Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/31
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.02.13.
Iktatószám:2054/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nagykanizsai Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Ajánlatkérő típusa:Intézményfenntartó
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagykanizsai Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76377402
Postai cím: Vécsey Út. 6.
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Ferenc
Telefon: +36 93795203
E-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu
Fax: +36 93795203
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Intézményfenntartó
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Borsfán
Hivatkozási szám: EKR000876382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Borsfai Fekete István Általános Iskola bővítési, felújítási munkái vállalkozási szerződés keretében
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1118751518 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Borsfán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Borsfa, Zrínyi Miklós utca 3. szám alatti, 93/2. hrsz-ú ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Borsfai Fekete István Ált. Iskola bővítése, felújítása és tornacsarnok építése
Meglévő két szint plusz tetőtérbeépítéses iskolaépület meghatározott funkciókkal való bővítése és „A” típusú tornaterem azt kiszolgáló helyiségeket magába foglaló, tornacsarnok építése költségoptimalizált követelményszintnek megfelelően
a meglevő iskola összes nettó alapterülete:687,53 m2
a tervezett iskolabővítés összes nettó alapterülete:748,60 m2
a tervezett tornacsarnok összes nettó alapterülete:786,81 m2
a kiegészítő épületrészek számított alapterülete meglevő iskola:46,51 m2
a kiegészítő épületrészek számított alapterülete iskolabővítés:140,09 m2
a kiegészítő épületrészek számított alapterülete tornacsarnok:17,52 m2
a tervezett épületrészek számított összes nettó alapterülete:2325 m2
A telek közművekkel ellátott, a tűzivíz igényt a projekt kezeli. A villamos energia rendelkezésre áll, valamint a projekt keretében fejlesztés is történik A gépészeti kiszolgálás a tornacsarnok gépészeti helyiségéből tervezett.
Az általános iskola bővítményében porta, aula, 4 db tan-(209,34m2), 2 db szaktanterem(138m2) szertárakkal, lift, 2 db fejlesztő(54,34m2), 2 db csoportterem(40,2m2) a földszinten és emeleten. A meglevő épületben a tanári illetve igazgatói szoba helyén vizesblokk kerülne és az informatika terem kap helyet. A tetőtérbe kerül az igazgatói iroda és a tanári szoba, a szinteket lift köti össze.
A tornacsarnokban 510 m2-es tornaterem, és szükséges kiszolgáló helyiségek épülnek.
Megépül 34 db parkoló és 27 férőhelyes kerékpártároló saját telken.
Szerkezeti ismertetés:
Alapozás: sáv és pontalapozás, az épület alatt 15 cm vtg. vasalt aljzat készül. Függőleges
tartószerkezete zsalukő 30 cm vtg., valamint 30 N+F falazat vasbeton pillérekkel gyámolítva. A tervezett épület homlokzati falszerkezet 16 cm vastag EPS hőszigetelést kap, kőzetgyapot tűzgátakkal. Válaszfalak 10 cm vtg. falazatok.
A csarnok szerkezet acél keretszerkezet, melynek keretei acél pillérekből illetve 15m fesztávolságú acél rácsostartókból állnak.
A födémszerkezeteknél az épület kis belmagasságú terei felett monolit VB szerkezet készül, míg a nagy fesztávú, nagy belmagasságú tornacsarnok felett acél trapézlemez födém készül statikai kiviteli terv szerint. Az épület homlokzati térelhatárolása a már megjelölt égetett kerámia termék, melyet a tervezett vasalt lemezről indítunk, ezek homlokzatképzése lábazaton és az oldalfala dörzsölt színvakolatot kap, illetve szendvicspanel 12,00 cm vastagságban.
A liftakna fala, és a lépcsőkarok monolit VB szerkezetek
A csarnok szerkezet acél keretszerkezet, melynek keretei acél pillérekből illetve rácsostartókból állnak.
Tetőtéri termekben gipszkarton álmennyezet készül. A falazott szerkezetek vakolattal, gletteléssel, festéssel vannak ellátva.
A meglévő épület tetőszerkezete nyeregtetős, betoncserép héjalással. A tervezett épület héjalása EPDM csapadékvíz elleni szigetelés,egyenes rétegrenddel,hőszigeteléssel,trapézlemezre rögzítve(998m2)
Vizes helyiségek csúszásgátló kerámia burkolatot kapnak, Tornateremben sportpadló (510m2) készül, míg a tantermekben PVC burkolat készül.
Vizes helységek oldalfa 2 m magasságig csempézett, a tantermekben a szegély felett vakolt festett felület kerül kialakításra.
Nyílászárók műanyag szerkezetűek egyedi méretre gyártva hőszigetelt üvegezéssel.
A belső ajtók egyedi termékek, egyedi méretre gyártva.
A nyílászárókat külső árnyékolókkal szükséges javasolt ellátni.
Fűtés: a meglévő fűtési trendszer elbontásra kerül és új 80 kW-os kondenzációs gázkazán lapradiátoros hőleadással
Szellőzés: a belsőterű helyiségek gépi szellőzéssel mesterségesen van megoldva továbbá a természettudományi terem hővisszanyerő szellőző berendezéssel.
Tornatermekben sporttechnológiával(pl.:kosárállvány, röplabda állvány, mászókötél,stb.) együtt készül
Az 1 db lift beépítése épületgépészeti és épületvillamossági munkákkal együtt történik
Az épület körül beton térkő burkolat készül, a parkoló burkolatával egyetemben akadálymentes kialakítással
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
2 A felhívás III.1.3) M/2.2. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
3 A felhívás III.1.3) M/2.3. szerinti alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai többlet tapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017 -00103
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 162 - 397529
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Iskola bővítési, felújítási munkái Borsfán
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21534537
Postai cím: Vár Út 6
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth.ildiko@z-pannon.hu
Telefon: +36 305392775
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 30504131
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 858092269
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1118751518
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Műszaki-szakmai tanácsadás, Tantermek és/vagy szaktantermek építésének részfeladatai, Villamos felelős műszaki vezetés
Folytatás a VI.3. pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlattevők adatai:
I. (nyertes ajánlattevő) Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8800 Nagykanizsa Vár Út 6.) Adószám:13211884220.
II. (ajánlattevő) Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1112 Budapest Németvölgyi Út 146.) Adószám:11266101243.
2. Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (támogatási szerződés módosítást, vagy változás bejelentést) nyújt be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan örülménynek kell tekinteni, amelyre ajánlatkérő a Szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. A fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§(1) bek. alapján az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. 3. Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen eredményes a felhívásban megjelölt feltétel bekövetkezésétől függően, a szerződés a
szerződéskötési moratórium lejárta után a Z-PANNON Építőipari, Kivitelező és Fővállalkozó Kft. (Székhelye: 8800 Nagykanizsa Vár Út 6.) megköthető. A szerződésben ajánlatkérő kiköti a felhívásban meghatározott feltételt a szerződés hatálybalépésének feltételeként a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján. ***Folyt. V.2.5. pontból: Felvonulási létesítmények
részfeladatai,Zsaluzási és állványozási munkák részfeladatai,Irtás, föld- és sziklamunka részfeladatai,Helyszíni beton és vasbeton munkák részfeladatai,Előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezésének és szerelésének részfeladatai,Falazás és egyéb kőművesmunkák részfeladatai,Fém- és könnyű épületszerkezet szerelési munkáinak részfeladatai,Ácsmunkák részfeladatai,Vakolási munkák részfeladatai,Szárazépítési munkák részfeladatai,Tetőfedési munkák részfeladatai, Hideg- és melegburkolatok készítésének részfeladatai, Bádogozási munkák részfeladatai,Fa- és műanyag szerkezet elhelyezésének részfeladatai,Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezésének részfeladatai,Üvegezési munkák részfeladatai,Felületképzési munkák részfeladatai,Szigetelési munkák részfeladatai,Árnyékolók beépítésének részfeladatai, Takarítási munkák részfeladatai,Épületgépészeti munkák részfeladatai, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelésének munkák részfeladatai,Erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai, Környezetrendezési munkák részfeladatai,Akadálymentesítési munkák részfeladatai,Futópálya építésének részfeladatai,Műfüves pálya építésének részfeladatai,Beépített bútorok elhelyezésének részfeladatai,Sporteszközök elhelyezésének részfeladatai
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)