Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/27
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.07.
Iktatószám:2021/2020
CPV Kód:44612000-3
Ajánlatkérő:MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MAHART Magyar Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51057475
Postai cím: Weiss Manfréd Út 5-7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sztilkovics Szávó
Telefon: +36 12783505
E-mail: sztilkovics.szavo@mahart.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.mahart.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.mahart.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001321472019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Fix LNG – CNG töltőlétesítmény beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612000-3
További tárgyak:35100000-5
42120000-6
44162000-3
45223800-4
45231110-9
45232000-2
45233127-5
45312000-7
45312100-8
45312310-3
45316000-5
45317000-2
45343200-5
45350000-5
51210000-7
51220000-0
51500000-7
51800000-0
51900000-1
71300000-1
79632000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Parti tároló és töltőállomás: Budapest, XXI. ker. belter. 210023,210034/1,210034/2 hrsz
Úszó terminál: Duna MAHART Szabadkikötő területén,1640fkm balparti Duna-ágon Bp. XXI. ker. belter. 210034/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1 (egy) darab -a PAN-LNG-4-DANUBE Projekt(PL4D) keretében megvalósítandó- fix töltőállomás -parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései beszerzése, a létesítmény komplett telepítése (ideértve II.1.4. pontban).A komplett projekt a Duna Régiós LNG infrastruktúra hazai első Duna melletti része,amely alkalmas a nemzetközi közlekedésben az LNG tárolására és elosztására multimodális módon.A projekt keretében megvalósítandó létesítmény két részből áll:egy vízi létesítményből és egy parti létesítményből.A két rész összeköttetését is meg kell valósítani.
A létesítendő Létesítménynek két objektumból kell állnia:
• Horgonyzott vízi létesítmény vagy azzal egyenértékű technológiai megoldás. Jelen projektben csak kikötőhelyként szolgál. A cél az LNG tankhajóból történő lefejtés parti tartályba és LNG mint üzemanyag töltése vízi járműbe.
• Parti objektum, amelyben 1*100m3, (későbbi további 2*100 m3 és 4*150 m3 tároló bővítési lehetőséggel) LNG tárolása biztosítható helyi lefejtéssel, vagy a bárkáról átadott közvetlen csővezetéken, amely így kétirányú áramlásra is alternatív megoldást ad (a parti objektumnál ugyancsak biztosított további tározók elhelyezése,
A parti létesítmény már jelenleg is közvetlen sínpárral rendelkezik az üzemanyag fogadására – jelen felhívásnak a vasúti kapcsolat megteremtése nem része, későbbi fejlesztési ütemben történik annak megteremtése. A projekt megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy a sínpárnak a jelenlegi helyén kell maradnia.
A Létesítmény egy komplett állomás kútoszloppal és tároló tartályokkal együtt. A projekt megvalósítását követően az alapvető folyamat az alábbi: az LNG -t szükséges tartályban tárolni és tölteni LNG kútoszlopon keresztül. Az LNG-ből elpárologtatással kerül majd előállításra CNG, amelyet CNG kútoszlopon keresztül kell majd tölteni ugyanazon tartályból. Közbeiktatva kell elhelyezni egy elpárologtatót és egy szivattyút. Az LCNG nem vezetékes hálózatból kerül előállításra sűrítéssel. Egy köztes technológiai puffer tároló kerül elhelyezésre, ami csak átmeneti a sűrített gáz részére.
A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza,különösen az annak részét képező műszaki specifikáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF 2015-HU-TM-0349-M

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 013412

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fix LNG – CNG töltőlétesítmény beszerzése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11252782
Postai cím: Klapka Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: ger.sarkany@gmail.com
Telefon: +36 207797416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1480000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44612000-3
További tárgyak:35100000-5
42120000-6
44162000-3
45223800-4
45231110-9
45232000-2
45233127-5
45312000-7
45312100-8
45312310-3
45316000-5
45317000-2
45343200-5
45350000-5
51210000-7
51220000-0
51500000-7
51800000-0
51900000-1
71300000-1
79632000-3
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Parti tároló és töltőállomás: Budapest, XXI. ker. belter. 210023,210034/1,210034/2 hrsz
Úszó terminál: Duna MAHART Szabadkikötő területén,1640fkm balparti Duna-ágon Bp. XXI. ker. belter. 210034/1 hrsz
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 (egy) darab -a PAN-LNG-4-DANUBE Projekt(PL4D) keretében megvalósítandó- fix töltőállomás -parti és vízi létesítmény elemekkel- berendezései beszerzése, a létesítmény komplett telepítése (ideértve II.1.4. pontban).A komplett projekt a Duna Régiós LNG infrastruktúra hazai első Duna melletti része,amely alkalmas a nemzetközi közlekedésben az LNG tárolására és elosztására multimodális módon.A projekt keretében megvalósítandó létesítmény két részből áll:egy vízi létesítményből és egy parti létesítményből.A két rész összeköttetését is meg kell valósítani.
A létesítendő Létesítménynek két objektumból kell állnia:
• Horgonyzott vízi létesítmény vagy azzal egyenértékű technológiai megoldás. Jelen projektben csak kikötőhelyként szolgál. A cél az LNG tankhajóból történő lefejtés parti tartályba és LNG mint üzemanyag töltése vízi járműbe.
• Parti objektum, amelyben 1*100m3, (későbbi további 2*100 m3 és 4*150 m3 tároló bővítési lehetőséggel) LNG tárolása biztosítható helyi lefejtéssel, vagy a bárkáról átadott közvetlen csővezetéken, amely így kétirányú áramlásra is alternatív megoldást ad (a parti objektumnál ugyancsak biztosított további tározók elhelyezése,
A parti létesítmény már jelenleg is közvetlen sínpárral rendelkezik az üzemanyag fogadására – jelen felhívásnak a vasúti kapcsolat megteremtése nem része, későbbi fejlesztési ütemben történik annak megteremtése. A projekt megvalósításánál figyelembe kell venni, hogy a sínpárnak a jelenlegi helyén kell maradnia.
A Létesítmény egy komplett állomás kútoszloppal és tároló tartályokkal együtt. A projekt megvalósítását követően az alapvető folyamat az alábbi: az LNG -t szükséges tartályban tárolni és tölteni LNG kútoszlopon keresztül. Az LNG-ből elpárologtatással kerül majd előállításra CNG, amelyet CNG kútoszlopon keresztül kell majd tölteni ugyanazon tartályból. Közbeiktatva kell elhelyezni egy elpárologtatót és egy szivattyút. Az LCNG nem vezetékes hálózatból kerül előállításra sűrítéssel. Egy köztes technológiai puffer tároló kerül elhelyezésre, ami csak átmeneti a sűrített gáz részére.
A feladat részletes bemutatását az ajánlati dokumentáció (AD) tartalmazza,különösen az annak részét képező műszaki specifikáció.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1480000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11252782
Postai cím: Klapka Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: ger.sarkany@gmail.com
Telefon: +36 207797416
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés tárgyát képező beszerzésre vonatkozó Támogatási Szerződés módosítására került sor. Ennek alapján a Szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozására utófinanszírozás keretében kerül sor, amire tekintettel az előleg és a vételár folyósításának feltételei akként változtak, hogy a folyósítandó előleg fedezete továbbá a vételár fedezete Vevő (ajánlatkérő) rendelkezésére áll, illetve fog állni, ezért azt/azokat nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium) mint Támogató Szervezet, hanem Vevő (ajánlatkérő) közvetlen fizeti ki Eladó (nyertes ajánlattevő) részére.
A fenti körülmények alapján a Szerződésmódosítás nem tartozik a Kbt. 141.§-ában foglalt – a Szerződésmódosítás lehetőségét kizáró - esetek körébe, arra a Kbt. 141. § (6) bekezdésben foglalt feltételekkel összhangban sor kerülhet különös figyelemmel arra, hogy a Szerződés módosítása nem érint érdemi szerződés feltételeket, az a Szerződés alapján fizetendő előleg és vételár kifizetésének technikai részleteire korlátozódik a beszerzés fedezetének szállítói finanszírozási konstrukció helyett utófinanszírozási konstrukcióban történő rendelkezésre bocsátása okán. A Szerződés módosítása ennek megfelelően nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna, továbbá nem változtatja meg a Szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, valamint nem terjeszti ki a Szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás a Szerződés tárgyát képező beszerzésre vonatkozó Támogatási Szerződés módosítása miat vált szükségessé. Ennek alapján a Szerződés tárgyát képező beszerzés finanszírozására utófinanszírozás keretében kerül sor, amire tekintettel az előleg és a vételár folyósításának feltételei akként változtak, hogy a folyósítandó előleg fedezete továbbá a vételár fedezete Vevő (ajánlatkérő) rendelkezésére áll, illetve fog állni, ezért azt/azokat nem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (jogutódja az Innovációs és Technológiai Minisztérium) mint Támogató Szervezet, hanem Vevő (ajánlatkérő) közvetlen fizeti ki Eladó (nyertes ajánlattevő) részére.
A Támogatási Szerződés módosítása nem volt Ajánlatkérő számára előrelátható, azzal nem kellett számolnia.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1480000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1480000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben