Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0204/2020
CPV Kód:90910000-9
Ajánlatkérő:Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Teljesítés helye:7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Racskó és Társa Épületüzemeltető és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Paks II. Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Paks II. Zrt.)
Nemzeti azonosítószám: AK17924
Postai cím: Gagarin utca 1. 3. em.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy Szilvia
Telefon: +36203739611
E-mail: beszerzes@paks2.hu
Fax: +36 75501646
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paks2.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Dankó Pista utca 1. szám alatti telephely takarítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Dankó Pista utca 1. szám alatti telephely takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dankó Pista utcai telephely naponta takarítandó területeinek nagysága 1668,19 m2.
TELEPHELLYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
- Szolgáltatás címe: 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
- Takarítandó területek:
• irodaterület: 1668,19 m2 (3 db irodaépület, 1 db portaépület, 1 db konténertárgyaló, 6 db tárgyalóhelyiséggel)
• raktárhelyiségek: 164,61 m2 (1 db raktár, 1 db irattár)
- A telephelyen maximálisan elhelyezhető munkavállalói létszám: 163 fő”
MŰSZAKI LEÍRÁS
I. Irodaház, irattár, szerver és raktár takarítása
Feladat megnevezése:
A) Rendszeres takarítás a telephely vonatkozásában (hétfőtől péntekig, munkaidőn kívül 3 fő, napi/heti/negyedéves/féléves
gyakorisággal az alább részletezettek szerint).
B) Eseti jelleggel megrendelésre kerülő szolgáltatások.
C) Egyéb szolgáltatások.
D) Rendszeres karbantartó takarítás a telephely vonatkozásában - nappali takarítás (1 fő takarító hétfőtől péntekig 8 órás
munkarendben)
A) Rendszeres karbantartó takarítás a telephely vonatkozásában
Rendelkezésre állás:
3 fő délutános takarító rendelkezésre állása, munkanapokon 17:00 és 22:00 óra közötti időtartamban.
Alapkövetelmény: A napi gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a meghatározott szolgáltatási
szinten és, a Társasággal egyeztetett munkaterv szerint.
A szerződés 1. sz. melléklete továbbá kiegészül az alábbiakkal:
A konténertárgyalók takarítással összefüggő műszaki specifikációja
- Felületképzés padló: PVC
Felületképzés falak, mennyezet: laminált forgácslap, árnyékolás: redőny)
A konténertárgyalók takarítására egyébként a Szerződés 1. számú mellékletének Tárgyalók és Közlekedők takarítására
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
D) Rendszeres karbantartó takarítás a telephely vonatkozásában - nappali takarítás
Rendelkezésre állás:
1 fő nappali takarító rendelkezésre állása, munkanapokon 8 óra időtartamban.
Alapkövetelmény: A napi gyakoriságú takarítást folyamatosan kell végezni a meghatározott szolgáltatási szinten, és a
Társasággal egyeztetett munkaterv szerint.
A nappali takarítás során elvégzendő feladatok:
Irodahelyiségek:
Eseti jelleggel, igény szerint, munkavállalói kérésre:
- a padozat tisztító-fertőtlenítő takarítása, felmosása;
- bútorok szabad felületeinek letörlése;
- szemetesedények ürítése, szemeteszsák cseréje;
- hulladék (szelektív, kommunális) kijelölt helyre történő szállítása.
Teakonyhák:
- járófelületek szükség szerinti fertőtlenítő (antibakteriális) takarítása, felmosása;
- mosogatók, csaptelepek, edénycsepegtetők fertőtlenítő takarítása;
- szemetes edények ürítése, szemetes zsák cseréje;
- evő- és konyhai eszközök mosogatása, szárítása, elpakolása;
- asztalok és ülőfelületek fertőtlenítő takarítása;
- kávégépek tisztítása.
Tárgyalók:
- padozat tisztító-fertőtlenítő takarítása, felmosása
- bútorok szabad felületeinek letörlése;
- szemetesedények ürítése, szemeteszsák cseréje a tárgyalásokat követően;
- rendrakás, székek visszarendezése;
- hulladék kijelölt (kommunális, szelektív) helyre történő szállítása;
- tárgyalókban talált evő- és konyhai eszközök konyhába történő elpakolása, elmosogatása.
Mellékhelyiségek:
- járófelületek fertőtlenítő (antibakteriális) takarítása, felmosása;
- mosdók, WC csészék, piszoárok, csaptelepek fertőtlenítő takarítása;
- tükörfelületek takarítása;
- szemetes edények ürítése, szemetes zsákok cseréje;
- hulladék (kommunális, szelektív) kijelölt helyre történő szállítása;
- piszoár betét, tabletta biztosítása szükség szerint;
- toalettpapír, kéztörlőpapír utántöltés szükség szerint;
- folyékony szappan utántöltés szükség szerint.
Park:
- szemetesedények ürítése, szemetes zsákok cseréje
- hulladék (kommunális, szelektív) kijelölt helyre történő szállítása
- kerti bútorok szabad felületeinek letörlése
- rendrakás, kerti székek visszarendezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11919 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Dankó Pista utca 1. szám alatti telephely takarítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Racskó és Társa Épületüzemeltető és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 103.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21578823
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:90910000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dankó Pista utcai telephely naponta takarítandó területeinek nagysága 1668,19 m2
TELEPHELLYEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
- Szolgáltatás címe: 7030 Paks, Dankó Pista u. 1.
- Takarítandó területek:
• irodaterület: 1668,19 m2 (3 db irodaépület, 1 db portaépület, 1 db konténertárgyaló, 6 db tárgyalóhelyiséggel)
• raktárhelyiségek: 164,61 m2 (1 db raktár, 1 db irattár)
- A telephelyen maximálisan elhelyezhető munkavállalói létszám: 163 fő”
MŰSZAKI LEÍRÁS
I. Irodaház, irattár, szerver és raktár takarítása
Feladat megnevezése:
A) Rendszeres takarítás a telephely vonatkozásában (hétfőtől péntekig, munkaidőn kívül 3 fő, napi/heti/negyedéves/féléves
gyakorisággal az alább részletezettek szerint).
B) Eseti jelleggel megrendelésre kerülő szolgáltatások.
C) Egyéb szolgáltatások.
D) Rendszeres karbantartó takarítás a telephely vonatkozásában - nappali takarítás (1 fő takarító hétfőtől péntekig 8 órás
munkarendben)
A) Rendszeres karbantartó takarítás a telephely vonatkozásában
Rendelkezésre állás:
3 fő délutános takarító rendelkezésre állása, munkanapokon 17:00 és 22:00 óra közötti időtartamban.
Alapkövetelmény: A napi gyakoriságú takarítást folyamatosan, "napi" gyakorisággal kell végezni a meghatározott szolgáltatási
szinten és, a Társasággal egyeztetett munkaterv szerint.
A szerződés 1. sz. melléklete továbbá kiegészül az alábbiakkal:
A konténertárgyalók takarítással összefüggő műszaki specifikációja
- Felületképzés padló: PVC
Felületképzés falak, mennyezet: laminált forgácslap, árnyékolás: redőny)
A konténertárgyalók takarítására egyébként a Szerződés 1. számú mellékletének Tárgyalók és Közlekedők takarítására
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
D) Rendszeres karbantartó takarítás a telephely vonatkozásában - nappali takarítás
Rendelkezésre állás:
1 fő nappali takarító rendelkezésre állása, munkanapokon 8 óra időtartamban.
Alapkövetelmény: A napi gyakoriságú takarítást folyamatosan kell végezni a meghatározott szolgáltatási szinten, és a
Társasággal egyeztetett munkaterv szerint.
A nappali takarítás során elvégzendő feladatok:
Irodahelyiségek:
Eseti jelleggel, igény szerint, munkavállalói kérésre:
- a padozat tisztító-fertőtlenítő takarítása, felmosása;
- bútorok szabad felületeinek letörlése;
- szemetesedények ürítése, szemeteszsák cseréje;
- hulladék (szelektív, kommunális) kijelölt helyre történő szállítása.
Teakonyhák:
- járófelületek szükség szerinti fertőtlenítő (antibakteriális) takarítása, felmosása;
- mosogatók, csaptelepek, edénycsepegtetők fertőtlenítő takarítása;
- szemetes edények ürítése, szemetes zsák cseréje;
- evő- és konyhai eszközök mosogatása, szárítása, elpakolása;
- asztalok és ülőfelületek fertőtlenítő takarítása;
- kávégépek tisztítása.
Tárgyalók:
- padozat tisztító-fertőtlenítő takarítása, felmosása
- bútorok szabad felületeinek letörlése;
- szemetesedények ürítése, szemeteszsák cseréje a tárgyalásokat követően;
- rendrakás, székek visszarendezése;
- hulladék kijelölt (kommunális, szelektív) helyre történő szállítása;
- tárgyalókban talált evő- és konyhai eszközök konyhába történő elpakolása, elmosogatása.
Mellékhelyiségek:
- járófelületek fertőtlenítő (antibakteriális) takarítása, felmosása;
- mosdók, WC csészék, piszoárok, csaptelepek fertőtlenítő takarítása;
- tükörfelületek takarítása;
- szemetes edények ürítése, szemetes zsákok cseréje;
- hulladék (kommunális, szelektív) kijelölt helyre történő szállítása;
- piszoár betét, tabletta biztosítása szükség szerint;
- toalettpapír, kéztörlőpapír utántöltés szükség szerint;
- folyékony szappan utántöltés szükség szerint.
Park:
- szemetesedények ürítése, szemetes zsákok cseréje
- hulladék (kommunális, szelektív) kijelölt helyre történő szállítása
- kerti bútorok szabad felületeinek letörlése
- rendrakás, kerti székek visszarendezése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/02/29 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 23685553
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Racskó és Társa Épületüzemeltető és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Baross u. 103.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1047
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/12/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés 1.3. (szerződés hatálya)valamint 2.1. (szerződés keretösszege)pontjainak módosítása. A szerződés módosítása során a szerződés időbeli hatálya 2019. december 31. napjáról 2020. február 29. napjára módosult. A keretösszeg 21 578 823 Ft összegről 23 685 553 Ft összegre módosult.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdés figyelembevételével történt.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21578823 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 23685553 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben