Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2042/2020
CPV Kód:30000000-9
Ajánlatkérő:Autisták Országos Szövetsége
Teljesítés helye:1053 Budapest, Fejér György utca 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autisták Országos Szövetsége
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92830381
Postai cím: Fejér György Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Arató Krisztina
Telefon: +36 205211280
E-mail: datamenedzser@esoember.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aosz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aosz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001373862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Informatikai eszközök és szoftverek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30213100-6
30213200-7
30213300-8
38651000-3
48900000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Informatikai eszközök és szoftverek
- Tablet (Típus 1.) és tartozékai: 83 db
- Tablet (Típus 2.) és tartozékai: 111 db
- Digitális fényképezőgép és tartozékai: 1 db
- Számítógépes konfiguráció (Típus 1.): 3 db
- Számítógépes konfiguráció (Típus 2.): 2 db
- Office 2019 Otthoni és kisvállalati verzió („Home and Business”: Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vagy azzal egyenértékű dobozos szoftver: 2 db
A szoftverek kizárólag jogtiszták lehetnek és ajánlattevőnek biztosítania kell azok ajánlatkérő általi jogtiszta használatát.
A megajánlott eszközöknek újaknak kell lenniük, használt eszközök nem szállíthatók.
Ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzés tárgyát képező eszközöknek a megadott teljesítési helyszínre történő szállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.1.5-17-2017-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00972 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Informatikai eszközök és szoftverek
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 209230235
Internetcím(ek): (URL) www.etiam.hu
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9591800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30000000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:30213100-6
30213200-7
30213300-8
38651000-3
48900000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Informatikai eszközök és szoftverek
- Tablet (Típus 1.) és tartozékai: 83 db
- Tablet (Típus 2.) és tartozékai: 111 db
- Digitális fényképezőgép és tartozékai: 1 db
- Számítógépes konfiguráció (Típus 1.): 3 db
- Számítógépes konfiguráció (Típus 2.): 2 db
- Office 2019 Otthoni és kisvállalati verzió („Home and Business”: Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vagy azzal egyenértékű dobozos szoftver: 2 db
A szoftverek kizárólag jogtiszták lehetnek és ajánlattevőnek biztosítania kell azok ajánlatkérő általi jogtiszta használatát.
A megajánlott eszközöknek újaknak kell lenniük, használt eszközök nem szállíthatók.
Ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzés tárgyát képező eszközöknek a megadott teljesítési helyszínre történő szállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 5
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 9591800
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Vellay Imre Utca 39.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 209230235
Internetcím(ek): (URL) www.etiam.hu
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/01/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Megajánlott termék helyett, műszakilag egyenértékű helyettesítő termék szállítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Eladó 2020.január 10.napján kelt,hivatalos gyártói nyilatkozat bemutatásával jelezte,hogy a „Számítógép konfiguráció (Típus 2.) – 2 db” termék vonatkozásában általa megajánlott Lenovo V330 15,6” dupla akkumulátorral típusú eszköz a továbbiakban magyarországi forgalomban nem elérhető,melyre tekintettel azt Eladó rajta kívül álló okból nem képes leszállítani.A terméknek az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában való elérhetőségét és szállíthatóságát a hivatalos gyártói nyilatkozat alátámasztja.Eladó felajánlotta az ajánlatában és a Szerződésben eredetileg szereplő Lenovo V330 15,6” dupla akkumulátorral típusú termék helyett ugyanazon gyártónak az ajánlatban megajánlott termékkel egyenértékű,illetve annál műszakilag jobb paraméterekkel rendelkező,LENOVO IDEAPAD S340-15IWL típusú termék szállítását,mint helyettesítő terméket az ajánlatban és a Szerződésben rögzített áron és mennyiségben.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 9591800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 9591800 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben