Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/32
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.14.
Iktatószám:2024/2020
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Teljesítés helye:A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).;A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Média-és hírközlés felügyelet
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom Utca 23-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
Telefon: +36 14577369
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmhh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000092362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Média-és hírközlés felügyelet

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Gépjárművek karbantartása, javítása egyes részei
Hivatkozási szám: EKR000092362020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés(ek) keretében Ajánlatkérő gépjárműveinek karbantartása, javítása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása az alábbi részajánlattételi körök tekintetében, a felhívás II.2.4) pontjában kifejtettek szerint:
1. rész: Budapesti gépjárművek karbantartása. javítása
2. rész: Debreceni gépjárművek karbantartása. javítása
3. rész: Miskolci gépjárművek karbantartása. javítása
4. rész: Pécsi gépjárművek karbantartása. javítása
5. rész: Soproni gépjárművek karbantartása. javítása
6. rész: Szegedi gépjárművek karbantartása. javítása
7. rész: Ssang Yong terepjárók karbantartása. javítása
8. rész: Mercedes gépjárművek karbantartása. javítása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapesti gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő Dacia, Nissan, Skoda, Suzuki, Volkswagen személygépjárművek, Peugeot mikrobusz (személygépkocsik) és kishaszon gépjárművek (tehergépkocsik), valamint átalakított mérési célú terepjárók (személygépkocsik) és utánfutók garanciális és garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
7. Érintésvédelmi vizsgálat
Ajánlatkérő nettó 60.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek darabszáma: 66 darab (ebből gépkocsi: 64 darab, utánfutó: 2 darab). A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 20 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Főbb teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért;
- előzetesen megrendelt éves vagy km szerinti revíziót, a jármű szervizbe érkezését és a megrendelést követő 6 munkaórán belül be kell fejezni az Ajánlattevőnek. További határidők a KD-ben.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a műszaki mentési határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Debreceni gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő Dacia, Skoda személygépjárművek (személygépkocsik) és Fiat kishaszon gépjármű (tehergépkocsi) garanciális és garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
Ajánlatkérő nettó 3.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek száma 6 darab:
1. Skoda Octavia Elegance
2. Dacia Duster 4WD
3. Skoda Fabia Combi
4. Skoda Fabia Combi
5. Fiat Scudo
6. Skoda Fabia Combi
A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 20 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Miskolci gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő Dacia, Skoda személygépjárművek (személygépkocsi) és Fiat kishaszon gépjármű (tehergépkocsi) garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
Ajánlatkérő nettó 3.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek száma 6 darab:
1. Skoda Octavia Elegance
2. Dacia Duster 4WD
3. Skoda Fabia Combi
4. Skoda Fabia Combi
5. Skoda Fabia Combi
6. Fiat Scudo
A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 20 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Pécsi gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő Dacia, Skoda személygépjárművek (személygépkocsik) és Fiat kishaszon gépjármű (tehergépkocsi) garanciális és garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
Ajánlatkérő nettó 3.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek száma 5 darab:
1. Skoda Octavia Elegance
2. Dacia Duster 4WD
3. Fiat Scudo
4. Skoda Fabia Combi
5. Skoda Fabia Combi
A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 20 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Soproni gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő Dacia, Skoda személygépjárművek (személygépkocsik) és Fiat kishaszon gépjármű (tehergépkocsi) garanciális és garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
7. Érintésvédelmi vizsgálat
Ajánlatkérő nettó 3.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek száma 5 darab:
1. Skoda Octavia Elegance
2. Dacia Duster 4WD
3. Fiat Scudo
4. Skoda Fabia Combi
5. Skoda Fabia Combi
A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 20 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Szegedi gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő Dacia, Skoda személygépjárművek (személygépkocsik) és Fiat kishaszon gépjármű (tehergépkocsi) garanciális és garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
7. Érintésvédelmi vizsgálat
Ajánlatkérő nettó 3.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek száma 6 darab:
1. Skoda Octavia Elegance
2. Dacia Duster 4WD
3. Skoda Fabia Combi
4. Skoda Fabia Combi
5. Fiat Scudo
6. Skoda Fabia Combi
A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 20 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ssang Yong terepjárók karbantartása. javítása
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében átalakított, mérési célú SsangYong terepjáró gépjárművek (személygépkocsik) garanciális, valamint garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
7. Érintésvédelmi vizsgálat
Ajánlatkérő nettó 13.500.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek darabszáma: 8 darab, típusa: SsangYong Rexton (2015 és 2017 évjárat). A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 4 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Mercedes gépjárművek karbantartása. javítása
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés helye a nyertes ajánlattevő, illetve alvállalkozóinak javítóbázisa(i) /műhelye(i).
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beszerzés tárgya: Ajánlatkérő kezelésében lévő speciálisan átalakított, mérési célú Mercedes terepjáró-, kishaszon gépjárművek (tehergépkocsik) garanciális, valamint garanciális időn túli javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások ellátása, úgymint:
1. Gyári előírások szerinti időszakos kötelező karbantartások.
2. Eseti hibajavítások
3. Teljes körű karambolos javítás és közvetlen kárrendezés, kárfelvételi jogosultság a biztosító társaságokkal
4. Műszaki vizsgáztatás
5. A hét minden napján biztosított 24 órás műszaki mentés belföldön
6. Külső-belső tisztítás
7. Érintésvédelmi vizsgálat
Ajánlatkérő nettó 14.000.000, - forint keretösszeg kimerüléséig vagy 36 hónap időtartamra kíván szerződést kötni, amelyet a határozott időtartam lejártát megelőző 30. napig jogosult 1 évvel jogosult egyoldalú nyilatkozatával meghosszabbítani a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A gépjárművek darabszáma: 8 darab (Mercedes Sprinter; 2000-2019. évi évjárat). A megadott mennyiség a jelenlegi állapotot tükrözi, a szerződés időtartama alatt Ajánlatkérő az állományba tartozó járművek számát egyoldalúan (opcionálisan) legfeljebb további 40 %-kal bővítheti. A bővítés során az eredetileg megadottakhoz képest újabb gyártmányok nem vonhatók be, illetve a bővítéssel nem lehet az állományba emelni olyan járművet sem, amelynek felhasználási jellege, illetve kategóriája nem volt fellelhető az eredeti állományban.
Teljesítési határidők:
- a fődarab megbontással nem járó javítások, technikai kiszolgálások: 1 munkanapon belül;
- a fődarab megbontásával járó munkák: 3 munkanapon belül;
- műszaki vizsgáztatás: 1 munkanapon belül;
- műszaki mentés: a bejelentéstől számított 1 órán belül a mentést végző gépkocsi elindul meghibásodott, illetve közúti közlekedésre nem alkalmas gépjárműért.
Vállalkozó indokolt esetben, kérésére, amennyiben a fenti határidő a konkrét esetben az érdekkörébe nem eső okból nem tartható, Ajánlatkérő engedélyével eltérhet a fenti határidőktől. A javítási határidők a megrendelőlap Ajánlatkérő általi elfogadásától számítandók. Pótmegrendelés szükségessége esetén a javítási határidő annak elfogadásától számítandó.
A teljesítéssel kapcsolatos további műszaki, szakmai, illetve szerződéses követelményeket a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás és szerződéstervezet tartalmazzá(k)
Vállalkozónak az elvégzett javítás tekintetében jótállási kötelezettség terheli, időtartama fődarab megbontásával járó javítás esetén 12 hónap, fődarab megbontásával nem járó javítási munka esetén 6 hónap, kivéve amennyiben gyártói vállalás, illetve jogszabály hosszabb időtartamról rendelkezik.
További információ közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2.2) alpontja szerinti szakember alkalmassági követelmény körében meghatározotton felüli szakmai tapasztalata (további évek, min. 0 év, max. 3 év) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 99
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontja szerint
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az olyan gazdasági szereplő (GSZ), akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az AT, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben szereplő kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. [Kbt. 74. § (1)]
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. [Kbt. 64. §]
Igazolási mód:
AT-nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös AT-k képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) szerint, a közös AT-k a Korm. rendelet 3. § (5) szerint kötelesek az EEKD-t benyújtani.
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10. és 12-16. §) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
AK nem kéri az érintett AT-(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha AK a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
Az ajánlatban az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybevételével be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót [Kbt. 67. § (4)]. A „Kbt. 67. § (4) bek” megnevezésű nyilatkozat-űrlap tekintetében AK felhívja a figyelmet, hogy a jelen eljárásban alkalmazott kizáró okok megjelölésével („Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése”) a nyilatkozatokat az AT-nek ki kell egészítenie, enélkül a nyilatkozatokban foglaltak nem megfelelőek.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)].
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az M1) alkalmassági követelményhez kapcsolódva AK közli, hogy a bemutatott referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja (teljesítés befejezése) erre az időszakra esik, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe. Figyelemmel a szerződés tárgyát képező szolgáltatás oszthatóságára Ajánlatkérő a referenciaként előírt szolgáltatás tárgyaként elfogadja a még folyamatban lévő referenciá(ka)t is, amennyiben az abban bemutatott korábbi teljesítés időtartama és tárgya tekintetében a megfelelőség az ajánlati felhívás feladását megelőző időtartamra megállapítható, és a kérdéses időtartamban bemutatott referencia (referenciák) teljesítése szerződésszerűen történt (ilyenként a bemutatott időtartam/referencia lezártnak tekinthető). A személygépkocsi és tehergépkocsi, illetve egyéb gépjármű fogalmak tekintetében a 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) az irányadó.
Az alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (M1)/M2) közösen)
Az alkalmassági követelmények tekintetében az AT bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de az ajánlatban meg kell jelölni a kapacitást biztosító szervezetet és a felhívás adott pontjának megjelölésével azt a követelményt, amelynek igazolása ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodva történik és csatolni kell a kapacitásait biztosító szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, ami alátámasztja, hogy a szükséges erőforrások rendelke-zésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt [Kbt. 65.§ (6)-(7)]
Az M2.1) pont első bekezdése (1. rész) tekintetében a szakemberek között az átfedés megengedett. Több részre történő ajánlattétel esetén az M2.1) és az M2.2) pontokon belül a szakemberek között az előbbieken túl az átfedés nem megengedett. Az M2.1) és az M2.2) pontok között a szakemberek között az átfedés nem megengedett.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek (AT) az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bek.-nek megfelelően, a Kr. II. Fejezetében (5.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak (EEKD) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlap benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az EEKD-ban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását (elegendő az EEKD IV. rész α pont szerinti nyilatkozatot kitölteni).
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az ajánlatkérő (AK) felhívása alapján a Kr. 1.§ (2) bek.-nek megfelelően, a Kr. IV. fej-ben (21-22.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek [Kbt. 69. § (4), alkalmazható ettől eltérően a Kbt. 69. § (7) is].
AK nem kéri az érintett AT(k)től a Kr. IV. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a IV. Fejezetben nem említett, a gazdasági szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK az igazolások hitelességét a Kr. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A Kr. szerinti – az AK Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására történő – részletes igazolás módja:
M1) Az AT alkalmassága igazolható az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (gépjárműflotta javítására irányuló) referenciáinak ismertetésével, megjelölve a szerződést kötő másik felet (és az információt adó személy nevét/elérhetőségét); a referencia tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), a gépjárműflottába tartozó személygépkocsik és/vagy tehergépkocsik (az adott részi követelménynek megfelelően) mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont (év/hó/nap bontásban)), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. [Kr. 21. § (3) a)]
A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő – AT/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, képzettségük (képesítésük) és szakmai tapasztalatuk és gyakorlati idejük ismertetésével (a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével (év, hónap, nap bontásban)) az EKR űrlapok és saját kezűleg aláírt önéletrajz használatával, továbbá saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatuk csatolásával.
Az alkalmassági követelményre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1.§ (7)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból, ha:
M1) nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban)
- az 1. rész tekintetében legalább 30 darab személygépkocsit és/vagy tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- a 2. rész tekintetében legalább 4 darab személygépkocsit és/vagy tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- a 3. rész tekintetében legalább 4 darab személygépkocsit és/vagy tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- a 4. rész tekintetében legalább 4 darab személygépkocsit és/vagy tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- az 5. rész tekintetében legalább 4 darab személygépkocsit és/vagy tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- a 6. rész tekintetében legalább 4 darab személygépkocsit és/vagy tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- a 7. rész tekintetében legalább 6 darab személygépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-,
- a 8. rész tekintetében legalább 6 darab tehergépkocsit tartalmazó gépjárműflotta-
javítására, karbantartására vonatkozó legalább 1 évig fennálló szerződés alapján teljesített referenciával (referenciákkal), ahol a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (a referenciaként bemutatásra kerülő szerződés tárgyát tekintve akkor megfelelő, amennyiben annak tárgya a gépjárműflotta javítása és szervízelése). Az előírt referenciamennyiség több – egyenként is legalább 1 évig fennálló - szerződéssel is igazolható azzal, hogy az egy szerződéssel érintett személygépkocsik/tehergépkocsik számának legalább 3 darabnak kell lennie. Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részre is bemutatható. [Kbt. 65.§ (1) b), 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 21.§ (3) a)];
M2) nem vonja be a teljesítésbe az alábbi képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező alábbi szakember(eke)t:
M2.1) autószerelő szakmunkás képesítéssel rendelkező, személyenként legalább 1 éves, az alábbi előírt képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező autószerelő(ke)t akik eleget tesznek a következő feltételeknek:
- az 1. rész tekintetében 1-1 fő, aki(k) Skoda, Suzuki valamint Peugeot gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkeznek, vagy részt vettek a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 2. rész tekintetében 1 fő, aki Skoda gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 3. rész tekintetében 1 fő, aki Skoda gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 4. rész tekintetében 1 fő, aki Skoda gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 5. rész tekintetében 1 fő, aki Skoda gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 6. rész tekintetében 1 fő, aki Skoda gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 7. rész tekintetében 1 fő, aki SsangYong gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik, vagy részt vett a gyártó hivatalos magyarországi képviselője által szervezett műszaki képzésen,
- a 8. rész tekintetében 1 fő, aki Mercedes gyártmányhoz tartozó mesterszerelői képesítéssel rendelkezik;
M2.2) valamennyi rész tekintetében 1 fő autóvillamossági javító szakiránynak megfelelő, legalább szakmunkás képesítéssel, továbbá legalább 1 éves, az előírt előbbi képesítésnek megfelelő tapasztalattal rendelkező szakembert.
Folytatás a III.1.2. pontban
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi rész tekintetében irányadó szabályok:
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
Előleg nem biztosított. Részszámlázás megrendelésenként.
Számla kiegyenlítése HUF-ban 30 napos fizetési határidővel, átutalással a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
AK elfogad a Kbt. 27/A. § szerinti elektronikus számlát
Szerződést megerősítő biztosítékok: kötbéralap késedelmesen teljesített szolgáltatás esetén az egyedi megrendelés nettó díja, mértéke: 1%/nap, de min. 5.000 Ft/nap., teljes szerződésre vonatkozó meghiúsulás esetén a szerződés teljes nettó keretösszegének 10%-a a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
Részletes feltételek KD-ban
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/03/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatot az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül kell benyújtani elektronikusan (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre ott a nyilatkozatot az űrlap használatával kell benyújtani)
Az EKR használatához a 424/2017.(XII.19.)Kr.6.§-a szerinti regisztráció szükséges
Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályait a Kbt. 68.§(1b)-(1c) bekezdése tartalmazza

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2) Közbeszerzési dokumentumok (KD) az EKR-ben érhetők el a „Közbeszerzési dokumentáció / További közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, Ajánlatkérő (AK) ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel/ajánlattevőkkel (AT)
Az ajánlatot (annak részeként a felhívás és a KD által előírt nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani)
3) Ajánlathoz csatolni kell
- a. felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével), amely feltünteti a II.2.5) pont és a VI.4.3) 2) szerinti számszerűsíthető ajánlati elemeket
- a Kbt. 66.§(2) és 66.§(6), adott esetben 65.§(7) bekezdések szerinti nyilatkozatokat
- közös ajánlattétel esetén együttműködési megállapodást
EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k/kapacitás nyújtók képviseletében az AT teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös AT-k Kbt. 35. § (6) szerinti egyetemleges felelősségét)
- AT (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját
- amennyiben az ingyenes elektronikus adatbázisból AK számára nem elérhető: cégkivonatát vagy annak elérhetőségét (URL)/adott esetben változásbejegyzés iratait, vagy nemleges nyilatkozatot
- ajánlati részenként nyilatkozatot a saját, és esetlegesen a szerződés teljes körű teljesítéséhez igénybe venni kívánt (alvállalkozói) javítóbázisok felsorolásáról (címek megadásával)
- ajánlati részenként nyilatkozatot a VI.4.3) pont 5) alpont, továbbá a KD szerinti tartalommal felelősségbiztosítási és vagyonbiztosítási szerződés(ek) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig történő rendelkezésre állásáról és a kötvény(eknek) (másolatának) szerződéskötésre történő rendelkezésre bocsátásáról (szerződéskötési feltétel). A nyilatkozat(ok)at a KD-ben foglalt nyilatkozatminta alkalmazásával kell megtenni.
4) Kieg. táj. Kbt. 56.§ szerint, kizárólag az EKR-en keresztül
5) Hiánypótlás és felvilágosítás kérés a Kbt. 71.§ szerint azzal, hogy Ajánlatkérő jelen eljárás tekintetében alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését
6) Ajánlatkérő a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az AT-k műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit/igazolását, a III.1.3) pontjai tekintetében [321/2015.(X. 30.) Kr. 30.§(4)]
7) Üzleti titokra vonatkozó rendelkezések a Kbt. 44.§ szerint
8) AK a szerződés teljesítéséhez nem teszi lehetővé és kötelezővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását [Kbt. 35.§(8)]
9) AK jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot [Kbt. 75.§(6)]
10) Valamennyi időpont/határidő tekintetében a közép-európai idő (CET) szerinti időpontok irányadók.
11) Kieg. a VI.2)-hoz: a megrendelés részben történik elektr. úton
11) Az AF-ben és KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., a Ptk. és a 424/2017.(XII. 19.) Kr. előírásai, valamint a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
12) AK által az eljárás lefolytatásával megbízott FAKSZ-ok:dr. Daczuk Balázs(00313)és dr. Illényi Péter Tamás(00316) (elérhetőségi adatok a KD-ban)
További inform. a VI.4.3) pontban, részletes inform. a KD-ban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: 1) Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint
2) Valamennyi rész tekintetében a felhívás II.2.5) pontjában az árra vonatkozó értékelési
részszempont az alábbi alszempontok és súlyszámok szerint kerülnek megjelölésre:
1.1. Rezsi óradíj javítás/karbantartásra (nettó Ft/óra)-súlyszám: 40,
1.2. Rezsi óradíj karosszéria javításra (nettó Ft/óra)-súlyszám: 15
1.3. Motorolaj ár valamennyi jármű esetében (nettó Ft/liter)-súlyszám 15
1.4. Gyári alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 21
1.5. Utángyártott alkatrész referencia árából adott kedvezmény mértéke (%) súlyszám: 5
1.6. Műszaki mentés díja (nettó Ft/km) súlyszám: 1
1.7. Műszaki vizsgáztatás díja (kompletten hatósági díjak nélkül) (nettó Ft/jármű) súlyszám: 1
1.8. Külső-belső tisztítás díja (nettó Ft/jármű) súlyszám: 1
A fentiek tartalmára vonatkozó előírások a KD-ben.
3) Kieg. II.2.5) p.hoz: az értékelés során adható pontszám valamennyi rész és valamennyi részszempont (rsz) és alszempont esetén: 0-10
AK 1. értékelési rsz-on (ár) belüli az 1.1. -1.3. és az 1.6. – 1.8. alszempontokat az értékarányosítás (fordított arányosítás), az 1.4. és 1.5. alszempontokat az az értékarányosítás (egyenes arányosítás), a 2. rsz.t (többlet tapasztalat) pontozás szerint értékeli.
A 2. rsz. szerinti vállalással érintett szakember tekintetében benyújtandók az ajánlatban a III.1.3) M2.2) alpont szerinti releváns igazolások (a szakember ismertetéséről szóló nyilatkozat, szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási nyilatkozata) is, a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívás nélkül is. AK csak teljes évet (12 hónapot) vesz figyelembe (értékel). AK az 1.4. és 1.5. értékelési alszempont tekintetében érvényesként elfogadja a 0 %-os megajánlást is.
4) Kiegészítés a III.1.3) ponthoz:
5.) Kiegészítés a VI.3) 3) alpont 7. (francia) bekezdéséhez
- AT-nek (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozóinak is) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell felelősségbiztosítási szerződéssel, amely fedezetet nyújt a szolgáltatás végzése során, vagy esetlegesen AT által történő szállítás során bekövetkező károk megtérítésére – beleértve a szolgáltatás tárgyában esett károkat is – legalább az 1.,7. és 8 részek tekintetében5 millió Ft/kár, a 2-6. részek tekintetében 1 millió Ft/kár és az 1., 7. és 8. részek tekintetében50 millió Ft/év, a 2-6. részek tekintetében 10 millió ft/év biztosítási összegig, a szerződés teljes időtartamára kiterjedően.
- AT.nek (az alvállalkozókra kiterjedően is, vagy külön az alvállalkozóinak is) legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkeznie kell vagyonbiztosítással, mely legalább 1. rész tekintetében: 50 millió Ft, a 2-6. részek tekintetében 20 millió Ft, a 7. és 8. részek tekintetében 110 millió Ft biztosítási összegben nyújt fedezetet a javításra váró illetve az elkészült járművekben a tárolás során bekövetkezett károkra.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon (megfelelő) biztosítás felhasználható több rész szerződéseihez is.
6.) Valamennyi rész tekintetében nyertes ajánlattevő szerződéskötés időpontjáig köteles biztosítani (Ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania) az adott rész tekintetében nevesített gépjárműtípusok tekintetében a gyári kalkulációs rendszer (gyrk) hozzáféréséhez szükséges online/webes hozzáférési/elérési adatokat. A gyrk definícióját illetően, illetve az előbbiek szerinti hozzáférés tekintetében alkalmazandók a KD műszaki leírásában írtak.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Tov. inf. KD-ban.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák