar fejlesztése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Köznevelési int. infrastrukturális fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45110000-1
45210000-2
45261400-8
45262700-8
45310000-3
45350000-5
45410000-4
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.1.4) folyt:
Opciók (sorrendiség nélkül):
- C épület pinceszint öltözőblokk felújítása építőmesteri munkák.
- D jelű, új féltornaterem építése.
- Iskolaudvar fejlesztése.
Ajánlatkérő fenntartja az opciós elemek sorrendiség nélküli lehívhatóságának jogát!
Az építési munkák az alábbi tevékenységekből, illetve mennyiségekből állnak:
Alapmennyiségek
A épület Építészet
Irtás, föld- és sziklamunka 14,00 m3
Betonbontás 21,00 m3
Helyszíni beton és vasbeton munkák 14,00 m3
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése PA-10 12,00 db
Falbontás 50,00 m2
Falazás és egyéb kőműves munkák 15,00 m2
Vakolás és rabicolás 260,00 m2
Hideg- és melegburkolatok bontása 194,00 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 233,00 m3
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 5,00 db
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése 4,00 db
Felületképzés 6 818,51 m2
Szigetelés 171,51 m2
A épület Épületgépészet - Víz csatorna
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 143,00 m
Épületgépészeti csővezeték szerelése 325,00 m
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 77,00 db

B épület Építészet
Zsaluzás 522,00 m2
Állványozás 318,60 m2
Irtás, föld- és sziklamunka 258,00 m3
Síkalapozás 39,05 m3
Beton bontás 200,00 m3
Helyszíni beton és vasbeton munkák 154,15 m3
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése PA-10 42,00 db
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése PA-12 3,00 db
Falbontás 121,00 m3
Falazás és egyéb kőműves munkák 855,00 m2
Fa Tetőszerkezet bontása 2 143,27 m2
Ácsmunka 2 002,77 m2
Vakolás és rabicolás 2 625,80 m2
Szárazépítés 776,61 m2
Tetőfedés bontása 2 206,27 m2
Tetőfedés 2 192,56 m2
Hideg- és melegburkolatok bontása 1 254,56 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 2 120,00 m2
Bádogozás 1 041,71 m
Fa- és műanyag szerkezet bontása 489,96 m2
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 90,00 m
Fa- és műanyag nyílászáró szerkezet 115,00 db
Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése 8,00 db
Felületképzés 8 537,41 m2
Szigetelés 6 365,80 m2
Útalap építés 12,75 m3
Kőburkolat készítése 183,23 m3

B épület Épületgépészet - Víz csatorna
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése 378,00 m
Épületgépészeti csővezeték szerelése 709,00 m
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 112,00 db

C épület Építészet
Zsaluzás és állványozás 528,50 m2
Irtás, föld és sziklamunka 84,00 m3
Vakolat bontás 70,00 m2
Vakolás és rabicolás 70,00 m2
Hideg- és melegburkolatok bontása 753,00 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 846,59 m3
Fa- és műanyag szerkezet bontása 60,40 m2
Fa- és műanyag nyílászáró szerkezet 49,00 db
Felületképzés 1 668,59 m2
Szigetelés 10,82 m2

A részletes műszaki leírást, és egyéb követelményeket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.2.5.) pont Ajánlati ár bontása:
Ajánlati ár (alapmennyiségre) és (nettó HUF-ban kifejezve) súlyszám:65
Ajánlati ár (költségvetésben szereplő opciós mennyiség szerint (nettó HUF-ban kifejezve) súlyszám: 5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M.2.1) Szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min.értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hó 5
2 M.2.2) Szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min.értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 48 hó 5
3 M.2.3) Szakember többlet szakmai tapasztalata (szakterületnek megfelelő építőipari kivitelezésben szerzett) (egész hónapokban kifejezve az ajánlati elem min.értéke 0 hónap,legkedvezőbb szintje 48 hó 5
4 A kötelező időtartamon (min. 36 hó) felül vállalt többlet-jótállás mértéke (max.további 24 hó) tekintetében: (hónapban történő megajánlás,min 0- max:24 hó) – a 24 hó feletti megajánlás is 10pontot kap 5
5 Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalás( vállalja szilárd vagy legalább zúzott kő burkolatú kültéri felvonulási terület kial., ill.igénybevételét) ) (igen vagy nem) 2
6 Járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt talajon az adott munkater.felvon-i területén az esetleges azonnal kárment. alk. környezetben történik,vagy kiépített üzemanyagtöltő állomáson 2
7 Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban) (igen/nem) 2
8 A munkaterületen nyertes ajánlattevő ill. alvállalkozó által termelt kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása) ( igen/nem) 2
9 Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását) (igen/nem) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Alapmennyiség:
- A épület felújítása és átalakítása.
- B épület tetőtér beépítése (új csoport termek), átalakítása és felújítása.
- C épület felújítása, kivétel: pinceszint öltözőblokk felújítása építőmesteri munkák.
- Sportudvar fejlesztése.
Opciók (sorrendiség nélkül):
- C épület pinceszint öltözőblokk felújítása építőmesteri munkák.
- D jelű, új féltornaterem építése.
- Iskolaudvar fejlesztése.
Opciókra vonatkozó információ: Az opció lehívása a szerződés teljes időtartama alatt lehetséges és abban az esetben történik meg, ha a forrás az opciók tekintetében az ajánlatkérő rendelkezésére áll a szerződés teljesítési időpontját megelőző legalább 1 hónappal megelőzően és ebben az esetben a teljesítési határidő a szerződés szerinti véghatáridővel megegyezik.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00083
II.2.14) További információ:
AK helyszíni bejárást tart 2020. február 12-én 13:00 órakor. A találkozó helyszíne: 2890 Tata, Országgyűlés tér 4.
A teljesítés határideje a munkaterület átadásától számított 12 hónap. AK vállalja, hogy a munkaterületet a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül átadja nyertes AT-nek. Előtelj. megengedett.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT) (közös AT), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
AK(továbbiakban:AK) kizárja az eljárásból azon AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Kizáró okok igazolási módja:
AT(közös AT), adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dok. (továbbiakban EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.
ATgazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek.szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot. (Kbt. 67. § (1) bek., KR 1. § és 3. §),
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében azalkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,
Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Továbbá az ATnyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bek.).
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a KR 8., 10., 12-14. és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az ATországában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ATnyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bek.
Nyilvántartásban való szereplés követelménye:
A Kbt. 65. § (1) c) pontja tekintetében: az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdaságiszereplők (ajánlattevő, alvállalkozó) vonatkozásában AKelőírja, hogy az ajánlatban megnevezett építőipari kivitelezési tevékenységet végző szervezeteknek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szerepelnie kell, illetve a nem Mor-on letelepedett gazdasági szereplőkesetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie (feltéve, hogy a letelepedés szerinti (feltéve, hogy a letelepedés szerintiország joga azt előírja).
Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:AK ellenőrzi
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A P1) és P2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdéseire.
Az alábbiakban ismertetett P1) és P2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmasságikövetelményeknek való megfelelést:
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a KR 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ott vezetett valamennyi pénzforgalmi számláról szóló nyilatkozata - attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal: számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafele számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorbaállítás előfordult-e.
AK sorbaállítás alatt a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában rögzített fogalmat érti.
AK P/1. pontja szerinti alkalmassági követelmény esetében a megszűnt számlák vonatkozásában nem írja elő a nyilatkozat benyújtását.
P2) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a KR 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – cégszerűen aláírt, az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladásától visszafelé számított, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) – áfa nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte megtevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
A P2) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 19. § (7) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1.) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok alapján, bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban 30 napot meghaladó fizetési sorbaállítás fordult elő.
P2.) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából ( új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása) származó nettó árbevétele a felhívás feladásától visszafelé számított nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 500 millió Ft-ot

VI.3.pont folytatása:
18.) Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti. Az ajánlati biztosíték összege: 9.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az 10036004-00336561-30005204 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosítékteljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről egyszerű másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazolódokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell.
19.) A pályázati forrás kieg-re való figyelemmel jelen közbeszt, a Kbt.53.§ (6) bek. alapján feltételesként kerül megindításra, mert a fedezet nem áll rend-re teljes mértékben a becsült ért-hez viszonyítva.
20.) FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lsz:00094(1016 Bp.,Naphegy u.41.2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu)
21) Az ajánlati ár alátámasztására az Ajánlattevő által beárazott költségvetés szolgál, mely tartalmazza az alap és opciós mennyiségeket is és a beárazott költségvetés a szerződés mellékletét fogja képezni. A szerződés átalányként kerül megkötésre.

III.2.2.) pont folytatása:
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján befogadja az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Kötbér meghatározása szerződéstervezetben. Késedelmi kötbér: nettó vállalkozói díj 0,5 %-a. A kötbér maximuma a nettó vállalkozói díj 10%-a lehet. Meghiúsulási kötbér: nettó vállalkozói díj 20 %-a. Jólteljesítési biztosíték: nettó vállalkozói díj 5%-a. A hibás teljesítés esetére meghatározott kötbér valamennyi környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalás esetén „nettó vállalkozói díj 0,5%/alk".
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Korm. rendelet 32/A. §-ában foglalt rendelkezések irányadók. Ajánlatkérő a kifizetés során a Korm. rendelet 32/B. §-ában foglaltakat alkalmazza.
Az ellenszolgáltatás megfizetése körében a Korm. rendelet 30.§ és 31.§ -ban foglaltakra is figyelemmel kell lenni. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az M1) és M2) alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltak szerint. Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8) bekezdéseire.
Az alábbiakban ismertetett M1) és M2) alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § (1) bekezdésére, valamint a 3. §-ára.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmasságikövetelményeknek való megfelelést:
M.1. Ajánlattevő a KR 21. § (2a) bekezdés a) pontja alapján, a Rendelet 22.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 5 éven (60 hónapon) belül teljesített, de legfeljebb 8 éven (96 hónapon) belül megkezdett, közbeszerzés tárgya („új épület építése és/vagy meglévő épület bővítése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása”) szerinti építési beruházások ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, az építési beruházás tárgyának pontos megjelölését), a teljesítés helyét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, továbbá meg kell jelölni a kapcsolattartót és annak elérhetőségét.

M.2. Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a KR 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján ismertetni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek a megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését. Egy szakemberrel több pozíció is igazolható, amennyiben a szakember megfelel minden követelménynek.
Ajánlatkérő erre vonatkozó, a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján továbbá csatolni kell
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
o a szakember neve, címe,
o szakmai gyakorlat ismertetése (év/hónap pontossággal),
o az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat ismertetése (év/hónap pontossággal),
o annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő szakembere, alvállalkozó szervezet szakembere) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
o a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Ha a felsőfokú végzettség a Kbt. 69. § (11) bek.-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás és nyilvántartási szám megjelölése szükséges. Ha nem szerepel Kbt. 69. § (11) bek. nyilvántartásban, vagy nem elérhető, akkor a végzettséget igazoló dokumentum benyújtása szükséges.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha
M.1. nem mutat be az ajánlatában az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 5 (öt) évben (60 hónapban) szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónapon belül) megkezdett, meglévő műemléki épület bővítésére és/vagy felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó referenciát, - ahol a referenciával érintett épület bruttó alapterülete elérte, vagy meghaladta a 4000 m2-t – és a valamennyi szakágat tartalmazó (építész, gépész, villamos) munkarész teljesítése megvalósult.
Ajánlatkérő elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
M.2. Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be ajánlatában legalább az alábbi, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket:
M2.1. Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 4 pontja „Építési szakterület műemléki részszakterülete” MV-É-M kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2.2. Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építménygépészeti szakterület”
MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
M2.3. Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5 pontja „Építményvillamossági szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik.
etői jogosultsággSzakirányú gyakorlati időnek AK a szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő, a Korm. rendelet 11. § szerinti gyakorlatot fogadja el. A szakembernek a Kormány rendeletben meghatározott egyetemi végzettség esetén legalább 36 hónapos, főiskolai végzettség esetén 48 hónapos szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie a megkövetelt szakterületen. Ajánlatkérő a Korm. szerinti gyakorlati idő alátámasztására a szakember önéletrajzában megjelölt foglalkoztatóknál eltöltött szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő jogviszonyokat és/vagy tényleges projektekben való szakmagyakorlási tevékenységi szakterületnek megfelelő részvételt fogadja el, azzal, hogy a párhuzamos gyakorlati időket egyszer veszi figyelembe. AK a fentiekben előírtakkal egyenértékű jogosultságokat, végzettségeket és gyakorlatokat is elfogadja. Egy szakemberrel több pozíció is igazolható, amennyiben a szakember megfelel minden követelménynek.
Egy szakember több pozícióra jelölhető, azonban a tapasztalati hónapok tekintetében az egyes projektek szerinti időszakok között az átfedés nem megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Az elszámolható költségek fedezete 100 %-ban az EFOP-4.1.2-17-2017-00083 sz. pály. tám.-ból biztosított, utófinanszírozás
Benyújtható számlák: 5 db rész- és 1 db végszámla, nettó vállalkozói díj 25-15-15-15-15-15 %-ról, a kivitelezés 25-40-55-70-85-100%-os készültségeknél. Ajánlatkérő a vállalkozói átutalással díjat fizeti meg a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk.-ban (6:155.§) meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizeti a nyertes ajánlattevőnek.
A Kbt. 135.§ (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő biztosítja a teljes nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét. Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra. Az előleg fizetését Ajánlatkérő nem teszi függővé biztosíték nyújtásától.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban folyt.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a ill. a Kbt. 68.§-a azirányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10 pont Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül. 1. részsz.:fordított arányosítás, 2 és 3. részsz. egyenes arányosítás, 3-4. réssz: pontkiosztás, Részl. módsz. a dok.-ban
2.) AK a KR 30. §(4) alapján a gazdasági és pü-i, ill a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és
igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
3.) Kbt. 35.§(8) alapján AK nem teszi lehetővé gazd szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerz teljesítése érdekében.
4.) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás benyújt. lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10)szerint bizt.
5.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg,vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
6.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
7.) ATnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) szerinti nyíl-okat.
8.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bekezdése tekintetében.
9.) Az ajánlatnak tart kell ATnek a Kbt. 66.§ (2)szerinti nyil-át a felhívás feltételeire,a szerz megkötésére és teljesítésére, ill a kért ellenszolg-ra vonatkozóan eredeti, aláírt példányban.
10.) Aláírás igazolása: Az ajánlathoz csatolni kell az AT, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazd szereplő cégjegyzésre jogosult, nyíl-ot, dok-ot aláíró képviselő aláírási címpéldányát/a 2006.évi V. tv 9. §(1) szerinti aláírás mintáját. Ha az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által
meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tart kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
11.) ATnek rend kell a szerz.kötés időpontjában legalább 35 millió HUF/kár és 240 millió HUF/év értékű teljes körű szakmai (építés és szerelésbiztosítás) felelősségbiztosítással.
12.) A szerz.tervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134.§ (4)szerinti határidőre tört rend-re bocsátásáról az ATnek a Kbt.134.§(5) alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell.
13.) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.
14.) Formai infók a KB dok. útmutatójában.
15.) Kbt. 66. § (5) alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tart, amely feltünteti a Kbt. 68. §(4)szerinti összes adatot.
16.) AK jelen elj-ban a 424/2017(XII.19.) Kr. (EKRr) rendelkezései alapján jár el. Az ajánlatokat kizárólag az EKR-en keresztül lehet benyújtani. Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat, ha nem áll rend-re elektronikus űrlap, pdf formátumú fájlban kell beadni.Az EKR űrlapjain felül benyújtandó igazolásokat/nyíl-ot a gazd szereplő aláírásra jogosult/általa meghatalmazott személynek cégszerűen alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén. AK felhívja a figyelmet az EKRr alábbi rend-eire:,11.§ (2)-(3),(7)bek,.
17.) A részajánlat-tétel kizárásának indoka: A közbeszerzés tárgya egy műszaki egységet képező létesítmény megvalósítására irányul, ahol egy ingatlanon belül egy építési engedély alapján történik a megvalósítás, ezért a részekre bontás műszaki és jogi okokból sem lehetséges. Kiemelendő továbbá, hogy a szerződés tárgyát képező feladatok szakmailag egymásra épülő egészet alkotnak, így az egyértelmű felelősségvállalást csak egészben történő ajánlattétellel és teljesítéssel lehet biztosítani.
Folytatás: III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák