Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/29
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.11.
Iktatószám:2041/2020
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: orszagos.beszerzes@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GYO-024/2019/KM
Hivatkozási szám: EKR001421392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-024/2019/KM

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 023725 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 247 - 608458
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 12
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Elektronikus katalógus kell
A következő helyett:
Igen
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Helyesen:
A II.2.12. pontban a „módosítandó szöveg helye: elektronikus katalógus kell” ; „a következő helyett: igen”; „helyesen: nem” az EKR rendszer 2020. február 1-i frissítése miatt jelenik meg.
Az eljárás továbbra is elektronikus katalógus formájában valósul meg; az Ajánlatkérő a II.2.12. pontot nem kívánja módosítani az eredeti ajánlati felhíváshoz képest.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/02/06 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/02/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 12
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Elektronikus katalógus kell
A következő helyett:
Igen
Helyesen:
Nem
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Helyesen:
A II.2.12. pontban a „módosítandó szöveg helye: elektronikus katalógus kell” ; „a következő helyett: igen”; „helyesen: nem” az EKR rendszer 2020. február 1-i frissítése miatt jelenik meg.
Az eljárás továbbra is elektronikus katalógus formájában valósul meg; az Ajánlatkérő a II.2.12. pontot nem kívánja módosítani az eredeti ajánlati felhíváshoz képest.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt
üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gyógyszer értékesítés) szerinti nettó árbevétele nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot.
Helyesen:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gyógyszer értékesítés) szerinti nettó árbevétele nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
Keretmegállapodás alapján az Intézményeket terheli fizetési kötelezettség a gyógyszer megrendelések vonatkozásában a szállítókkal ( nyertes ajánlattevőkkel) szemben. Intézmény előleget nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget Kbt. 135.§. (5) alapján nem biztosít. A fizetésre egyebekben a Kbt. 135.§ a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdése irányadó, azzal hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján az Intézmények fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 60 (hatvan) nap. Az elszámolás, a kifizetés és az ajánlat pénzneme HUF. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2007.évi CXXVII. törvény 2017. évi CLI. törvény 138.§ Ajánlatkérő a keretmegállapodásban jólteljesítési kötbért, jólteljesítési biztosítékot illetve késedelmi kötbért ír elő. A további részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
Keretmegállapodás alapján az Intézményeket terheli fizetési kötelezettség a gyógyszer megrendelések vonatkozásában a szállítókkal ( nyertes ajánlattevőkkel) szemben. Intézmény előleget nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget Kbt. 135.§. (5) alapján nem biztosít. A fizetésre egyebekben a Kbt. 135.§ a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdése irányadó, azzal hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján az Intézmények fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 60 (hatvan) nap. Az elszámolás, a kifizetés és az ajánlat pénzneme HUF. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2007.évi CXXVII. törvény 2017. évi CLI. törvény 138.§ Ajánlatkérő a keretmegállapodásban jólteljesítési kötbért, illetve késedelmi kötbért ír elő. A további részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötéséreirányul. Az eseti megrendelésekre Intézmények általi közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §. (2) bek. a)formájában kerül sor a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján. Intézmények általi közvetlen megrendelésa közbeszerzési dokumentumban meghatározott objektív szempontok alapján ajánlatkérő által összeállítottelektronikus katalógusból történik.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontok szerint nem írja elő az ajánlattevőknek, hogy ajánlatukban jelöljék meg a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kívánbevonni, sem azt, hogy ezen részek tekintetében nevezze meg a már ismert alvállalkozókat.
3. Kbt. 61. § (1) bek. értelmében ajánlatkérő közli, hogy változatot csak – nem változatot képező – ajánlat benyújtása esetén lehet benyújtani, ebben az esetben a változatokat az alapajánlattal (1. változattal) kezdődőenszámozni kell.
4. Az elektronikus katalógus formájával kapcsolatos részletszabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5. Kbt. 35. § (8) bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását sem azajánlattételhez, sem a szerződéskötéshez.
6. Ajánlatkérő Akr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági minimum követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
7. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatbanmegnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig elektronikusan.(Kbt. 57. § (2))
8. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagyvégrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton,az EKR-ben történik.
9. Ajánlati kötöttség ideje TED hirdetmény kezelő felülete miatt került 2 hónapban került megjelölésre. Ajánlati kötöttség valós ideje Kbt. 81. §. (11)bek. alapján 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően.
10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Akr. 13. §. alapján kell ajánlattevőnek eljárnia.
11. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
12. FAKSZ: Marcsinák Péter 01077, Dr. Princz Andrea 01076
13. Ajánlatkérő továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy Akr. 46. §. (3) és (5) bekezdései alapjánminden műszaki résznél, ahol esetleges utalás található konkrét gyógyszerkészítményre, ott Akr. 46. §. (3) és(5) bekezdések szerinti „azzal egyenértékű” megajánlott gyógyszerkészítmény is elfogadható.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy keretmegállapodás tartalmazza a statim rendeléslehetőségét, amelynek részletes feltételeit a KM tartalmazza.
15. Ajánlatkérő az elektronikus katalógusok frissítését Kbt. 109. §. (5) bek. és Kbt. 109. §. (6) bek. a) pontja szerint, verseny újranyitás keretében folytatja le. A katalógus frissítés szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
16. Ajánlatkérő Kbt. 28. § (4) bek. szerinti előzetes piaci konzultációt tartott, amelynek jegyzőkönyvei elérhetők:https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes címen.
17. Keretmegállapodás hatályba lépésének dátuma 2020. 04. 01.
Az első teljesítési időszak 7 hónapra szól.
18. Ajánlatkérő az eljárást 2 részre bontja. Ajánlatkétő további részekre történő bontást nem ír elő, mivel az elektronikus katalógus alkalmazását írta elő, amely katalógus biztosítja a katalóguson belül a tételekre történő külön ajánlattételt az ajánlattevők részére.
19. Ajánlatkérő 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. §. (3) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza.
20. Ajánlatkérő Kbt. 27/A alapján elfogad elektronikus számlát.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket Kbt. 104. §. (7) alapján, hogy az eljárásban érintett hatóanyagok között található olyan hatóanyag is, amely GYO-023/2019/KM és GYO-022/2019/KM
Helyesen:
1. Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötéséreirányul. Az eseti megrendelésekre Intézmények általi közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §. (2) bek. a)formájában kerül sor a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján. Intézmények általi közvetlen megrendelésa közbeszerzési dokumentumban meghatározott objektív szempontok alapján ajánlatkérő által összeállítottelektronikus katalógusból történik.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontok szerint nem írja elő az ajánlattevőknek, hogy ajánlatukban jelöljék meg a közbeszerzésének azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kívánbevonni, sem azt, hogy ezen részek tekintetében nevezze meg a már ismert alvállalkozókat.
3. Kbt. 61. § (1) bek. értelmében ajánlatkérő közli, hogy változatot csak – nem változatot képező – ajánlat benyújtása esetén lehet benyújtani, ebben az esetben a változatokat az alapajánlattal (1. változattal) kezdődőenszámozni kell.
4. Az elektronikus katalógus formájával kapcsolatos részletszabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
5. Kbt. 35. § (8) bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását sem azajánlattételhez, sem a szerződéskötéshez.
6. Ajánlatkérő Akr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági minimum követelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest.
7. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatbanmegnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig elektronikusan.(Kbt. 57. § (2))
8. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagyvégrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton,az EKR-ben történik.
9. Ajánlati kötöttség ideje TED hirdetmény kezelő felülete miatt került 2 hónapban került megjelölésre. Ajánlati kötöttség valós ideje Kbt. 81. §. (11)bek. alapján 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően.
10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Akr. 13. §. alapján kell ajánlattevőnek eljárnia.
11. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját.
12. FAKSZ: Marcsinák Péter 01077, Dr. Princz Andrea 01076
13. Ajánlatkérő továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy Akr. 46. §. (3) és (5) bekezdései alapjánminden műszaki résznél, ahol esetleges utalás található konkrét gyógyszerkészítményre, ott Akr. 46. §. (3) és(5) bekezdések szerinti „azzal egyenértékű” megajánlott gyógyszerkészítmény is elfogadható.
14. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy keretmegállapodás tartalmazza a statim rendeléslehetőségét, amelynek részletes feltételeit a KM tartalmazza.
15. Ajánlatkérő az elektronikus katalógusok frissítését Kbt. 109. §. (5) bek. és Kbt. 109. §. (6) bek. a) pontja szerint, verseny újranyitás keretében folytatja le. A katalógus frissítés szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
16. Ajánlatkérő Kbt. 28. § (4) bek. szerinti előzetes piaci konzultációt tartott, amelynek jegyzőkönyvei elérhetők:https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes címen.
17. Keretmegállapodás hatályba lépésének dátuma 2020. 05. 01.
Az első teljesítési időszak 7 hónapra szól 2020. 05. 01-től.
18. Ajánlatkérő az eljárást 2 részre bontja. Ajánlatkétő további részekre történő bontást nem ír elő, mivel az elektronikus katalógus alkalmazását írta elő, amely katalógus biztosítja a katalóguson belül a tételekre történő külön ajánlattételt az ajánlattevők részére.
19. Ajánlatkérő 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. §. (3) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza.
20. Ajánlatkérő Kbt. 27/A alapján elfogad elektronikus számlát.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket Kbt. 104. §. (7) alapján, hogy az eljárásban érintett hatóanyagok között található olyan hatóanyag is, amely GYO-023/2019/KM és GYO-022/2019/KM
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A közbeszerzési dokumentumok is módosulnak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ