Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.10.
Iktatószám:2022/2020
CPV Kód:34152000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Szandra
Telefon: +36 5251270074284
E-mail: szabo.szandra@fin.unideb.hu
Fax: +36 52258670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: DEK-835 Egészs. Kar eszköz beszerzése EFOP-4.2.1.
Hivatkozási szám: EKR001459432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Debreceni Egyetem „A Debreceni Egyetem felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése a gyakorlati és szakmai képzés megújítása érdekében” megnevezésű EFOP-4.2.1-16-2017-00015 azonosítószámú projektjének keretein belül az alábbiak beszerzésére vállalkoztunk, hogy az oktatásban széleskörű ismereteket adhassunk át a hallgatóinknak:
1. rész: Laboreszközök
2. rész: Újraélesztéshez szükséges eszközök
3. rész: Demonstrációs terem berendezés és kiegészítő eszközök
4. rész: Sürgősségi eszközök
5. rész: Szimulációs és demonstrációs eszközök
6. rész: Laboreszközök II. – Lamináris fülke
7. rész: Szimulációs eszközök

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 000320 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 008 - 013287
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
1. rész: Laboreszközök
Tűz biztos szekrény 1 db
Min. 30 perces tűzálló szekrény,
3 polccal, 1 alsó kármentő tálcával és perforált lemezbetéttel rendelkezik,
az elszívási igény 10-szeres légcsere esetén min. 6,3 m3/óra,
Max. terhelés 600 kg.
Sav-lúg szekrény 1 db
A szekrény hátulján min. 40 mm-es átmérőjű szellőzőnyílás található az elszívásra való rákötéshez,
az elszívási érték 10-szeres légcsere esetén min. 3 m3/óra,
nyomásveszteség 10-szeres légcsere esetén max. 10 Pa,
Max. terhelés min. 90 kg.
Laboratóriumi vegyi fülke 1 db
A belső munkatér felülete: fehér epoxi-porszórt acél,
az ablak teljes nyílási magassága: min. 800 mm,
az ablak anyaga 3+3-as ragasztott biztonsági üveg,
hasznos belső munkatér: min. 1300 x 700 x 1000mm; munka magasság: min. 800 mm.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Helyesen:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
1. rész: Laboreszközök
Tűz biztos szekrény 1 db
Min. 30 perces tűzálló szekrény,
3 polccal, 1 alsó kármentő tálcával és perforált lemezbetéttel rendelkezik,
az elszívási igény 10-szeres légcsere esetén min. 6 m3/óra,
Max. terhelés 600 kg.
Sav-lúg szekrény 1 db
A szekrény hátulján min. 40 mm-es átmérőjű szellőzőnyílás található az elszívásra való rákötéshez,
az elszívási érték 10-szeres légcsere esetén min. 3 m3/óra,
nyomásveszteség 10-szeres légcsere esetén max. 10 Pa,
Max. terhelés min. 90 kg.
Laboratóriumi vegyi fülke 1 db
A belső munkatér felülete: fehér epoxi-porszórt acél,
az ablak teljes nyílási magassága: min. 800 mm,
az ablak anyaga 3+3-as ragasztott biztonsági üveg,
hasznos belső munkatér: min. 1300 x 700 x 1000mm; munka magasság: min. 800 mm.
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Az adásvételi szerződés alapján megvásárolni kívánt termékek további minőségi és funkcionális követelményeit a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás részletesen tartalmazza.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 5
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
5. rész: Szimulációs és demonstrációs eszközök
1.Oktatási modul ALS helyzetek szimulálásához gyermek páciens szimulátorhoz 1 db
2.Sebápolási modell 3 db
3.Hozzáférést kontrolláló (ACF) párna- Véna punkció 4 db
4.Gluteális modell 3 db
5.IV kar teljes vénás rendszerét tartalmazó kar vérvételhez és infúziós terápiához 5 db
6.Felnőtt IO infúziós szimulátor 1 db
7.ALS felnőtt baba, szoftver nélkül 1 db
8.Gyermek páciens szimulátor 1 db
9.Férfi katéterező modell 3 db
10.Betegszállító gurulós hordágy 1 db
11.Vénázó kar 2 db
12.Lapáthordágy 1 db
13.Muscle mate 1 db
14.Gyermek intubációs fantom 2 db
15.Sebimitációs készlet 1 db
16.Intramuszkuláris injekciós modell 1 db
17.Pericardiocentezis szimulátor 1 db
18.Intubációs fantom, serdülő 2 db
19.Sebészeti gyakorló párna kerettel 10 db
20.Oktatási modul sürgősségi szülészeti helyzetek szimulálásához 1 db
21.Ápolási csecsemő 2 db
22.Pulzoximeter 1 db
23.4-5 hónapos ápolási csecsemő 2 db
24.Felnőtt ápolási baba női modell 3 db
25.Intraosszeális láb 1 db
26.Gyermek lélegeztető ballon, egyutas szeleppel, nyomáshatárolóval, oxigén rezervoár csővel, gyermek méretű transzparens maszkkal 2 db
27.Felnőtt szilikon lélegeztetőballon, egyutas szeleppel, nyomáshatároló szeleppel, oxigén reservoirral, 5-ös méretű transzparens szilikon maszkkal 3 db
28.Manuális leszívópumpa 1 db
29.Női katéterező modell 3 db
30.Csecsemő lélegeztető ballon, egyutas szeleppel, nyomáshatárolóval, oxigén rezervoár csővel, 0 méretű transzparens szilikon maszkkal 2 db
31.Női medence vizsgálati modell 2 db
32.Összetett trauma sebkészlet 1 db
33.Decubitus modell sorozat 1 db
34.Fiú ápolási csecsemő 1 db
35.Sztóma ápolási modell 3 db
36.Here vizsgáló modell 2 db
37.Centrális véna kanülálást gyakorló modell 1 db
38.Felcsatolható mell modell 2 db
39.Decubitus modell, felcsatolható 1 db
40.Gyermek ápolási baba (5 éves) 1 db
41.Csecsemő tréner tablettel 1 db
42.Ápolási sebimitációs készlet 1 db
43.Tracheostómiás szett 1 db
44.Gátmetszés és gátszakadás modell 30 db
45.Gyermek ápolási baba (1 éves) 1 db
46.Matrac hordágyhoz 1 db
47.EZ-IO fúró és hordtáska 1 db
48.Intradermális injekciós kar 3 db
49.Conicotomiás modell 2 db
50.Integrált ápolási program felnőtt férfi páciens szimulátorhoz 1 db
51.Csecsemő újraélesztő szimulátor 1 db
52.BLS modell szoftverrel 2 db
53.Defibrillátor félautomata 1 db
54.Betegszállító hordágyhoz betegkiemelő 1 db
55.ALS Baby újraélesztő modell 1 db
56.CPR Manikin 2 db
57.Hordszék modell 1 db
58.Felnőtt táplálási oktatási modell 2 db
59.ALS felnőtt baba tablettel 1 db
60.Intramuszkuláris injekció szimulátor 1 db
61.Felnőtt lélegeztető ballon egyutas szeleppel, 5-ös és 2- es méretű szilikon maszkkal, oxigén- rezervoárral 2 db
62.Magashűségű (HiFi) szülészeti szimulátor, magzattal 1 db
A megajánlott szimulátor szüléslevezetés oktatásához szükséges különböző oktatási tananyagokkal (klinikai szituációkat tartalmazó forgatókönyvekkel) rendelkezik (minimum 4 SCE-vel), mely a szimulátor installálásakor átadásra kerül.
A magzati szívhangok min. 4 helyen hallgathatók, a magzat pozíciójától függően.
63.Mellkascsövezést gyakorló modell PTX 1 db
64.Újszülött ápolási baba, lány 1 db
65.Lélegeztető ballon maszkkal 5 db
66.EKG monitor 2 db
67.EKG monitor 3 db
68.Defibrillátor automata 1 db
69.Laryngoscop szett (1 db nyél, 5 db lapoc, MAC 1,2,3,4,5 méretben)3 db
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő az 1., 7., 8., 17., 20., 41., 50., 51., 52., 53., 55., 59., 60., 62., 66., 67., 68. eszközök esetén kéri azoknak beüzemelését is.
Ajánlatkérő az alábbi eszközök esetében betanítást kér az általa kijelölt 4 főnek a megjelölt időtartamban a beüzemelést követően: 1. 1x 4 óra, 7. 1x 4 óra, 8. 1x 4 óra, 20. 1x 6 óra, 41. 1x 4 óra, 50. 1x 4 óra, 51. 1x 6 óra, 52. 1x 4 óra, 55. 1x 4 óra, 59. 1x 4 óra, 62. 1x 6 óra.
Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.
Helyesen:
DEK-835 Eszközök beszerzése az Egészségügyi Kar számára az EFOP-4.2.1-16-2017-00015 projekt keretein belül
5. rész: Szimulációs és demonstrációs eszközök
1.Oktatási modul ALS helyzetek szimulálásához gyermek páciens szimulátorhoz 1 db
2.Sebápolási modell 3 db
3.Hozzáférést kontrolláló (ACF) párna- Véna punkció 4 db
4.Gluteális modell 3 db
5.IV kar teljes vénás rendszerét tartalmazó kar vérvételhez és infúziós terápiához 5 db
6.Felnőtt IO infúziós szimulátor 1 db
7.ALS felnőtt baba, szoftver nélkül 1 db
8.Gyermek páciens szimulátor 1 db
9.Férfi katéterező modell 3 db
10.Betegszállító gurulós hordágy 1 db
11.Vénázó kar 2 db
12.Lapáthordágy 1 db
13.Muscle mate 1 db
14.Gyermek intubációs fantom 2 db
15.Sebimitációs készlet 1 db
16.Intramuszkuláris injekciós modell 1 db
17.Pericardiocentezis szimulátor 1 db
18.Intubációs fantom, serdülő 2 db
19.Sebészeti gyakorló párna kerettel 10 db
20.Oktatási modul sürgősségi szülészeti helyzetek szimulálásához 1 db
21.Ápolási csecsemő 2 db
22.Pulzoximeter 1 db
23.4-5 hónapos ápolási csecsemő 2 db
24.Felnőtt ápolási baba női modell 3 db
25.Intraosszeális láb 1 db
26.Gyermek lélegeztető ballon, egyutas szeleppel, nyomáshatárolóval, oxigén rezervoár csővel, gyermek méretű transzparens maszkkal 2 db
27.Felnőtt szilikon lélegeztetőballon, egyutas szeleppel, nyomáshatároló szeleppel, oxigén reservoirral, 5-ös méretű transzparens szilikon maszkkal 3 db
28.Manuális leszívópumpa 1 db
29.Női katéterező modell 3 db
30.Csecsemő lélegeztető ballon, egyutas szeleppel, nyomáshatárolóval, oxigén rezervoár csővel, 0 méretű transzparens szilikon maszkkal 2 db
31.Női medence vizsgálati modell 2 db
32.Összetett trauma sebkészlet 1 db
33.Decubitus modell sorozat 1 db
34.Fiú ápolási csecsemő 1 db
35.Sztóma ápolási modell 3 db
36.Here vizsgáló modell 2 db
37.Centrális véna kanülálást gyakorló modell 1 db
38.Felcsatolható mell modell 2 db
39.Decubitus modell, felcsatolható 1 db
40.Gyermek ápolási baba (5 éves) 1 db
41.Csecsemő tréner tablettel 1 db
42.Ápolási sebimitációs készlet 1 db
43.Tracheostómiás szett 1 db
44.Gátmetszés és gátszakadás modell 30 db
45.Gyermek ápolási baba (1 éves) 1 db
46.Matrac hordágyhoz 1 db
47.EZ-IO fúró és hordtáska 1 db
48.Intradermális injekciós kar 3 db
49.Conicotomiás modell 2 db
50.Integrált ápolási program felnőtt férfi páciens szimulátorhoz 1 db
51.Csecsemő újraélesztő szimulátor 1 db
52.BLS modell szoftverrel 2 db
53.Defibrillátor félautomata 1 db
54.Betegszállító hordágyhoz betegkiemelő 1 db
55.ALS Baby újraélesztő modell 1 db
56.CPR Manikin 2 db
57.Hordszék modell 1 db
58.Felnőtt táplálási oktatási modell 2 db
59.ALS felnőtt baba tablettel 1 db
60.Intramuszkuláris injekció szimulátor 1 db
61.Felnőtt lélegeztető ballon egyutas szeleppel, 5-ös és 2- es méretű szilikon maszkkal, oxigén- rezervoárral 2 db
62.Magashűségű (HiFi) szülészeti szimulátor, magzattal 1 db
A megajánlott szimulátor szüléslevezetés oktatásához szükséges különböző oktatási tananyagokkal (klinikai szituációkat tartalmazó forgatókönyvekkel) rendelkezik (minimum 4 SCE-vel), mely a szimulátor installálásakor átadásra kerül.
A magzati szívhangok min. 3 helyen hallgathatók, a magzat pozíciójától függően.
63.Mellkascsövezést gyakorló modell PTX 1 db
64.Újszülött ápolási baba, lány 1 db
65.Lélegeztető ballon maszkkal 5 db
66.EKG monitor 2 db
67.EKG monitor 3 db
68.Defibrillátor automata 1 db
69.Laryngoscop szett (1 db nyél, 5 db lapoc, MAC 1,2,3,4,5 méretben)3 db
Jótállás: 12 hónap teljes körű jótállás.
Ajánlatkérő az 1., 7., 8., 17., 20., 41., 50., 51., 52., 53., 55., 59., 60., 62., 66., 67., 68. eszközök esetén kéri azoknak beüzemelését is.
Ajánlatkérő az alábbi eszközök esetében betanítást kér az általa kijelölt 4 főnek a megjelölt időtartamban a beüzemelést követően: 1. 1x 4 óra, 7. 1x 4 óra, 8. 1x 4 óra, 20. 1x 6 óra, 41. 1x 4 óra, 50. 1x 4 óra, 51. 1x 6 óra, 52. 1x 4 óra, 55. 1x 4 óra, 59. 1x 4 óra, 62. 1x 6 óra.
Folytatás a jelen felhívás VI.4.3) pontjában.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellett az 1. részben a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírást módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ