Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.12.
Iktatószám:2047/2020
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1215 Budapest, Katona József u. 62-64. 1215 Budapest, Kassai köz 2. 1212 Budapest, Deák tér 1. ( Csepel Piac ) 1215 Budapest Hollandi út 14. (Csepeli Strand) 1213 Budapest, Hollandi út 143. (Dunaparti Játszótér) 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 81. (Szurkolói aréna) 1221 Budapest, Bajcsy Zs. u. 59/a. (Délpesti tankerület) 1218 Budapest, Tejút u. 2. (Vermes Iskola)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság;Risec Pénz és Értékszállító Kft
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49857935
Postai cím: Katona József Utca 62-64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Judit
Telefon: +36 704345522
E-mail: Dr.Karpati.Judit@varosgazda.eu
Fax: +36 12766934
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.varosgazda.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok – Csepeli Városgazda Zrt.
Hivatkozási szám: EKR001345892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Megbízási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyeinek őrzés-védés és vagyonvédelmi feladatainak ellátása a szerződéskötéstől számított 24 hónapban.
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során az alábbi őrzés-védés és vagyonvédelmi feladatokat kell biztosítani, az alábbiak szerinti mennyiségben (a közbeszerzés mennyisége).
Portaszolgálat és vagyonvédelmi szolgálat biztosítása:
1215 Budapest, Katona József u. 62-64.
Havi átlagos óraszám: 730
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 730
1215 Budapest, Kassai köz 2.
Havi átlagos óraszám: 180
amelyből:
Vagyonőr: 180
Telepőr (Portás): 0
1212 Budapest, Deák tér 1. (Csepel Piac)
Havi átlagos óraszám: 1560
amelyből:
Vagyonőr: 730
Telepőr (Portás): 830
1215 Budapest Hollandi út 14. (Csepeli Strand)
Havi átlagos óraszám: 1665
amelyből:
Vagyonőr: 730
Telepőr (Portás): 935

1215 Budapest Hollandi út 14. (Csepeli Strand) Nyári megerősítő szolgálat (csak június, július és augusztus hónapokban)
Havi átlagos óraszám: 1464
amelyből:
Vagyonőr: 1464
Telepőr (Portás): 0
1213 Budapest, Hollandi út 143. (Dunaparti Játszótér)
Havi átlagos óraszám: 480
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 480
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 81. (Szurkolói aréna)
Havi átlagos óraszám: 730
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 730
1221 Budapest, Bajcsy Zs. u. 59/a. (Délpesti tankerület)
Havi átlagos óraszám: 520
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 520
1218 Budapest, Tejút u. 2. (Vermes Iskola)
Havi átlagos óraszám: 150
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 150
Évi átlagos óraszám tehát összesen: 76572 óra, amelyre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal; és amelyből Vagyonőr óraszám: 24072 óra; Telepőr (Portás) óraszám: 52 500 óra.
A szerződés időtartama 24 hónap.
A fent megjelölt mennyiségeken túl az Ajánlatkérő igénye szerint eseti vagyonvédelmi feladatok ellátására biztosítandó, szerződés időbeli hatályának minden évében évi 6000 órás vagyonőri óraszámban vagyonőri szolgáltatásbiztosítandó, amely óraszám opciónak minősül, annak lehívása sem részben, sem egészben nem kötelező (lásd a felhívás II.2.11)-es pontot).
A Portaszolgálat és a Vagyonvédelmi szolgálat ellátására vonatkozó beosztásokat és a részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Távfelügyelet biztosítása:
Távfelügyelet biztosítása a szerződéskötéstől számított 24 hónapon keresztül, a felhívás „II.2.3) A teljesítés helye” pontja szerinti helyszíneken, mindösszesen 31 bekötési ponton. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás:
Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás biztosítása a szerződéskötéstől számított 24 hónapon keresztül, 5 alkalom/hó mennyiségben.
Ajánlatkérőnek a felhívás „II.2.3) A teljesítés helye” pontja szerinti telephelyeiről /irodáiból-üzleteiből/ a napi bevételt a megbízott fegyveres őrök alkalmazása mellett szállítsa el, őrizze, dolgozza fel és a számlatulajdonosok nevében a bankszámlájára fizesse be, továbbá végezze el az egyéb értékküldemények szállítására, kezelésére vonatkozó feladatokat. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátására mennyiségi alapú megbízásai keretszerződést köt, a felhívás II.2.11) pont szerinti opcióval.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 326340384 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok – Csepeli Városgazda Zrt.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79711000-1
További tárgyak:79713000-5
79714000-2
98341120-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1215 Budapest, Katona József u. 62-64.
1215 Budapest, Kassai köz 2.
1212 Budapest, Deák tér 1. ( Csepel Piac )
1215 Budapest Hollandi út 14. (Csepeli Strand)
1213 Budapest, Hollandi út 143. (Dunaparti Játszótér)
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 81. (Szurkolói aréna)
1221 Budapest, Bajcsy Zs. u. 59/a. (Délpesti tankerület)
1218 Budapest, Tejút u. 2. (Vermes Iskola)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Megbízási szerződés, amelynek tárgya a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. telephelyeinek őrzés-védés és vagyonvédelmi feladatainak ellátása a szerződéskötéstől számított 24 hónapban.
Az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése során az alábbi őrzés-védés és vagyonvédelmi feladatokat kell biztosítani, az alábbiak szerinti mennyiségben (a közbeszerzés mennyisége).
Portaszolgálat és vagyonvédelmi szolgálat biztosítása:
1215 Budapest, Katona József u. 62-64.
Havi átlagos óraszám: 730
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 730
1215 Budapest, Kassai köz 2.
Havi átlagos óraszám: 180
amelyből:
Vagyonőr: 180
Telepőr (Portás): 0
1212 Budapest, Deák tér 1. (Csepel Piac)
Havi átlagos óraszám: 1560
amelyből:
Vagyonőr: 730
Telepőr (Portás): 830
1215 Budapest Hollandi út 14. (Csepeli Strand)
Havi átlagos óraszám: 1665
amelyből:
Vagyonőr: 730
Telepőr (Portás): 935

1215 Budapest Hollandi út 14. (Csepeli Strand) Nyári megerősítő szolgálat (csak június, július és augusztus hónapokban)
Havi átlagos óraszám: 1464
amelyből:
Vagyonőr: 1464
Telepőr (Portás): 0
1213 Budapest, Hollandi út 143. (Dunaparti Játszótér)
Havi átlagos óraszám: 480
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 480
1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 81. (Szurkolói aréna)
Havi átlagos óraszám: 730
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 730
1221 Budapest, Bajcsy Zs. u. 59/a. (Délpesti tankerület)
Havi átlagos óraszám: 520
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 520
1218 Budapest, Tejút u. 2. (Vermes Iskola)
Havi átlagos óraszám: 150
amelyből:
Vagyonőr: 0
Telepőr (Portás): 150
Évi átlagos óraszám tehát összesen: 76572 óra, amelyre Ajánlatkérő lehívási kötelezettséget vállal; és amelyből Vagyonőr óraszám: 24072 óra; Telepőr (Portás) óraszám: 52 500 óra.
A szerződés időtartama 24 hónap.
A fent megjelölt mennyiségeken túl az Ajánlatkérő igénye szerint eseti vagyonvédelmi feladatok ellátására biztosítandó, szerződés időbeli hatályának minden évében évi 6000 órás vagyonőri óraszámban vagyonőri szolgáltatásbiztosítandó, amely óraszám opciónak minősül, annak lehívása sem részben, sem egészben nem kötelező (lásd a II.2.11)-es pontot).
A Portaszolgálat és a Vagyonvédelmi szolgálat ellátására vonatkozó beosztásokat és a részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Távfelügyelet biztosítása:
Távfelügyelet biztosítása a szerződéskötéstől számított 24 hónapon keresztül, a jelen felhívás „II.2.3) A teljesítés helye” pontja szerinti helyszíneken, mindösszesen 31 bekötési ponton. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás:
Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás biztosítása a szerződéskötéstől számított 24 hónapon keresztül, 5 alkalom/hó mennyiségben.
Ajánlatkérőnek a jelen felhívás „II.2.3) A teljesítés helye” pontja szerinti telephelyeiről /irodáiból-üzleteiből/ a napi bevételt a megbízott fegyveres őrök alkalmazása mellett szállítsa el, őrizze, dolgozza fel és a számlatulajdonosok nevében a bankszámlájára fizesse be, továbbá végezze el az egyéb értékküldemények szállítására, kezelésére vonatkozó feladatokat. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok II. fejezetét képező Műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő a fenti feladatok ellátására mennyiségi alapú megbízásai keretszerződést köt, a II.2.11) pont szerinti opcióval.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlattevő által az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakmai vezető őrzés-védelem szervezése területen szerzett, 3 évet meghaladó szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ld. a II.2.10) pontban Súlyszám - 100
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertesként kihirdetett ajánlattevővel köt szerződést, a szerződés a jelen felhívás II.2.4) pontja szerinti óraszámokra. A Szerződés végleges összértéke a II.2.4) pontban közölt mennyiségek és az azok tekintetében megajánlott egységárak szorzata. A Szerződés keretében a jelen felhívás a II.2.4) pontjában megjelölt évi 6000 órás (azaz a szerződés időtartama alatt összesen 12000 órás) vagyonőri óraszámú vagyonőri szolgáltatás opciónak minősül, annak lehívása sem részben, sem egészben nem kötelező. Az opció lehívása az Ajánlatkérő igénye szerint történik az opció keretének terhére, eseti vagyonvédelmi feladatok ellátására.
Ajánlatkérő - tekintettel az EKR-ben alkalmazott karakterkorlátozásra - a II.2.5) pont kiegészítéseként az alábbiakat közli:
A II.2.5) pont szerinti Ár értékelési szempont az alábbi alszempontokból épül fel:
Ár1 alszempont - Megnevezés: Ár1) A megajánlott nettó Telepőr (Portás) rezsi óradíj mértéke (nettó HUF/óra) / Súlyszám: 53;
Ár2 alszempont - Megnevezés: Ár2) A megajánlott nettó Vagyonvédelmi rezsi óradíj mértéke (nettó HUF/óra) / Súlyszám: 44;
Ár3 alszempont - Megnevezés: Ár3) A megajánlott Távfelügyeleti szolgáltatás nettó összesen havi díja (nettó HUF/összes telephely/hó) / Súlyszám: 2;
Ár4 alszempont - Megnevezés: Ár4) A megajánlott Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás díja (nettó HUF/alkalom) / Súlyszám: 1.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján (a jogszabálynak való nem megfelelés jogcímén) érvénytelenné nyilvánítja azt az ajánlatot, amely az „Ár2) A megajánlott nettó Vagyonvédelmi rezsi óradíj mértéke (nettó HUF/óra)” értékelési szempont tekintetében nem éri el a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V. 15.) Korm. rendelet szerinti minimális rezsi óradíjat (általános forgalmi adó nélkül számított 2336 Ft-ot).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az „Ár3) A megajánlott Távfelügyeleti szolgáltatás nettó összesen havi díja (nettó HUF/összes telephely/hó)” értékelési szempont tekintetében a nettó 270 000 HUF/összes telephely/hó összeget meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára – érvénytelenné nyilvánítja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az „Ár4) A megajánlott Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás díja (nettó HUF/alkalom)” értékelési szempont tekintetében a nettó 12 000 HUF/alkalom összeget meghaladó árat tartalmazó ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján – figyelemmel a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontjára – érvénytelenné nyilvánítja.
A minőségi értékelési részszempontra [Az ajánlattevő által az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakmai vezető őrzés-védelem szervezése területen szerzett, 3 évet meghaladó szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve (legkedvezőbb szint 0 hónap, legkedvezőbb szint 24 hónap)] tett vállalás (a Kbt. 77. § (1) bek. második mondatának alapul vételével) 0 hónapnál kedvezőtlenebb (kisebb) nem lehet. A 0 hónapnál kedvezőtlenebb vállalás nem ajánlható meg, az ilyen vállalás az ajánlat érvénytelenségét okozza. A 24 hónapot elérő, vagy azt meghaladó vállalás pedig a ponthatár felső értékével azonos pontot kapja.
Az értékelési részszempontok tekintetében a pontkiosztás módszere:
- az Ár1, Ár2, Ár3 és Ár4 értékelési szempontok tekintetében: Fordított arányosítás;
- a minőségi szempont tekintetében: Arányosítás
Ponthatárok minden részszempont esetén: 0pont-10pont.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20997 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Őrzés-védelmi feladatok – Csepeli Városgazda Zrt.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82231617
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail: info@prevsec.hu
Telefon: +36 12380671
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12380672
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134841241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Risec Pénz és Értékszállító Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14403725
Postai cím: Nagykőrösi Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1188
Ország: Magyarország
E-mail: info@risec.hu
Telefon: +36 12808689
Internetcím(ek): (URL) www.risec.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13879589243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 318996384
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 326340384
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Az alvállalkozó személye az ajánlat beadásakor még nem ismert. Közbeszerzés alvállalkozó bevonásával érintett része: élőerős őrzés-védelmi feladatok ellátása.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82231617
Postai cím: Pannónia Utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23134841241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
A nyertes közös ajánlattevők ( PREV-INFO Korlátolt Felelősségű Társaság (1136 Budapest, Pannónia utca 11.) és a RISEC Pénz és Értékszállító Korlátolt Felelősségű Társaság (1188 Budapest, Nagykőrösi út 81.) közös ajánlattevők) ajánlata szerinti, az értékelési részszempontokra tett vállalások a következők:
Ár1) A megajánlott nettó Telepőr (Portás) rezsi óradíj mértéke (nettó HUF/óra) 1 700
Ár2) A megajánlott nettó Vagyonvédelmi rezsi óradíj mértéke (nettó HUF/óra) 2 336
Ár3) A megajánlott Távfelügyeleti szolgáltatás nettó összesen havi díja (nettó HUF/összes telephely/hó) 263 500
Ár4) A megajánlott Pénz- és értékszállítás, pénzfeldolgozás díja (nettó HUF/alkalom) 8 500
Az ajánlattevő által az M/2. alkalmassági feltételre megajánlott szakmai vezető őrzés-védelem szervezése területen szerzett, 3 évet meghaladó szakmai tapasztalata hónapokban kifejezve 163.
A nyertes közös ajánlat szerinti árak és a közbeszerzési eljárás mennyisége (ide értve az opciós mennyiséget is) alapján a szerződés keretösszege nettó 326 340 384 HUF.
A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet pótfedezet biztosításával rendelkezésre áll.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges